Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

. * Disiplin, “kurallar dahilinde davranış eğitimi” ya da “doğru davranış ve hareketi geliştirmek için tasarlanmış talimat ve egzersizler” anlamına gelir.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: ". * Disiplin, “kurallar dahilinde davranış eğitimi” ya da “doğru davranış ve hareketi geliştirmek için tasarlanmış talimat ve egzersizler” anlamına gelir."— Sunum transkripti:

1

2 .

3 * Disiplin, “kurallar dahilinde davranış eğitimi” ya da “doğru davranış ve hareketi geliştirmek için tasarlanmış talimat ve egzersizler” anlamına gelir. D İ S İ P L İ N

4 * Disiplinin büyük çoğunluğu iyi davranışları özendirmektir, kalanı ise kötü davranışlara karşı takındığımız tavırdır.

5 * Disiplin, sorumlu davranmayı öğretmektir: Çocuğun bilgi toplaması, önündeki seçenekleri ve sonuçları görmesi, aralarından kendileri ve başkaları için en iyisini seçmesi, “iç disiplin”dir. İtaat ise dış disiplindir.

6 Disiplinin ilkeleri: Kararlılık Kararlılık Kesinlik Kesinlik Süreklilik Süreklilik Sakinlik Sakinlik Ödüllendirme Ödüllendirme

7 Başarının temelinde İÇ DİSİPLİN vardır.

8 İç disiplin insanı iyi,güzel,doğru olana yakınlaştıran ve onun beceri kazanmasına, başarılı bir sonuç almasına, öğrenmesine ve ilerlemesine neden olan süreçtir.

9 Yapmanız gerekenlerle, yaptıklarımız arasında bir uçurum varsa iç ……..disiplinle…………….. ilgili bir sorunumuz vardır.

10 İ ç disiplini geliştirmenin yolu güçlü bir iradeye sahip olmaktan geçer. İ radeli olmak demek ki;iyi güzel,sa ğ lıklı,do ğ ru olanı yapmak ve kötü,çirkin sa ğ lıksız, yanlış şeylerden uzak durmaktır.

11 İç disiplini kontrol altına alan insan kendini de kontrol altına alır, kendini disipline eden, kontrol eden insan tüm dünyayı ve yazgısını da kontrol eder, başarılı olur.

12 *Peki insanların motivasyonları, neden zayıftır? *İç disiplinleri niçin yetersizdir?

13 Elbette bunun ba ş l ı ca nedenleri vard ı r, bunlar ı n en ba şı nda: 1. Konuya yeterince odaklanamamak, 2. Motive edici bir amacın olmaması, 3. Sorumluluk bilincinin gelişmemesi,

14 4. Amaçsız insanlarla birlikte olmak, 5. Motive edici ortamlarda bulunmamak, 6. Sürekli başkalarına ba ğ ımlı olmak, 7. Yaptı ğ ı işi sevmemek, 8. Sürekli kaygı ile yaşamak,

15 9. Yapılacak işi başaraca ğ ına inanmamak, 10. Elverişsiz sağlık koşulları içinde olmak, 11. İşi erteleme alışkanlığı 12. Sürekli kararsızlık, 13. Özgüvenin yetersiz oluşu.

16 .

17 SORUMLULUK Kişinin kendine ve başkalarına karşı yerine getirilmesi gereken yükümlülüklerini zamanında yerine getirmesi zorunluluğudur. Kişinin kendine ve başkalarına karşı yerine getirilmesi gereken yükümlülüklerini zamanında yerine getirmesi zorunluluğudur.

18 Sorumluluk hayatın her aşamasında bireyin üslenmesi gereken vazifesi ve bunun sonucunda da bireyin sorunları aşabilmesinde en önemli dayanağıdır.

19 "Sorumluluk insanların en fazla korktukları şeylerden birisidir, ama bizi hem erkek ve hem de kadın olarak en fazla geliştiren de odur“.(Frank Crane) "Sorumluluk insanların en fazla korktukları şeylerden birisidir, ama bizi hem erkek ve hem de kadın olarak en fazla geliştiren de odur“.(Frank Crane)

20 Öğrenci öğretmenine sorar:

21 Hocam yapmadığımız bir şeyden sorumlu tutulur muyuz? Ö ğretmen: Tabii ki hayır. Neden sordun? Ö ğrenci: D ü n ö devimi yapmadım da…

22


". * Disiplin, “kurallar dahilinde davranış eğitimi” ya da “doğru davranış ve hareketi geliştirmek için tasarlanmış talimat ve egzersizler” anlamına gelir." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları