Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

* Cem Sultan Olayı : Cem Sultan II. Bayezit’a karşı Memlükler’in de kışkırtmasıyla birkaç kez taht mücadelesine girişmişse de mağlup olarak Rodos şövalyelerine.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "* Cem Sultan Olayı : Cem Sultan II. Bayezit’a karşı Memlükler’in de kışkırtmasıyla birkaç kez taht mücadelesine girişmişse de mağlup olarak Rodos şövalyelerine."— Sunum transkripti:

1 * Cem Sultan Olayı : Cem Sultan II. Bayezit’a karşı Memlükler’in de kışkırtmasıyla birkaç kez taht mücadelesine girişmişse de mağlup olarak Rodos şövalyelerine sığınmış ve onlar tarafından papaya götürülmüştür. Not : Böylece olay uluslararası bir sorun haline gelmiştir. 1

2 2

3 - Batı’daki seferler duraklamış, - Endülüs Emevileri’ne gerekli yardım yapılamamış, - Safevi tehlikesi önlenememiş, - II. Bayezit döneminin sönük geçmesine sebep olmuş, - Papa ve Avrupa tarafından baskı unsuru olarak kullanılmıştır. 3

4 * Karamanoğulları’nın Yıkılması (1483) : Karamanoğulları’na 1483 yılında II. Bayezit tarafından kesin olarak son verilmiştir. * Boğdan’ın Fethinin Tamamlanması (1484) : Kili ve Akkerman alınarak Boğdan’ın fethi tamamlanmıştır. Böylece Kırım ile kara bağlantısı sağlanmış ve Lehistan ile ilişkiler başlamıştır. 4

5 İlişkilerin Bozulma Sebepleri : - Fatih zamanından beri devam eden Hicaz su yolları sorunu - Cem Sultanı kışkırtmaları - Ramazan ve Dulkadiroğulları beylikleri üzerinde hakimiyet mücadelesi - Karamanoğulları’nı desteklemeleri - Hindistan’dan gönderilen hediyelere Memlükler’in el koymaları, Savaşlardan kesin bir sonuç alınamamış, Ramazanoğulları Beyliği toprakları vakıf toprağı olduğu için Memlüklü nüfuzuna bırakılmıştır. 5

6 * Osmanlı – Venedik Savaşları (1499 – 1502) Modon, Koron, İnebahtı ve Navarin alınmıştır. * Şehzade Selim’in İsyanı : Trabzon sancak beyi Yavuz, Rumeli’de sancak beyliği istemişse de verilmemiş ve isyan etmiştir. Başarılı olamamış, fakat bu savaşta ordunun hayranlığını kazanmıştır. Ordunun baskısı üzerine II. Bayezit Yavuz’u tahta geçirmek mecburiyetinde kalmıştır. 6

7 *II.Beyazid’in Savaşı sevmeyen kişiliği *Cem Sultan olayı * Kendisi hayatta iken çocukları arasında taht kavgası yaşanması 7

8 8

9 * Şehzadeler sorunu : Yavuz kardeşlerini ve yeğenlerini ortadan kaldırarak rakipsiz olarak tahtta kaldıktan sonra asıl amacı olan Safevi tehlikesini önlemek için sefere çıkmıştır 9

10 Sebebi; * Şah İsmail’in Anadolu’da Şiiliği yayması ve isyanlar çıkartması Sonuçları : - Belli bir süre için Safevi tehdidi ve Şii tehlikesi önlenmiştir. - 1515 Turandağ Savaşı’yla Dulkadiroğulları’na son verilmiştir. - İrandan önemli bilim adamları İstanbula getirilmiştir Not-1: Anadolu Türk birliği kesin olarak sağlanmıştır. Not-2: Memlükler’le sınır komşusu olunmuştur. 10

11 11

12 12

13 13

14 Sebepleri : - Memlükler’in Safeviler ile işbirliği yapması - Ramazanoğulları üzerinde hakimiyet mücadelesi - Yavuz’un İslam dünyasında birliği sağlamak istemesi - Baharat yolunu ele geçirmek istemesi 14

15 15

16 Sonuçları : - 1516 Mercidabık Savaşı’nda Kansu Gavri mağlup edilerek Suriye, Filistin ve Kudüs, 1517 Ridaniye Savaşı’nda Tomanbay mağlup edilerek Mısır ve savaşılmadan Hicaz ele geçirilmiştir. - Memlüklüler yıkılmıştır. - Halifelik Osmanlılar’a geçmiştir. - Osmanlı devlet yönetiminde dini özellik önem kazanmış, teokratik bir yapıya kavuşmuştur. - Çok büyük ganimetler elde edilmiş ve hazine altınla dolmuştur. - Baharat yolu Osmanlı eline geçmiştir. - İslam dünyasında birlik sağlanmıştır. - Venedikliler, Kıbrıs için Memlükler’e ödediği vergiyi Osmanlı’ya ödemeye başlamışlardır. 16

17 17

18 İÇ İSYANLAR : * Canberdi Gazali İsyanı (1521) Şam – siyasi * Ahmet Paşa İsyanı (1524) Mısır – şahsi * Baba Zünnun İsyanı (1526) Yozgat – ekonomik * Kalenderoğlu İsyanı (1527) Karaman – dini 18

19 19

20 20

21 21

22 Ferdinand’ın tekrar Macaristan’a saldırması üzerine meseleye köklü çözüm bulmak amacıyla Kanuni, Şarlken üzerine sefere çıkmıştır. Karşısına hiçbir ordu çıkmamıştır. Ferdinand’ın barış teklifini İran sorunu yüzünden kabul etmiştir. 1533 İstanbul Antlaşmasına göre; ¨ Ferdinand, Yanoş’un Macar krallığını kabul edecek. ¨ Avusturya kralı protokolde Osmanlı sadrazamına eşit sayılacak ¨ Barış süresi Avusturya’ya bırakılacak ¨ Avusturya yıllık vergi ve tazminat ödeyecek. Not: Avusturya ile yapılan ilk antlaşmadır. Osmanlılar Avusturya’ya üstünlüğünü kabul ettirmiştir. 22

23 23

24 24

25 25

26 Kanuni’nin Avrupa’daki meşguliyetinden faydalanmak isteyen İranlılar sınırda karışıklıklar çıkarınca Kanuni İran üzerine 3 sefer düzenlemiştir. Son seferinde kışı Amasya’da geçirerek ertesi yıl İran’ı ortadan kaldırmayı düşünmüşse de gönderilen elçilerle bir antlaşma yapılmıştır. 1555 Amasya Antlaşmasına göre ; Bağdat, Nahçivan, Erivan ve çevresi Osmanlı’ya katılmıştır. Not : İran ile yapılan ilk resmi antlaşmadır. 26

27 KANUNİ DEVRİ DENİZLERDEKİ FAALİYETLER 27

28 28

29 29

30 30

31 31

32 32

33 33

34 34

35 35

36 36

37 37

38 Kıbrıs'ın kaybedilmesi üzerine Papa önderliğinde Haçlı donanması kurulmuştur. Savaş sonunda Osmanlı donanması Haçlılar'ın karşısında ilk ağır yenilgisini almıştır. Osmanlı 6 ay gibi kısa sürede büyük bir donanma kurmuştur. Çekinen Venedikliler barış istemiştir 38


"* Cem Sultan Olayı : Cem Sultan II. Bayezit’a karşı Memlükler’in de kışkırtmasıyla birkaç kez taht mücadelesine girişmişse de mağlup olarak Rodos şövalyelerine." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları