Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Türk sofralarında yıllardır süregelen konumu neticesinde başlı başına bir kültür haline gelen rakı, uzun muhabbetlerle süslenen sofraların aranılan refakatçisi.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Türk sofralarında yıllardır süregelen konumu neticesinde başlı başına bir kültür haline gelen rakı, uzun muhabbetlerle süslenen sofraların aranılan refakatçisi."— Sunum transkripti:

1

2 Türk sofralarında yıllardır süregelen konumu neticesinde başlı başına bir kültür haline gelen rakı, uzun muhabbetlerle süslenen sofraların aranılan refakatçisi oldu. Rakının bu ayrıcalıklı konumu, onu Türk kültürünün sembollerinden birisi haline getirdi. Suyla karıştırılınca beyaza dönen rengiyle farklılaşan rakı, hem dünyada hem de Türkiye’de içki pazarında ayrıcalıklı bir yerde bulunuyor.

3 Ham Ürün Yeni Rakı üretiminde her türlü yaş ya da kuru üzüm, anason, tarımsal kökenli etil alkol ve yumuşak içme suyu kullanılıyor.

4 Kalite Bilesimindeki yirmi farklı üzüm çeşidinin oluşturdugu aroma zenginliği ve yeşil anason kokusu Yeni Rakı'nın ayrısan özelliklerindendir. 1977-1998 yılları arasında düzenlenen çeşitli uluslararası sarap ve yüksek alkollü içki yarışmalarında bes altın, yedi gümüş madalya kazandı.

5 Stil Rakı tat itibari ile acımtırak sevenlere göre bir içkidir. Çünkü yeni rakının içinde diğer rakılara göre daha az anason vardır ve bu yeni rakıyı sert bir içki haline getirmektedir. Yeni Rakı stili rakıyı hemen hemen her akşam ve tüm bir geceye yayılarak içenlere hitap etmektir.

6 Ambalaj 2005 yılında tekrar düzenlenen yeni cam şişesi ; 2008 yılında, şişe tasarımıyla Observeur Du Design Yarışması’nda Observeur Quality Label tasarım ödülünü kazanan Yeni Rakı, aynı yıl Turquality programı dahilinde düzenlenen Design Turkey 2008 Endüstriyel Tasarım ödülleri yarışmasında da iyi tasarım ödülüne layık görüldü. Şişe hacmi piyasada 5, 20, 35, 50, 70 ve 100 cl olmak üzere bulunmaktadır. Ambalajın çeşitleri hedef kitlenin istekleri doğrultusunda tercih hakkı sunmaktadır.

7 Marka Türkiye’de 1944 yılından beri üretilmekte olan Yeni Rakı ülkemizin en çok tüketilen ve en beğenilen içeceklerinden biri olma özelliğini uzun yıllardır koruyor. Yeni Rakı marka olarak rakıyla özdeşleşmiş ve jenerik marka haline gelmiştir. Vizyonumuz; “Dünya pazarlarında rekabet edebilecek kalitede ve fiyatta ürünler üretmek ve satmaktır.” Misyonumuz; “Şirketimizin iç ve dış pazarda rekabet edebilecek pazar payını ve karlılığını ön planda tutan üretim, satış ve pazarlama sistemlerini, yetişmiş ve kalifiye insan kaynakları ile destekleyip, bu beyanda devamlılığını sağlayan bir yapı oluşturmaktır.”

8 Aksesuar Dağıtım kanallarıyla dağıtım yerlerine küllük, peçetelik, bardak, çerezlik ve mezelik, bardak altlıkları gibi aksesuar ve yan ürünler sunuyor.

9 ÜRÜN Yeni Rakı kuru ve yaş üzümün üretiminde birlikte kullanıldığı bir rakıdır. Yeni Rakı, yalnızca üzüm distilası ya da tarımsal kökenli etil alkol ile karıştırılmış sumanın, 5.000 litre ya da daha küçük hacimli geleneksel imbiklerde, yüksek eteri yağ içeren anason tohumu ile ikinci kez damıtılması ile üretilmektedir. Bileşimindeki yirmi farklı üzüm çeşidinin oluşturduğu aroma zenginliği ve yeşil anason kokusu Yeni Rakı'nın ayrışan özelliklerindendir. Yeni Rakı yalnızca Batı Anadolu’da üretilen ve yüksek yağ eteri içeren anason tohumlarından üretilmektedir.Yeni Rakı'nın toplam hacminin %45’ini alkol oluşturur. Bu alkolün %65’i üzüm kökenli sumadan kaynaklanmaktadır. Bu oran farklı üretilen özel serilerde değişiklik gösterebilmektedir.

10 FİYAT 20 cl 18 TL 35 cl 30 TL 70 cl 51.50 TL 100 cl 75 TL

11 DAGITIM Ürünleri mevcut pazara dağıtan bayilikler dağıtımını yapmaktadırlar. Dağıtım kanallarını güçlü olması pazarda liderliğe kapı açmıştır.Türkiye ‘de marka bulanabilirliği en yüksek rakı markası olan Yeni Rakı, ülkenin dört bir yanında güçlü dağıtım kanalları ile hedef kitleye ürününü sunmaktadır.

12 ILETISIM Gazete, dergi, internet, dijital iletişim kanallarıyla Yeni Rakı’nın hedef kitle iletişimi sağlanmaktadır.Alkollü içkiler iş yerlerinde tek bir alanda satışa sunulmalıdır, reklamları da sadece bu alanda yapılabilir. Televizyon, kablolu yayın, radyo ve kamu yayın araçlarında reklamı yasaktır. Hedef kitle olarak gençler ve çocukları seçen reklamlar yasaktır.

13 RAKİP ÜRÜN ANALİZİ Premium Rakip Efe Rakı %13’lük Pazar payı ile ikinci sırada. EFE RAKI (Elda AŞ) 2004 tarihinde üretilen yeni bir rakı markası. 20, 35, 70 ve 100’cl’lik olarak satılıyor. Kuru üzüm ile Ege bölgesinde yetiştirilen anasonlardan yapılıyor. Rakı bir ay süre ile bakır imbiklerde dinlendiriliyor. Alkol derecesi 45. İzmir’de Elda içecek fabrikasında üretiliyor.

14 Efe Rakı Fiyatları 100 cl 75 TL 70 cl 55 TL 35 cl 27 TL 20 cl 15 TL

15 Efe Rakı’nın Hedef Kitlesi Geçmişte, orta yaş ve üstü erkeklerin içkisi olarak algılanan rakının, yeni ürünler ve farklı tatlar ile birlikte bayanlar dahil olmak üzere daha geniş bir hedef kitle belirlemişlerdir.

16 Second Rakip BURGAZ RAKI Burgaz Rakı: üretiminde kullanılan suma, tarım cenneti olan ülkemizde yetişen yenilebilir kalitedeki kuru ve yaş üzümlerden elde edilmektedir. Kaliteli suma sayesinde ağızda hoş bir lezzet bırakır.

17 Aynı zamanda Türk rakısına eşsiz bir tat veren, onu “aslan sütü” yapan anason da Burgaz Rakı için özenle yetiştirilmekte ve fabrikada kendimize özgü tekniklerle işlenmektedir. Burgaz Rakı açıldığında ve servis edildiğinde hoş bir anason ve üzüm kokusu hissedilir. Su ilave edildiğinde süt beyazı bir renk alır ve anason yağının ağızda da hoş bir tat bırakan Burgaz Rakı, içim hafifliği ve yumuşaklığı ile ayrı bir keyif verir.

18 FİYAT: 70 cl 42 TL 50 cl 33 TL 35 cl 23 TL 20 cl 13 TL 10 cl 6 TL

19 Rakı Pıyasası Analizi Co ğ rafi : Türkiye'deki rakı tüketiminin yüzde 40'ını Marmara Bölgesi'nde, yüzde 35'inin Ege ve Akdeniz Bölgesi'nde yüzde 12'sinin de İ ç Anadolu Bölgesi'nde gerçekle ş tiriliyor. Demografik : Eskiden rakı içenlerin yüzde 90’ı erkek, yüzde 10’u kadındı. Ş imdi kadın içici oranı yüzde 16’ya çıktı. Türkiye'de 18 ya ş üstü nüfusun yakla ş ık yüzde 46'sı içki içiyor.Türkiye'de içkinin yüzde 60'ı evde içiliyor. Psikolojik: Tutucu diye adlandırabilece ğ imiz kesim alkol kullanmıyor. İ çkiden keyif alan olgun ve ho ş muhabbeti seven insanlar rakı kullanıyorlar ve rakı erkeksi bir içki imajında görülüyor. Davranı ş sal: Rakı satın alanlar davranı ş sal olarak ekonomik anlamda rasyonellikten ziyade duygusal faktörlerle alınıyor. Rakının geleneksel, erkeksi duru ş u ve aslan sütü ibaresi satın almada davranı ş sal rol üstleniyor.

20 Mevcut Kullanıcılar Kimler? Yeni Rakı piyasa lideri olarak %60’lık bir Pazar payına sahip. Pazarda yeni rakı kullanıcılarının %16’lık kısmı kadınlar %44 ünü ise erkekler olu ş turmakta.Yeni Rakı kullanıcı imajı açısından insanlar arasında sert,maço erkek içkisi olarak görüldü ğ ü için genellikle 30 ya ş üstü erkek kullanıcıya hitap etmektedir. Rakının ÖTV nedeniyle pahalı olmasından dolayı gelir düzeyi ortalama gelirin seviyesinin biraz üstünde geliri olan kitle daha çok mevcut kullanıcıları olu ş turmakta.

21 Satın Alma Çevrimi: Rakı tercih eden tüketiciler genelde rakıyı sıklıkla tüketmek istedi ğ i için, yeni rakının satın alma çevrimi sık aralıklardadır. Yapılan bir ara ş tırmaya göre katılımcıların %20’si her gün, %25’i birkaç güne bir, %42’si haftada bir, %13’ü de ayda bir rakı aldı ğ ını belirtmi ş tir.

22 Mevsimsellik: Rakı yaz aylarında ve yıl ba ş ı ayların da di ğ er aylara göre daha sık ve fazla tüketilmektedir.

23 SWOT ANALİZİ (Strengths) Güçlü Yönler: Pazarın büyük bir kısmına sahip olması (pazar lideri). Gelişmiş dağıtım kanallarına sahip olması. Rakıyı Avrupa’ ya ihraç eden birinci şirket

24 (Weaknesses) Zayıf Yönler Yaş üzüm rakısında, rakibine göre(Efe rakı) fazla tanınmış olmaması. Promosyonlarının yetersiz olması.

25 (Opportunities) Fırsatlar Yeni Rakı’nın piyasa lideri olması Eğlence sektöründeki gelişmeler. Türkiye’nin dış pazara alkollü içecek satışındaki büyüme. Turizm sektörünün gelişmesi. Yeni rakı fiyatının rakiplerine göre daha ucuz olması.

26 (Threats) Tehditler Alkollü içkilere yönelik vergi politikası. Sahte rakılar yüzünden rakıya yönelik tavırların değişmesi. İçki kaçakçılığının artması.

27 YARATICI BR İ EF

28 İş imizin amacı nedir? Rakı, masanın a ğ abeyi duru ş u sayesinde popüler olmayan ya ş lı bir marka olarak görülüyor. Popülerlik ve gençlik birbirine yakın kavramlar, rakının ya ş lı duru ş u anlayı ş ını kırıp 24-30 ya ş aralı ğ ındaki genç kullanıcıyı te ş vik edece ğ iz.

29 Kimi etkilemeliyiz? Rakıyı okazyonel olarak tüketen, genellikle bira içmeyi tercih eden 24-30 ya ş arası genç kitleyi etkilemeliyiz.

30 Bu insanların iç görüleri nelerdir? Motivasyon ö ğ eleri : Rakı adam gibi adam içkisidir dü ş üncesi Rakı olgun bir içkidir Sohbeti bol,muhabbeti ho ş bir içkidir.

31 Önyargılar Rakı, maço erkeklerin içkisi olarak görülmektedir. Rakı, yenilikçi olmayan geleneksel ve sert bir içki olarak algılarda yer almaktadır. Rakı, me ş akkatli ve yanına meze isteyen bir içki olarak görülüyor.

32 İşin vaadi ne? Kaliteli ya ş am tarzını benimsemi ş sosyal gençler ve popülerli ğ e önem verenler için daha zengin bir tat ve kolay bir içim vaad etmekte. Yeni rakının oldu ğ u yerde mezenin yanı sıra muhabbetin de kalitelisi olur.

33 Vaadin deste ğ i nedir? Yeni rakı yedi ayrı damıtma tesisinde i ş lenen suması ve bile ş imindeki yirmi farklı üzüm çe ş idinin olu ş turdu ğ u aroma zenginli ğ i ve ye ş il anason kokusu ile benzersiz tat ve kaliteye sahip.

34 Markanın karakteri nedir? Yeni Rakı; 69 yıllık delikanlı En eski yeni

35 Reklamda olması gerekenler? Ürün demosu Gençlerin olu ş turdu ğ u muhabbet sofrası Eski ve yeni sentezi

36 Medya bütçesi ne? Medya ne? Yeni Rakının medya harcamaları 2012 yılında yakla ş ık 1,5 milyon $’dı. Gazete ve dijital mecraları kullanılacak.

37


"Türk sofralarında yıllardır süregelen konumu neticesinde başlı başına bir kültür haline gelen rakı, uzun muhabbetlerle süslenen sofraların aranılan refakatçisi." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları