Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Avrupa Birliği Türkiye İlişkileri Valilik Sunumu 14 Nisan 2015 Doç. Dr. A. Can BAKKALCI.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Avrupa Birliği Türkiye İlişkileri Valilik Sunumu 14 Nisan 2015 Doç. Dr. A. Can BAKKALCI."— Sunum transkripti:

1 Avrupa Birliği Türkiye İlişkileri Valilik Sunumu 14 Nisan 2015 Doç. Dr. A. Can BAKKALCI

2 ATAUM KAMUOYU VE TÜRK DIŞ POLİTİKASI ANKETİ “Türkiye’nin AB’ye üye olmasını istiyor musunuz” EVET: % 55,3 HAYIR: %25,2

3 “Sizce AB Türkiye’ye karşı güvenilir ve samimi davranıyor mu?” HAYIR: %83,9 EVET: %11,6 ATAUM KAMUOYU VE TÜRK DIŞ POLİTİKASI ANKETİ

4 “Türkiye AB ilişkilerinde en büyük sorun nedir?” % 32,4: “din ve kimlik farklılığı” % 15,8 “Kıbrıs”, %14,4 “Türkiye’nin ekonomik sorunları”

5 ATAUM KAMUOYU VE TÜRK DIŞ POLİTİKASI ANKETİ AB’ye tam üyelik ne zaman gerçekleşir %32,8: “hiçbir zaman” %20,5: “5–10 yıl sonra” %17,1: “11–15 yıl sonra”

6 ATAUM KAMUOYU VE TÜRK DIŞ POLİTİKASI ANKETİ AB’ye tam üyelik ne zaman gerçekleşir %15,2: “20 yıldan fazla” %9,5: 16–20 yıl sonra” % 4,8 “5 yıldan az” http://ataum.ankara.edu.tr/d9.htm

7 AB’NİN TÜRKİYENİN BÜROKRATİK DÖNÜŞÜMÜNE ETKİLERİ Türkiye’nin AB’ye üye olmasını istiyor musunuz? %83,2 - “Evet %9,2 - “Hayır”

8 AB’NİN TÜRKİYENİN BÜROKRATİK DÖNÜŞÜMÜNE ETKİLERİ Sizce AB Türkiye’ye karsı güvenilir ve samimi davranıyor mu? %88,2 - “Hayır” “Evet” - %6,5

9 TÜRKİYE – AB İLİŞKİLERİ Türkiye AET’ye katılmak için ilk başvurusunu 31 Temmuz 1959’da yaptı

10 TÜRKİYE – AB İLİŞKİLERİ O Türkiye ile AET arasında bir ortaklık anlaşması olan Ankara Antlaşması 12 Eylül 1963’te imzalandı ve 1 Aralık 1964’te yürürlüğe girdi. O Bu Antlaşma Türkiye’nin hazırlık, geçiş ve nihai dönemleri içeren 3 aşamalı bir süreci kapsamaktaydı.

11   Gümrük Birliği  Üye ülkeler arasında görünür engellerin kaldırıldığı,  Üçüncü ülkelere karşı;  Ortak Ticaret Politikası ve  Ortak Gümrük Tarifesi uygulanan (GATT Md. XXIV)  Malların, Hizmetlerin, Sermayenin serbest dolaştığı  Ortak bütçesi olan bir entegrasyon türüdür. Gümrük Birliği «Customs Union»

12   Gümrük Birliği Uygulamaları + Kişilerin Serbest Dolaşımı Sermayenin Serbest Dolaşımı Teknik – Fiziki – Mali engellerin kaldırılması Mevzuat Uyumu Menkul edinme – İşlem serbestisi Politika uyumlaştırma Ülkelerüstü kurumların oluşturulması Ortak Pazar / Tek Pazar «Common Market / Single Market»

13   Ortak Pazar+  Ortak Para «common currency»  Ortak Para Politikası  Maliye Politikalarının Uyumlaştırılması  Politika Entegrasyonu – Ortak Politikalar  Ülkelerüstü Organların güçlendirilmesi Ekonomik ve Parasal Birlik «Economic and Monetary Union»

14  Avrupa Parasal Birliği «European Monetary Union» Merhaba Parasal Birlik bir ku ş de ğ ildir

15  Parasal Birlik Nedir? ÜYE ÜLKE PARALARININ SAB İ T ORANDA B İ R PARA SEPET İ NDE B İ RLE Ş T İ R İ LMES İ D İ R

16  Avrupalı Kimliği  EURO günlük hayatta kullanılan Avrupalı Kimliği  Farklı kültürlerin aynı dili  Ülkelerüstü para politikası aracı  Gözden kaçırılmış acil durum maliye politikası açığının kaynağı EURO

17

18

19   2007-2009 MORTGAGE  2007-2009 MORTGAGE Krizi  2010 EURO  2010 EURO Krizi  PIGS Bütçe Krizi (Portekiz, İrlanda, Yunanistan ve İspanya)  Kamu borçlarının artışı  Daralma  Dış ticaretin azalması K R İZ Z Z Z Z Z Z

20   Kitlesel yoksulluk ve işsizlik  Genç işsizliği İspanya % 42, Yunanistan % 38  Artan borçlanma – faiz  Deflasyon  Sorun siyasal mı – ekonomik mi ???  Demokrasi – artan milliyetçilik – siyasi konsensus sağlanamaması K RİZ Z Z Z Z Z Z

21  MİLAT Doç. Dr. A. Can BAKKALCI21

22  Taş Devri Doç. Dr. A. Can BAKKALCI22

23  M.Ö. Sermayedar İthal İkameci Sanayileşme 1923 Yüksek Gümrük Vergileri 1928 Borçlanma 1957 Enflasyon 1957 Vasıfsız İşgücü- Düşük Ücret Yüksek Faiz Sübvansiyonlar Siyasi Yakınlık Yüksek Kâr – Stokçuluk Spekülasyon Vergi Kaçırma Hayali İhracat Ohhhh dünya varmış Doç. Dr. A. Can BAKKALCI23

24  Genel Olarak Dış Ticaret

25  M.S. Sermayedar İthal İkameci Sanayileşme 1923 Yüksek Gümrük Vergileri 1928 Borçlanma 1957 Enflasyon 1957 Vasıfsız İşgücü- Düşük Ücret Yüksek Faiz Sübvansiyonlar Siyasi Yakınlık - ??? Yüksek Kâr – Stokçuluk Spekülasyon Vergi Kaçırma - ??? Hayali İhracat - 1996 Çalışmak gibisi yok İhracata Dönük Sanayileşme 1980 Normal Kâr Fiyat Mekanizması Teşvikler 1996 Normal Faiz Kalifiye Eleman Ilımlı Enflasyon Ödenebilir Borç Düzeyi Serbest Ticaret Vergi Kaçırma - ??? Siyasi Yakınlık - ??? Doç. Dr. A. Can BAKKALCI25

26  AB MÜKTESEBATI (ACQUIS COMMUNAUTAIRE)  Kurucu Antlaşmalar (Roma Antlaşması ile Tek Senet, Maastricht, Amsterdam, Nice Antlaşmaları)  Topluluk tarafından kabul edilen tüzükler, direktifler ve kararlar Doç. Dr. A. Can BAKKALCI26

27  AB MÜKTESEBATI (ACQUIS COMMUNAUTAIRE)  Adalet Divanı kararları  Topluluk tarafından imzalanan uluslararası anlaşmalar  Üye ülkelerin Birlik faaliyetine ilişkin kendi aralarındaki anlaşmalar Doç. Dr. A. Can BAKKALCI27

28  MÜZAKERE SÜRECİ  Türkiye ile müzakereler 3 Ekim 2005 tarihinde toplanan Hükümetler Arası Konferans ile başlamıştır.  Müzakereler, sürecin ilk aşaması olan “tarama” ile başlatılmaktadır. Doç. Dr. A. Can BAKKALCI28


"Avrupa Birliği Türkiye İlişkileri Valilik Sunumu 14 Nisan 2015 Doç. Dr. A. Can BAKKALCI." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları