Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Uzaktan Eğitime Giriş ve Kavramsal Çerçeve

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Uzaktan Eğitime Giriş ve Kavramsal Çerçeve"— Sunum transkripti:

1 Uzaktan Eğitime Giriş ve Kavramsal Çerçeve
Ezgi ATALAY Alim KAVUKOĞLU

2 Eğitim ve Öğretim Teknolojisi

3 Eğitim ve Öğretim Teknolojisi
Eğitim Teknolojisi Genelde eğitime, özelde öğrenme durumuna egemen olabilmek için ilgili bilgi ve becerilerin işe koşulmasıyla öğrenme veya eğitim süreçlerinin işlevsel olarak yapısallaştırılmasıdır. Öğrenme-öğretme süreçlerinin tasarlanması, uygulanması, değerlendirilmesi ve geliştirilmesi işidir. Öğretim Teknolojisi Öğretim teknolojisi, konu alanını göz önüne alarak ve bilimsel bilgiye dayalı olarak araç- gereç, yöntem ve tekniklerin tasarlanması, geliştirilmesi, uygulanması ve değerlendirilmesi sürecidir. Öğretim teknolojisi, öğretimin etkililiğini arttırmak için gerçekleştirilen tüm uygulamalardır.

4 Bireysel Öğretim Teknolojileri
Kitle eğitimi ve bireysel öğretim olmak üzere iki yönlü bir gelişim izlenmektedir. Kitle eğitiminde temel araç televizyon olup, uygulamada çok boyutlu ve genel bir iletişim ortamı sağlamaktadır. Bireysel eğitim ise bireylerin kişisel olarak tek başlarına eğitilmeleridir.

5 Bireysel Öğretim Teknolojileri
Bireysel öğretim teknolojisi ise, öğretim teknolojilerinin her öğrencinin kişisel yetenek ve ilgisine karşılık verecek biçimde hazırlanıp kullanılmasına önem veren öğretim teknolojileri uygulamasıdır.

6 BİREYSEL ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ
Modüler Öğretim Teknolojileri Programlı Öğretim Teknolojileri Mikro Öğretim Teknolojileri Bilgisayar Destekli Eğitim Teknolojisi

7 Bireysel Öğretim Teknolojileri
Modüler Öğretim Teknolojisi: Öğrenme ve öğretme etkinliklerinin kendi kendine öğrenme sağlayacak şekilde kendi içinde bütünlüğü olan ve birbirini işlevsel olarak tamamlayacak olan bağımsız öğrenme elemanları şeklinde düzenlenmesidir. Programlı Öğretim Teknolojisi: Programlı öğretim ilkelerini dikkate alarak öğretim teknolojilerinin işe koşulmasıdır. Mikro Öğretim Teknolojisi: Normal öğrenme ve öğretim süreçlerinin karmaşıklığını basitleştirmeyi amaçlayan bir laboratuvar öğretim yöntemidir. Bilgisayar Destekli Öğretim Teknolojisi: Bilgisayarların; sistem içine programlanan dersler yoluyla öğrencilere bir konu ya da kavramı öğretmek, öğrenmeleri pekiştirmek amacıyla kullanılmasıdır.

8 Uzaktan Eğitim Nedir? Uzaktan eğitim; birbirinden zaman ve mekan açısından ayrı öğretmen ve öğrenciler arasında gerçekleşen, öğrenci etkinliği ve kendi kendine öğrenme prensibine dayalı bir eğitim uygulamasıdır.

9 Uzaktan Eğitimde Temel Kavramlar
Uzaktan Öğrenme: Öğretici ve öğrenenin fiziksel olarak ayrı ortamlarda bulunduğu durumlarda gerçekleştirilen öğrenme etkinlikleridir. Sanal Sınıf: Belli bir içeriği bir ağ üzerinden öğrenmek amacıyla oluşan grup. e-öğrenme: İnternet, bir ağ veya sadece bilgisayar yolu ile gerçekleşen öğrenmelerdir. m-öğrenme: Mobil iletişim araçları yolu ile gerçekleşen öğrenmelerdir. Web Tabanlı Uzaktan Eğitim: Web teknolojileri kullanılarak gerçekleştirilen uzaktan eğitim etkinlikleridir. Yaşam Boyu Öğrenme: Bireyin, yaşamı boyunca sürekli bir öğrenme etkinliği içerisinde olması durumudur.

10 Uzaktan Eğitimde Temel Kavramlar
Eş Zamanlı(Senkron) Öğrenme: Farklı mekanlardaki bireylerin, aynı anda çift yönlü iletişim teknolojileri yardımıyla sanal ortamda bir araya gelip gerçekleştirdikleri öğrenme. Eş Zamansız(Asenkron) Öğrenme: Öğrenenlere hem farklı zamanlarda hem de farklı ortamlarda sunulan eğitimdir. Karma/Harmanlanmış Eğitim: Farklı öğrenme tür ve öğelerinin bir arada kullanılması. Her türlü teknolojinin kullanılabildiği, geleneksel ve uzaktan eğitimin farklı modellerinin bir araya getirilerek düzenlendiği eğitimdir. Öğrenme Yönetim Sistemi(ÖYS) : Farklı zamanlı veya harmanlanmış eğitimde öğrencilerin ders seçimi ve derse kaydolmasına, içeriklerin sunulmasına, ölçme ve değerlendirme yapılmasına, kullanıcı bilgilerinin izlenip raporlanmasına olanak sağlayan bir yönetim yazılımıdır.

11 Uzaktan Eğitimde Temel Kavramlar
İçerik: Uzaktan eğitimde belli standartlarda hazırlanarak öğrenciye sunulan belirlenmiş eğitim süresi içinde öğrenilmesi hedeflenen eğitsel konu materyalidir. Açık öğretim: Eğitim kurumuyla olan ilişkinin öğrencilerin coğrafi, sosyal ve zaman kısıtlamalarını göz önüne alarak tasarlandığı esnek ve yaygın eğitim politikalarının uygulandığı eğitim modellerine verilen addır. Bilgisayar Destekli Eğitim: Bilgisayar yoluyla gerçekleştirilen eğitim, öğrencilerin belli bir alanda uzmanlaşmasını sağlayarak eğitim çevresini iyileştirmeyi hedefleyen bir programdır. Video Telekonferans: Video telekonferans telekonferansların ses ve hareketli görüntü iletimine dayalı olarak gerçekleştirilmesidir. Öğrenme: Bireyin yaşantılar sonucu davranışlarda meydana gelen oldukça uzun süreli değişmelerdir.

12 Uzaktan Eğitimin Temelleri
Öğrenci Öğretim Elemanı Teknik Destek Eğitim Destek İçerik Grubu Ölçme Değerlendirme Öğrenci İşleri

13 Uzaktan Eğitimin Temelleri
Öğrenci: Öğrenci her yerde öğrencidir. Uzaktan eğitim öğrencisi düşünülenin aksine derslerle daha fazla ilgilidir. Öğretim Üyesi: Kesinlikle bilgisayar ve internet teknolojilerine aşina; değil ise önceden eğitim verilmiş olması gerekir. Teknik Destek: Sanal derslerin takibi konusunda dersin sorumlu öğretim elemanına teknik sorunlarına yardım edilmesini sağlayan elemandır. Eğitim Destek: Öğrenci derslerinin sistemde aktarılmasında, sanal derslerin takibi ve raporlanmasında, öğretim elemanının sistemi kullanımında yönlendirilmesinde yardımcı elemandır. İçerik Grubu: Verilecek dersin içeriğinin, öğretim elemanı hazırladıktan sonra dijital ortama aktarılması ve çoklu ortam ile zenginleştirilmesini ve derslerin içeriğinin güncellenmesini gerçekleştiren elemanlardır. Ölçme Değerlendirme: :Çevrimiçi sınavlarda öğretim elemanına destek olunan, final sınavı soru bankasının oluşturulması, soru kitapçıklarının basımı ve sınav sonuçlarının sisteme yüklenmesini sağlayan birimdir. Öğrenci İşleri: Uzaktan eğitim ismine ve ruhuna uygun olarak internet üzerinden ve posta yoluyla başvuru alabilen, öğrencilerin kayıt, öğrenci belgesi, askerlik tecil işlemlerini internet üzerinden yapabilmelerini sağlayan birimdir.

14 Uzaktan Eğitimi Oluşturan Bileşenler
Sunucular İnternet Bağlantısı Firewall Switchler Yedekleme Donanımı Donanım Bileşenleri Öğretim Yönetim Sistemi İçerik Yönetim Sistemi Sanal Sınıf Ölçme Değ. Sınav Sistemi Hata Bildirim Sistemi Yazılım Bileşenleri

15 Yazılım Bileşenleri 1- Öğretim Yönetim Sistemi(LMS) Öğrencinin ilk giriş yaptığı, ders programını, ders içeriklerini , ödev konularını, sanal sınıf arşivlerinin linklerini ve eğitim geçmişini (karne notları, transkript vb.) görüntüleyebildiği portaldır. Kesinlikle çeşitli tarayıcıları desteklemeli ve mobil uygulamalarda çalışabilmelidir. 2-İçerik İçerik; ders notlarının taranıp PDF formatında koyulmasından farklı olarak, senaryo tabanlı olarak animasyon, resim ve video desteği ile yapılmalıdır. 3- Sanal Sınıf Sanal Sınıf yazılımı öğrenci ile öğretim görevlisinin senkronize olarak buluştuğu ve eğitim verip aldığı platformdur. 4-Ölçme Değerlendirme Öğrencinin dönem içi çevrimiçi olarak, dönem sonu ise yüz yüze alacağı sınavların yer aldığı sistemdir. 5-Hata Bildirim (TroubleTicket) Sistemi Öğrenci ve öğretim elemanlarının karşılaştığı sorunlara çözümler bulmak için oluşturulmuş bir sistemdir.

16 Donanım Bileşenleri 1-Sunucular Seçilirken mevcut öğrenci kapasitesi göz önünde alınmalı, 5 yıl değiştirilmeyecek şekilde en iyi konfigürasyon seçilmelidir. 2- İnternet Bağlantısı Mevcut öğrenci sayısı çıkarılmalı Gün / Saat Ders/Öğrenci sayıları ders programına göre analiz edilmeli ve test yapılarak hız tespiti ve bant genişliği belirlenmelidir. 3- Firewall- Switch Yedekleme İyi seçilmeli, öğrencilerin sisteme saldırmayı sevdiği unutulmamalıdır. Yedekleme donanımı 30 dk geriden başlayabilecek şekilde seçilmelidir.

17 Uzaktan Eğitimde İletişim Ve Etkileşim Süreçleri
“Öğretmen-Öğrenci Etkileşimi” “Öğrenci-İçerik Etkileşimi” “Öğrenci-Öğrenci Etkileşimi” “Öğrenci-Teknoloji Etkileşimi”

18 Uzaktan Eğitimin Üstünlükleri
İnsanlara değişik eğitim seçeneği sunma Fırsat eşitsizliğini en aza indirme Kitle eğitimini kolaylaştırma Eğitim programlarında standart sağlama Eğitimde maliyeti düşürme Eğitimde niteliği arttırma Öğrenciye serbesti sağlama

19 Uzaktan Eğitimin Sınırlılıkları
Yüz yüze eğitim ilişkilerinin kolay sağlanamaması Öğrencilerin sosyalleşmelerini engellemesi Yardımsız ve kendi kendine öğrenme alışkanlığı olmayan öğrencilere yeterince yardım sağlayamama Çalışan öğrencilerin dinlenme zamanını alma Uygulamaya yönelik derslerden yeterince yararlanamama Beceri ve tutuma yönelik davranışların gerçekleştirilmesinde etkili olamama

20 Kaynakça: Egitim_Teknolojilerinde_Temel_Kavramlar.pdf https://www.uzaktanegitim.com/hbrd134-bireysel-ogretim-teknolojileri.aspx https://trakyauzaktanegitim.wordpress.com/2014/12/14/uzaktan-egitim-2/ =25


"Uzaktan Eğitime Giriş ve Kavramsal Çerçeve" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları