Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

1. 2 AMAÇ Sağlık tesislerinde sunulan sağlık hizmetleri karşılığında elde edilen gelirlerin, toplam giderleri asgari oranda karşılaması. GEREKLİ VERİLER.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "1. 2 AMAÇ Sağlık tesislerinde sunulan sağlık hizmetleri karşılığında elde edilen gelirlerin, toplam giderleri asgari oranda karşılaması. GEREKLİ VERİLER."— Sunum transkripti:

1 1

2 2

3 AMAÇ Sağlık tesislerinde sunulan sağlık hizmetleri karşılığında elde edilen gelirlerin, toplam giderleri asgari oranda karşılaması. GEREKLİ VERİLER Sağlık Hizmeti Sunumundan Elde Edilen Tahakkuk Geliri Tutarı (A) Toplam Gider Tutarı (B) 3

4 TAHAKKUK HESAPLAMA VERİLERİ 60 ALACAK BAKİYESİ-61 BORÇ BAKİYESİ-602 ALACAK BAKİYESİ GİDER HESAPLAMA VERİLERİ (150, 253, 254, 255, 256, 260, 267, 681, 689, 740, 750, 770 BORÇ ) - (740.09,770.11,770.99.07.01 BORÇ) 4

5 SAĞLIK TESİSİ DEĞERİ A/B KABUL EDİLEBİLİR DEĞER (KED) HASTANELER İÇİN = 1,05 ADSM’LER İÇİN = 1,2 GÖSTERGE PUANI 200 5

6 6

7 MHY-02 Net Borç / Net Hizmet Tahakkuk Tutarı AMAÇ Sağlık tesislerinde sunulan sağlık hizmetleri karşılığında elde edilen net hizmet tahakkuk tutarı ile kurum borçlarının ödenebilme gücünün değerlendirilmesi. GEREKLİ VERİLER Banka Mevcudu (A) Toplam Borçlar (B) Ortalama Hizmet Tahakkuk Geliri (C) 7

8 MHY-02 Net Borç / Net Hizmet Tahakkuk Tutarı NET BORÇ HESAPLANMASI 102 BORÇ BAKİYESİ-(32,36,103,336 ALACAK BAKİYESİ- 336.04,336.05,336.17 ALACAK BAKİYESİ) TAHAKKUK HESAPLAMA VERİLERİ 60 ALACAK BAKİYESİ-61 BORÇ BAKİYESİ- 602 ALACAK BAKİYESİ 8

9 MHY-02 Net Borç / Net Hizmet Tahakkuk Tutarı 9 Sağlık Tesisi Değeri (STD) ( A-B ) / C Kabul Edilebilir Değer (KED)1,5 ve altı Gösterge Puanı (GP) 100 puan Puan Katsayısı (k)k = KED / STD Veri KaynağıTDMS Verinin Ait Olduğu DönemÜçer aylık dönemlerde izlenir

10 MHY-02 Net Borç / Net Hizmet Tahakkuk Tutarı 10 Sağlık Tesisi Değeri (STD)Sağlık Tesisi Puanı STD ≥ 2,50 2 ≤ STD < 2,50,5 x k x GP 1,75 ≤ STD < 20,7 x k x GP 1,5 ≤ STD < 1,750,9 x k x GP STD < 1,5GP AÇIKLAMA: STD < -1,5 olan Sağlık Tesislerinde, Sağlık Tesisi Değeri (-1) ile çarpılıp puan hesaplaması yapılır. STD ≥ -1,5 olan Sağlık Tesisleri bu göstergeden tam puan alır

11 MHY-03 Gelir Bütçesi Gerçekleşme Oranı 11 Amaç Sağlık tesislerinde yılı onaylı gelir bütçesi gerçekleşme oranını ölçmek. Hesaplama İçin Gerekli Veriler; Hesaplamaya konu olan dönemde; TDMS ve BÜTÇE programlarından alınacak olan veriler İlgili Dönem Geliri (A) İlgili Dönem Gelir Bütçesi (B)

12 MHY-03 Gelir Bütçesi Gerçekleşme Oranı 12

13 MHY-03 Gelir Bütçesi Gerçekleşme Oranı 13 Sağlık Tesisi Değeri (STD) Sağlık Tesisi Gelir Gerçekleşme Oranı = A / B Kabul Edilebilir Değer (KED) Tahakkuk Esaslı Gelir Bütçesi Gerçekleşmesi Kabul Edilebilir Değer: %100 Gösterge Puanı (GP)100 puan Puan Katsayısı (k)k = STD / KED Veri KaynağıTDMS / BÜTÇE Verinin Ait Olduğu DönemÜçer aylık dönemlerde izlenir

14 MHY-03 Gelir Bütçesi Gerçekleşme Oranı 14 Sağlık Tesisi Değeri (STD)Sağlık Tesisi Puanı STD < %850 %85 ≤ STD < %90GP x 0,5 x k %90 ≤ STD < %95GP x 0,7 x k %95 ≤ STD < %100GP x 0,9 x k STD ≥ %100 GP

15 MHY-04 Gider Bütçesi Gerçekleşme Oranı 15 Amaç Sağlık tesislerinde gerçekleşen giderlerin yılı onaylı bütçesi içerisinde gerçekleşmesini sağlamak. Hesaplama İçin Gerekli Veriler; Hesaplamaya konu olan dönemde; TDMS ve BÜTÇE programlarından alınacak veriler İlgili Dönem Gideri (A) İlgili Dönem Gider Bütçesi (B)

16 MHY-04 Gider Bütçesi Gerçekleşme Oranı 16 KRİTER ADIHESAP KODU DÖNEM GİDERİİLGİLİ DÖNEM İÇİN M1 RAPORUNDAKİ GİDER GERÇEKLEŞMESİDİR DÖNEM GİDER BÜTÇESİ (DÖNEM BÜTÇESİ / 12) * İLGİLİ DÖNEM AY SAYISI

17 MHY-04 Gider Bütçesi Gerçekleşme Oranı 17 Sağlık Tesisi Değeri (STD) Sağlık Tesisi Gider Gerçekleşme Oranı= (A / B) Kabul Edilebilir Değer (KED) Gider Bütçesi Gerçekleşmesi Kabul Edilebilir Değer: ADSM için % 80, diğer sağlık tesisleri için: % 95’ dir. Değerler 100’e tamamlanarak KED=100 alınır. Gösterge Puanı (GP)100 puan Puan Katsayısı (k)k = KED/STD Veri KaynağıTDMS / BÜTÇE Verinin Ait Olduğu DönemÜçer aylık dönemlerde izlenir

18 MHY-04 Gider Bütçesi Gerçekleşme Oranı 18 Sağlık Tesisi Değeri (STD) Sağlık Tesisi Puanı STD ≤ %100GP %100 < STD ≤ %102GP x 0,80 x k %102 < STD ≤ %104GP x 0,60 x k %104 < STD ≤ %106GP x 0,40 x k %106 < STD ≤ %108GP x 0,20 x k STD > %1080

19  Amaç Sağlık tesislerinin borç ödeme kabiliyetinin artırılması ve borç ödeme vadesinin asgari seviyede tutulması. Hesaplama İçin Gerekli Veriler Hesaplamaya konu olan dönemde; Dönem sonu tarihi (A) Ödenmeyen en eski borcun muayene kabul tarihi (B) 19 MHY-05 Borçluluk Süresi

20  20 MHY-05 Borçluluk Süresi

21  21 MHY-05 Borçluluk Süresi Sağlık Tesisi Değeri (STD)A-B (gün) Kabul Edilebilir Değer (KED)150 gün ve altı Gösterge Puanı (GP)100 puan Puan Katsayısı (k)k = KED/STD Veri KaynağıTDMS Verinin Ait Olduğu DönemÜçer aylık dönemlerde izlenir

22  22 MHY-05 Borçluluk Süresi Sağlık Tesisi Değeri (STD)Sağlık Tesisi Puanı STD > 180 gün0 170 < STD ≤ 180 gün(50 x GP x k) /100 160 < STD ≤ 170 gün(70 x GP x k) /100 150 < STD ≤ 160 gün(80 x GP x k) /100 STD ≤ 150günGP

23 MHY-06 Tahakkukların Muhasebeleştirilme Süresi 23 Amaç Sağlık tesisinde hizmet sunumu için alınan her türlü hizmet ve malın muayene kabulü ile muhasebe kayıtlarına alınmasını kontrol altına almak, ödeme emrine ilişkin belgelerin en geç 10 iş günü içerisinde muhasebe kaydına alınmasını sağlamak. Hesaplama İçin Gerekli Veriler TDMS ve MKYS programından 3'er aylık dönemlerde alınan mali veriler.

24 MHY-06 Tahakkukların Muhasebeleştirilme Süresi 24 DÖNEM SONU TARİHİ320.11, 320.12 ALIMI GERÇEKLEŞEN MAL VE HİZMETLERİN MUAYENE KABUL TARİHİ 320.11, 320.12

25 MHY-06 Tahakkukların Muhasebeleştirilme Süresi 25 Sağlık Tesisi Değeri (STD)STD ( iş günü ) Kabul Edilebilir Değer (KED) 10 iş günü Gösterge Puanı (GP)125 puan Puan Katsayısı (k) k = KED/STD Veri KaynağıTDMS / MKYS Verinin Ait Olduğu DönemÜçer aylık dönemlerde izlenir

26 MHY-06 Tahakkukların Muhasebeleştirilme Süresi 26 Sağlık Tesisi Değeri (STD) Sağlık Tesisi Puanı STD ≤ 10 iş günüGP 10 < STD ≤12 iş günüGP x k x 0,6 12 < STD ≤15 iş günüGP x k x 0,3 STD > 15 iş günü0

27 MHY-07 Mevcut Stok Tutarı / Aylık Ortalama Tüketim Tutarı 27 Ana KriterMali Amaç Sağlık Tesisinde yüksek miktarda mal kabullerinden kaynaklanan finansal riskleri ortadan kaldırmak üzere ilgili mevzuat gereği azami stok miktarıyla çalışılmasını sağlamak Hesaplama İçin Gerekli Veriler

28 MHY-07 Mevcut Stok Tutarı / Aylık Ortalama Tüketim Tutarı 28 Sağlık Tesisi Değeri (STD)STD=A/(B-C)/D Kabul Edilebilir Değer (KED) 60 gün Gösterge Puanı (GP)100 puan Puan Katsayısı (k) k = KED/STD Veri KaynağıTDMS / MKYS Verinin Ait Olduğu DönemÜçer aylık dönemlerde izlenir

29 MHY-07 Mevcut Stok Tutarı / Aylık Ortalama Tüketim Tutarı 29 Sağlık Tesisi Değeri (STD) Sağlık Tesisi Puanı STD ≤ 60 günGP x kg 60 < STD ≤ 70 gün(0,8 x kg) x GP 70 < STD ≤ 80 gün(0,6 x kg) x GP 80 < STD ≤ 90 gün(0,4 x kg) x GP STD > 90 gün0

30 MHY-08- TDMS-MKYS UYUMU Ana KriterMali Amaç TDMS – MKYS Programları arasında uyum sağlanması. Hesaplama İçin Gerekli Veriler TDMS Stok Miktarı = A MKYS Stok Miktarı = B 30

31 MHY-08- TDMS-MKYS UYUMU 31

32 MHY-08- TDMS-MKYS UYUMU 32 Sağlık Tesisi Değeri (STD)STD = A-B Kabul Edilebilir Değer (KED) 0 Gösterge Puanı (GP)50 puan Veri KaynağıTDMS / MKYS Verinin Ait Olduğu DönemAltışar aylık dönemlerde izlenir

33 MHY-08- TDMS-MKYS UYUMU 33 Puan Katsayısı (k)Sağlık Tesisi Puanı STD ≠ KED0 STD = KEDGP

34 MHY-09 Global Bütçe Dışı Diğer Tahsilat / Global Bütçe Dışı Diğer Tahakkuk 34 Ana KriterMali Amaç Global Bütçe (SGK) Dışı Diğer Tahakkukların (Özel Sigortalar, Turizm, Gerçek Kişi Vb.) artırılmasını ve tahsilatının takibini teşvik etmek. Hesaplama İçin Gerekli Veriler İlgili dönemde; Global Bütçe Dışı Diğer Tahsilat (A) Global Bütçe Dışı Diğer Tahakkuk (B)

35 MHY-09 Global Bütçe Dışı Diğer Tahsilat / Global Bütçe Dışı Diğer Tahakkuk 35

36 MHY-09 Global Bütçe Dışı Diğer Tahsilat / Global Bütçe Dışı Diğer Tahakkuk 36 Sağlık Tesisi Değeri (STD)A / B Kabul Edilebilir Değer (KED) Sağlık tesisinin bulunduğu rolün ortalaması Gösterge Puanı (GP)50 puan Puan Katsayısı (k) k = STD/KED Veri KaynağıTDMS Verinin Ait Olduğu DönemÜçer aylık dönemlerde izlenir

37 MHY-09 Global Bütçe Dışı Diğer Tahsilat / Global Bütçe Dışı Diğer Tahakkuk 37 Puan Katsayısı (k)Sağlık Tesisi Puanı k > 0,90GP 0,70 ≤ k ≤ 0,90(GP) / 2 0,60 ≤ k < 0,70(GP) / 4 k < 0,600

38 MHY-10 Finansal Sürdürülebilirlik 38 Ana KriterMali Amaç Global bütçe ödeneği ve diğer gelirleri ile borçlarını ödedikten sonra nakdi bulunan birliklerden, finansal sürdürülebilirliği sıkıntıya düşen birliklere kaynak aktarma amacıyla ilgili birliğin global bütçeden alacağı payın Kurumca düşürüldüğü birliklere ek destek puanı verilmesi. Hesaplama İçin Gerekli Veriler Global Bütçeden Tahsis Edilmesi Gereken Tutar (A) Global Bütçeden Tahsis Edilen Tutar (B)

39 MHY-10 Finansal Sürdürülebilirlik 39 Sağlık Tesisi Değeri (STD) Sağlık Tesisi Puanı A>B75 Puan A { "@context": "http://schema.org", "@type": "ImageObject", "contentUrl": "http://images.slideplayer.biz.tr/28/9349475/slides/slide_39.jpg", "name": "MHY-10 Finansal Sürdürülebilirlik 39 Sağlık Tesisi Değeri (STD) Sağlık Tesisi Puanı A>B75 Puan AB75 Puan A

40 40

41 41

42 42

43 43

44 44

45 45


"1. 2 AMAÇ Sağlık tesislerinde sunulan sağlık hizmetleri karşılığında elde edilen gelirlerin, toplam giderleri asgari oranda karşılaması. GEREKLİ VERİLER." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları