Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

OMUZ EKLEMİ YARALANMALARI VE FİZYOTERAPİSİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "OMUZ EKLEMİ YARALANMALARI VE FİZYOTERAPİSİ"— Sunum transkripti:

1 OMUZ EKLEMİ YARALANMALARI VE FİZYOTERAPİSİ
Öğr. Gör. Ali Erman Kent

2 Sferoid tip – Top soket eklem
Bir çok kas, ligaman, kemik yapılardan oluşur.

3 OMUZ EKLEMİNİ OLUŞTURAN KEMİK YAPILAR
SCAPULA CLAVİCULA HUMERUS STERNUM

4 OMUZU OLUŞTURAN EKLEM YAPILARI
GLENOHUMERAL EKLEM ACROMİOCLAVİCULAR EKLEM STERNOCLAVİCULAR EKLEM SCAPULATORASİK EKLEM

5 OMUZ EKLEMİNİ DESTEKLEYEN YAPILAR
ROTATOR CUFF KASLARI SCAPULATORASİK KASLAR EKLEM KAPSÜLÜ BURSALAR LİGAMENTLER

6 ROTATOR CUFF KASLARI M. SUBSCAPULARİS M. SUPRASPİNATUS
M. İNFRASPİNATUS M. TERES MİNÖR

7 SCAPULATORASİK KASLAR
M. TRAPEZİUS M. LEVATOR SCAPULA M. SERRATUS ANTERİYOR M. ROMBOİDEUS MAJÖR ET MİNÖR M. PEKTORALİS MAJÖR ET MİNÖR M. LATİSİMUS DORSİ

8 BURSALAR SUBAKROMİAL SUBSCAPULAR

9 LİGAMENTLER Coracohumeral Coracoacromial Costoclavicular
Sternoclavicular İnterclavicular

10 Omuz stabilitesinde etkili faktörler
Statik faktörler Humerusun yapısı Eklem yüzey alanı Glenoid labrum Eklem içi negatif basınç Kapsül ve ligamanlar Dinamik faktörler Eklem kompresyon etkisi Rotator cuff kasları ve biceps Skapulotorasik hareket Propriosepsiyon

11 Omuz eklemine etki eden kaslar
Primer Fleksörler Anterior Deltoid Coracobrachialis Pectoralis Major Biceps

12 Primer Ekstansörler Latissimus dorsi Teres Major Teres Minor Triceps

13 Abduksiyon Primer Abdüktörler Supraspinatus Mid Deltoid
Serratus Anterior Infraspinatus

14 External Rotasyon Primer External Rotatorlar Posterior Deltoid
Infraspinatus Teres Minor

15 Adduksiyon Primer Addüktorler Anterior Deltoid Pectoralis Major
Subscapularis

16 Internal Rotasyon Primer Internal Rotatorlar Subscapularis
Pectoralis Major Latissimus Dorsi Teres Major Anterior Deltoid

17 Omuz Eklemi Yaralanmaları

18 OMUZ İMPİNGEMENT SENDROMU
Subakromial sıkışma sendromu da denir. Omuz ağrısının en sık nedenidir. Rotator cuff yırtıklarının genel nedeni impigment sendromu

19 Kollarını sürekli horizontal pozisyonda ve üzerinde kullanan işçiler, marangozlar, yüzme ve fırlatma ile ilgili sporları yapan kişiler risk altındadır. 50’li yaşlarda en sık

20 Nedenleri: Vasküler: Yaşa bağlı vaskülarite azalır,supraspinatus tendonunun ön bölümünde avasküler bölge meydana gelir. Dejeneratif Travmatik Mekanik: Akromionun değişik şekilleri (düz, kıvrık, çengel), osteofitler ve geniş bir korokoid çıkıntı subakromial aralığı daraltabilir. Baş üstü aktivitelerde bulunanlar yada atış sporları yapan atletlerde overuse’a bağlı

21 SINIFLANDIRMA EVRE 1 EVRE 2 EVRE 3

22 Genel Belirtiler Ağrı: En önemli bulgudur.
Lokalizasyonu→ Lateral, anterior veya posterior omuz ağrılıdır (ama hastalar sabit bir noktayı tarif edemezler) Yapısı: Gece ağrısı yaygındır, gün içinde ağrı olabilir, ağrılı ark Başlangıcı: Gizli omuz ağrısı, overuse’la bağlantılıdır Hassasiyet: Akromionun anterior ve lateral kısmının distalinde genelde lokal bir hassasiyet İmpingement İşareti: Hastanın skapular rotasyonu engellenerek 80°nin üzerinde omuz fleksiyonu ile ağrının artması

23 TEDAVİSİ Codman Egzersizleri Germe – Kuvvetlendirme
Başın üzerindeki aktiveteler kısıtlanır Spora ve GYA’ya dönüş

24 Konservatif tedavinin en önemli kısmı EGZERSİZ→ 3 fazda uygulanır:
FAZ 1- Tüm yönlerde EHA FAZ 2 - Güçlendirme FAZ 3- GYA

25 Omuz İnstabilitesi

26 Omuz instabilitesi

27 Bir eklemi oluşturan kemiklerin birbiri ile olan ilişkilerini sürekli olarak kaybetmelerine çıkık denir. Tüm travmatik çıkıkların %60 ını omuz çıkıkları oluşturur. Anterior (%95) Posterior(%4) İnferior Superior

28 Glenohumeral stabilizasyon
Statik stabilizörler Kemik yapı Labrum Kapsül GH ligamentler Dinamik stabilizörler Rotator manşet kasları Biseps tendonunun uzun başı Proprioseptif mekanizma

29 Anterior ve posterior stabilizatör yapılar

30 Anterior instabilite Nedenleri Bulgular En sık karşılaşılan tipidir
Kola anteriordan veya omuza posteriorden etkiyen kuvvetlere bağlı oluşur Akut travmatik veya overuse bağlı oluşur Hastanın kolu abd ve IR pozisyonundadır Axillar sinir yaralanması olabilir

31 Posterior instabilite
Bulgular Nedenleri Omuza anteriordan etkiyen kuvvetlerin etkisiyle veya elektrik şokuna bağlı oluşur Tekrarlı subluksasya bağlı instabilite gelişir Subluksasyon kol flek, add ve İR pozisyonuyla oluşur Hastanın kolu ER pozisyonundadır ve omuzun posteriorunda humeral baş belirgindir. Omuz posteriorunda ağrı, hassasiyet mevcuttur Posterior rotator cuff zayıflığı

32 Çok yönlü (Multidirectional) instabilite
Nedenleri Bulgular Konjenital hiperlaksitesi olan veya sıklıkla baş üzeri aktivitelerin gerektirdiği atletlerde görülür Genellikle aktivite ile semptomlar ortaya çıkar Ligamentöz laksite Rotator cuff zayıflığı

33 TEDAVİ Konservatif Tedavi Fizyoterapi 3 Faz

34 Konservatif Tedavi FAZ 1 – Koruma Fazı FAZ 2 – Kuvvetlendirme Fazı
FAZ 3 – NEH ve Fleksibilitenin kazandırılması

35 Cerrahi tedavi sonrası fizyoterapi 4 faz

36 FAZ I (0-4. hafta) Post-operatif 1-5. gün Pendulum egzersizleri
Postür eğitimi Diresek el-elbileği egzersizleri

37 Pendulum egzersizleri
Pasif egzersizler

38 Postoperatif 5-14.gün İzometrik egzersizler Pasif omuz egzersizleri
Skapular egzersizler Wand egzersizleri

39 Postoperatif 2-4. hafta Pasif ve asistif egzersizler
Dirençli Skapular elevasyon- retraksiyon

40 FAZ II (4-6. hafta) Aktif omuz egzersizleri Proprioseptif egzersizler

41 FAZ III (6-12. hafta) 6-8. hafta Dereceli Aktif omuz egzersizleri
IR germe Proprioseptif eğitim Dirençli üst gövde egzersizleri

42 8-12. hafta Kuvvetlendirme egzersizleri !!!!! Endurans eğitimi

43 Proprioseptif eğitim

44 FAZ IV (3-6 ay) Tüm aktivitelere dönüş Tam fonksiyonellik

45 FROZEN SHOULDER ‘DONUK OMUZ’

46 Omuz hareketlerindeki semptomatik limitasyon
Neden : İnflamasyona bağlı Kapsüler kalınlaşma

47 Omuz NEH kısıtlı

48 Yaşlara göre görülme insidansı
Frozen shoulder is a condition most common from the ages of 40 to 60.

49 Konsevatif tedavi Ağrı azaltılması NEH restore edilmesi
Kas kuvvetinin arttırılması Ayvalık 2006

50 Fleksiyon

51 ER arttırma egzersizi İR arttırma egzersizi Posterior kapsül germe egzersizi

52 Cerrahi tedavi Kapsüler gevşetme
Cerrahi sonrası fizyoterapi çok önemli !!!! A surgical release cuts the capsule around the glenoid so that it no longer tethers the range of motion.

53 Post-operatif fizyoterapi
1.-7. gün PRICE (Koruyucu, istirahat, soğuk uygulama, kompresyon, elevasyon) Pasif omuz egzersizleri Aktif dirsek eklemi hareketleri El-el bileği egzersizleri Postür düzeltme egzersizleri

54 Makara egzersizleri (3. gün)
İzometrik egzersizler Hareketler ağrı sınırında yaptırılır

55 İLK 3 HAFTA Pendulum egzersizleri Pasif ER
Aktif Omuz Fleksiyon veya abd verilmez!!!!!! Brace takılır Kavrama kuvveti arttırılır (el topu ile) Deltoid kaslara ES Soğuk uygulama (15-20 dk)

56 İzometrik Egzersizler

57 Aktif-asistif egzersizler

58 Aktif-asistif egzersizler devam edilir
3-4. hafta Aktif-asistif egzersizler devam edilir fleksiyon, Abduksiyon, Rotasyonlar

59 4-6. hafta Aktif egzersizler Ağrı sınırında minimal germe egzersizleri

60 Germe Egzersizleri

61 Aktif Egzersizler

62 6.-12. hafta Progresif kuvvetlendirme Progresif germe
Yerçekimine karşı dirençli egzersizler Germe egzersizlerinin yoğunluğu arttırılır

63 GLENOHUMERAL ARTRİTİS “Yaşlı Omuzu”
Post-travmatik Avasküler Nekrosis Rotator Cuff yırtıkları Omuz cerrahileri Önceki enfeksiyöz hastalıklar Tümör Osteoartritis Finally, we’ll briefly review arthritis of the glenohumeral joint.

64 Post-travmatik artritis
This slide depicts degeneration of the joint due to previous fracture with subsequent collapse of the humeral head.

65 Rotator cuff yırtığına bağlı artrit
This slide depicts degeneration of the joint due to a massive rotator cuff tear.

66 Cerrahi sonrası artrit
This slide depicts degeneration of the joint due to previous surgery (anterior stabilization for instability making the shoulder too tight) with subsequent joint destruction.

67 Komplikasyonlar Ağrı (gece ve gündüz ) Gerginlik Kuvvet kaybı
Fonksiyonal limitasyon

68 Değerlendirme Ağrı NEH Atrofi Kas kuvveti
The entire shoulder girdle may become weak and atrophied although muscles generally are intact and working. Stiffness is related to the contracture about the joint. Grinding and ratcheting are due to the irregular, rough joint surfaces.

69 TEDAVİ Konservatif Cerrahi Medikal Artroplasty Fizik tedavi
Conservative care of the arthritic shoulder includes anti-inflammatories, avoidance and modification of activities, passive stretching, supportive and symptomatic treatment as well as an occasional cortisone injection.

70 Konservatif tedavi Fizyoterapi
Ağrı NEH Kas kuvveti Fleksibilite

71 OMUZ ARTROPLASTİLERİ

72 Omuz hemiartroplastisi
Artroplasti tipleri Omuz hemiartroplastisi Total omuz artroplastisi Omuz hemiartroplastisi

73

74 Total omuz artroplastisi

75 FAZ I (Post-operatif erken faz)
Amaç Ağrıyı İnflamasyonu Kas inhibisyonunu önlemek Pasif NEH artırmak

76 El bileği egzersizleri
Dirsek egzersizleri

77 Skapular ve servikal egzersizler (2-10. gün)

78 Aktif-asistif omuz egzersizleri

79 Aktif-asistif omuz egzersizleri

80 FAZ II (3-6 hafta) (Erken Kuvvetlendirme)
Amaç Pasif NEH arttırmak Aktif hareketi restore etmek Dinamik omuz stabilite arttırmak Dikkat !!!!!!! Aktif NEH başlanmalı Ağır bir obje kaldırılmamalı Vücut ağırlığı etkilenen tarafa verilmemeli

81 FAZ III (6-12 hafta) (Orta dönem kuvvetlendirme fazı)
Amaç Omuz kuvvet, güç ve enduransını dereceli olarak restore etmek Nöromuskuler kontrolü arttırmak Üst ekstremite fonksiyonel aktivitelere dereceli olarak dönmek Dikkat!!!!! 10 kg’dan ağır objeler kaldırılmamalı Ani kaldırma ve tutmadan kaçınılmalı

82 10-12. hafta egzersizlerine örnekler

83 FAZ IV (3-6 ay) (Geç dönem kuvvetlendirme)
Amaç Ağrısız aktif NEH ÜE fonksiyonel kullanımı Kas kuvvet ve enduransı arttırma Kapalı kinetik zincir egzersizlerine başlama Dikkat !!!!! Kuvvetlendirme programı hastaya özel olmalı

84 FAZ IV (Geç dönem kuvvetlendirme)
12.Hafta Kuvvet ve endurans egzersizleri dereceli olarak arttırılır Egzersizler 3-4seans / hafta yapılır 4-6. ay Rekreasyonel aktivitelere dönüş Hobiler Bahçe işleri Golf Tenis

85 Dirençli egzersizler

86 Rotator kasları kuvvetlendirme egzersizleri
Skapular stabilizasyon egzersizleri

87 Skapular egzersizler Denge eğitimi


"OMUZ EKLEMİ YARALANMALARI VE FİZYOTERAPİSİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları