Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

HABERLEŞME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "HABERLEŞME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ"— Sunum transkripti:

1 HABERLEŞME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
HaberleşmeNET PROJESİ (KABLOSUZ İNTERNET ERİŞİM NOKTALARI KURULMASI) OCAK 2016 HABERLEŞME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2 SUNUM İÇERİĞİ MEVZUAT PROJE AMACI VE İLKELER
HaberleşmeNET PROJESİNE İLİŞKİN SÜREÇ ÖRNEK UYGULAMA PROJE YÖNETİMİ SİSTEM İŞLEYİŞİ YEREL YÖNETİMLERDEN BEKLENTİLER

3 MEVZUAT GAP,DOKAP,DAP,KOP Eylem Planlarında ( ) Bakanlığımıza birtakım görevler yüklenmiştir. Bu görevlerden bir tanesi de belli lokasyonlara kablosuz internet erişim noktaları kurulmasıdır. Bu Eylem Planlarında geçen ortak bir eylem olarak şöyle denilmektedir: «İnternet kullanım oranlarının çeşitli nedenlerden dolayı düşük olduğu bölgede yerel yönetimlerin belirleyeceği yoğunluğun yüksek olduğu meydan, park, kültür merkezi, müze ve diğer noktalarda ücretsiz kablosuz internet erişim noktaları kurulacaktır.» Bu Eylem Planlarına göre 4 eylem planı bölgesinde kurulumlar gerçekleştirilecektir. Kurulacak yerleri Yerel Yönetimler belirleyecektir. Bakanlık Projenin ihale öncesi ve sonrası tüm aşamalarını yönetecek, koordine edecektir.

4 PROJE AMACI VE İLKELER Vatandaş odaklı hizmet sağlanması amaçlanmaktadır. Yerel yönetimlerin kurumsal ihtiyaçlarını karşılamaktan ziyade vatandaşa internet hizmeti sunulması amaçlanmaktadır. Kablosuz internet hizmetinin yaygınlaştırılması hedeflenmektedir. Genişbant erişimin ve altyapısının yaygınlaştırılması amaçlanmaktadır. Bilgi teknolojileri (BT) kullanımının yaygınlaştırılması hedeflenmektedir. Özel sektör- kamu dengesinin gözetilmesi gözetilerek özel firmaların da internet hizmeti verdikleri göz önüne alınarak belirli sayıda lokasyonda kurulum yapılması planlanmaktadır.

5 PROJE SÜRECİ İhtiyaç tespitinin kurumlarla birlikte gerçekleştirilmesi
-Kurulum yapılacak yerlerin yerel yönetimlerce belirlenmesi -Kapsama alanı tespiti ve Bakanlığa bildirilecek yerlerin öncelik sırasına göre bildirilmesi -Proje kurulum aşamasında yerel yönetimleri ellerinde bulunan fiziksel altyapılarla (Elektrik, kule, pole, kabin, vs.) Projeye destek olunması Fizibilite çalışmasının sonuçlandırılması - 4 Kalkınma Bölgesinde gelen yerlerin konsolide edilerek toplam lokasyon sayısının ve bu lokasyonlara ait bilgilerin ortaya çıkması - Toplam lokasyon sayısı dikkate alınarak firmalarla maliyet analizi çalışması yapılması (Fiyat tespiti, teknoloji tespiti, kurulum, işletme vs.) - Kalkınma Bakanlığı’na rapor hazılanması,sunum ve onay

6 PROJE SÜRECİ 3. Şartname hazırlanması ve ihale süreci
-Kalkınma Bakanlığının fizibilite raporunu onaylaması ve Bakanlığımıza finansal kaynak tahsis etmesini müteakip Teknik Şartname çalışmalarının yapılması 4. Yüklenici ile sözleşme imzalanması 5. Kurulumlara başlanması - Lokasyonlarda kurulumların yapılması ve aşama aşama kurulumların tüm kalkınma bölgelerinde (toplam 35 il 362 ilçe) gerçekleştirilmesi 6. Kurulumların tüm bölgelerde tamamlanması ve işletme süreci - Lokasyonlara kurulumların bitmesi, test ve muayene kabul sürecinin tamamlanmasını müteakip sistemin işletmesinin yapılması 7. İşletme - Bakanlığımızın sözleşme süreci içerisinde (takriben 3 yıl ) kurulum ve işletmeyi Yüklenici üzerinden gerçekleştirilmesi sonrasından ise etkin ve verimli olabilecek bir model üzerinde düşünülmesi

7 ÖRNEK UYGULAMA SİNCAN BELEDİYESİ ÖRNEĞİ
Fizibilite çalışması sonucu kurulum yapılacak yerler tespit edilmiştir. Teknik şartname hazırlanmış , kurulum ve işletme için ihale yapılmıştır. Aktif cihazlar, antenler, kuleler, direkler ve elektrik altyapısı kullanılarak metro ethernet omurgaya dayanan müstakil bir Wi-Fi şebekesi kurulmuştur.

8 ÖRNEK UYGULAMA SİNCAN BELEDİYESİ ÖRNEĞİ
60 noktada hizmet sunulmakta (mevcut durumda) Sabit işletmeciden 128 Mb Metro Ethernet alınması ve bunun tüm Wi-Fi noktalarına antenler vasıtasıyla dağıtılmaktadır. Her lokasyona bir erişim noktası (Access Point - AP) kurulmuştur. Erişim noktası (AP) başına bantgenişliği belirleme imkanı bulunmaktadır. Merkezi yönetim ve işletme bir arayüz vasıtasıyla yapılmaktadır. Uzaktan bağlantı imkanı ile sistemdeki tüm noktalara erişim sağlanmaktadır.

9 ÖRNEK UYGULAMALAR-SİNCAN
ERİŞİM NOKTALARI BELEDİYE BİNASI TOPLAMA NOKTASI

10 BÖLGE KALKINMA İDARELERİ
PROJE YÖNETİMİ UDHB BÖLGE KALKINMA İDARELERİ (KOP,DOKAP,DAP,GAP) İL BELEDİYELERİ İLÇE BELEDİYELERİ

11 SİSTEM İŞLEYİŞİ-1 Vatandaşlar kablosuz internet erişim noktasına cep telefonu, bilgisayar, tablet pc. vb. ekipmanla bağlanacak. Karşılama ekranında vatandaşlara 5661 sayılı kanun hatırlatılacak. Kullanıcılardan cep telefonu numaralarını girmeleri istenecek (kablosuz internet hizmetinin kullanımından doğan bütün yasal yükümlülükler bu cep telefonu numarasının sahibinin olacak). Girilen cep telefonuna kablosuz internet şifresi içeren bir SMS gönderilecek. Bu şifre ile vatandaş internete ulaşabilir hale gelecek. Daha önceden şifre gönderilmiş bir cihaza ayarlanabilir belirli bir süre boyunca (örneğin 6 ay) tekrar tekrar şifre gönderilmeyecek, vatandaş aynı şifreyi belirli bir süre kullanabilecek.

12 SİSTEM İŞLEYİŞİ-2 Vatandaşların tüm işlemleri loglanacak, Savcılık makamı yasaklı sitelere giriş yapan IP’leri tespit ederek bu vatandaşın kim olduğu bilgisini talep ettiğinde kendilerine cep telefonu numarası iletilebilecek. SMS’ler sistem kapsamında olacak, vatandaşlardan gönderilen SMS’ler için bir ücret talep edilmeyecek. Sistem vatandaşlar için bütünüyle ücretsiz olacak. Yasaklı siteler sistemden merkezi olarak engellenebilecek. Vatandaşların bant genişliğini adil ve etkili kullanabilmeleri için video siteleri ve dosya paylaşım uygulamaları istenirse engellenebilecek. Ayarlanabilir bir saat sınırı veya kota koyulabilecek. Vatandaşlar hizmetten bir gün için sözgelimi maksimum 3 saat faydalanabilecek.

13 YEREL YÖNETİMLERDEN BEKLENTİLER-1
Uygun yerleri projenin amacına yönelik olarak belirlemek. Doğru irtibat kişilerini belirlemek, Bakanlıkla/Bölge İdaresiyle Belediyenin sağlıklı bir biçimde iletişimini desteklemek. Saha çalışmalarında yüklenici firmaya yerinde/sahada destek sunmak. Gerekmesi durumunda arsa bina taşınmaz mallar gibi yerlerin teminini sağlamak. Projenin kurulum ve işletilmesi esnasında ihaleyi kazanan firmaya kar elde eden bir işletme gözüyle bakmak yerine Bakanlığın işini yerine getiren bir yüklenici olarak değerlendirmek ve tam destek sağlamak.

14 YEREL YÖNETİMLERDEN BEKLENTİLER-2
Wi-Fi erişim tekniği kullanılması durumunda yüklenici firmaya Belediyeye ait telsiz anten kulesi, camii, GSM operatörlerinin kuleleri vb. yüksek yapıların kullanımı konusunda destek sağlamak. Sistemin enerji ihtiyacı için destek sağlamak. Park vb. alanlarda enerji kabloları veya sistem kabloları için yapılan kazılarda çim ekme faaliyetini ve park rekreasyonunu yeniden sağlamak. Belediye binasında fiziki imkan ve yer sağlamak.

15 PROJE SORUMLULARI Ali KARADAYI Daire Başkanı Proje Sorumlu Amiri
Abdurrahman OĞUZATA Şube Müdürü – Proje Koordinatörü ÜMİT YAŞLI A.EMRE İSAOĞLU OZAN YALÇIN

16 TEŞEKKÜRLER Haberleşme Altyapı Hizmetleri Dairesi Başkanlığı HABERLEŞME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ


"HABERLEŞME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları