Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

UYAP BİLİŞİM SİSTEMİ UYAP; Adalet hizmetlerinin; en kısa zamanda, en az maliyetle, şeffaf, etkili, verimli, hızlı, güvenilir, tarafsız ve denetlenebilir.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "UYAP BİLİŞİM SİSTEMİ UYAP; Adalet hizmetlerinin; en kısa zamanda, en az maliyetle, şeffaf, etkili, verimli, hızlı, güvenilir, tarafsız ve denetlenebilir."— Sunum transkripti:

1

2 UYAP BİLİŞİM SİSTEMİ UYAP; Adalet hizmetlerinin; en kısa zamanda, en az maliyetle, şeffaf, etkili, verimli, hızlı, güvenilir, tarafsız ve denetlenebilir şekilde yerine getirilmesini temin etmek üzere geliştirilen ve Türkiye’deki e-devlet uygulamalarının önemli bir parçasını oluşturan elektronik adalet sistemidir. Merkezi bir bilişim sistemi olarak UYAP, yüksek yargı organları da dahil, bütün mahkemeleri, savcılık birimlerini, icra dairelerini, infaz birimlerini (cezaevleri-den.ser.Şb.md.lerini) istisnasız kapsamaktadır. UYAP, merkezi bilişim sistemi olan tüm ilgili devlet kurumları ile bütünleşik (entegre) olup çevrim içi (on-line) veri alıp verebilmektedir.

3 KURUM PORTAL UYAP Bilişim Sisteminin bir kolu
olarak; Türkiye genelinde, adli yargı ve idari yargı mahkemeleri ile icra dairelerinde şirketinizin veya kurumunuzun leh ve aleyhine açılan tüm davalarınızı takip etmenizi sağlayan ve Adalet Bakanlığı tarafından sunulan online yargı hizmetidir.

4 KURUM PORTALIN AMACI Adliyelere giderek davalar hakkında bilgi almak için harcanan zaman,emek ve mesai masrafını ortadan kaldırarak, daha etkin yollardan yargıya erişim sağlamak; yasal süreleri kolayca ve doğru bir şekilde tespit etmek, yargılamanın daha kısa sürede sonuçlandırılmasını, mahkeme işlerinin düzen ve denetim altında tutulmasını sağlanarak bu konuda yaşanması muhtemel hak kayıplarının ve yersiz mağduriyetlerin yaşanmasını engelleyerek, davanın tarafı olan şirketler için hukuki ve cezai sorumluluğun doğmamasını sağlamaktır.

5 KURUM PORTALIN FAYDALARI
Kurumunuzun taraf olduğu dava tevzi edilerek Mahkemeden esas numarası verildiğinde, dava bilgilerine internet aracılığıyla her an her yerden ulaşılması sağlanmakta, Kurumunuz lehine veya aleyhine açılan dava/icra takibi hakkında öncelikle şirket yetkilisinin haberi olmakta, Davaya ilişkin duruşma günü, safahat bilgisi, dosyaya ait tüm evrak içeriğine ve şirketinize ait kaç adet dava dosyası olduğuna dair dava sayısı öğrenilebilmekte,

6 KURUM PORTALIN FAYDALARI
Yasal sürelerin kolayca ve doğru bir şekilde tespit ve takip edilmesine olanak tanınmakta, Mahkeme işlerinin düzen ve denetim altında tutulması sağlanarak bu konuda yaşanması muhtemel hak kayıplarının ve yersiz mağduriyetlerin ortadan kaldırılması amaçlanmakta, Yargı birimleri gereksiz meşgul edilmediğinden, iş gücü kaybı engellenmekte, yargının daha hızlı hizmet vermesi sağlanmakta, yargı giderleri azalmakta, Kurum Portal kullanıcılardan söz konusu hizmetin verilmesine karşılık belirli bir ücret talep edilmekte, buradan sağlanan gelir ile hizmetin devamlılığının sağlanması ve sistemin geliştirilmesi amaçlanmaktadır.

7 KURUM PORTALIN KULLANIMI
Kurum Portal üzerinden şirketiniz/kurumunuz lehine veya aleyhine açılmış olan tüm davaların takip edilebilmesi için şirket tarafından yetkilendirilen en fazla 5 kişiye Kurum Portal kullanım yetkisi verilmektedir. Söz konusu firma/kurum yetkililerinin Kurum Portalını kullanabilmeleri için e-imza veya m-imza’ya sahip olmaları gerekmektedir. Kurum Portal web sayfasında yer alan protokol örneği şirket yetkilisi tarafından doldurularak Adalet Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığına gönderilmesi gerekmektedir.

8 KURUM PORTAL WEB ADRESİ
https://kurum.uyap.gov.tr/ Türkiye genelinde, adli yargı ve idari yargı mahkemeleri ile icra dairelerinde şirketinizin veya kurumunuzun leh ve aleyhine açılan tüm davalarınızı Kurum Portal web adresi üzerinden online takip edebilirsiniz.

9 KURUM PORTAL SAYFASINA NASIL GİRİŞ YAPILIR
Kurum Portal sayfasına giriş yetkisi verilen şirket/kurum yetkilisinin öncelikle e-imza veya m-imza temin etmesi gerekmektedir. Örneğin; e-imza sahibi olan şirket yetkilisi akıllı kart tipini seçtikten sonra e-imza şifresini yazarak sisteme giriş yapabilir.

10 DOSYA TAKİPİ NASIL YAPILIR?
KURUM PORTALDA DOSYA TAKİPİ NASIL YAPILIR? Kurum Portalda Dosya Takibi ; Birim ve esas no ile dosya sorgulaması, Birim ve açılış tarihi ile dosya sorgulaması, Taraf bilgisi ile dosya sorgulaması, Safahat türü ile dosya sorgulaması, olmak üzere 4 ayrı yöntemle yapılabilmektedir.

11 BİRİM VE ESAS NO İLE DOSYA SORGULAMA-1
Bu ekranda ; dosyanın bulunduğu yargı biriminin adı ve dosya numarası bilgileri girilerek talep edilen dava dosyası veya takip dosyası sorgulanabilir. Sorgulama sonucunda dosya kapak bilgilerine ve istenirse görüntüle butonu ile dosyadaki belgelere ulaşılabilir.

12 BİRİM VE ESAS NO İLE DOSYA SORGULAMA-2
Örneğin; Ankara 1.İdare Mahkemesinde görülmekte olan 2012/11 Esas Numaralı dosyamızı sorgulayalım. Bu sorgulama için sırasıyla; yargı birimini, mahkemesini, dosya esas numarasını girmemiz ve bulunan dosyalar kısmında ‘Görüntüle’ butonunu tıklamamız gerekmektedir.

13 BİRİM VE ESAS NO İLE DOSYA SORGULAMA-3
Bulunan dosyalar kısmında ‘Görüntüle’ butonuna tıkladıktan sonra karşımıza dosya kapak bilgileri ekranı gelmektedir. Bu ekranda; dosyanın bulunduğu mahkeme, dava konusu, açılış tarihi, dosyanın son durumu, taraf isimleri v.b. bilgileri görmek mümkündür.

14 BİRİM VE ESAS NO İLE DOSYA SORGULAMA-4
Dosyadaki belgeler sol panelde belge isimleri ile gruplandırılmış bir şekilde sıralanmıştır. İstenilen belgeler buradan seçildikten sonra ‘görüntü’ butonuna tıklanarak görüntülenebilir. Kullanıcı isterse kaydet butonuna tıklayarak, belgenin elektronik imzalı suretini bilgisayarına kaydedebilir.

15 BİRİM VE AÇILIŞ TARİHİ İLE DOSYA SORGULAMA-1
Bu ekranda ; dosyanın bulunduğu yargı biriminin adı ve iki tarih aralığı girilerek talep edilen dava dosyası veya takip dosyası sorgulanabilir. Sorgulama sonucunda dosya kapak bilgilerine ve istenirse görüntüle butonu ile dosyadaki belgelere ulaşılabilir.

16 BİRİM VE AÇILIŞ TARİHİ İLE DOSYA SORGULAMA-2
Örneğin; Ankara 1.İdare Mahkemesinde görülmekte olan davalara ilişkin dosyaları iki tarih aralığı girerek sorgulayalım. Bu sorgulama için sırasıyla; yargı birimini, mahkemesini, istediğimiz iki tarih aralığını girmemiz ve bulunan dosyalar kısmında ‘Görüntüle’ butonunu tıklamamız gerekmektedir

17 BİRİM VE AÇILIŞ TARİHİ İLE DOSYA SORGULAMA-3
Bulunan dosyalar kısmında ‘Görüntüle’ butonuna tıkladıktan sonra karşımıza dosya kapak bilgileri ekranı gelmektedir. Bu ekranda; dosyanın bulunduğu mahkeme, dava konusu, açılış tarihi, dosyanın son durumu, taraf isimleri v.b. bilgileri görmek mümkündür.

18 BİRİM VE AÇILIŞ TARİHİ İLE DOSYA SORGULAMA-4
Dosyadaki belgeler sol panelde belge isimleri ile gruplandırılmış bir şekilde sıralanmıştır. İstenilen belgeler buradan seçildikten sonra ‘görüntü’ butonuna tıklanarak görüntülenebilir. Kullanıcı isterse kaydet butonuna tıklayarak, belgenin elektronik imzalı suretini bilgisayarına kaydedebilir.

19 TARAF BİLGİSİ İLE DOSYA SORGULAMA-1
Bu ekranda ; taraf tipi kişi veya kurum olarak seçilerek talep edilen dava dosyası sorgulanabilmektedir. Sorgulama sonucunda dosya kapak bilgilerine ve istenirse görüntüle butonu ile dosyadaki belgelere ulaşılabilir.

20 TARAF BİLGİSİ İLE DOSYA SORGULAMA-2
Taraf tipi; kişi veya kurum olarak seçilebilmektedir. Kişi ise, varsa TC kimlik numarası , TC kimlik numarası bilinmiyorsa tarafın adı ve soyadı ile sorgulama yapılabilirsiniz. Kurum ise, kurum ismini girerek sorgulama yapılabilirsiniz. Örneğin; TC kimlik numarası ile sorgulama yapalım.

21 TARAF BİLGİSİ İLE DOSYA SORGULAMA-3
Bulunan dosyalar kısmında ‘Görüntüle’ butonuna tıkladıktan sonra karşımıza dosya kapak bilgileri ekranı gelmektedir. Bu ekranda; dosyanın bulunduğu mahkeme, dava konusu, açılış tarihi, dosyanın son durumu, taraf isimleri v.b. bilgileri görmek mümkündür.

22 TARAF BİLGİSİ İLE DOSYA SORGULAMA-4
Dosyadaki belgeler sol panelde belge isimleri ile gruplandırılmış bir şekilde sıralanmıştır. İstenilen belgeler buradan seçildikten sonra ‘görüntü’ butonuna tıklanarak görüntülenebilir. Kullanıcı isterse kaydet butonuna tıklayarak, belgenin elektronik imzalı suretini bilgisayarına kaydedebilir.

23 SAFAHAT TÜRÜ İLE DOSYA SORGULAMA-1
Bu ekranda, safahat türü ve tarih aralığı girilerek dosya sorgulaması yapılabilir. Bu sorgulama için; sırasıyla dosyanın bulunduğu yargı türü, safahat türü, adliye, yargı birimi ve tarih aralığını girmemiz ve bulunan dosyalar kısmında ‘Görüntüle’ butonunu tıklamamız gerekmektedir .

24 SAFAHAT TÜRÜ İLE DOSYA SORGULAMA-2
Bulunan dosyalar kısmında ‘Görüntüle’ butonuna tıkladıktan sonra karşımıza dosya kapak bilgileri ekranı gelmektedir. Bu ekranda; dosyanın bulunduğu mahkeme, dava konusu, açılış tarihi, dosyanın son durumu, taraf isimleri v.b. bilgileri görmek mümkündür.

25 SAFAHAT TÜRÜ İLE DOSYA SORGULAMA-3
Dosyadaki belgeler sol panelde belge isimleri ile gruplandırılmış bir şekilde sıralanmıştır. İstenilen belgeler buradan seçildikten sonra ‘görüntü’ butonuna tıklanarak görüntülenebilir. Kullanıcı isterse kaydet butonuna tıklayarak, belgenin elektronik imzalı suretini bilgisayarına kaydedebilir.

26 KURUM PORTAL DURUŞMA TAKİBİ
Bu ekranda; kurumunuz/şirketinizin tarafı olduğu davalara ait yapılmış olan duruşmaları takip edebilir, yapılacak olan duruşmaların tarihlerini öğrenebilirsiniz. Bu sorgulama için; sırasıyla dosyanın bulunduğu yargı türü, adliye, yargı birimi ve tarihi girmemiz ve bulunan dosyalar kısmında ‘Görüntüle’ butonunu tıklamamız gerekmektedir .

27 FAYDALI PROGRAMLAR VE LİNKLER
Program yükleme butonuna tıklayarak, UYAP programlarını indirebilir ve bilgisayarınıza yükleyebilirsiniz. Linkler butonundan ise, UYAP Mevzuat Programı, Yargı Birimleri, Yüksek Mahkemeler, Bakanlıklar, Genel Müdürlükler, Valilikler, Üst Kuruluşlar, Belediyeler, Üniversiteler gibi yararlı linklere ulaşabilirsiniz.

28 KURUM PORTAL KULLANIMI İÇİN GEREKLİ BELGELER
Kurum Portal kullanma talebini ve şirket adına Kurum Portalı kullanmaya yetkilendirilen kişi veya kişilerin adı, soyadı ile T.C. Kimlik numarasını içerir dilekçe ve nüfus cüzdan sureti, Şirketler için ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu, ticaret veya sanayi odasından tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, Şirketler için tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir ticaret sicil gazetesi ve tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, Yukarıdaki evraklar tamamlanarak, hizmet bedelinin yatırılması ve sözleşmenin imzalanarak müracaat edilmesi halinde şirket /kurum adına yetkilendirilen kişi için Kurum Portal yetki tanımlaması yapılacaktır.

29 KURUM PORTAL PROTOKOLÜ
Kurum Portal kullanım yetkisinin açılabilmesi için öncelikli olarak sözleşmelinin imzalanması gerekmektedir. Kurum Portal Kullanımına İlişkin Ücret ve Esaslara Dair Sözleşmeye Kurum Portal ana sayfasında yer alan ‘protokol örneği’ butonundan ulaşabilirsiniz.

30 KURUM PORTAL KULLANIM BEDELİ
Kurum Portal kullanım bedeli , kurumun/şirketin taraf olduğu dosya sayısına göre ve kademeli olarak dosya başına 10 TL ile 25 Kuruş arasında değişmektedir. UYAP’A KAYITLI DOSYA SAYISI DOSYA BAŞINA BİR YILLIK ÜCRET 1000’e kadar 10 TL arası 5 TL arası 1 TL arası 50 Krş ’den sonrası 25 Krş

31 KURUM PORTAL KULLANIM BEDELİNİ HESAPLAMA
Kurum Portal web sayfasında yer dosya ücreti hesapla butonuna tıkladıktan sonra açılan ekranda, Kurumunuzun/Şirketinizin toplam dosya sayısını girerek hesapla butonuna tıkladığınızda, dosya sayısına göre ödemeniz gereken toplam yıllık ücreti öğrenebilirsiniz.

32 ÖDEMELERİN YAPILACAĞI BANKA HESAP NUMARASI
Ücretlendirme yıllık olarak yapılır ve yıllık tahakkuk eden miktar, üç’er aylık dönemler halinde ,dört eşit taksitte Adalet Bakanlığı İş Yurtları Kurumu Dairesi Başkanlığı adına açılan VakıfBank Ankara Adliye Sarayı Şubesi nezdindeki TR nolu hesaba yatırılır. Ayrıca ücretin yatırıldığına dair dekontun adresine mail olarak veya (312) ’ye faks olarak gönderilmesi gerekmektedir.

33 BİRLİKTE ÇALIŞMAKTAN MEMNUNİYET DUYARIZ
Şirketinizin geleceğini anında ulaştığınız doğru bilgiler ile belirleyin.

34 Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı Katma Değerli Servisler Şubesi
İRTİBAT BİLGİLERİ Adalet Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı Katma Değerli Servisler Şubesi Ahmet KANMAZ Tetkik Hâkimi 0(312) Şengül DEMİR Şube Müdürü 0(312) Evliya YİĞİT 0(312) Alan Uzmanı


"UYAP BİLİŞİM SİSTEMİ UYAP; Adalet hizmetlerinin; en kısa zamanda, en az maliyetle, şeffaf, etkili, verimli, hızlı, güvenilir, tarafsız ve denetlenebilir." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları