Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Kurulan firma ismini, öğrenci isim, numara ve iletişim bilgilerini içermelidir.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Kurulan firma ismini, öğrenci isim, numara ve iletişim bilgilerini içermelidir."— Sunum transkripti:

1 Kurulan firma ismini, öğrenci isim, numara ve iletişim bilgilerini içermelidir.

2  Ziyaret edilen firmanın genel tanıtımı yapılmalıdır

3  Ziyaret edilen firmadan resimler eklenmelidir.

4  Ziyaret edilen firmanın iş kolu, vizyon ve misyonu hakkında kısa bilgiler verilmelidir

5  Ziyaret edilen firmanın kalite sistemi le ilgili kısa bilgiler verilmelidir.

6  Ziyaret edilen firmanın kalite politikası anlatılmalıdır.

7  Ziyaret edilen firmanın kalite birimleri hakkında kısa bilgiler içermelidir.

8  Ziyaret edilen firmadan elde edilen kalite belgeleri hakkında kısa bilgiler içermelidir.  Belgelerin ödevin ekinde yer alabilir.  Bir sonraki slaytta örnekte oluğu gibi köprü yöntemi kullanılarak gösterilebilir

9 KEK Prosedür Planlar ve Listeler Formlar ve Talimatlar (Örnek;Köprü kurarak belgeler gösterilebilir(Örnek;Köprü kurarak belgeler gösterilebilir)

10  Kurulan sanal firmanın genel tanıtımı yapılmalıdır.

11  Kurulan sanal firmanın organizasyon şeması oluşturularak kalite birimi hakkında detaylı bilgi verilmelidir.

12  Kurulan sanal firmanın kalite el kitabının içindekiler kısmı oluşturularak zorunlu prosedürler kısmı doldurulmalıdır

13 Aşağıda listelenen zorunlu prosedürler oluşturulmalıdır 1-Dokümanların Kontrolü Prosedürü 2-Kayıtların Kontrolü Prosedürü 3-İç Tetkik Prosedürü 4-Uygun Olmayan Hizmetin Kontrolü Prosedürü 5-Düzeltici Faaliyet Prosedürü 6-Önleyici Faaliyet Prosedürü

14  ISO 9001 dokümanlarının hazırlanması, onaylanması, gerekli revizyonların yapılması, güncelliğini yitiren dokümanların tanımlanması, yürürlükten kalkan dokümanların toplanmasını arşiv sürelerinin belirlenmesi ve imhasının nasıl yapılacağını tanımlamak için oluşturulur.

15  ISO 9001 KYS şartlarının etkin olarak uygulanabilmesi amacıyla, form v.b dokümanların uygulanması ile oluşan Kalite Kayıtlarının depolanması, muhafazası, erişilebilirliği, arşivlenmesi ve imhası için gereken kontrollerin tanımlanması amacıyla kayıtların kontrolü prosedürü uygulanmaktadır.

16  Bu prosedürün amacı ISO 9001 Standardının yılda en az 1 defa zorunlu tuttuğu Kalite Yönetim Sisteminin uygunluğunun, etkinliğinin kontrolü ve sistemlerin sürekli kılınması amacıyla yapılacak olan kuruluş içi tetkiklerle ilgili işleyişi açıklamak ve sorumlulukları belirlemektir..

17  Bu Prosedür amacı Kalite Yönetim Sistemi kapsamında hizmet alanlarında, müşteri şartlarını, sözleşme şartlarını, tüm mevzuat şartlarını ve şirket kalite politika ve hedeflerinin gerekliliklerini sağlamayan hizmetlerin ve ürünlerin kullanım dışı bırakılarak, müşteriye teslim edilmemesi ve bu hizmetler ve ürünler ürünler hakkında karar verilerek yapılacak uygulamaların belirlenmesidir.

18  Bu Prosedür amacı Kalite Yönetim Sisteminin işleyişinde ortaya çıktığı tespit edilen bir uygunsuzluğun bir daha tekrar etmeyecek şekilde ortadan kaldırılması için gerekli faaliyetlerin planlanması, uygulanması, sonuçların izlenmesi, değerlendirilmesi için esasların ve sorumlulukların belirlenmesidir.

19  Bu prosedürün amacı ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi kapsamında potansiyel uygunsuzlukların belirlenerek ortaya çıkmasının önlenmesi ile ilgili işleyişin ve sorumlulukların belirlenmesidir.


"Kurulan firma ismini, öğrenci isim, numara ve iletişim bilgilerini içermelidir." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları