Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

DİĞER TUTUMLAR.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "DİĞER TUTUMLAR."— Sunum transkripti:

1 DİĞER TUTUMLAR

2 Normal gelişim gösteren çocukların engelli kardeşlerine yönelik tutumları
Birisinin sizin hakkınız olan sevdiğiniz birini, bir şeyi elinizde aldığınızı düşünün . Ne hissedersiniz? Sevdiğiniz birinin sizinle değil de bir başkası ile ilgilendiğini düşünün. Peki ya şimdi?

3 Normal gelişim gösteren çocukların engelli kardeşlerine yönelik tutumları
Düşmanlık Kızgınlık Üzüntü Hayal kırıklığı duyguları sebebi ile olumsuz tutum geliştirebilirler. Bu sebeple de engelli kardeş üzerinde baskı kurma, alay etme durumları ortaya çıkabilir

4 Normal gelişim gösteren çocukların engelli kardeşlerine yönelik tutumları
Hep böyle mi olur peki? Bireysel farklılıklara ne oldu? Engelli kardeşe gösterilen ilginin onun için gerçekten gerekli olduğu ya da bu ilgisiz yaşamında tek başına ayakta durmakta zorlanacağı bilincine sahip ise?

5 Normal gelişim gösteren çocukların engelli kardeşlerine yönelik tutumları
Özgüven, Sorumluluk Duyarlılık Koruyucu Sevecen İnsanlara karşı daha fazla anlayış ve kabul PEKİ BUNU ETKİLEYEN NE??

6 Normal gelişim gösteren çocukların engelli kardeşlerine yönelik tutumları
Ailenin sosyo-ekonomik düzeyi Alt ise sorumluluk kardeşe Ailenin büyüklüğü Büyük ise paylaşım Kardeşin engeli ve derecesi Ağır engelli ya da hafif engelli fark eder mi? Anne ve babanın tutumları Tutumları öğrenmede model almanın önemi ve küçük yaşta anna-babanın etkililiği (doğrusal)

7 Normal gelişim gösteren çocukların engelli kardeşlerine yönelik tutumları
Peki sizce aşağıdakiler normal kardeşin psikolojik gelişiminde etkili midir? Cinsiyet Yaş Engel türü Peki kaygı düzeylerini aşağıdakiler etkiler mi? cinsiyet Aile üyelerinin sayısı Eğitim düzeyi

8 Okul Personelinin ve Akranlarının Engelli Bireylere Yönelik Tutumları
İdarecilerin engelli öğrencilere yönelik tutum ve davranışları engelli öğrencilere yönelik sunulan eğitim hizmetlerinin kalitesini ve diğer okul personelinin tutumlarını da etkilemektedir. İdarecilerin tutumları hizmet etmek için gönüllü olma ve onları okula yerleştirmede kararlı olmak üzere iki basamakta değerlendirilir. NEDEN???

9 Okul Personelinin ve Akranlarının Engelli Bireylere Yönelik Tutumları
Engelin türü ve derecesi Görme,işitme, fiziksel engelli ve öğrenme güçlüğü (olumlu) Zihinsel engelli ve duygu durum bozukluğu (olumsuz) Bireysel özellikleri İdarecinin sorumlulukları Eğitim düzeyi Bilgi ve deneyimleri Cinsiyeti Çevresel özellikler Kırsal kesim, şehir merkezi, gecekondu Hepsi etkili midir?

10 Okul Personelinin ve Akranlarının Engelli Bireylere Yönelik Tutumları
ÖĞRETMENLER… Olumlu olur ise Onları kabul edici ve destekleyici Öğretimde hevesli ve gönüllü Özgüvenlerinin artmasına Öğrenme isteği oluşturma Kaynaştırma uygulamalarının başarıya ulaşması Ancak araştırma sonuçlarına göre öğretmenler ilişki kurmaktan kaçınma, normal bireylere öğretim yapma, onlarla çalışmaya istekli olmama, bilgi eksikleri oldukları tespit dilmiştir.

11 Okul Personelinin ve Akranlarının Engelli Bireylere Yönelik Tutumları
Öğretmenlerin bu şekilde davranmasını, olumlu ya da olumsuz tutuma sahip olmasını etkileyen şeyler nelerdir? Hizmet içi eğitim (NEDEN? Tutumun öğeleri açısından düşünün-yeterlilik duygusu) Öğretmenin özellikleri Cinsiyet, eğitim düzeyi, iş deneyimi ?? Branşlar (idareciler>özel eğitim >sınıf öğretmenleri) Sınıfçılar ve okul psikologu kaynaştırma sınıflarında eğitim almalarını tercih ediyorlar. Engelli bireyin özellikleri Davranış problemi olanlara daha olumsuz Öğrenme güçlüğü&duygusal bozukluk ? Hangisinde olumu?

12 Okul Personelinin ve Akranlarının Engelli Bireylere Yönelik Tutumları
AKRANLARI…. Dışlanma, Korku Düşmanlık Kaçınma tepkileri gösterdikleri tespit edilmiştir. Akranların bu arz tepki vermelerinin sebebi ne olabilir???

13 Okul Personelinin ve Akranlarının Engelli Bireylere Yönelik Tutumları
Kültür Model alma(yaşantılar, gözlemler). Kültürel değerler onların tepkilerini pekiştirir. Akranın yaşı Büyük yaş < küçük yaş Daha önceden engelli bir bireyle iletişim kurmuş olmak Tanışmış ise daha olumlu Engelin türü Hafif düzeyde ise daha kabul edici Aile-öğretmen tutumu Okul personelinin tutumu Neden??

14 Toplumdaki diğer bireylerin engellilere yönelik tutumları
Doktorlar Deneyim Cinsiyet, yaş, çalışma yılı, ünvan Yakın çevre Özellikle çevredeki normal gelişim gösteren çocukların anne ve babaları (sizce tutumlar arasında far var mıdır?) Üniversite öğrencileri Sağlık ve eğitim alanındaki öğrenciler>turizm, işletme Eğitim düzeyi, cinsiyet, engellilere ilişkin eğitim alma etkili

15 Kaynaştırmaya Yönelik Tutumlar
Kaynaştırma yoluyla eğitim; özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin eğitimlerini, destek eğitim hizmetleri de sağlanarak yetersizliği olmayan akranları ile birlikte resmî ve özel; okul öncesi, ilköğretim, orta öğretim ve yaygın eğitim kurumlarında sürdürmeleri esasına dayanan özel eğitim uygulamalarıdır AMAÇ: Özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin, eğitimlerini öncelikle yetersizliği olmayan akranları ile birlikte aynı kurumda sürdürmeleri sağlanır. Çocuğu normal hale getirmek değil,onun ilgi ve yeteneklerini en iyi şekilde kullanmasını sağlamak ve toplum içinde yaşayabilmesini kolaylaştırmaktır. Anne-babalar, Normal gelişim gösteren öğrenciler Okul personeli Sınıf öğretmeni Okulun fiziksel koşulları Kaynaştırma türü ve süresi Öğrenci sayısı

16 Normal gelişim gösteren çocukların kaynaştırmaya yönelik tutumları;
Yaş (küçük) Cinsiyet (kız) Bilgilendirme Sınıf öğretmeninin tutumlarına ilişkin çalışma sonuçları tartışmalı… Müfettişler bu konuda yetersiz bilgiye sahip,

17 Engelli bireylerin çalışmalarına yönelik tutumlar
Düşük verim Kalite İşin ağır ve tehlikeli olması İşyeri koşullarına uyumda güçlük İşyerinin fiziki koşulları Kullanılması gereken araç-gereçlerin uygun olmaması gibi sebeplerle olumsuz tutum Daha önceden engelli bireylerle iş, kişisel deneyimleri olan, bilgi sahibi ise daha olumlu ve etkili

18 TUTUMLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ
Tutumların değerlendirilmesi neden önemlidir? Somut kavramlar olmadığından; Davranıştan çıkarım yapma İşyerinde down sendromlu birinin çalışanına nasıl davrandığını gözlemlemek Fizyolojik tepkilerden çıkarım yapma Nabız hızı, göz bebeği kasılması/büyümesi, deri tepkisi Görüntü izletme ile teki değişiminin izlenmesi Bir dizi maddeye verilen tepkiden çıkarım yapma olarak üç şekilde incelenebilir.

19 Bir dizi maddeye verilen tepkiden çıkarım yapma
Sayısal olarak değerlendirilir. Basit, ekonomik, diğerlerine göre kesin ve tekrarlanabilir olması sebebi ile tercih sebebidirler Thurstone Guttmann Duygusal anlam En sık kullanılanlar

20

21 Bir de likert tipi ölçekler vardır…


"DİĞER TUTUMLAR." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları