Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Post-modernizm düşüncesinde büyük anlatılar ya da meta anlatılar, yani kapsayıcı tarih ve toplum kavrayışları, yoktur. Post-modern dünya oldukça çoğulcu.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Post-modernizm düşüncesinde büyük anlatılar ya da meta anlatılar, yani kapsayıcı tarih ve toplum kavrayışları, yoktur. Post-modern dünya oldukça çoğulcu."— Sunum transkripti:

1 Post-modernizm düşüncesinde büyük anlatılar ya da meta anlatılar, yani kapsayıcı tarih ve toplum kavrayışları, yoktur. Post-modern dünya oldukça çoğulcu ve çeşitlidir.

2

3  Elektronik medyanın bizim geçmişimizle olan ilişkimizi tahrip ettiğine ve karmaşık, boş bir dünya yarattığına inanır.  Ekonomik güçler yerine toplumsal yaşamı her şeyin üstünde işaretler ve imajlar belirlemektedir.  Bizim dünyamız yap-inan evreni haline gelmiştir.  Medya imajlarına tepki vermekteyiz.

4

5  Kendisine post-modernist demese de post- modernist düşünceden yararlandı.  Suç, beden, delilik ve cinsellik üzerine yazılarında, toplumsal nüfusun denetlenmesi ve gözetlenmesinde giderek artan bir rol oynayan hapishaneler, hastaneler ve okullar gibi modern kurumların ortaya çıkışını inceledi.  Modern örgütsel sistemlerle alakalı olarak güç, ideoloji ve söylem arasındaki ilişkiler hakkında önemli fikirler geliştirdi.

6

7  Demokrasi ve kamusal alan  Marx’ın fikirlerinin birçoğunun eskimiş olduğunu kabul eder ve Weber’i alternatif fikirler kaynağı olarak görür.  Kapitalizme alternatif yoktur ve olmamalıdır.  Bizi denetler hale gelmiş olan ekonomik süreçler üzerindeki denetimimizi yeniden kurmamız gerekir.  Kamusal alan demokrasinin çerçevesidir.

8  Ulusal meclis ve partiler dahil, yürürlükteki usule uygun ortodoks demokratik işlemlerin bize ortak kararlar alma konusunda yeterli bir temel sağlamadığını öne sürer.

9

10  Küresel risk toplumu  Postmodernizmi reddeder. Yaşadığımız döneme İkinci Modernlik adını verir.  Eski sanayi toplumu ortadan kalkmakta ve yerini risk toplumu almaktadır.  Örneğin, Genetik değiştirme ve nanoteknolojinin ne tür tehlikeler içerdiği bilinmemektedir.  Çevre kirliliği, terörizm gibi üretilmiş tehlikelerin çoğu ulusal sınırların ötesine geçmektedir.

11  Alt siyaset kavramından bahsetmektedir.  Alt siyaset, çevreci, tüketici hakları veya insan hakları grupları gibi demokratik siyasetin resmi işleyişleri dışında faaliyet gösteren grup ve temsili örgütlerin yapıp ettiklerine göndermede bulunur.  Tehlike yönetiminin sorumluluğu sadece siyasetçilere ve bilginlere bırakılamaz: diğer vatandaş gruplarının da sorumluluğa dahil edilmesi gerekir.

12

13  Ağ Ekonomisi  Kariyerine Marksist olarak başladı.  Kent sorunları uzmanı olarak, Marx’ın fikirlerini şehirlerin incelenmesine uygulamaya çabaladı.  Marksizmden uzaklaşarak Baudrillard gibi o da medya ve iletişim teknolojilerinin etkileri ile ilgilenmeye başladı.

14  Ona göre,Küresel ekonomi kapitalist bir ekonomidir.  Kapitalizmin genişlemesi artık Marx’ın düşündüğü gibi esas olarak işçi sınıfına ve maddi eşyaların imalatına dayanmamaktadır.  Telekominikasyon ve bilgisayarlar üretimin temelidir.  Yeni küresel ekonomiye otomat ekonomi demektedir.  Kendi yaptığımız makinelerin dünyamızı denetleyeceği kabusu gerçek olmanın eşiğindedir.

15  Günümüzde yaşanan değişmelerin toplumsal cinsiyet konusunda oluşturduğu etkilerden de bahsetmektedir.  Artık kimliklerimizi geçmişimizden almıyoruz.  Erkekler ve kadınlar artık kendi kimliklerini geleneksel rollerinden edinmiyorlar.

16

17  Bugün biz “firari dünya”da yaşıyoruz. Yani Beck’in saptadığı türden tehlike ve belirsizliklerin damgasını vurduğu bir dünya.  Fakat güven fikrini de tehlike fikrinin yanına yerleştirmemiz gerekiyor.  Soyut sistemlere itimat etmemiz gerekiyor- örneğin, gıda tüzüklerini yapan ve uygulayan kuruluşlara, suyun arıtılmasına ya da bankacılık sistemine …

18  Önceki kuşaklar için yaşamın olmazsa olmaz addedilen birçok yönü bizim için açık bir karar verme meselesi- örneğin kaç çocuk sahibi olacaksınız?  Demokrasi Habermas’ın tanımladığı şekliyle sadece kamusal alanla sınırlı kalamaz. Günlük hayatta ortaya çıkan bir duyguların demokrasisinden de bahsetmek gerekir.

19 Sosyolojinin büyük düşünürlerinin – A. Comte, E. Durkheim, K. Marx ve M. Weber- düşünceleri büyük toplumsal ve ekonomik değişme dönemlerinden şekillendi. Şimdi en az geçmiştekiler kadar büyük ve dünyada en az onlar kadar hissedilen küresel bir geçiş döneminde yaşıyoruz. Toplumlarımızı dönüştüren yeni gelişmeleri anlamak için yeni kuramlar geliştirmeye ihtiyacımız var.


"Post-modernizm düşüncesinde büyük anlatılar ya da meta anlatılar, yani kapsayıcı tarih ve toplum kavrayışları, yoktur. Post-modern dünya oldukça çoğulcu." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları