Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

HEMŞİRENİN EĞİTİMCİ ROLÜ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "HEMŞİRENİN EĞİTİMCİ ROLÜ"— Sunum transkripti:

1 HEMŞİRENİN EĞİTİMCİ ROLÜ

2 Sağlık Hizmetlerinde Hemşirenin Eğitimci Rolü
Günümüzde sağlık alanında hızla yaşanan değişimler hemşirelerin etkin bir eğitimci olmalarını gerekli kılmıştır. Tüm dünyada gittikçe eğitim seviyesi yükselmekte bu da sağlığa olan ilgiyi artırmaktadır.Toplumun bilinçlenmesi sağlık hizmetlerinden olan beklentiyi yükseltmiştir. Gelişmiş ülkelerde sağlık eğitimi hasta hakları arasında yer almaktadır.Bu durum hemşirelerin eğitimci rolünün öne çıkmasına neden olmuştur.

3 Sağlık Hizmetlerinde Hemşirenin Eğitimci Rolü
Geçmişte hemşirelik bakımı,hastalıkların tedavisine yönelik rolleri içermesine karşın; günümüzde hastalıklardan koruyacak ve sağlığı geliştirecek danışmanlık ve eğitimcilik rolleri önem kazanmaktadır. Hemşirenin meslektaşlarına, sağlıklı ve hasta bireylere, aileye ve topluma sağlık ve hastalıkla ilgili eğitim verme rolü vardır.

4 Hemşirelerin sağlık eğitimiyle ilgili etkinlikleri 3 grupta altında incelenebilir.
1-Primer Bakım(sağlığın geliştirilmesi ve hastalıklardan koruma) Birey, aile ve toplumun sağlık düzeyini geliştirmeyi, sürdürmeyi ve potansiyel tehlikelerden korumayı amaçlar. Geleceğe yöneliktir,yaşamını kaliteli yapacak davranışları kazanmasını amaçlar.

5 Primer Bakımla İlgili Eğitim Programları
Prenetal ve postnatal dönemde bakım Beslenme Bağışıklama Hijyen Sigara ve alkol kullanımının zararları İlk yardım Sağlık taramaları Egzersiz ve dinlenme Stresle başa çıkma Psikososyal sorunlar Hastalıklardan korunma

6 2-Sekonder Bakım(sağlığı yeniden kazanma)
Hemşirelerin sekonder bakıma yönelik eğitim etkinlikleri; hasta bireyi hastalığın komplikasyonlarından ve hastalığa eklenebilecek diğer sağlık sorunlarından korumayı ve aynı zamanda bireyin kendi potansiyelini kullanarak yaşamını en üst düzeyde sürdürmesini amaçlar.

7 TERSİYER BAKIM(REHABİLİTASYON)
Bireyin fonksiyonlarını mümkün olan en üst düzeyde sürdürmesini amaçlar. HEMŞİRELER Sağlık eğitimi yoluyla sağlıklı toplumun oluşmasında kilit konumundadır.

8 Hemşireler eğitimle ilgili fonksiyonlarını bilimsel yaklaşımla yerine getirmek için eğitilmeleri gerekmektedir. Hemşirenin öğretme yeteneği kadar donanımlı olması da önemlidir.

9 EĞİTİM STANDARTLARI Sağlık eğitiminin karmaşık yapısı nedeniyle disiplinler arası işbirliği,yasal destek ve düzenlemeler gereklidir. Bu gereklilik gelişmiş ülkelerde standartların gelişmesini sağlamıştır. Standartlar hemşirelerin sağlık eğitimini sistematik ve nitelikli yapmalarını sağlamaktadır.

10 SAĞLIK KURUMLARININ EĞİTİM HİZMETLERİNDE DİKKAT ETMESİ GEREKEN STANDARTLAR
*Sağlık kuruluşları, eğitimi planlar *Sağlık kuruluşları,hasta /sağlıklı bireye, aileye bilgi,beceri ve davranış kazandıracak eğitimi verir *Sağlık kuruluşları,eğitim sürecini bakım planı doğrultusunda ve disiplinler arası işbirliği içinde yapar *Sağlık kuruluşları, birey yada aileye eğitimi ihtiyaçlarına,öğrenme kapasitesine,öğrenmeye hazır bulunuşluk düzeyine uygun verir * Sağlık kuruluşları, taburcu olacak birey yada aileye bakımın devamlılığı için eğitim verir.

11 KURUMLA İLGİLİ STANDARTLAR
* Bakım hizmetleri müdürlüğü veya sorumlu hemşire, birey yada ailenin eğitimini destekler,işbirliği yapar. * Bakım hizmetleri müdürlüğü birey yada ailenin eğitimine etkin katılır,sorumluluk alır * Kurumda birey yada ailenin eğitimi hemşirelik bakımıyla bütünleşmiş olmalıdır. * Birey yada ailenin eğitimi kurum felsefesi içinde yer almalıdır.

12 EĞİTİM SÜRECİ İLE İLGİLİ STANDARTLAR
* Eğitim süreci,hemşire tarafından planlanmalı * Eğitim süreci,hemşirelik süreci gibi aynı basamaklardan oluşmalı Eğitim gereksinimleri,hemşire-birey işbirliği ile belirlenmeli * Eğitim sürecinin dokümanları kayıt altına alınmalı.

13 SONUCA YÖNELİK STANDARTLAR
*Eğitim sürecini hemşire değerlendirir * Eğitim sürecinin değerlendirilirken bireyler katılmalıdır *

14 SONUÇ Eğitimin başarıya ulaşması için sadece hemşire değil eğitimin önemine inanan diğer sağlık bakım profesyonellerinin işbirliğine ihtiyaç vardır.

15

16 İYİ DERSLER ÖĞR.GÖR.IŞIK ATASOY


"HEMŞİRENİN EĞİTİMCİ ROLÜ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları