Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

YETİŞKİNLER ve ÖĞRENME ÖZELLİKLERİ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "YETİŞKİNLER ve ÖĞRENME ÖZELLİKLERİ."— Sunum transkripti:

1 YETİŞKİNLER ve ÖĞRENME ÖZELLİKLERİ

2 Yetişkin Fiziksel ve psikolojik gelişimini tamamlamış,
olgunluğa ulaşmış bireydir. (Psikolojik ve fiziksel gelişimi ölçmek zordur.) Birçok toplumda yetişkinliğin başlangıcı zorunlu öğrenim yaşını bitirmiş, tam zamanlı bir işe girmiş ve evlenmiş olmakla tanımlanmaktadır. Daha çok "bağımsızlık" ile ilgili bir kavramdır. Bir toplumda, kendi yaşantılarını yönetme sorumluluğunu üstüne alan bireyler yetişkin kabul edilmektedir.

3 Yetişkin Bir toplumda, kendi yaşantılarını yönetme sorumluluğunu üstüne alan bireylerdir. Zihinsel, bedensel gelişimini tamamlamış ve psikolojik olgunluğa erişmiş, ekonomik bağımsızlığını kazanmış ve toplumda bir sorumluluk üstlenmiş bireylerdir.

4 Yetişkinler; büyük vücutlu çok miktarda deneyimli
yerleşmiş alışkanlıklara sahip otoriteye karşı bir refleks geliştirmiş verilecek kararlar ve çözülecek sorunlara sahip öğrenen bir kişi olmak dışında sorumlulukları olan tutum, değer ve eğilimlerden oluşan duygusal çerçeve geliştirmiş seçenekleri olan

5 Yetişkinler; kuvvetli desteğe cevap veren
ihtiyaçlarına yönelik davranışlar kendini kontrol edebilen ve kısıtlı duygusal cevap veren bir geçmişi olan, ancak değişebilen öğrenme ile ilgili kuvvetli istek geliştirebilen katabilecek fikirleri olan geri kalmaktan korkan, gururlu kişilerdir.

6 Yetişkin ve Çocuk-Genç Öğrenmesi Arasındaki Farklar
* Yetişkinlerde benlik kavramı oldukça gelişmiştir. Çevrelerine bağımlı değillerdir, kendilerini yönlendirebilir, ne öğrenmek istediklerini tanımlayıp ifade edebilirler. Çocuklar ise anne, baba, öğretmen vb. çevresindeki kişilere bağımlıdırlar ve yönlendirme isterler. * Çocukların yetişkinlere göre kavramları ve deneyimleri daha azdır ve öğrenirken daha çok somut kavram ve örneklerle öğrenirler. Yetişkinler ise soyut düşünebilir ve öğrenebilirler.

7 Yetişkin ve Çocuk-Genç Öğrenmesi Arasındaki Farklar
* Çocuklar öğrenirken sık tekrara gereksinim duyarlar. Öğrenirken örnek yaşantılara dayalı genellemeleri yapmakta güçlük çekerler, deneyimleri arttıkça öğrenmede daha kolaylaşır. Yetişkinler ise sık tekrar gerektirmeden öğrenir ve genellemeler yapabilecek yeterli tecrübeye sahiptirler. * Çocuklar öğrendiklerinin bir çoğunu hemen uygulamaz, ilerideki yaşantılarına ertelerler. Yetişkinler ise öğrendiklerini hemen uygulamak isterler.

8 Yetişkinler eğitime gönüllü olarak katılırlar.
Eğitimden beklentileri oldukça yüksektir. Beklentilerini karşılamayan eğitimlerden uzaklaşırlar.

9 Yetişkinlerin Eğitimden Beklentileri
Eğitimin kendi konu ve işleri ile bağlantılı olmasını isterler. Eğitim konuları ile ilgili ise motive olurlar. Eğitimde aktif katılımda bulunmak isterler. Eğitimde çeşitlilik arzularlar. Olumlu geri bildirim isterler. Kişisel kaygıları vardır, güvenli ortam isterler. Eğitim sırasında özgün birer birey olarak görülmek isterler. Özgüvenlerini korumak isterler. Kişisel ihtiyaçlarının göz önüne alınmasını isterler.

10 Yetişkinin Gelişim Özellikleri
Fiziksel psikolojik toplumsal

11

12 Fiziksel Gelişim Özellikleri
Görme Yeteneği: 20-25 yaşları arasında en yüksek düzeyde 40-45 yaşlarında birden bire düşme İşitme Yeteneği: Yaşın ilerlemesine bağlı olarak yetişkinin işitme gücünde azalma ses tonunu iyi ayarlamalı, dudak mimikleri görülecek biçimde konuşma görsel-işitsel araçlar kullanma Isıya Uyum Sağlama Yeteneği: Isıya uyum sağlaması güçleşmektedir. Çalışma Gücü: Yaş ilerledikçe iç salgı bezlerinin etkinliği azaldığından, hücreler daha çabuk yıpranır. Kas gücünde de azalma olduğundan, istenilen hızda bir çalışma ortaya konulamaz.

13 Psikolojik Gelişim Özellikleri
Yetişkinlik dönemleri; Genç, orta, ileri yaşlar Bir yetişkin, yaşı ilerledikçe, rollerini ve dolayısıyla beklentilerini değiştirmek zorundadır (Gelişim ödevleri). Gelişim Ödevleri; Bireyin yaşamında belli bir dönem ya da o dönem konusunda, başarılması bireyi mutluluğa ve sonraki görevleri başarmasına öncülük eden, başarılmaması bireyi mutsuzluğa, toplumca onaylanmamaya ve sonraki görevlerde güçlük çekmeye yol açan görevdir.

14 Gelişim Ödevleri Genç Yetişkinlik Orta Yetişkinlik İleri Yetişkinlik

15 Gelişim Ödevleri Genç Yetişkinlik 1. Eş seçme,
2. Eşi ile birlikte yaşamayı öğrenme, 3. Bir aile kurma, 4. Çocuk yetiştirme, 5. Bir evin işlerini yürütme, 6. Çalışma hayatına başlama, 7. Yurttaşlık sorumluluklarını yerine getirme, 8. Uygun sosyal gruba katılma.

16 Gelişim Ödevleri Orta Yetişkinlik
1. Toplumun bir üyesi olarak yetişkinlere özgü sorumlulukları yerine getirme, 2. Belli bir ekonomik yaşam düzeyine ulaşma ve bunu sürdürme, 3. Ergenlik çağındaki çocuklarına sorumlu ve mutlu yetişkinler olmasına yardım etme, 4. Yetişkinlere özgü boş zaman etkinliklerini geliştirme, 5. Birey olarak eşiyle özdeşleşme, 6. Orta yaşın getirdiği değişiklikleri kabullenme ve buna uyum sağlama, 7. Yaşlı ana-babaya uyum sağlama.

17 Gelişim Ödevleri İleri Yetişkinlik 1. Fiziksel güçteki ve sağlıktaki düşüşe uyum sağlama, 2. Emekliliğe ve azalan kazanca uyum sağlama, 3. Yaş grubuyla açıktan ilişki kurma, 4. Mutluluk verici fiziksel yaşama koşulları kurma, 5. Toplamsal ve yurttaşlık görevlerini yerine getirme.

18 Toplumsal Gelişim Özellikleri
Yetişkinin bulunduğu topluma veya gruba göre beklentileri ile eğitime olan gereksinimlerinde farklılıklar olabilmektedir. Bireyin mesleği gelir ve öğrenim düzeyi, cinsiyeti, evli olup, olmadığı, yaşadığı yer, dinsel inançları halk eğitimi etkinliklerine katılmasında önemli role sahiptir. Gelecekte kullanma olasılığı olan bir bilgiyi öğrenme, özellikle yetişkinlerde zaman tüketici ve verimsiz bir öğrenme yoludur. Toplumda aldığı yeni rolü başarı ile oynayabilmesi için yetişkinin belli bilgileri öğrenme gereğini duyması, onu öğrenmeye yöneltir.

19 Yetişkinin Eğitime Katılma Engelleri
kişisel, ev yaşamı dış etkenler

20 Kişisel Engeller 1. Bilinmeyenden korkma, 2. Gülünç olma korkusu, 3. Güvensizlik ve sosyal açıdan yetersiz olma korkusu, 4. Okuldan hoşlanmama, 5. Öğrenmeye karşı olumsuz tutum, 6. Eğitimin sağlayacağı yarardan emin olmama, 7. Zihinsel ve fiziksel eksiklikler.

21 Ev Yaşamından Kaynaklanan Engeller
1. Ev işlerinde fırsat bulamama, 2. Aile üyelerinden birinin veya hepsinin karşı koyması, 3. Evdeki koşulların öğrenme için gerekli çalışmaya elverişli olmaması.

22 Dış Engeller 1. Vardiya çalışması, 2. Vücut yorgunluğu, 3. Ulaşım zorluğu, 4. Ekonomik yetersizlik.

23 Yetişkin Eğitiminin Ana Özellikleri
Eğitim yetişkinin deneyimlerine dayalı olarak yapılmalıdır. Çünkü yetişkinlerin yaşam süresince geliştirilmiş zengin bir deneyimleri vardır. Öğrendiklerini uygulama ve yaşantısı ile ilgisini görme fırsatı verilmelidir. Kişisel katılım göz önünde tutulmalıdır. Bunun için değişik katılımcı eğitim yöntemleri kullanılmalıdır. Öğrenme sürecine faal olarak katılmalıdırlar (programdan değerlendirmeye kadar).


"YETİŞKİNLER ve ÖĞRENME ÖZELLİKLERİ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları