Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ACİL SERVİSTE DİYALİZ ENDİKASYONLARI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ACİL SERVİSTE DİYALİZ ENDİKASYONLARI"— Sunum transkripti:

1 ACİL SERVİSTE DİYALİZ ENDİKASYONLARI
Biz acilciler ACİL DİYALZİ DEYİNCE AKLIMIZA ABY BAĞLI HİPERKALEMİ, ÜREMİ SEMPTOMLARI , SIVI YÜKLENME BULGULARI , ASİDOZ GİBİ TABLOLARI AKLA GETİRİRİZ OYSA ACİLCİNİN DEVAMLI AKLINDA OLMASI GEREKEN ACİL DİYALİZ DÜŞÜNDÜREN Ç0K ÖNEMLİ TABLOLAR VARDIR,MESELA İLAÇ İNTOKSİKASYONLARI GİBİ! DİGOKSİN, ASPİRİN, VS GİBİŞ AJANLARIN YANINDA MET, ALKOLOZ , RABDOMYOLİZ GİBİ DURUMLARDA DA AKLIMIZA ACİL DİYALİZ AKLINA GELME Sİ GEREKTİĞİNİ BU OTURUMDA ANLATMAYA ÇALIŞACAĞIM. DOÇ. DR. ALİ OSMAN YILDIRIM GATA HAYDARPAŞA ACİL SERİS ŞEFLİĞİ

2 Endikasyonlar Akut Böbrek Yetmezliği
Semptomatik tedavilere yanıt alınamayan –Hipervolemi –Asid-baz dengesizlikleri-Asidoz, alkaloz –Elektrolit-mineral dengesizlikleri-Na, K, Ca, P, ürik asit Sepsis İntoksikasyonlar Hepatik koma Metabolik hastalıklar

3 Özel durumlarda kardiyak arrest – ERC Resuscitation 2015 Kılavuzu

4

5 Egzersiz kaynaklı rabdomiyoliz nadir olmasına rağmen, iyi maraton, bisiklet ve güreşçilerin gibi yorucu ve kapsamlı spor bilinmektedir. Ama kabaddi oyuncular bilinmemektedir. Biz nedeniyle yıkıcı metabolik asidoz ve ciddi -hyperkalemia kardiyak arrest acil serviste ve kurşun erken resüsitasyon sırasında kaçırılan neredeyse ölümcül rabdomiyoliz olgusu sunuldu. Yüksek kaliteli kardiyopulmoner resüsitasyon ve spontan ritmi döndükten sonra, acil resusitasyon laparotomi negatif şüpheli mesane yaralanması uygulandı. O tanı ve periton diyalizi olmak üzere agresif destekleyici yönetim izleyen 24 saat boyunca kayda değer iyileşme vardı. Sıcak çarpması ve rabdomiyoliz kışın bile tropikal ülkelerde yorucu spor oynarken oyuncuların erken şüphelenilmelidir. Şüphe ve erken agresif genel desteğin Yüksek derecede böyle bir klinik işletmenin olağandışı klinik sunumu için başarının anahtarıdır.

6 Diyaliz Bir A solüsyonunun çözünmüş madde içeriğinin, yarı geçirgen bir membran vasıtasıyla bir B solüsyonu ile karşılaştırarak değiştirilmesi işlemidir

7 Hemodiyaliz

8 Hemodiyaliz

9 Periton Diyalizi

10

11

12 ABH tanısı, Artmış serum kreatinin seviyesi
İdrar miktarında azalma temelinde yapılmaktadır ABH tanısı; tüm kısıtlamalara ve yeni gelişmelere rağmenArtmış serum kreatinin seviyes İdrar miktarında azalma temelinde yapılmaktadır

13

14 ABY İÇİN RIFLE ve AKIN kriterlerinin geçerliliği temel alınarak klinik uygulamalar, araştırmalar ve halk sağlığı için tek bir basit tanımlama ile ABH tanısı koymak amacıyla geliştirilmiştir Bazal serum kreatinin düzeyi ve idrar çıkış miktarı kullanılmaktadır AKIN kriterlerine benzer olarak ABH 3 ayrı evreye ayrılmıştır

15 KDIGO Aşağıdakilerden herhangi birisinin varlığı ABH olarak tanımlanır: 48 saat içinde serum kreatinin düzeyinde ≥0.3 mg/dl artış olması (derecelendirilmemiş) ya da Son 7 gün içerisinde ortaya çıktığı bilinen ya da tahmin edilen serum kreatinin düzeyinde bazale göre ≥1.5 kat artış olması (derecelendirilmemiş) ya da İdrar çıkışı 6 saattir <0.5 ml/kg/saat (derecelendirilmemiş

16 ABY’de Acil Diyaliz Endikasyonları
Üremiye bağlı belirti ve bulguların gelişmesi Refrakter veya ilerleyici sıvı birikmesi Kontrol edilemeyen hipertansiyon Özellikle oligürik bir hastada ağır metabolik asidoz (pH<7.1) Hiperkalemi veya hızla artan potasyum seviyesi(K>6.5 mEq/lt


"ACİL SERVİSTE DİYALİZ ENDİKASYONLARI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları