Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Hem. Serpil YÜKSEL 1.Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği 2005

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Hem. Serpil YÜKSEL 1.Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği 2005"— Sunum transkripti:

1 Hem. Serpil YÜKSEL 1.Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği 2005
KEMİK TÜMÖRLERİ Hem. Serpil YÜKSEL 1.Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği 2005 Sağlık Slaytları

2

3

4

5

6

7

8

9 DEĞERLENDİRME Kemik tümörü olan bir hastada; -yaş -cinsiyet
-semptomların tipi -hastalığın süresi -tümörün yeri -geçirilmiş travma -yapısal faktörler klinik hikaye açısından önemlidir.

10 DEĞERLENDİRME Tümörün yerini,boyutunu ve çapını bilmek farklı tanı konma ihtimalini azaltır. Bazı tümörler yaş ile ilişkilidir.Örneğin metastik nöroblastom 10 yaşından büyüklerde görülmez. Kemik tümörlerinin geneli erkeklerde daha sık görülür.Bununla beraber düşük gradeli parosteal osteosarkomlar bayanlarda daha sık görülür. Büyük boyutlu tümörler,küçüklere nazaran malign olmaya daha yatkındır.

11 DEĞERLENDİRME Genç bireylerde ,çeşitli yerlerde görülen tümörler bening özellik gösterirken, yaşlılarda bu durum maling veya metastatik özellik gösterir. Maling tümörlü hastaların çoğunda ağrı ve rahatsızlık şikayeti mevcuttur. *ağrı hem aktivite hem de dinlenme esnasında görülür ve dikkati azaltır. *bazı tümörlerde; Ewing sarkom,lenfoma,eozinofilik granülom gibi küçük yuvarlak mavi hücre tümörlerinde kilo kaybı.ateş,halsizlik,gece terlemesi titreme bulguları görülebilir.

12 DEĞERLENDİRME Alkol ve sigara kullanımı ve ailesel kanser hikayesi belirlenmelidir. Kansere yol açabilecek ajanlara çevresel ve mesleki açıdan maruz kalma düzeyi tespit edilmelidir.

13 FİZİK MUAYANE Bütün organ sistemlerinin genel taramasını içermelidir. Lezyonun büyüklüğü ve yeri,deformite varlığı veya yokluğu,deri değişiklikleri,şişme,eklem hareketi, krepitasyon, oskültasyon, bölgesel lenf nodüllerinin palpasyonu ve nörolojik ve vasküler araştırmalar yapılmalıdır.

14 LABORATUVAR BULGULARI
Teşhis için yetersiz kalmaktadır.Yine de tam kan sayımı ve sedimantasyon tümörle enfeksiyonu birbirinden ayırt etmede yardımcı olur. Serum biokimyası,özellikle ca, p, alkalen ve ast fosfataz ve laktat dehidrogenez değerlendirilmelidir.Örneğin prostat spesifik antijeni ve serum immün elektroferezi metastatik prostat kanseri ve multiple myelom teşhisinde yardımcı olabilir.

15

16

17

18

19

20

21

22 KEMİĞİN TÜMÖRE REAKSİYONU
Kemiğin tümöre yanıtı sınırlıdır. yıkım: Lizis reaksiyon: sklerozis yeniden şekillenme: Periostal Reaksiyon (Remodeling) Tümörün gelişim/büyüme oranı kemiğin yanıtını etkiler yavaş gelişim: Skleroz görülür hızlı gelişim: yıkım görülür

23 KEMİĞİN TÜMÖRE REAKSİYONU
Kemik ve tümör arasındaki sınır radyografilerde görülür. Yavaş gelişim sürecinde kemikte sınırı belli alan oluşur Hızlı gelişim sürecinde,kemik yıkılır,sınır belirsizleşir

24

25

26

27

28 TÜMÖR MATRİX Matrix tümörün internal dokusudur En fazla tümör matrixi özellikle yumuşak dokudur. Kıkırdak Matrix enkondrom,kondroblastoma,kondrosarkom Kemik Matrix osteosarkom

29

30

31

32

33 LOKALİZASYON Hastanın yaşı ve tümörün lokalizasyonu Primer kemik tümörlerini sınıflamada en önemli parametrelerdir. Basit radyografilerden saptamak kolaydır.

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43 ÖZET Radyografiler elzemdir
Gelişimin agrasifliği kemiğin yanıtını belirler. Tanılamada yardımcı bilgiler yaş lokalizasyon marjin(sınır)

44 EVRELEME Evreleme,bir tümörü tanımlama ve çapını belirleme işidir.
Tedavi prognozu tümörün evresine göre oluşturulur. Evreleme sürekli devam eden bir işlemdir çünkü tedavisinden sonra uzun yıllar gözlem devam eder. Ortopedik onkolojistler tarafından kullanılan en yaygın evreleme sınıflandırması Enneking Evreleme Sistemidir.

45 Evre histolojik kompartman metastaz sınıflama
1A Düşük içinde yok 1B Düşük dışında yok IIA Yüksek içinde yok IIB Yüksek dışında yok III yok yık var

46

47 KEMİK TÜMÖRLERİ OSSEÖZ KEMİK TÜMÖRLERİ 1.Enostozis 2.Osteid osteoma
3.Osteoblastoma 4.Osteosarkom

48 KARTİLAJ TÜMÖRLERİ 1.Osteokondrom 2.Kondroblastom 3.Kondromiksoid Fibroma 4.Enkondrom 5.Kondrosarkom

49 FİBRÖZ KEMİK TÜMÖRLERİ
1.Unikameral Kemik Kistleri 2.Fibröz Displazi 3.Fibroksantom(Non-Ossifiye Fibroma) 4.Ossifiye Fibroma/Adamantinoma 5.Maling Fibröz Histiositom

50 KÜÇÜK YUVARLAK MAVİ HÜCRE TÜMÖRLERİ
1.Langerhans Hücreli Histiositozis 2.Ewing Sarkom 3.Anevrizmal Kemik Kisti

51 DİĞER TÜMÖRLER 1.Kordom 2.Yumuşak Doku Tümörleri

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92 Femur üst ucundaki lezyonu
Gösteren pre-op grafi Tümör eksizyonu sonrası TKP’ni gösteren post-op Grafi

93 TEŞEKKÜRLER Sağlık Slaytları


"Hem. Serpil YÜKSEL 1.Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği 2005" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları