Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

INCOTERMS 2.) CARRIAGE AND INSURANCE PAID TO (CIP ) a.) Satıcının Yükümlülükleri b.) Alıcının Yükümlülükleri c.) Taşıma Sözleşmesi d.) Sigorta Sözleşmesi.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "INCOTERMS 2.) CARRIAGE AND INSURANCE PAID TO (CIP ) a.) Satıcının Yükümlülükleri b.) Alıcının Yükümlülükleri c.) Taşıma Sözleşmesi d.) Sigorta Sözleşmesi."— Sunum transkripti:

1 INCOTERMS 2.) CARRIAGE AND INSURANCE PAID TO (CIP ) a.) Satıcının Yükümlülükleri b.) Alıcının Yükümlülükleri c.) Taşıma Sözleşmesi d.) Sigorta Sözleşmesi Öğr.Gör.Neşe Cenkçi

2 ‘‘ Taşıma ve sigorta ödenmiş olarak ’’ terimi, satıcının, malları kendisinin seçtiği bir taşıyıcıya teslim edeceğini, taşıma masraflarını ödemek zorunda olduğunu, ayrıca malların varma yerine kadar oluşacak masrafları da üstlendiğini ifade eder. Satıcı CIP teriminde, teslim yükümlülüğünü mallar varma yerine ulaştığında değil, malları taşıyıcıya tevdi ettiğinde yerine getirir. Satıcı, taşıma sözleşmesi uyarınca malların varma noktasında boşaltılmasına ilişkin masrafları üstlenmek durumunda kalırsa, aksi taraflarca kararlaştırılmadığı takdirde, bu masrafların alıcı tarafından ödenmesini isteyemez. CIP teriminde, satıcı, malların sevkiyatı sırasında mallara ilişkin ziyan ve hasar riskine karşılık bir sigorta sözleşmesi yapmak ve sigorta primini ödemek zorundadır. Satıcı, sadece asgari teminat sağlayan bir sigorta temin etmekle yükümlü olduğundan, alıcı daha geniş bir teminat ile korunmak istiyorsa, bu konuda satıcı ile mümkün olduğunca açık olarak anlaşmalı veya alıcının kendisi ek sigorta yaptırmalıdır. CIP terimi, satıcının malları ihracat için gümrüklemesini gerektirir. Ancak, satıcının, malların ithalat için gümrüklenmesi ve ithalat vergi, resim ve harçlarının ödenmesine yönelik herhangi bir yükümlülüğü yoktur. Bu terim, seçilen taşıma türü ne olursa olsun, birden çok taşıma türünün söz konusu olması hali de dahil olmak üzere kullanılabilir. 2.) CARRIAGE AND INSURANCE PAID TO (CIP )

3

4

5 a.) Satıcının Yükümlülükleri  Satış sözleşmesi uyarınca malları temin etmek, ticari faturayı, taşıma belgesini ve sözleşmenin gerektirdiği diğer belgeleri hazırlamak.  Malların ihracat için masrafları kendisine ait olmak üzere her türlü ihraç iznini veya diğer resmi izinleri almak, malların ihracı veya teslimden önce başka bir ülkeden transit geçişi için gerekli gümrük işlemlerini tamamlamak.  Malların ambalajsız sevk edilebilme durumu hariç, normal ambalajlamayı yapmak ve ambalajları uygun bir biçimde işaretlemek, ayrıca gerekli kontrol işlemlerinin ( ölçü, tartı, sayım, kalite kontrolü, vb. ) masrafları ile ihraç ülkesi mevzuatı uyarınca yükleme öncesi muayene masraflarını ödemek.  Masrafları kendisine ait olmak üzere, malların belirlenen teslim yerinden belirlenen varma yerine kadar taşınması için bir taşıma sözleşmesi ile asgari kapsamlı bir sigorta sözleşmesi yapmak.  Malları kararlaştırılan tarihte veya süre içinde belirlenen yerde taşıyıcıya teslim etmek ve malların teslim anına kadar mallara ilişkin bütün ziyan ve hasarı üstlenmek.  Mallar taşıyıcıya teslim edildiği ana kadar mallara ilişkin bütün masrafları, malların araca yüklenmesi, varma yerinde boşaltılması masraflarını, taşıma ücretini ve sigorta masrafını, ihracat için gerekli gümrükleme işlemlerine ilişkin masrafları, ihracat için ödenmesi zorunlu vergi, resim ve harçları, ayrıca taşıma sözleşmesi uyarınca malların herhangi bir ülkeden transit geçişine ilişkin olarak satıcıya ait olacağı kararlaştırılan masrafları ödemek.  Malların belirlenen yerde taşıyıcıya teslim edildiğini ve alıcının malları alması için normal olarak gerekli önlemleri almasına olanak sağlayacak konuları alıcıya yeteri kadar önceden duyurmalıdır.  Alıcının istemi üzerine, hasarı ve masrafları alıcıya ait olmak koşuluyla, malların ithali ve en son varma noktasına kadar taşınması için alıcının gerek duyduğu güvenlikle ilgili belgeler de dahil olmak üzere her türlü bilgi ve belgeyi alıcıya zamanında sağlamak ve bunların temininde alıcıya yardımcı olmak. Satıcı, gerek duyduğu bilgi ve bunların temininde alıcıya yardımcı olmak. Satıcı, gerek duyduğu bilgi ve belgelerin sağlanması ve bu konularda kendisine yardımcı olduğu sırada alıcının yaptığı bütün masrafları alıcıya ödemelidir. 2.) CARRIAGE AND INSURANCE PAID TO (CIP )

6 b.) Alıcının Yükümlülükleri  Satış sözleşmesinde belirtildiği şekilde mal bedelini ödemek, hasar ve masrafları kendisine ait olmak üzere, her türlü ithal izni veya diğer resmi izni almak, malların ithali veya başka bir ülkeden transit geçişi için bütün gümrük işlemlerini tamamlamak.  Alıcının satıcıya karşı taşıma ve sigorta sözleşmesi yapma yükümlülüğü yoktur. Alıcı, satıcının taşıma sözleşmesi uyarınca sağladığı taşıma belgesini kabul etmelidir.  Mallar taşıyıcıya teslim edildiğinde, teslimi kabul etmek ve belirlenen varma yerinde malları taşıyıcıdan teslim almak ve malların taşıyıcıya teslimi anından itibaren mallara ilişkin bütünü ziya ve hasarı üstlenmek.  İhraç ülkesindeki zorunlu muayene masrafları hariç, yükleme öncesi muayene masraflarını, malların taşıyıcıya tesliminden varma yerine kadar bütün masrafları, harçları ve boşaltma masrafını ( taşıma sözleşmesi uyarınca bu masrafın satıcıya ait olması durumu hariç ), ayrıca ithalat için ödenmesi zorunlu vergi, resim ve harçları, kendi talebi üzerine yapılan ek sigorta masrafını ödemek.  Alıcı, malların gönderilme zamanını veya varma yerini veya malların teslim alınacağı noktayı belirleme yetkisine sahip olduğu hallerde, bu konuyu yeteri kadar önceden satıcıya bildirmelidir. Alıcı, gerekli ihbarı zamanında yapmaması nedeniyle malların kararlaştırılan tarihten itibaren veya gönderi için kararlaştırılan sürenin sona erme tarihinden itibaren doğabilecek tüm ziyan ve ek masrafları üstlenir.  Alıcı, satıcının bilgi ve belge sağlanması konusunda kendisine yardımcı olduğu sırada satıcının yaptığı bütün masrafları ve harçları ödemelidir. Ayrıca, malların varma noktasına kadar taşınması için güvenlik de dahil olmak üzere satıcının gerek duyduğu her türlü bilgi ve belgeyi zamanında satıcıya sağlamalıdır. 2.) CARRIAGE AND INSURANCE PAID TO (CIP )

7 c.) Taşıma Sözleşmesi Satıcı, malların belirlenen teslim yerinden varma noktasına kadar taşınması ( örneğin: ihracatta CIP/Brüksel, ithalatta CIP / Ankara ) için bir taşıma sözleşmesi yapmak ve taşıma ücretini ödemek zorundadır. Taşıma sözleşmesi, malların alışılmış usullerde ve alışılmış güzergâh üzerinden belirlenen varış yerindeki noktaya kadar taşınması için yapılmalıdır. Eğer, belli bir nokta kararlaştırılmamış ise satıcı kendisine en uygun noktayı seçebilir. Satıcı, taşıma sözleşmesi uyarınca düzenlenen taşıma belgesini alıcıya gecikmeden iletmelidir. Bu taşıma belgesi satış sözleşmesi konusu malları kapsamalı ve yükleme için öngörülen süre içerisindeki bir tarihi taşımalı, alıcıya malları varma yerinde taşıyıcıdan talep etme hakkı ile eğer aksi kararlaştırılmamış ise, malların taşınması sırasında bu belgeyi bir sonraki alıcıya devrederek veya taşıyıcıya bildirimde bulunarak satma hakkı tanımalıdır. Taşıma belgesinin, devredilebilir şekilde ve birden çok asıl belge olarak düzenlenmesi halinde, tam takım asıl belgelerin satıcıya sunulması gerekir. 2.) CARRIAGE AND INSURANCE PAID TO (CIP )

8 d.) Sigorta Sözleşmesi Satıcı, masrafı kendisine ait olmak üzere, asgari olarak ( örneğin: Londra Sigortacılar Enstitüsü, Kargo Kuralları – C Klozu gibi ) bir ‘‘ yük sigortası ’’ sağlamalıdır. Sigorta sözleşmesi, alıcı veya mallara ilişkin sigortalanabilir bir menfaati olan diğer kişilerin doğrudan sigorta şirketine başvurabilmesine imkan tanımalıdır. Satıcı, alıcının istemi üzerine, masrafları alıcıya ait olmak üzere, yine satıcının talep ettiği gerekli bilgilerin alıcı tarafından sağlanması kaydıyla ve yapılması mümkün ise söz konusu Enstitü Kargo Kurallarının A veya B Klozları veya benzer klozlar kapsamında ek bir sigorta temin etmelidir. Sigorta kapsamı, asgari olarak, satış sözleşmesinde belirtilen bedelin %10 ( toplam %110 ) fazlasıyla olmalı ve satış sözleşmesinde yer alan para birimi cinsinden ( örneğin: ABD Doları, vb. ) kararlaştırılmalıdır. Sigorta, malların belirlenen varma yerine kadar taşınmasını kapsamalıdır. Ayrıca, satıcı, alıcının istemi üzerine, hasar ve masrafları ( eğer varsa ) alıcıya ait olmak üzere, alıcının ilave sigorta yaptırabilmesi için gerekli bilgileri alıcıya sağlamalıdır. 2.) CARRIAGE AND INSURANCE PAID TO (CIP )


"INCOTERMS 2.) CARRIAGE AND INSURANCE PAID TO (CIP ) a.) Satıcının Yükümlülükleri b.) Alıcının Yükümlülükleri c.) Taşıma Sözleşmesi d.) Sigorta Sözleşmesi." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları