Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Şükrüye AKAN Stratejik Planlama Koordinatörü,KIRKLARELİ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Şükrüye AKAN Stratejik Planlama Koordinatörü,KIRKLARELİ."— Sunum transkripti:

1 Şükrüye AKAN Stratejik Planlama Koordinatörü,KIRKLARELİ

2  Stratejik Plan ve Performans Planına Atıfta Bulunulan Kanunlar  24/12/2003 tarih ve 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu.  04/03/2005 tarih ve 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu  22/12/2005 tarih ve 5436 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun.  26/05/2006 tarihli Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik.  DPT Kılavuzu 2 Şükrüye AKAN Stratejik Planlama Koordinatörü

3 Politika ve önceliklerin belirlenmesi Kaynak ve stratejilerin ortaya konulması Bütçenin belirlenen stratejik önceliklere göre hazırlanması Bütçenin stratejik amaçları gerçekleştirecek şekilde uygulanması Faaliyetlerin kontrolü ve işlemlerin muhasebeleştirilmesi Hizmet etkinliğinin ölçülmesi ve raporlanması 3 Şükrüye AKAN Stratejik Planlama Koordinatörü

4 4Strateji Geliştirme Başkanlığı MEB Hükümet Politikaları Kalkınma Planı ve Yıllık Programlar Orta Vadeli Program Orta Vadeli Mali Plan İdare Stratejik Planı İdare Performans Programı İdare Bütçesi İdare Faaliyet Raporu Harcama Birimi B Performans Programı Uygulama (Faaliyet ve Projeler) Harcama Birimi B Faaliyet Raporu Harcama Birimi A Faaliyet Raporu Uygulama (Faaliyet ve Projeler) Harcama Birimi A Performans Programı Performans Değerlendirmesi (Kurum İçi Değerlendirme Kurum Dışı Değerlendirme) Performans Denetimi (İç Denetim ve Sayıştay) Kamu İdaresi Düzeyi Ülke Düzeyi 1 Yıllık Orta ve Uzun Dönemli 4

5  Belirlenen bir amaca veya hedefe ulaşabilmek üzere metot geliştirebilme becerisi  Hedefe,hızlı,farklı, yaratıcı çözümler üreterek ulaşmak  Kazanma oyunu  Kafalarımız içinde oluşan uzlaşıları kırmak sureti ile başarıyı yakalamaktır.  Ulaşmaya değer bir gelecek için bugünden çalışmaktır.  Önemli olan avantajlarımız değil bunları nasıl kullandığımızdır.  Amaçlanan geleceğe ulaşabilmek için Güçleri ve Zaafları, Fırsatları ve Tehditleri bir kaldıraç olarak kullanabilmektir. 5 Şükrüye AKAN Stratejik Planlama Koordinatörü

6 6 Zayıf yönlerinizden yakınmayın... Kuvvetli yönlerinize konsantre olun. 6 Şükrüye AKAN Stratejik Planlama Koordinatörü

7  Önemli sorunları içermelidir  Uzun vadeli bakışla oluşturulmuş işbirliği  Riskleri yönetmemizi sağlamalı  Oyun teorisine uygun  Kaynak temini ve kullanımını göstermesi 7 Şükrüye AKAN Stratejik Planlama Koordinatörü

8  Yönetim biliminde strateji, “bir organizasyonun amacına ulaşmak için izleyeceği yollar”  Bugünden geleceğe doğru bir planlama değil, gelecekten bugüne doğru bir planlama vardır.  Stratejik yönetim, stratejik planlama ve denetimi de kapsayacak şekilde, kuruluşun bulunduğu nokta ile ulaşmayı arzu ettiği durum arasındaki yolu ifade eder (DPT). 8 Şükrüye AKAN Stratejik Planlama Koordinatörü

9 Stratejik Amaçlar 5 yıl sonra nerede olmak istiyoruz? Mevcut Durum Analizi Şu anda neredeyiz? Vizyon Nerede olmayı hayal ediyoruz? Misyon Neden varız? Yıllık hedefler1 2 3 4 5 9 Şükrüye AKAN Stratejik Planlama Koordinatörü

10 STRATEJİK PLANLAMA BÜTÇELEMEUYGULAMA DEĞERLENDİRME 10 Şükrüye AKAN Stratejik Planlama Koordinatörü

11 1. Planlama 4. Kontrol Stratejik planı hazırla Plan sonuçlarını kontrol et 2. Uygulama3. Karşılaştırma Stratejik planı uygulaPlanı elde edilen sonuçlarla karşılaştır. 11 Şükrüye AKAN Stratejik Planlama Koordinatörü

12 GELENEKSEL ANLAYIŞ  Merkezi planlama  Merkezden yönetim  Hiyerarşik yönetim  Kuralcı ve bürokratik içe dönüklük  Girdi odaklı  Mevzuata uygunluk denetimi MODERN ANLAYIŞ  Stratejik planlama  Yerinden yönetim  Katılımcı ve paylaşımcı yönetim  Saydam ve hesap verebilir  Çıktı ve hedef odaklı  Performans denetimi 12 Şükrüye AKAN Stratejik Planlama Koordinatörü

13 13 Kuyuyu, susamadan önce kaz. 13 Şükrüye AKAN Stratejik Planlama Koordinatörü

14  Stratejik planlama = geleceğin haritalanması 14 Şükrüye AKAN Stratejik Planlama Koordinatörü

15  Kaynakları etkin, verimli ve ekonomik kullanmak amaçlanmaktadır.  Stratejik yönetimin aracıdır. Stratejik Plan - Stratejik yönetim A: İşi doğru yapma B: Doğru işi yapma A: Etkinlik B: Etkililik 15 Şükrüye AKAN Stratejik Planlama Koordinatörü

16  Etkinlik: Girdi-çıktı ilişkisi- çıktıların elde edilmesinde girdilerin nasıl kullanıldığı  Etkililik: Önceden belirlenmiş amaçlara ulaşma düzeyi- çıktılarla elde edilen sonuçlar 16 Şükrüye AKAN Stratejik Planlama Koordinatörü

17  Kişi kendi parasını harcıyorsa, fiyat da önemlidir, kalite de...  Başkasının parasını kendisi için harcıyorsa, fiyat önemli değildir... Kalite ise önemlidir.  Kendi parasını başkası için harcıyorsa, fiyat önemlidir Kalite önem taşımaz...  Başkasının parasını başkası için harcıyorsa, fiyat da kalite de önemli değildir.... 17 Şükrüye AKAN Stratejik Planlama Koordinatörü

18  Kuruma olan faydaları ◦ Bilimsel yönetim ◦ Planlı yönetim ◦ Hesap verme  Kamuya olan faydaları ◦ Yönetişim ◦ Hesap verme ◦ Beklentilere uygun olarak yönetim 18 Şükrüye AKAN Stratejik Planlama Koordinatörü

19  Bulunduğumuz nokta ile ulaşmayı arzu ettiğimiz durum arasındaki yoldur. 2011 2015 2012 2013 2014 19 Şükrüye AKAN Stratejik Planlama Koordinatörü

20  Sonuçların planlanmasıdır,  Değişimin planlanmasıdır,  Gerçekçidir,  Kaliteli yönetimin aracıdır,  Hesap verme sorumluluğuna temel oluşturur,  Katılımcı bir yaklaşımdır. 20 Şükrüye AKAN Stratejik Planlama Koordinatörü

21  Günü kurtarmaya yönelik değildir,  Bir şablon değildir,  Salt bir belge değildir,  Sadece bütçeye dönük değildir.  4N dir. 21 Şükrüye AKAN Stratejik Planlama Koordinatörü

22  Neredeyiz?  Nereye ulaşmak istiyoruz?  Nasıl ulaşabiliriz?  Nasıl ölçer ve değerlendiririz? 22 Şükrüye AKAN Stratejik Planlama Koordinatörü

23 Plan ve Program GZFT Analizi Hedef Kitle / İlgili Tarafların Belirlenmesi Durum AnaliziNEREDEYİZ? Kuruluşun Varoluş Gerekçesi Temel İlkeler Varoluş Sebebi ve İlkeler (Misyon) NEREYE ULAŞMAK İSTİYORUZ? Arzu Edilen GelecekArzu Edilen Gelecek (Vizyon) Orta Vadede Ulaşılacak Amaçlar Ölçülebilir Hedefler Stratejik Amaç ve Hedefler Amaç ve Hedeflere Ulaşma Yöntemleri Detaylı İş Planları Maliyetlendirme Faaliyet ve ProjelerGİTMEK İSTEDİĞİMİZ YERE NASIL ULAŞIRIZ? Raporlama Karşılaştırma İzlemeBAŞARIMIZI NASIL TAKİP EDER ve ÖLÇEBİLİRİZ? Geri Besleme Ölçme Yöntemlerini Belirlenmesi Performans Göstergeleri Performans Yönetimi Değerlendirme ve Performans Ölçümü 23

24 MİSYON VİZYON İLKELER STRATEJİK AMAÇ 1 STRETEJİK HEDEF 1.1 Faaliyet 1.1.1 Faaliyet1.1.2 STRETEJİK HEDEF 1.2 Faaliyet 1.2.1 Faaliyet 1.2.2 Faaliyet 1.2.3 STRATEJİK AMAÇ 2 STRETEJİK HEDEF 2.1 Faaliyet 2.1.1 Faaliyet 2.1.2 Faaliyet 2.1.3 STRETEJİK HEDEF 2.2 Faaliyet 2.2.1 Faaliyet 2.2.2 STRETEJİK HEDEF 2.3 Faaliyet 2.3.1 Faaliyet 2.3.2 Faaliyet 2.3.3 STRATEJİK AMAÇ 3 STRETEJİK HEDEF 3.1 Faaliyet 3.1.1 Faaliyet 3.1.2 Faaliyet 3.1.3 Faaliyet 3.1.4 STRETEJİK HEDEF 3.2 Faaliyet 3.2.1 Faaliyet 3.2.2 24 Şükrüye AKAN Stratejik Planlama Koordinatörü

25  DURUM ANALİZİ (ÖZET)  MİSYON  VİZYON  DEĞERLER  AMAÇLAR  HEDEFLER  STRATEJİLER  5 YILLIK TAHMİNİ MALİYET 25 Şükrüye AKAN Stratejik Planlama Koordinatörü

26 26 Şükrüye AKAN Stratejik Planlama Koordinatörü

27  Çalışmaların sahiplenilmesinin sağlanması  Organizasyonun oluşturulması  İhtiyaçların tespit edilmesi  İş planı  Hazırlık programı 27 Şükrüye AKAN Stratejik Planlama Koordinatörü

28  Koordinatör birim  Kuruluşun üst yöneticisi  Stratejik planlama ekibi 28 Şükrüye AKAN Stratejik Planlama Koordinatörü

29  Kuruluşa yönelik  Kişilere yönelik  Sürece yönelik Planlamanın planlaması: temel sorular-2 Kuruluşa yönelik:  Yöneticilerin desteği var mı?  Kuruluşun geleceği hakkında kararlar alma isteği var mı?  Stratejik plan geliştirebileceğine inanç var mı? Planlamanın planlaması: temel sorular-3 Kişilere yönelik:  Organizasyon: planlama nasıl yönetilecek: takımda kimler olacak?  Çalışanlar hangi aşamada nasıl katkıda bulunacak?  Dışarıdan destek/danışmanlık/hizmet ne ölçüde alınacak? Planlamanın planlaması: temel sorular-4 Sürece yönelik:  Çalışmaya ne kadar vakit ayrılacak?  Nasıl bir uygulama modeli öngörülecek: hangi aşamalar gerçekleştirilecek?  Hangi çıktılar/sonuçlar elde edilecek? 29 Şükrüye AKAN, Stratejik Planlama Koordinatörü

30  Eğitim ihtiyacı  Danışmalık ihtiyacı  Veri ihtiyacı  Mali kaynak ihtiyacı S StrengthsGüçlü yönler, W WeaknessesZayıf yönler, O OpportunitiesFırsatlar, T ThreatsTehditler (NEREDEYİZ)? DURUM ANALİZİ NEREYE ULAŞMAK İSTİYORUZ?/GELECEĞE BAKIŞ - MİSYON VE İLKELER -VİZYON - STRATEJİK AMAÇ VE HEDEFLER SONUÇTA 30 Şükrüye AKAN, Stratejik Planlama Koordinatörü

31 Threats(Tehditler) Opportunities(Fırsatlar) Strengths (Güçlü Yönler) Weaknesses (Zayıf Yönler) Dışsal Unsurlar İçsel Unsurlar +- SWOT NEDİR? 31 Şükrüye AKAN Stratejik Planlama Koordinatörü

32  Teknik, mali, bilgi gibi faktörler açısından kontrol edilebilen unsurlardır.  Bu nedenle müdahale mümkün alanlardır.  Operasyon alanlarıdır. Organizasyon Yapısı ve Yönetsel kapasite Programlama kapasitesi Finansal kapasite Giderilecek Tedbir alınacak Zayıf Yönler Ön plana çıkartılacak Korunacak Güçlü Yönler 32 Şükrüye AKAN Stratejik Planlama Koordinatörü

33  Sosyolojik, ekonomik, demografik, iklimsel, ticari ve benzeri durumları içeren unsurlardır.  Bu nedenle incelenen örgütün, sistemin, projenin dışında kontrol edilemeyen unsurlardır.  İzleme, dikkate alma ve karar verme alanlarıdır. 33 Şükrüye AKAN Stratejik Planlama Koordinatörü

34 34 Kuruluş İçi Analiz Güçlü YönlerZayıf Yönler Fırsatlar Tehditler Çevre Analizi Şükrüye AKAN Stratejik Planlama Koordinatörü

35 35 Yalnız çalışan, sadece toplar. Ekiple çalışan ise çarpar.

36 Hazırlık Çalışmaları Hazırlık Çalışmaları Durum Analizi Durum Analizi Stratejik Plan (5 Yıllık) Stratejik Plan (5 Yıllık) Performans Programı (1 Yıllık) Performans Programı (1 Yıllık) Faaliyet Raporu (1 Yıllık) Faaliyet Raporu (1 Yıllık) 36 Şükrüye AKAN Stratejik Planlama Koordinatörü

37 STRATEJİK YÖNETİM SİSTEMİ VİZYON PERFORMANS HEDEFİ ( YILLIK ) STRATEJİK HEDEF ( ORTA VADELİ ) STRATEJİK HEDEF ( ORTA VADELİ ) STRATEJİK AMAÇ ( UZUN VADELİ ) STRATEJİK AMAÇ ( UZUN VADELİ ) FAALİYET VE PROJELER PERFORMANS PROGRAMI PERFORMANS GÖSTERGELERİ STRATEJİK PLAN STRATEJİK PLAN MİSYON FAALİYET RAPORU (PB değerlendirmesidir ) FAALİYET RAPORU (PB değerlendirmesidir ) İZLEME DEĞERLENDİRME GÖZDEN GEÇİRME 37

38 Stratejik Amaç 1 Stratejik Hedef 1.1 Stratejik Hedef 1.2 Performans Hedefi 1.1.1 Performans Hedefi 1.1.2 Performans Hedefi 1.2.1 Performans Hedefi 1.2.2 Performans Hedefi 2.1.1 Performans Hedefi 2.1.2 Performans Hedefi 2.2.1 Performans Hedefi 2.2.2 Faaliyet / Proje Harcama Birimi A Harcama Birimi B Harcama Birimi A Harcama Birimi B Stratejik Plan Performans ProgramıBütçe Maliyet T E M A STRATEJİK YÖNETİM SÜRECİ 38

39 A. Şeffaflık Sağlar B. İkili Bir yol Sunar C. Yardımcı Bir Araçtır D. Gösterge ve Kontrol Aracıdır 39 Şükrüye AKAN Stratejik Planlama Koordinatörü

40 BÜTÇELENDİRMENİN ÖNEMİ A. Şeffaflık Sağlar :  Mali saydamlık 5018 sK MADDE 7.- Her türlü kamu kaynağının elde edilmesi ve kullanılmasında denetimin sağlanması amacıyla kamuoyu zamanında bilgilendirilir… Mali saydamlığın sağlanması için gerekli düzenlemelerin yapılması ve önlemlerin alınmasından kamu idareleri sorumlu olup, bu hususlar Maliye Bakanlığınca izlenir. Stratejik planda ortaya koyulan ayrıntılı maliyetler ve kaynaklar ile kamuoyu tam olarak bilgilendirilir. 40 Şükrüye AKAN Stratejik Planlama Koordinatörü

41 BÜTÇELENDİRMENİN ÖNEMİ B. İkili Bir Yol Sunar Ne kadar bütçeye ihtiyacımız olduğunu veya Eldeki bütçeyle neler yapabileceğimizi gösterir. İşe Göre Para ? Paraya Göre İş ? Herhangi birinin seçimi sadece kendimizi kısıtlamamızı sağlayacaktır. Stratejik Planlama kavramı bu iki soruyu birleştirmek anlamına gelmektedir. 41 Şükrüye AKAN Stratejik Planlama Koordinatörü

42 BÜTÇELENDİRMENİN ÖNEMİ C. Yardımcı Bir Araçtır  Kaynak dağılımı ve Maliyetlendirme aşamasında faaliyetler bölünürler. Bu sayede karşılaştırmalar (fayda-maliyet) yapılabilir. Ayrıca bu durum ayrıntılara inmeyi zorunlu hale getirir.  Önceliklerimizi belirlememize yardımcı olur. Maliyetlendirme yapıldıktan sonra; Amaç-Maliyet, Hedef-Maliyet, Faaliyet-Maliyet analizleri yaparız ve önceliklerimizi buna göre belirleriz.  Uygulama sonuçlarının alınması, karşılaştırılmalar ve kontroller yapılmasında yardımcı bir araçtır. 42 Şükrüye AKAN Stratejik Planlama Koordinatörü

43 BÜTÇELENDİRMENİN ÖNEMİ D. Gösterge ve Kontrol aracıdır  Stratejik planlama yapan birimler arası karşılaştırmalar yapılmasına olanak sağlar.  Performans ölçümleri için önemli bir göstergedir.  Planın uygulanmasında kontrolü daha rahat yapabilmemize imkan tanır.  Sorumlulukları ve Sorumluları net bir şekilde belirlememize olanak sağlar. 43 Şükrüye AKAN Stratejik Planlama Koordinatörü

44  İZLEME  DEĞERLENDİRME  PERFORMANS ÖLÇÜMÜ  FAALİYET RAPORU(1 Yıllık)  Performans Programı(1 Yıllık) 44 Şükrüye AKAN Stratejik Planlama Koordinatörü

45  Kamu idarelerinin stratejik planlarını değerlendirilmek üzere Müsteşarlığa (DPT) göndereceği” hükmü yer almaktadır. Maddenin ikinci bendinde Müsteşarlığın planları hangi hususlar açısından değerlendireceğine dair bilgiler verilmektedir. Buna göre;  a) Kalkınma planı, orta vadeli program ve faaliyet alanı ile ilgili diğer ulusal, bölgesel ve sektörel plan ve programlara uygunluk,  b) Yönetmelikte, Kılavuzda ve stratejik planlamaya ilişkin diğer rehberlerde belirtilen usul ve esaslara uygunluk, c) Stratejik planda yer alan misyon, vizyon, amaç ve hedeflerin birbirleri ile bağlantıları ve kavramsal tutarlılık,  ç) Diğer idarelerin stratejik planları ile uyum ve tutarlılık konuları, değerlendirmede esas alınacak başlıkları oluşturmaktadır.  İdarelerin stratejik planları için değerlendirme raporu hazırlanmasının temel amacı, kamu yönetimi reformu kapsamında yeni bir araç olarak benimsenen stratejik planlama ve stratejik yönetime geçişte kamu idarelerine geri bildirimde bulunarak “destek” sağlamak olup, raporda yer alan değerlendirmelerin kuruluş stratejik planının revizyonunda, planlama çalışmalarının ilerleyen aşamalarında veya gelecekteki planlama çalışmalarında değerlendirilebileceği ve planların geliştirilmesi/iyileştirilmesi amacıyla dikkate alınabileceği düşünülmektedir.  Değerlendirme konuları incelenirken yukarda yer verilen yönetmelik maddeleri üzerinden gidilecek ve her maddenin sonunda da bahsi geçen diğer dokümandaki ilgili sorulara yer verilecektir.  “Kalkınma Planı, Orta Vadeli Program ve Faaliyet Alanı ile İlgili Diğer Ulusal, Bölgesel ve Sektörel Plan ve Programlara Uygunluk” açısından yapılacak değerlendirmede stratejik planların üst politika metinleriyle olan uyum ve tutarlılığı gözetilecektir. İdare stratejik planlarının, bu üst plan ve programların amaç ve hedeflerine ulaşılmasında nasıl katkı sağlayacağı konusu incelenecektir. 45 Şükrüye AKAN Stratejik Planlama Koordinatörü

46  Çalışmaları organize etme  Çalışmaları denetleme  Kritik konuları planlama ve yönlendirme  Gelişmeleri her üç ayda bir izleme ve ara raporlar alma  Göstergeleri izleme  Yıl sonu faaliyet raporlarını hazırlatma 46 Şükrüye AKAN Stratejik Planlama Koordinatörü

47 “Eylem olmadı mı vizyon bir rüyadır. Vizyon olmadan eylem vakit geçirmektir. Eyleme sahip bir vizyon ise dünyayı değiştirmektir” TEŞEKKÜRLER… 47 Şükrüye AKAN Stratejik Planlama Koordinatörü


"Şükrüye AKAN Stratejik Planlama Koordinatörü,KIRKLARELİ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları