Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İNSAN KAYNAKLARI İŞLEVİNİN TANIMI VE AMAÇLARI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İNSAN KAYNAKLARI İŞLEVİNİN TANIMI VE AMAÇLARI"— Sunum transkripti:

1 İNSAN KAYNAKLARI İŞLEVİNİN TANIMI VE AMAÇLARI
İNSAN KAYNAKLARI BÖLÜMÜNÜN ORGANİZASYONU

2 İNSAN KAYNAKLARI İŞLEVİNİN TANIMI
Geniş anlamda insan kaynakları işlevi,işletmede görev alan tüm iş görenin en verimli ve uyumlu biçimde çalışmasını sağlayan işletmenin amaçlarına varılmasını kolaylaştıran eylem ve uğraşların tümüdür. Başka bir deyişle,insan gücü kaynağının işletme amaçlarına en uygun biçimde sağlanması,en verimli şekilde kullanılması ve geliştirilmesini içeren tüm yöntemler ve teknikler insan kaynakları işlevi olarak tanımlanabilir.

3 İNSAN KAYNAKLARI İŞLEVİNİN AMAcI
İnsan kaynakları işlevinin temel amacı işgücü kaynağının en iyi biçimde değerlendirilmesi ile geliştirilmesidir. Ancak bu amaç gerçekleştirilirken örgütsel amaçlarda göz önünde tutulmalıdır.Sadece örgütün amaçlarına dönük bir insan kaynakları politikası ve tekniğinin uzun dönemde başarılı olması düşünülemez. Bu anlayış ve felsefe içinde işletmenin ve çalışanların yarınlarına güvenli ve mutluluk içinde bakmaları sağlanabilir.

4 AMAÇLARI Her şeyden önce insan kaynakları politikasının ve temel ilkelerinin ışığı altında işletmenin gereksinim duyduğu iş gören açığının saptanması,bunların bulunması,seçilmesi yada işe alınması.Bu amaçla çeşitli test ve görüşme yöntemlerinin uygulanması ile elverişli olanlar ile olmayanların değerlendirilmesi,,, İşe alınacak elemanların işe uyum sağlaması için eğitimden geçirilmesi,işe yerleştirilmesi ve uyarlanması ve bir eğitim örgütünün kurulması,,,

5 Üst düzeyden alt basamağa kadar tüm iş görenlerin ücret ve aylıklarının belirli bir sistem içinde düzenlenmesi, “eşit işe eşit ücret “ ilkesi doğrultusunda iş analizleri, tanıtımları ve iş değerlemesi çalışmalarının gerçekleştirilmesi,,, İş görenlerin bir işten başka işe atanmaları,yeteneklerinin değerlendirilmesi,yükselmeleri,işten çıkarılmaları ve özlük hizmetlerinin yürütülmesi,,,

6 İşçi sendikaları ile sürekli ilişki kurup toplu sözleşmelerin düzenlenmesi,ücret,çalışma saatleri,kıdem tazminatı gibi ekonomik ve sosyal sorunların çözümlenmesi,,, İş görenlerin sağlık hizmetleri,çalışma koşullarının iyileştirilmesi,dinlenme ve tatil olanaklarının hazırlanması,iş kazaları ve çalışma güvenliğine dönük önlemlerin alınması çeşitli hizmet,teknik ve yöntemlerin uygulanması denetlenmesi gibi konular insan kaynakları işlevinin amaçlarını oluşturur…

7 İNSAN KAYNAKLARI BÖLÜMÜNÜN ORGANİZASYONU
İnsan kaynakları işlevi kişilik kazanmaya başladıkça bu kez örgütsel yapı içinde insan kaynakları organları oluşur.Böylelikle ortaya insan kaynakları sorunları—insan kaynakları işlevi—insan kaynakları organları—süreci çıkar. İnsan kaynakları bölümünün örgütlenmesi bir işletmeden diğerine değişiklik gösterir.Her işletme de kendi yapısına ve insan kaynakları fonksiyonunun taşıdığı öneme uygun nitelikte bir örgütlenmeye gider.Böyle bir çalışmaya girmeden önce insan kaynakları bölümünde yapılacak işlerin saptanması gerekir. Her işletme kendi gereksinimlerine uygun nitelikte bir örgütlenmeye gider yada gitmelidir.İnsan kaynaklarının etkin çalışması için işlevlerin firma içinde iyi organize edilmesi gerekir.

8 SORULAR İnsan kaynaklarının işlevinin tanımı nedir ?
İnsan kaynakları işlevinin temel amacı nedir ? İnsan kaynakları bölümünde yapılacak işlerin saptanmasına örnekler veriniz.

9 AYŞE MELİS ALTUN Dinlediğiniz İçin Teşekkürler…


"İNSAN KAYNAKLARI İŞLEVİNİN TANIMI VE AMAÇLARI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları