Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Türkçe veya Türkiye Türkçesi, batıda Balkanlar’dan doğuda Hazar Denizi sahasına kadar konuşulan Altay dillerinden biridir. Yaşı, en eski hesaplara göre.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Türkçe veya Türkiye Türkçesi, batıda Balkanlar’dan doğuda Hazar Denizi sahasına kadar konuşulan Altay dillerinden biridir. Yaşı, en eski hesaplara göre."— Sunum transkripti:

1 TÜRK DİLİ ali.iz@zirve.edu.tr

2 Türkçe veya Türkiye Türkçesi, batıda Balkanlar’dan doğuda Hazar Denizi sahasına kadar konuşulan Altay dillerinden biridir. Yaşı, en eski hesaplara göre 8500 olan Türkçe bugün, yaşayan Dünya dilleri arasında, en eski yazılı belgelere sahip olan dildir.

3 Türkçe, dünyada en fazla konuşulan 5. dildir
Türkçe, dünyada en fazla konuşulan 5. dildir. Türkçe sondan eklemeli bir dildir. Bundan ötürü, kullanılan herhangi bir eylem üzerinden istenildiği kadar sözcük türetilebilir. Türkiye Türkçesi bu yönünden dolayı diğer Türk dilleriyle ortak ya da ayrık bulunan onlarca eke sahiptir.

4 Türkiye Türkçesi konuşanların dünya üzerinde yayılımı
██ Resmi Dil Türkiye, KKTC, Makedonya (Şehir seviyesinde), Kosova, Irak (Bölgesel) ██ 1,000,000 dan fazla konuşan Almanya ██ 500, ,000,000 arası konuşan Bulgaristan, Suriye ██ 100, ,000 arası konuşan Fransa, Hollanda, Belçika, Birleşik Krallık, Avusturya, ABD, Özbekistan, Azerbaycan, Rusya ██ 25, ,000 arası konuşan Yunanistan, Avustralya, Kanada, Meksika, Rusya, İsveç, Danimarka, İsviçre, Romanya ██ 25,000 az konuşan/ hiç konuşmayan Kalan ülkeler

5 “İstanbul ağzı”, Türkiye Türkçesi yazı dilinin kaynağı olarak kabul edilir; yazı dili bu ağız temelinde oluşmuştur.Anadolu ağızlarında ve Türk yazı dillerinin bazılarında bulunan "açık e" (/ǝ/), "hırıltılı h" (/ḫ/) ve "öndamaksıl n" (/ŋ/) sesleri, İstanbul ağzı dolayısıyla yazı dilinde de yoktur. Ayrıca, yine diğer Türk lehçe ve ağızlarında bulunan /q/, /w/ gibi fonemler de bulunmaz.

6 TÜRK YAZI DİLİNİN GELİŞMESİ
Eski Türkçe: Türkçe''nin ilk dönemidir. Başlangıçtan, asra kadar olan zamanı içine alır. Türkçe''nin ele geçmiş ilk büyük eserleri, 8. asrın ilk yarısında yazılmış olan Orhun Abideleridir. Fakat, bu abideler, çok işlenmiş bir dille yazılmıştır. Bundan, Türk yazı dilinin başlangıcının birkaç asır daha önceye çıktığını anlıyoruz.

7

8 Orta Türkçe: Kuzey-Doğu Türkçesi: Orta Asya''da ve Hazar Denizi''nin kuzeyinden yayılan Türklük kolunun gittiği ülkelerde, Eski Türkçe''den sonra kullanılan yazı dilidir. Eski Türkçe''nin devamı niteliğindedir.

9 Türkiye Türkçesi: Batı Türkçesi’nin üçüncü dönemidir
Türkiye Türkçesi: Batı Türkçesi’nin üçüncü dönemidir meşrutiyetiyle başlar. Bugün, bu dönemin içinde bulunuyoruz. Türkçe, gramer yapısı bakımından Osmanlı Türkçesinden farksızdır, yeni gramer şekillerini taşır. Yabancı unsurlar bakımından da, terkipsiz Türkçe dönemidir. Arapça ve Farsça terkipler atılmıştır. Arapça ve Farsça kelimeler de, gittikçe azalmaktadır.

10 Türk Dilini Diğer Dillerden Ayıran Özellikler

11 Türkçenin sondan eklemeli bir dil olması
Kısa ve özlü bir anlatıma sahip olması (ad aktarması) Öge yapısının esnek olması Sen/Siz kişi zamirleri Sayı sıfatlarından sonra gelen isimlere çoğul eki gelmemesi Dişilik-Erkeklik olmaması

12 TÜRKLERİN KULLANDIĞI ALFABELER
- GÖKTÜRK ALFABESİ - UYGUR ALFABESİ - ARAP ALFABESİ - LATİN ALFABESİ


"Türkçe veya Türkiye Türkçesi, batıda Balkanlar’dan doğuda Hazar Denizi sahasına kadar konuşulan Altay dillerinden biridir. Yaşı, en eski hesaplara göre." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları