Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Avrupa Birliği Türkiye İlişkileri

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Avrupa Birliği Türkiye İlişkileri"— Sunum transkripti:

1 Avrupa Birliği Türkiye İlişkileri
Valilik Sunumu 14 Nisan 2015 Doç. Dr. A. Can BAKKALCI

2 ATAUM KAMUOYU VE TÜRK DIŞ POLİTİKASI ANKETİ
“Türkiye’nin AB’ye üye olmasını istiyor musunuz” EVET: % 55,3 HAYIR: %25,2

3 ATAUM KAMUOYU VE TÜRK DIŞ POLİTİKASI ANKETİ
“Sizce AB Türkiye’ye karşı güvenilir ve samimi davranıyor mu?” HAYIR: %83,9 EVET: %11,6

4 ATAUM KAMUOYU VE TÜRK DIŞ POLİTİKASI ANKETİ
“Türkiye AB ilişkilerinde en büyük sorun nedir?” % 32,4: “din ve kimlik farklılığı” % 15,8 “Kıbrıs”, %14,4 “Türkiye’nin ekonomik sorunları”

5 ATAUM KAMUOYU VE TÜRK DIŞ POLİTİKASI ANKETİ
AB’ye tam üyelik ne zaman gerçekleşir %32,8: “hiçbir zaman” %20,5: “5–10 yıl sonra” %17,1: “11–15 yıl sonra”

6 ATAUM KAMUOYU VE TÜRK DIŞ POLİTİKASI ANKETİ
AB’ye tam üyelik ne zaman gerçekleşir %15,2: “20 yıldan fazla” %9,5: 16–20 yıl sonra” % 4,8 “5 yıldan az”

7 AB’NİN TÜRKİYENİN BÜROKRATİK DÖNÜŞÜMÜNE ETKİLERİ
Türkiye’nin AB’ye üye olmasını istiyor musunuz? %83,2 - “Evet %9,2 - “Hayır”

8 AB’NİN TÜRKİYENİN BÜROKRATİK DÖNÜŞÜMÜNE ETKİLERİ
Sizce AB Türkiye’ye karsı güvenilir ve samimi davranıyor mu? %88,2 - “Hayır” “Evet” - %6,5

9 TÜRKİYE – AB İLİŞKİLERİ
Türkiye AET’ye katılmak için ilk başvurusunu 31 Temmuz 1959’da yaptı

10 TÜRKİYE – AB İLİŞKİLERİ
Türkiye ile AET arasında bir ortaklık anlaşması olan Ankara Antlaşması 12 Eylül 1963’te imzalandı ve 1 Aralık 1964’te yürürlüğe girdi. Bu Antlaşma Türkiye’nin hazırlık, geçiş ve nihai dönemleri içeren 3 aşamalı bir süreci kapsamaktaydı.

11 Gümrük Birliği «Customs Union»
Üye ülkeler arasında görünür engellerin kaldırıldığı, Üçüncü ülkelere karşı; Ortak Ticaret Politikası ve Ortak Gümrük Tarifesi uygulanan (GATT Md. XXIV) Malların, Hizmetlerin, Sermayenin serbest dolaştığı Ortak bütçesi olan bir entegrasyon türüdür.

12 Ortak Pazar / Tek Pazar «Common Market / Single Market»
Gümrük Birliği Uygulamaları + Kişilerin Serbest Dolaşımı Sermayenin Serbest Dolaşımı Teknik – Fiziki – Mali engellerin kaldırılması Mevzuat Uyumu Menkul edinme – İşlem serbestisi Politika uyumlaştırma Ülkelerüstü kurumların oluşturulması

13 Ekonomik ve Parasal Birlik «Economic and Monetary Union»
Ortak Pazar + Ortak Para «common currency» Ortak Para Politikası Maliye Politikalarının Uyumlaştırılması Politika Entegrasyonu – Ortak Politikalar Ülkelerüstü Organların güçlendirilmesi

14 Avrupa Parasal Birliği «European Monetary Union»
Merhaba Parasal Birlik bir kuş değildir

15 Parasal Birlik Nedir? ÜYE ÜLKE PARALARININ SABİT ORANDA
BİR PARA SEPETİNDE BİRLEŞTİRİLMESİDİR

16 EURO EURO günlük hayatta kullanılan Avrupalı Kimliği
Farklı kültürlerin aynı dili Ülkelerüstü para politikası aracı Gözden kaçırılmış acil durum maliye politikası açığının kaynağı

17

18

19 KRİZZZZZZZ 2007-2009 MORTGAGE Krizi 2010 EURO Krizi
PIGS Bütçe Krizi (Portekiz, İrlanda, Yunanistan ve İspanya) Kamu borçlarının artışı Daralma Dış ticaretin azalması

20 KRİZZZZZZZ Kitlesel yoksulluk ve işsizlik
Genç işsizliği İspanya % 42, Yunanistan % 38 Artan borçlanma – faiz Deflasyon Sorun siyasal mı – ekonomik mi ??? Demokrasi – artan milliyetçilik – siyasi konsensus sağlanamaması

21 MİLAT Doç. Dr. A. Can BAKKALCI

22 Taş Devri Doç. Dr. A. Can BAKKALCI

23 M.Ö. Sermayedar Ohhhh dünya varmış İthal İkameci Sanayileşme 1923
Hayali İhracat İthal İkameci Sanayileşme 1923 Yüksek Gümrük Vergileri 1928 Siyasi Yakınlık Borçlanma 1957 Enflasyon 1957 Vergi Kaçırma Vasıfsız İşgücü- Düşük Ücret Yüksek Faiz Sübvansiyonlar Yüksek Kâr – Stokçuluk Spekülasyon Doç. Dr. A. Can BAKKALCI

24 Genel Olarak Dış Ticaret

25 M.S. Sermayedar Hayali İhracat - 1996 Çalışmak gibisi yok
İhracata Dönük Sanayileşme 1980 İthal İkameci Sanayileşme 1923 Serbest Ticaret Yüksek Gümrük Vergileri 1928 Siyasi Yakınlık - ??? Ödenebilir Borç Düzeyi Borçlanma 1957 Ilımlı Enflasyon Enflasyon 1957 Vasıfsız İşgücü- Düşük Ücret Kalifiye Eleman Normal Kâr Yüksek Kâr – Stokçuluk Spekülasyon Normal Faiz Yüksek Faiz Teşvikler 1996 Sübvansiyonlar Fiyat Mekanizması Vergi Kaçırma - ??? Vergi Kaçırma - ??? Siyasi Yakınlık - ??? Doç. Dr. A. Can BAKKALCI

26 AB MÜKTESEBATI (ACQUIS COMMUNAUTAIRE)
Kurucu Antlaşmalar (Roma Antlaşması ile Tek Senet, Maastricht, Amsterdam, Nice Antlaşmaları) Topluluk tarafından kabul edilen tüzükler, direktifler ve kararlar Doç. Dr. A. Can BAKKALCI

27 AB MÜKTESEBATI (ACQUIS COMMUNAUTAIRE)
Adalet Divanı kararları Topluluk tarafından imzalanan uluslararası anlaşmalar Üye ülkelerin Birlik faaliyetine ilişkin kendi aralarındaki anlaşmalar Doç. Dr. A. Can BAKKALCI

28 MÜZAKERE SÜRECİ Türkiye ile müzakereler 3 Ekim 2005 tarihinde toplanan Hükümetler Arası Konferans ile başlamıştır. Müzakereler, sürecin ilk aşaması olan “tarama” ile başlatılmaktadır. Doç. Dr. A. Can BAKKALCI


"Avrupa Birliği Türkiye İlişkileri" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları