Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ANTRENMAN BİLGİSİ DERS NO: 1 ANTRENMANIN TEMELLERİ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ANTRENMAN BİLGİSİ DERS NO: 1 ANTRENMANIN TEMELLERİ."— Sunum transkripti:

1 ANTRENMAN BİLGİSİ DERS NO: 1 ANTRENMANIN TEMELLERİ

2 Atletik performans son birkaç yılda büyük bir gelişme göstermiştir. Önceleri erişilmez diye nitelendirilen dereceler kolay ulaşılır hale gelmiştir.Atletik performans son birkaç yılda büyük bir gelişme göstermiştir. Önceleri erişilmez diye nitelendirilen dereceler kolay ulaşılır hale gelmiştir. –Bu büyük gelişmenin nedeni ne olabilir ? 1- Sporun, yarışmaya son derece uygun bir yapıda olması! 2- Antrenörlük kavramının son derece profesyonelleşmiş ve spor uzmanları ve bilimi ile desteklenir hale gelmiş olması 3- sporcularla ilgili geniş bilgiye ulaşmanın artık mümkün hale gelmesi 4- Sporun bir bilim dalı olacak çok ilerlemiş olmsı söylenebilir.

3 Çoğu bilimsel bilginin amacı; ister araştırmalardan isterse deneyimle elde edilmiş olsun, egzersizin insan vücudu üzerindeki etkilerini anlamak ve bunları geliştirmektir.Çoğu bilimsel bilginin amacı; ister araştırmalardan isterse deneyimle elde edilmiş olsun, egzersizin insan vücudu üzerindeki etkilerini anlamak ve bunları geliştirmektir. Spor biliminin odak noktası egzersizdir. Farklı bilimlerden araştırmalar spor (Antrenman) teorisini ve yöntemlerinin zenginleşmesini sağlamaktadır.Spor biliminin odak noktası egzersizdir. Farklı bilimlerden araştırmalar spor (Antrenman) teorisini ve yöntemlerinin zenginleşmesini sağlamaktadır.

4 Antrenman biliminin maddesi sporcudur, sporcu, antrenöre ve spor bilimciye bilgi kaynağıdır.Antrenman biliminin maddesi sporcudur, sporcu, antrenöre ve spor bilimciye bilgi kaynağıdır.

5 ANTRENMAN BİLİMİ ANATOMİFİZYOLOJİİSTATİSTİK ÖLÇME DEĞERLEN SPOR TIBBI PSİKOLOJİ MOTOR ÖĞRENME PEDAGOJİBESLENMETARİHSOSYOLOJİ BİYOMEKANİK

6 ANTRENMANIN KONUSU Antrenman son zamanların keşiflerinden değildir. Tarih öncesi zamanlarda da insanlar askeri veya olimpik olaylar için antrene edilirlerdi. Fizyolojik hedef vücut fonksiyonlarını geliştirmek ve atletik performansı istenilen seviyeye çıkartmaktır.

7 Antrenmanın esas ilgilendiği alan sporcuların iş ve beceri kapasitelerini artırmak ve güçlü psikolojik alışkanlıklar geliştirmektir.Antrenmanın esas ilgilendiği alan sporcuların iş ve beceri kapasitelerini artırmak ve güçlü psikolojik alışkanlıklar geliştirmektir.

8 Antrenör liderlik yapar, çalışmayı organize eder, planlar ve sporcuyu eğitir Antrenmanda pek çok fizyolojik, psikolojik ve sosyolojik değişken yer alır Antrenman esas olarak kişiye göre ayarlanabilir, artırmalı ve uzun süreli sistematik aktivitelerdir.

9 Sporcu antrenmanlarda ve maçlarda karşılaşacağı güçlü psikolojik uyaranlara karşı beceriler geliştirmeyi öğrenir Bunun yanında fiziksel hareketlerde mükemmellik son derece organize programlar dahilinde gelişim göstermektedir.

10 ÇOK YÖNLÜ FİZİKSEL GELİŞİM Antrenmanın temeli olarak sporcular çok yönlü gelişmeye ihtiyaç duymaktadır. Amaç dayanıklılığı, kuvveti, sürat, artırmak, esnekliği geliştirmek, koordinasyon kazanmak ve böylece vücudu uyumlu bir şekilde geliştirmektir. Üstün vücut yapısına sahip sporcuların özgüvenleri buna bağlı olarak artmakta ve güçlü bir kişilik imajı çizmektedir.

11 SPORA ÖZGÜ FİZİKSEL GELİŞİM Spora özgü gelişim;  Absolut (salt) ve Relatif (görece) kuvveti, kas kütlesinin ve esnekliğinin gelişimi, sporun gerektirdiği özel kuvveti (güç veya kuvvette dayanıklılık) hareket ve reaksiyon zamanını ve koordinasyonu geliştirir.  Antrenman sayesinde sporun gerektirdiği tüm hareketler kolayca ve akıcı bir şekilde yapılabilir.

12 TEKNİK FAKTÖRLER Yarışmada gerekli tekniğin en ekonomik performansta, en hızlı şekilde ve yüksek doğrulukta yapılması ve bu tekniklerin normal ve beklenmedik çevre koşullarında gerçekleştirilmesi yer alır.

13 TAKTİK FAKTÖRLER Rakiple oynanacak maçlarda strateji geliştirmeyi, sporcuların yetenek sınırları içerisinde optimum taktik anlayışı genişletmeyi ve model strateji geliştirmeyi kapsar.

14 PSİKOLOJİK FAKTÖRLER Fiziksel performansın artırılması için psikolojik hazırlık son derece gereklidir. Psikolojik antrenman disiplini, özgüveni, cesaret, ve isteği artırır.

15 TAKIM HAZIRLIĞI Bazı spor branşlarında antrenörün esas hedefi takımı hazırlamaktır. (Takım sporları, bayrak yarışları, kürek, bisiklet) Antrenörler bu olguyu yaratabilmek için takımlarının fiziksel, teknik ve stratejik hazırlılıklarını uyum içerisinde hazırlarlar.

16

17 SAĞLIK FAKTÖRÜ Herbir sporcunun sağlığını güçlendirmek önemlidir. Sağlılı olmak; düzenli tıbbi testlerden geçmek, sporcunun efor kapasitesi ile antrenman şiddeti arasında uygun bir ilişkinin olması

18 SAKATLIKLARDAN KORUNMA Sakatlıklardan ve yaralanmalardan korunmak için gereken önlemler arasında esnekliği greken seviyede artırmak, kasları, tendonları ve bağları özellikle başlangıç seviyesinde kuvvetlendirmek

19 TEORİK BİLGİLENDİRME Antrenman sayesinde sporcunun antrenmanın fizyolojik, psikolojik temelleri, planlaması, beslenme ve toparlanma ile ilgili bilgiler edinilmesi sağlanır. Antrenör; sporcu-rakip, sporcu-antrenör ve takım içerisindeki arkadaşlık ilişkilerini sporcusuyla tartışmalı ve amaca ulaşabilmek için beraberce çalışmalıdır.

20 ANTRENMAN SİSTEMİ SistemSistem; fikirlerin, kuramların veya düşüncelerin oranize edilmesi veya metodik olarak düzenlenmesidir Sistem içerisinde tecrübe birikiminin yanısıra objektif ve uygulamalı araştırma sonuçlarının da bir bütün olarak bulunması gerekmektedir Bir sistem geliştirme aşamasında diğer sistemleriden yararlanılsa dahi o sistem ithal edilmemelidir. iyi bir sistem geliştirebilmek ve yaratmak için ülkenin sosyal, kültürel arkaplanını düşünmek gerekmektedir

21 Spor sistemi;Spor sistemi; Ülkedeki; Beden eğitimini, Spor organizasyonunu, Okul programlarını, Rekreasyonel ve spor kulüplerini, Spor yönetimi organizasyon yapısını, Atletik antrenman yapısını ele almalıdır.

22 ANTRENMAN SİSTEMİ Spor organizasyonlarına bireysel katılım. Bu katılım yüksek verim için temel oluştırmaktadır REKREASYON Biomotor yeteneklerin ve becerilerin geliştirilmesi, sporda doyum sağlanarak katılımın artması SPORSAL VERİMİN TEMELLERİ Çocuklar ve gençler için kuluplerde bireysel ve takım yarışmaları düzenlenmesi Yüksek verim için gerekli olan özelliklerin antrene edilmesi. Yüksek verim için hedeflerin belirlenmesi VERİM SPORU (PERFORMANS) Sporda üst düzeyde yarışmalara katılırlar Bireysel yapabilirliklerin geliştirilmesi için üst düzeyde temel hazırlığın geliştirilmesi YÜKSEK VERİM SPORU (PERFORMANS) Ulusal takımlar Yüksek performans düzeyine ve rekorlara ulaşmak

23 Ulusal spor sistemi ülkenin değerlerini, geleneklerini, iklimini, öncelik sporları ve en önemlisi genç katılımcıları ele almalıdır. Erken yaştakiler, fiziksel öğretimden yararlanarak becerileri ve yetenekleri geliştirilmelidir. Bu açıdan bakıldığı zaman sporcuların öncelikle Atletizm, Yüzme, Cimnastik dallarına yönlendirilerek diğer spor branşlarında kullanılan temel becerileri edinmeleri sağlanmalıdır.

24 Antrenman Sistemi Doğrudan etkenlerDestekleyen etkenler Antrenman DeğerlendirmeYönetim ve ekonomik koşullar Meslek ve yaşam biçimi Öğretme Teknik Taktik Biomotor y. gelişimi Sağlık denetimi Kendi kendini denetim Planlama YönetimAnt.ortamıDiyet Kulüp organiz. Bütçe Soyunma odaları Destek sporları tesis ort Yarışma organizasy İşlevsel niteliğin art Fiziksel antrenman Test ve ölçüler Bilimsel yardım Antrenm günlüğü Görsel işitsel Malzeme Günlük prog düz. Dinlenm Meslek doyumu Alkol sigara yasağı Temiz hava et.

25 ANTRENMAN KALİTESİ ANTRENÖRÜN BİLGİ VE KİŞİLİĞİ YARDIMCI BİLİMLERİN ARAŞTIRMALARI İMKANLAR VE EKİPMANLAR MÜSABAKALAR MOTİVASYONSPORCUNUN YETENEKLERİ KALITIM GENETİK SPORCU PERFORMANSI

26 BECERİLERİN SINIFLANDIRILMASI Fiziksel egzersizleri sınıflandırmak için farklı türde yöntemler kullanılmaktadır. 1.Kullanılan ekipmanlara göre gruplandırma 2.Egzersizin karmaşıklığına göre gruplandırma 3.Bireysel sporlar ve takım sporları olarak grup. 4.Biomotor yeteneklere (kuvvt, sürat, dayanıklılık vb..) göre gruplandırma. SONUÇ OLARAK Becerileri 3 gruba ayırmak mümkündür

27 BECERİ SINIFLANDIRILMASI DÖNÜŞÜMLÜ DÖNÜŞÜMSÜZ BİRLEŞİK DÖNÜŞÜMSÜZ

28 DÖNÜŞÜMLÜ

29 DÖNÜŞÜMSÜZ

30 DÖNÜŞÜMSÜZ BİRLEŞİK

31 BECERİ SINIFLANDIRMASINI BİLMEK NEDEN ÖNEMLİDİR ? doğru öğretim metodunu seçmede çok önemli bir yer tutar 1.En doğru öğretim metodunu seçmede çok önemli bir yer tutar 2.Tümden gelim yöntemi (global) dönüşümlü becerilerin öğretilmesinde çok daha etkili olabilir. Bunun nedeni dönüşümlü becerileri küçük parçalara ayırmanın zor olmasıdır 3.Dönüşümsüz becerilerin küçük parçalara ayrılabilmesi nedeniyle tüme varım (parçadan bütüne) yöntemi daha etkili ve verimli bir şekilde kullanılabilir.


"ANTRENMAN BİLGİSİ DERS NO: 1 ANTRENMANIN TEMELLERİ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları