Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İNSAN VE ÇEVRE Kısaca çevre bilimi olarak tanımladığımız ekoloji canlıların birbirleri ile ve yaşadıkları ortamla ilişkilerini inceler.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İNSAN VE ÇEVRE Kısaca çevre bilimi olarak tanımladığımız ekoloji canlıların birbirleri ile ve yaşadıkları ortamla ilişkilerini inceler."— Sunum transkripti:

1 İNSAN VE ÇEVRE Kısaca çevre bilimi olarak tanımladığımız ekoloji canlıların birbirleri ile ve yaşadıkları ortamla ilişkilerini inceler

2 BİYOSFER: Dünyada canlıların yaşadığı tabakadır.

3 Habitat :Bir canlılnın biyosferde en iyi yaşayıp üreyebildiği yerdir.

4 Populasyon :Sınırlı bir çevrede yaşayan aynı tür canlı topluluklarıdır.

5 Populasyonların yoğunlukları:Populasyon yoğunluğu birim zamanda birim alanda bulunan birey sayısı demektir.

6 Taşıma kapasitesi :Bir populasyonun yoğunluğunun en fazla olduğu duruma yani bir populasyonun bulundurabileceği en fazla birey sayısını denir.

7 Komüniteler :Belirli bir alanda yaşayan birbirleriyle etkileşim içindeki populasyon topluluklarına komünite denir.

8 Komünitenin özellikleri
1-)Baskın türleri vardır. 2-)Tabakalaşma vardır. 3-)Yaşama birliklerinin sınırları vardır.

9 Baskın tür komünitenin sayıca yada işlen bakımından en göze batan türdür.Örneğin çam ormanında başka bitkiler ve hayvanlar da yaşar.Fakat en göze batan tür çamdır.

10 Tabakalaşma :Bir komünitenin her bölgesinde aynı canlılar yaşamamaktadır.Bunun nedeni mikroklimadır.

11 Yaşama birliklerinin sınrları vardır:Bir yaşama birliğinin yayılma alanı başka bir yaşama alanı ile çakışabilir.Bu bölgelere ekoton denir.

12 Ekosistem :Canlılar ve yaşadıkları cansız ortamdan oluşan bütüne ekosistem denir.Örneğin dünya en büyük ekosistemdir.

13 Abiyotik etmenler:Cansız elemanlardır
Abiyotik etmenler:Cansız elemanlardır.Örneğin:ışık,iklim,toprağın yapısı,su ve inorganik tuz miktarı

14 Biyotik etmenler:Canlı etmenlerdir.
ÜÇ TEMEL BİYOTİK ETMEN VARDIR: 1-)Üreticiler 2-)Tüketiciler 3-)Ayrıştırıcılar

15 Ekosistemdeki Dengenin Korunması
SU KİRLİLİĞİ:Bazı evsel ve endüstriyel atıkların arıtılmadan sulara boşaltılması tarımda kullanılan ilaçların sulara karışması sonucu meydana gelir.

16 Hava kirliliği :Hızlı kentleşme taşıtlardan çıkan egzoz gazları ,fosil yakıtların kullanılması çeşitli sanayi kuruluşları ve termik santraller havada bulunan gaz oranlarının bozulmasına neden olur.

17 Toprak kirliliği :Tarım ilaçları,erozyon ,sanayi atıkları gibi maddeler toprak kirliliğine neden olur.

18 SES KİRLİLİĞİ:Trafik ve endüstriyel gürültüler fazlaca açılan müzik bu tür kirliliğe neden olur.

19 RADYASYON:Güneş uzaydan gelen kozmik ışınlarve doğadaki bazı kayalar radyasyon yayan doğal maddelerdir.Ancak nükleer santraller , uranyum ve bazı silahlar doğadaki radyasyon miktarını arttırmaktadır.


"İNSAN VE ÇEVRE Kısaca çevre bilimi olarak tanımladığımız ekoloji canlıların birbirleri ile ve yaşadıkları ortamla ilişkilerini inceler." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları