Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

1 TÜRKİYE-AB İLİŞKİLERİ Ekonomi Bakanlığı Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü ANKARA, 5 Haziran 2012.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "1 TÜRKİYE-AB İLİŞKİLERİ Ekonomi Bakanlığı Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü ANKARA, 5 Haziran 2012."— Sunum transkripti:

1 1 TÜRKİYE-AB İLİŞKİLERİ Ekonomi Bakanlığı Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü ANKARA, 5 Haziran 2012

2 2 AB İLE ORTAKLIK İLİŞKİLERİMİZİN GELİŞİMİ - I  Ankara Anlaşması (12.9.1963): Ortaklık İlişkisinin Kuruluşu  Katma Protokol (1970): Geçiş Dönemi  Tam Üyeliğe Başvuru: (1987)  Gümrük Birliği’nin Yürürlüğe Girişi: (1 Ocak 1996)  Helsinki Zirvesi (Aralık 1999): Adaylık Statüsü  Kopenhag Zirvesi: (Aralık 2002)  Brüksel Zirvesi (17 Aralık 2004): Katılım Müzakeresi Kararı  AB Komisyonu (29 Haziran 2005) : Taslak Müzakere Çerçevesi  3 Ekim 2005: Müzakerelerin resmen başlaması

3 3 AB İLE ORTAKLIK İLİŞKİLERİMİZİN GELİŞİMİ - II  Ankara Anlaşması ile;  Türkiye’nin AB’ye tam üyeliği hedeflenmektedir.  Bu hedefe yönelik olarak, bir Gümrük Birliği tesis edilmesi öngörülmektedir.  Gümrük Birliği’nin tesisi için 5 yıl sürecek bir Hazırlık Dönemi (10 yıla kadar uzatılabilecek) ve 12 yıl sürecek bir Geçiş Dönemi (bazı istisnalarla 22 yıla kadar uzatılabilecek) belirlenmiştir.

4 4 AB İLE ORTAKLIK İLİŞKİLERİMİZİN GELİŞİMİ - III  Katma Protokol;  Geçiş Dönemine ilişkin şartları belirlemiştir.  Ticari hükümleri 1 Eylül 1971 tarihinde yürürlüğe konulmuştur.  Türkiye 1971 yılı itibariyle sanayi ürünlerinde AB pazarına gümrüksüz giriş imkanı elde etmiştir.  Tarım ürünlerinde Türkiye’ye ad-valorem vergi muafiyeti sağlanmıştır.  Taraflar arasında 22 yıl sonunda bir “Gümrük Birliği” tesis edilmesi öngörülmüştür.

5 5 AB İLE ORTAKLIK İLİŞKİLERİMİZİN GELİŞİMİ - IV Avrupa Komisyonu Teknik Komiteleri ORTAKLIK KONSEYİ (Ankara Anlaşması) KARMA PARLAMENTO KOMİSYONU (1/65 sayılı OKK) ORTAKLIK KOMİTESİ (3/64 sayılı OKK) 8 ALT KOMİTE (3/2000 sayılı OKK) GÜMRÜK İŞBİRLİĞİ KOMİTESİ (2/69 sayılı OKK) GÜMRÜK BİRLİĞİ ORTAK KOMİTESİ (1/95 sayılı OKK) Ortak Ticaret Politikası Bilgilendirme Top. (25 GBOK Top.-2011) Teknik Mevzuat Çalışma Grubu (1/2004 sayılı GBOK Kararı)

6 6 TÜRKİYE-AB GÜMRÜK BİRLİĞİ

7 7

8 8 TÜRKİYE-AB GÜMRÜK BİRLİĞİ - I 1/95 SAYILI OKK Diğer Hükümler : Diğer Hükümler : Kurumsal Hükümler, Danışma ve Karar Alma Mekanizmaları, Anlaşmazlıkların Halli -Gümrük vergileri & eş etkili vergilerin kaldırılması -Miktar kısıtlamalarının kaldırılması -Standartlar ve Teknik Mevzuat Uyumu (Standardizasyon Metroloji ve kalibrasyon, kalite, akreditasyon, sertfikasyon) - Rekabet Kuralları (Devlet Yardımları, Devlet Tekelleri) - Fikri& Sınai Mülkiyet Hakları - Vergilendirme Ortak Ticaret Politikası Mevzuatın Yakınlaştırılması Teknik Düzenlemeler Malların serbest dolaşım (TR&AB) -OGT -İthalatta Ortak Kurallar -İhracatta Ortak Kurallar -AB’nin Tercihli Rejimleri -Menşe Kuralları

9 99 TÜRKİYE-AB GÜMRÜK BİRLİĞİ - II  1 Ocak 1996 itibariyle:  AKÇT (kömür ve çelik) ürünleri hariç tüm sanayi ürünlerinde taraflar arasında ithalatta uygulanan gümrük vergileri ve eş etkili vergiler kaldırılmıştır.  İşlenmiş tarım ürünleri ithalatında karşılıklı olarak ad-valorem vergi muafiyeti uygulanmaya başlanmıştır.  Taraflar arasındaki ticarette uygulanan miktar kısıtlamalarına son verilmiştir.  Üçüncü ülkelerden yapılan ithalatta Ortak Gümrük Tarifesi uygulanmaya başlanmıştır.

10 10 TÜRKİYE-AB GÜMRÜK BİRLİĞİ - III  Gümrük Birliği kapsamında mevzuat uyumunun kapsamı;  Teknik Mevzuat Uyumu  Topluluğun Serbest Ticaret Anlaşmalarının (STA) Üstlenilmesi  Topluluğun Genelleştirilmiş Tercihler Sistemine (GTS) Uyum  Topluluk Gümrük Koduna Uyum  Rekabet, Devlet Yardımları, Vergilendirme, Fikri ve Sınai Mülkiyet Alanlarında Uyum

11 11 KATILIM MÜZAKERELERİ

12 12 MÜZAKERE FASILLARI 1Malların serbest dolaşımı 2İşçilerin serbest dolaşımı 3İş kurma hakkı ve hizmet sunumu serbestisi 4Sermayenin serbest dolaşımı 5Kamu alımları 6Şirketler Hukuku 7Fikri mülkiyet hukuku 8Rekabet politikası 9Mali Hizmetler 10Bilgi toplumu ve medya 11Tarım ve kırsal kalkınma 12Gıda güvenliği, hayvan ve bitki sağlığı politikası 13Balıkçılık 14Ulaştırma 15Enerji 16Vergilendirme 17Ekonomik ve parasal birlik 18İstatistik 19Sosyal politika ve istihdam 20İşletme ve sanayi politikası 21Trans-Avrupa ağları 22Bölgesel politika ve yapısal araçların koordinasyonu 23Yargı ve temel haklar 24Adalet, özgürlük ve güvenlik 25Bilim ve araştırma 26Eğitim ve kültür 27Çevre 28Tüketicinin ve sağlığın korunması 29Gümrük birliği 30Dış ilişkiler 31Dış politika, güvenlik ve savunma politikası 32Mali kontrol 33Mali ve bütçesel hükümler 34Kurumlar 35Diğer konular

13 13 Geçici Olarak Kapatılan Fasıl (25) Bilim ve Araştırma (12 Haziran 2006) Açılan Fasıllar (12 Fasıl) (4) Sermayenin Serbest Dolaşımı (18 Aralık 2008) (6) Şirketler Hukuku (12 Haziran 2008) (7) Fikri Mülkiyet Hukuku (12 Haziran 2008) (10) Bilgi Toplumu ve Medya (18 Aralık 2008) (12) Gıda Güvenliği, Veterinerlik ve Bitki Sağlığı (30 Haziran 2010) (16) Vergilendirme (30 Haziran 2009) (18) İstatistik (26 Haziran 2007) (20) İşletme ve Sanayi Politikası (28 Şubat 2007) (21) Trans Avrupa Şebekeleri (19 Aralık 2007) (27) Çevre (21 Aralık 2009) (28) Tüketicinin ve Sağlığın Korunması (19 Aralık 2007) (32) Mali Kontrol (26 Haziran 2007) MÜZAKERE SÜRECİ GÜNCEL DURUM - I Müzakere Sürecinde, toplam 13 Fasıl açılmış 1 Fasıl Geçici olarak kapatılmıştır.

14 14 MÜZAKERE SÜRECİ GÜNCEL DURUM - II GKRY Tarafından Açılmasının Veto Edileceği Açıklanan Fasıllar (6 Fasıl) (2) İşçilerin Serbest Dolaşımı (15) Enerji (23) Yargı ve Temel Haklar (24) Adalet, Özgürlük ve Güvenlik (26) Eğitim ve Kültür (31) Ortak Dış, Güvenlik ve Savunma Politikası GKRY ile ilgili Ek Protokolün Uygulanmaması Gerekçesiyle Müzakerelere Açılmayacak Fasıllar (8 Fasıl) (1) Malların Serbest Dolaşımı (13) Balıkçılık (3) İş Kurma Hakkı ve Hizmet Sunumu Serbestisi (14) Ulaştırma (9) Mali Hizmetler (30) Dış İlişkiler (11) Tarım ve Kırsal Kalkınma (29) Gümrük Birliği Fransa Tarafından Açılmasının Veto Edileceği Açıklanan Fasıllar (5 Fasıl) (11) Tarım ve Kırsal Kalkınma (17) Ekonomik ve Parasal Politika (22) Bölgesel Politika ve Yapısal Araçların Eşgüdümü (33) Mali ve Bütçesel Hükümler (34) Kurumlar

15 15 MÜZAKERE SÜRECİNDE EKONOMİ BAKANLIĞI  Ekonomi Bakanlığı Malların Serbest Dolaşımı ve Dış İlişkiler Fasıllarında koordinatör kurumdur.  Ulusal Program ve 2010-2011 Eylem Planı Kapsamında; Rekabet, Gümrük Birliği, Tüketicinin ve Sağlığın Korunması, Tarım ve Kırsal Kalkınma Fasıllarında da Ekonomi Bakanlığı’nın sorumluluk alanına giren konular bulunmaktadır.  Söz konusu fasıllara ilişkin konular kapsamında önemli bir mevzuat uyumu gerçekleştirilmiş olup, mevzuat uyum süreci devam etmektedir.

16 16 TÜRKİYE-AB TİCARİ İLİŞKİLERİ

17 17 TÜRKİYE’NİN AB İLE TİCARETİ

18 18 TÜRKİYE’NİN DIŞ TİCARETİNDE AB’NİN YERİ

19 19 AB’NİN DIŞ TİCARETİNDE TÜRKİYE’NİN YERİ (2011) İhracat (5.) İthalat (7.) Ülke Milyar € Pay Milyar € Pay 1- ABD 260,6 %17,0 184,2 %10,9 2- Çin 136,2 %8,9 292,1 %17,3 3- İsviçre 121,7 %7,9 91,2 %5,4 4- Rusya 108,4 %7,1 198,4 %11,8 5- Türkiye 72,7 %4,7 47,6 %2,8 6- Japonya 48,9 %3,2 67,5 %4,0 7- Norveç 46,6 %3,0 93,5 %5,5 8- Hindistan 40,4 %2,6 39,3 %2,3

20 20 TÜRKİYE-AB DIŞ TİCARETİNİN SEKTÖREL YAPISI  AB’ye en çok ihraç edilen ürünler  otomobil, ticari araçlar, kara taşıtları için aksam ve parçalar,  konfeksiyon ve ev tekstil ürünleri,  televizyon, buzdolabı ve çamaşır makineleri,  demir-çelik ürünleri, mobilya  kabuklu ve yaş meyvelerden oluşmaktadır.  Türkiye, 2010 yılı itibariyle AB’nin toplam ithalatı içerisinde,  Kara taşıtları, tekstil iplikleri, kumaş ve hazır giyimde ikinci,  Güç üreten makinelerde beşinci,  Demir-çelikte altıncı,  Elektrikli makineler ve deniz taşıtlarında sekizinci sırada yer almaktadır.

21 21 T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü ANKARA, 5 Haziran 2012

22 22


"1 TÜRKİYE-AB İLİŞKİLERİ Ekonomi Bakanlığı Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü ANKARA, 5 Haziran 2012." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları