Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ZEHRA KÖSEHAN EDA NUR BARATALI  Araştırmanın amacı: Kanser hastalarının kişilik özellikleri ile mükemmeliyetçilik özellikleri arasında bir ilişkinin.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ZEHRA KÖSEHAN EDA NUR BARATALI  Araştırmanın amacı: Kanser hastalarının kişilik özellikleri ile mükemmeliyetçilik özellikleri arasında bir ilişkinin."— Sunum transkripti:

1

2 ZEHRA KÖSEHAN EDA NUR BARATALI

3  Araştırmanın amacı: Kanser hastalarının kişilik özellikleri ile mükemmeliyetçilik özellikleri arasında bir ilişkinin olup olmadığını incelemektir. Daha önce bu araştırma konusu ile ilgili yapılmış araştırma bulunmamaktadır.

4  Cinsiyete göre kişilik alt boyutları farklılaşmakta mıdır?  Kişilik alt boyutları ile mükemmeliyetçilik alt boyutları arasında ilişki var mıdır?  Travmatik yaşantıya göre kişilik alt boyutları farklılaşmakta mıdır?  Cinsiyete göre mükemmeliyetçilik alt boyutları farklılaşmakta mıdır?  Gelir durumuna göre mükemmeliyetçilik alt boyutları farklılaşmakta mıdır?

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16  Araştırmamızda kişiliğin alt boyutları ile mükemmeliyetçiliğin alt boyutlarının ayrı ayrı korelasyonlarına bakıldığında Öz disiplin ile Tertip/Düzen arasında pozitif yönde orta derecede bir ilişki bulunmuştur. ÖDFTD ÖDF Pearson Correlation Sig.(2-tailed) N 1 40,535**,000 40 TD Pearson Correlation Sig.(2-tailed) N,535**,000 40 1 40

17  Araştırma sonucumuza göre kişiliğin alt boyutu öz disiplin faktörü ile mükemmeliyetçiliğin alt boyutu kişisel standartlar arasında pozitif yönde orta derecede bir ilişki bulunmuştur.  Mükemmeliyetçiliğin ve kişiliğin diğer alt boyutları karşılaştırıldığında anlamlı bir ilişki bulunamamıştır. ÖDFKS ÖDF Pearson Correlation Sig.(2-tailed) N 1 40,412**,008 40 KS Pearson Correlation Sig.(2-tailed) N,412**,008 40 1 40

18  Kişilik özelliklerinin alt boyutları ile travmatik yaşantı arasındaki ilişkiye bakıldığında, sadece öz disiplin alt boyutuyla travma yaşantısı arasında negatif yönlü zayıf bir ilişki görülmüştür.  Araştırma sonuçlarına göre 21 hastada travma yaşantısına rastlanmıştır. Cinsiyete göre kişilik alt boyutları farklılaşmakta mıdır? o o Cinsiyete göre kişilik alt boyutlarında farklılaşma görülmemektedir.

19  Cinsiyete göre mükemmeliyetçiliğin alt boyutları arasında farklılaşma görülmemektedir  Gelir durumuna göre mükemmeliyetçilik alt boyutları farklılaşmakta mıdır?  Gelir durumuna göre mükemmeliyetçilik alt boyutlarında farklılaşma görülmemektedir.

20  Hastaların fiziksel ve ruhsal durumları soruları okuyup anlamaya yeterince musait olmadığı için bazen anketleri doldurmalarına yardımcı olduk. Kendisi doldurabilecek durumda olan ayaktan hastalara uygulatmak daha sağlıklı sonuçlar doğurabilir.  Ölçek maddeleri fazla olduğu için hastalar yaparken sıkıldılar. Bu yüzden, güvenirliği yüksek, az maddeli mükemmeliyetçilik ölçeği uygulatarak hastaların daha doğru cevaplar vermesini sağlayabiliriz.  Ölçekleri nasıl dolduracakları hakkında yeterince bilgi verip anladıklarından emin olmadan ankete başlatılmamalıdır.  Daha çok hastaya uygulayarak sonuçlar daha sağlıklı duruma getirilebilir.


"ZEHRA KÖSEHAN EDA NUR BARATALI  Araştırmanın amacı: Kanser hastalarının kişilik özellikleri ile mükemmeliyetçilik özellikleri arasında bir ilişkinin." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları