Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Ocak 2016. Değişik yerlerde Müslümanlara “bomba yağıyor”; ölen ölene... Bu yetmiyormuş gibi, şimdi de göç dalgasının mağdurları doğdu; boğulan boğulana...

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Ocak 2016. Değişik yerlerde Müslümanlara “bomba yağıyor”; ölen ölene... Bu yetmiyormuş gibi, şimdi de göç dalgasının mağdurları doğdu; boğulan boğulana..."— Sunum transkripti:

1 Ocak 2016

2 Değişik yerlerde Müslümanlara “bomba yağıyor”; ölen ölene... Bu yetmiyormuş gibi, şimdi de göç dalgasının mağdurları doğdu; boğulan boğulana... Ölen Müslüman olunca, bazılarınca (Müslüman nüfusunu azaltan faydalı) istatiksel sayı oluyor...

3 ZALİM, MAZLUM “Acımasız ve/veya haksız davranan, kendinden zayıf (yetkisiz, statüsüz, aciz kalmış) kimselere zulmedenlere zalim; haksızlığa uğramış dolayısıyla zulüm görmüş (kendisine zulmedilmiş) kişilere de mazlum” diyeceğiz. Zalim; birey, örgüt, topluluk, devlet olabildiği gibi; mazlum da birey veya topluluk olabilir. ZALİM, MAZLUM “Acımasız ve/veya haksız davranan, kendinden zayıf (yetkisiz, statüsüz, aciz kalmış) kimselere zulmedenlere zalim; haksızlığa uğramış dolayısıyla zulüm görmüş (kendisine zulmedilmiş) kişilere de mazlum” diyeceğiz. Zalim; birey, örgüt, topluluk, devlet olabildiği gibi; mazlum da birey veya topluluk olabilir. HAKLAR Her insan, aklını her zaman “evrensel doğrulara” uygun çalıştırmaz. Örnek: Zulüm evrensel bir suç olmasına rağmen bazıları aklını bu fiili işlemek (zalimlik) için kullanır; muhatapları ise, mazlumlardır... Her insanın; dinini (inançlarını), canını, malını, aklını ve neslini koruma hakları vardır. Bu haklar, kanunla da olsa ondan alınamaz; devri istenemez... ZALİMLER, İNSAN HAKLARININ VAMPİRLERİDİR...

4 Kendisine yüksek kapasiteli beyin verilen insan, onu her zaman doğru yerlerde kullanmıyor. Bazıları, zalimliği “akıllılık sanma akılsızlığı”nı gösteriyor... KÖLELİK Dün Afrikalı “köle işçi” yapılmışken, bugün tüm dünyanın emeği binde bir bile olmayanlara peşkeş çekiliyor.KÖLELİK TERÖR İster örgüt terörü şeklinde, ister devlet terörü şeklinde olsun, birileri birilerinin tüm haklarını tehdit ediyor...TERÖR KATLİAM “Ben, ben” diyen başkalarını “ötekileştirir”... Ötekinin değeri sadece hizmet ettiği orandadır, canı da öyle...KATLİAM KEYFİLİK Yetmiyormuş gibi, ailesinin keyfiliğinden doğan riskleri taşıyanların sayıları da az değil...KEYFİLİK ZORBALARIN KANUNU Birileri ucuza geleceği için “askeri” yerine dikte ettirdiği “kanunları” veya “darbecileri” kullanıyor; çalıyor, öldürüyor. ZORBALARIN KANUNU Birileri ucuza geleceği için “askeri” yerine dikte ettirdiği “kanunları” veya “darbecileri” kullanıyor; çalıyor, öldürüyor.ZULMÜHUYEDİNENLER Kendini bu dünya ile sınırlandıranlar “yasaksız (hazlarla dolu) hayat (!)” geçirmek isterler. Bunun için de “serveti putlaştırır” ve elde etmek için de ahlâki değerleri enayilik kabul ederek yok sayarlar... Bu “bencil”ler için; başkalarının imkânları, namusu ve geleceği “olmasa da olur”, inançları ise “öldürülme” sebebidir... SÖMÜRGECİLİK Yüzyıllardır birileri birilerinin topraklarındaki “değerleri” alıp gidiyorlar; onlar obez, geride kalanlar aç...SÖMÜRGECİLİK

5 ŞEYTAN HEP VARDI Ömür denilen “belirlenmiş zaman aralığında” yaşayan insan bir şekilde ölüyor; yani, “zalimler”de ölüyor... İnsanın zaafları gözönüne alındığında her dönemde zalimlerin olacağını rahatlıkla söyleyebiliriz... ZALİMLER DEĞİŞİYOR, ZULÜM YOK OLMUYOR, SADECE ŞEKİL DEĞİŞTİRİYOR. Hıristiyanları Müslümanların üzerine saldırtmak isteyen “kilise”, “Kudüs’ü kurtarma” sloganıyla tahriklere başladı. Bu tahrike Müslümanların zenginliklerini talan etmek isteyen çapulcuların isteği de eklenince doğuya “Haçlı Seferleri” başladı. Gözü dönmüşlerin önlerine çıkan zavallıları ot biçer gibi biçtikleri bu seferlerde, mazlum kanı aktı da aktı. Kendileri de savaş meydanlarında “leş” olarak kaldılar. Sebep: Kilisenin tahriki... Batının zalimleri karada başarısız olunca gözlerini denizlere çevirdiler. Okyanusları aşabilmeleri onları yeni kıtalara taşıdı; yani “sömürgeciliğin” yolunu açtı... Gittikleri her yere ölüm götürdüler. Afrika yerlilerini köle yaptılar, Amerika kıtasının yerlilerinin kökünü kuruttular... Sadece Çanakkale Boğazı’nda 250.000 Müslümanın ölümüne sebep oldular. Sakatları, dulları, yetimleri sayamadık bile... Sömürgelerini kana bulamaları yetmedi I. ve II. Dünya savaşlarında birbirlerini boğazlarken, sivillerden de milyonlarca insan öldü. Zalim o derecede saldırdı ki onlarla savaşacak yetişkin erkeğimiz kalmadı. Cephane taşımak kadınlarımıza, cephede savaşmak çocuklara kaldı. Resimde: Çanakkale’ye giden 15’lik ana kuzuları.

6 ● ● Zalimin ırkı, mezhebi, bölgesi olmuyor. Zalim, mümbit olan her topraktan (pıtırık gibi) çıkıyor...Resim: DAEŞ, esirleri pişirirken(!)... ● ● Zalimin dini inançlara saygısı da olmuyor. Saygı bir yana, dine ve dindara düşman... Resim: PKK’nın yaktığı tarihi Kurşunlu Camii ● ● Zalim devlet sadece batıda olmuyor. Kuzeyimiz, güneyimiz, doğumuz zalim yöneticilerin yönetimleriyle dolu... Resim: Suriye’de yerleşim yeri bombalanıyor. ● ● Zalimin ırkı, mezhebi, bölgesi olmuyor. Zalim, mümbit olan her topraktan (pıtırık gibi) çıkıyor...Resim: DAEŞ, esirleri pişirirken(!)... ● ● Zalimin dini inançlara saygısı da olmuyor. Saygı bir yana, dine ve dindara düşman... Resim: PKK’nın yaktığı tarihi Kurşunlu Camii ● ● Zalim devlet sadece batıda olmuyor. Kuzeyimiz, güneyimiz, doğumuz zalim yöneticilerin yönetimleriyle dolu... Resim: Suriye’de yerleşim yeri bombalanıyor. ● ● İşgalci ABD askerleri, mazlumları çırılçıplak soyup işkence yaparken; Irak’tan dünyaya yayılmış resimlerden sadece biri... ● ● Mazlumların imkânlarını çalarak israf içinde yaşayanlar “açları” gördüklerinde sadece “vah” çekerler. Gözyaşları timsah gözyaşlarıdır... ● ● Yahudi askerlerin, öldürdükleri Filistinli sivilin önünde çektikleri fotoğraf, olsa olsa onların “aşağılık belgesi” olur... ● ● İşgalci ABD askerleri, mazlumları çırılçıplak soyup işkence yaparken; Irak’tan dünyaya yayılmış resimlerden sadece biri... ● ● Mazlumların imkânlarını çalarak israf içinde yaşayanlar “açları” gördüklerinde sadece “vah” çekerler. Gözyaşları timsah gözyaşlarıdır... ● ● Yahudi askerlerin, öldürdükleri Filistinli sivilin önünde çektikleri fotoğraf, olsa olsa onların “aşağılık belgesi” olur...İNSAN,FİZİKİYLE DEĞİL, VARSA DEĞERLERİYLEİNSANDIR Bahane oluşturmak için kendi ikiz kulelerini yıkmayı göze alan ABD’liler ile, bahane oluşturmak için kendi yolcu uçağını Sina’da düşüren Ruslar arasında ne fark var? Bunlar zalimlerin süperleri. Daha küçük olmalarına rağmen zalimlikte onlardan aşağı kalmayanlar da var. VAHYİ DEĞİL ŞEYTANI REHBER EDİNENLERİN YAPMAYACAĞI KÖTÜLÜK YOKTUR.

7 O SADECE BİR ÇOCUK İKEN Zalim Yahudi askerine karşı minik yumruğunu göstererek (en azından) protesto görevini yapıyor... Ya büyükler ne yapıyor? Bedeninin/ statüsünün yetersizliği, çevresinin kendisine sahip çıkmaması/ çıkamaması, vatandaşı olduğu devletin güçsüzlüğü vs. sebeplerle mazlum, zalime hesap soramayabilir. Bu durumda “haklar” nasıl alınacak, kimden yardım istenecek? STK’ların bir görevi de “zalimlerin önünü kesmek” olması gerekirken, bazılarının “gizli angajmanlarla” zalim olmaya soyunduklarını görüyoruz. STK Sivil Toplum Kuruluşu STK Sivil Toplum Kuruluşu SÜPER GÜÇLER SÜPER GÜÇLER BİRLEŞMİŞ MİLLETLER TEŞKİLATI BİRLEŞMİŞ MİLLETLER TEŞKİLATI Dünya “Benim” diyen ABD ve “Bende varım” demeye çalışan Rusya’nın tepişmesi, diğer halkların “ezilmesi/ mazlum olması” sonucunu doğuruyor. BM’nin mazlum halkları değil, Güvenlik Konseyi’nde veto hakkı olan beş ülkenin çıkarlarını koruduğunu son örneklerle daha iyi anlıyoruz. “OLSUN BE ALDIRMA! YARADAN YARDIR. SANMA Kİ ZALİMİN ETTİĞİ KÂRDIR. MAZLUMUN AHI İNDİRİR ŞAHI. AMA, HER ŞEYİN BİR VAKTİ VARDIR.” Yunus Emre ÇARESİZKALMAK

8 DENGENEDİR? İlahi adalet her insanda dengeyi esas alır. İki kefeli terazi üzerinden benzetme yaparsak; dünya kefesine koyduklarımızın karşılığı, ahirette cennet/ cehennem ile dengelenecektir. “Kul Hakları”, Yüce Allah’ın insanlar arasında kurduğu dengenin (tabiri caizse) işaret taşlarıdır. Kul haklarının ihlali, hem Allah’ın emrine isyan, hem de insanların temel haklarına tecavüzdür… Yüce Allah, samimi bir şekilde tövbe eden bir müminin “Hukukullah”dan doğan günahlarını affedeceğini bizlere müjdelerken; kul hakkını da affetmeyeceği uyarısını yapıyor. Öyle ki; Allah kendi yolunda canını veren şehidin bile kullara olan borçlarını affetmiyor. Bir başka deyişle; Allah, zulme uğrayanların haklarını zalimlerden alıp sahibine vereceğini bildirmiştir. Yani, zalimleri affetmeyecektir. Aksi durum; zalimi teşvik etmek olur ki, mazlum ikinci defa zulme uğramış olurdu. “Başkalarına eziyet verenler” yaptıklarının karşılığını bu dünyada “ödemekten kurtulmuş” olabilirler; ancak, “kimsenin kimse üzerinde hakkının kalmayacağı” ilâhi mahkeme (dengeleme) onu beklemektedir. "Kim de zerre ağırlığınca bir kötülük işlerse, onun cezasını görecektir.” “Kim iyi bir iş yaparsa kendi lehinedir. Kim de kötülük yaparsa kendi aleyhinedir. Rabbin kullara (zerre kadar) zulmedici değildir.” “Nasılsa gücüm var, kendimi yetkili görüyorum, dur diyen de yok” diyorsan; bombala... Birikimleri yok et, mala, cana, ırza, geleceğe saldır... Sonrası mı?... Hukukullah: Allah hakkı, yaratan ve rızık veren Allah'a karşı kulların yapmakla yükümlü oldukları görev ve sorumluluklarıdır

9 Allah’ın Elçisi: “Müflis kimdir biliyor musunuz?” diye sordu. Arkadaşları: Allah’ın Elçisi: “Müflis kimdir biliyor musunuz?” diye sordu. Arkadaşları: “Bizce müflis parası ve malı olmayan kimsedir” dediler. Bunun üzerine Allah’ın Elçisi: “Şüphesiz ki ümmetimin müflisi, kıyamet günü namaz, oruç ve zekat sevabıyla gelip, fakat şuna sövmüş, buna zina isnat ve iftirası yapmış, şunun malını yemiş, bunun kanını dökmüş ve şunu dövmüş olarak Allah’ın huzuruna gelir. Bundan dolayı, onun sevaplarından falanca ve filanca kimselere alınıp verilir. Eğer üzerindeki borç ödenmeden önce sevapları tükenirse, haksızlık ettiği o kimselerin günahlarından alınarak o kimseye yükletilir. Sonra da o kimse cehenneme atılır. İşte gerçekten iflas eden bu kimsedir.” Hz. Muhammed (sav) BU “HADİS”İ GRAFİK OLARAK YORUMLAYALIM + + HÂLÂALACAKLIYIM ZULMEDENLERİN GRUBU + + MAZLUMHESAPVERMEZAMANIHADİS Alıntı: Diyanet Aylık Avrupa Dergisi Ekim 2010 sayısı. Her birinin borcuna karşılık varsa önce sevapları alınacak

10 - - - - - (Hardal tanesi kadar küçük de olsa tüm alacaklar, borçlar hesaba sokulacak.) Dünyada “haklar” yönünden ezilen Müslüman (hayatının devamı olan) “ahiret hayatı”nda oranın değer ölçüsü olan “sevap / günah takası” ile haklarının iade edildiğini görecektir. Blancosu da Cennet tarafını gösteriyorsa sevince bak... Ebedi Cennet hayatı varken, dünya hayatının sıkıntıları ne oluyor ki? Elbette akledene... TAKDİR YARATICI YÜCE ALLAH’INDIR ZULMEDENLERDEN GERİYE KALAN BORÇLULAR ÖDÜLÖDÜL Kur’ân: “(Allah görevli meleklere şöyle der:) "Tutun onu, Cehennemin ortasına sürükleyin.” “(Deyin ki:) "Tat bakalım! Hani sen güçlüydün, şerefliydin!?" (44/ 47-49) “Orada (...) uygun bir ceza olarak kaynar su ve irin içecekler.” ﴾78/ 25﴿ “(...) Ona her yönden ölüm gelecek fakat ölmeyecek, arkasından da şiddetli bir azap gelecektir.” (14/ 17) CEZACEZA MAZLUM BORÇLARI BİTTİ; ANCAK, BU KADAR GÜNAH NE OLACAK? HÂLÂ ALACAKLIYIM AZALDI veya BİTTİ ŞİMDİ ADALET SAĞLANDI TAKASADEVAM ve SONRASI Not: Anlatılanlar dini kaynaklardan anladıklarımızdır. En doğrusunu ALLAH bilir. Not: Anlatılanlar dini kaynaklardan anladıklarımızdır. En doğrusunu ALLAH bilir. BU DURUMA DÜŞMEMEK İÇİN DÜNYADA UYARILMIŞTIK Şükürler olsun. Vahye uymakla ne iyi etmişim.

11 BİTİRİRKEN DURUN KALABALIKLAR AKLINIZI BAŞINIZA ALINIZ. “AZIYLA – ÇOĞUYLA” ZALİMLİK DOĞRU YOL DEĞİLDİR... Zalimin zulmünden korunmak veya kurtulmak için ona TAVİZ VERİLMEMELİ; Zalimin zulmünden korunmak veya kurtulmak için ona TAVİZ VERİLMEMELİ; bilâkis onunla mücadele edilmelidir. Bu mücadele dolaylı yoldan zalimin de lehinedir. Şöyle ki; Sahabilerden biri sordu: “Ey Allah’ın Resûlü! Eğer mazlum ise yardım ederim, ancak zalimse ona nasıl yardım edeceğim?” Bunun üzerine Resûlullah şöyle cevap verdi: “Onu zulümden uzaklaştırırsın veya onun zulmüne engel olursun. Ona yapacağın yardım işte budur.” Zalimle mücadelede imkânlar ne kadar kısıtlı olursa olsun önce FİİLİ DUA Zalimle mücadelede imkânlar ne kadar kısıtlı olursa olsun önce FİİLİ DUA (el ve dil ile yapılması gerekenler) yapılır. Bunların yapılamaması halinde de KALBLE BUĞZEDİLİR ; yani, yapılan asla kalple onaylanmaz. "Sizden kim bir kötülük görürse onu eliyle değiştirsin. Buna kimin gücü yetmezse onu diliyle değiştirsin. Buna da gücü yetmezse kalbiyle buğzetsin. Bu da imanın en azıdır." (Hadis) “Mazlumun bedduasından sakınınız. Çünkü onun duasıyla Allah arasında perde yoktur.” Hz. Muhammed (sav) “HER İNSAN HATA EDER. HATA İŞLEYENLERİN EN HAYIRLILARI TÖVBE EDENLERDİR.” (Hadis) Kimse vahyin uyarılarını hafife almamalı; Cehennem vardır... “Kıyamet günü insanların azap cihetinden en hafifi şu kimselerdir ki, iki ayağının çukurları altına iki ateş koru konulurda ondan beyni kaynar. Bakır kazanın ve tencerenin kaynadığı gibi.” (Hadis) Kimse vahyin uyarılarını hafife almamalı; Cehennem vardır... “Kıyamet günü insanların azap cihetinden en hafifi şu kimselerdir ki, iki ayağının çukurları altına iki ateş koru konulurda ondan beyni kaynar. Bakır kazanın ve tencerenin kaynadığı gibi.” (Hadis)

12 Faydalandıklarıma teşekkürlerimle... Ocak 2016


"Ocak 2016. Değişik yerlerde Müslümanlara “bomba yağıyor”; ölen ölene... Bu yetmiyormuş gibi, şimdi de göç dalgasının mağdurları doğdu; boğulan boğulana..." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları