Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

BURDUR REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "BURDUR REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ"— Sunum transkripti:

1 BURDUR REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

2 YÖNETİCİ SAYILARI Görevi Erkek Kadın Toplam 1 Müdür - 2
Görevi Erkek Kadın Toplam 1 Müdür - 2 Müdür Yardımcısı YÖNETİCİ SAYILARI

3 ÖĞRETMEN SAYILARI Branşı Erkek Kadın Toplam 1 3 4 7 2 6 8 TOPLAM 9 15
Branşı Erkek Kadın Toplam 1 Rehber lik 3 4 7 2 Özel Eğitim 6 8 TOPLAM 9 15 ÖZEL EĞİTİM HİZMETLERİ BÖLÜMÜNÜN NORM KADROSU: 10 REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA HİZMETLERİ BÖLÜMÜNN NORM KADROSU:7 ÖĞRETMEN SAYILARI

4 REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA HİZMETLERİ BÖLÜMÜ ÇALIŞMALARI

5 ---Okul rehberlik hizmetleri Çerçeve Programların Hazırlanması ---Eğitim-öğretim Kurumlarındaki Rehberlik Ve Psikolojik Danışma Servislerinin Ziyareti ---İhtiyaç Duyulan Konularda Öğrenci, Veli, Öğretmen Bilgilendirmeleri ---Eğitsel Değerlendirme Çalışmaları

6 ---Bireysel Ve Grupla Psikolojik Destek Çalışmaları ---Psikolojik Ölçme Araçları İle Diğer Araç Ve Tekniklerin Uygulanması ---Rehber Öğretmenlerin Mesleki Gelişim Eğitimlerinin Ve Meslektaş Dayanışması Çalışmalarının Yürütülmesi

7 ---İhtiyaç Duyulan Konularda Bilgilendirici Broşür Ve Bültenler Hazırlanması Ve Dağıtımı ---Danışmanlık Ve Eğitim Tedbiri Uygulamaları ---Bilim Sanat Merkezi Öğrenci Seçimi Çalışmaları

8 Her Eğitim Öğretim Yılı Eylül Ayının İlk Haftasında Rehberlik Hizmetleri Çerçeve Programı Hazırlayarak Resmi İnternet Sitesinde Yayınlar Okullardan Gelen Çerçeve Programların Uygunluklarına Bakar Ve Okullara Rehberlik Eder

9 Ekim Ayı İçerisinde Rehber Öğretmeni Olan Okulları Ziyaret Ederek Çalışmalar, ihtiyaçlar Konusunda Bilgi Alır ve Paylaşımlarda Bulunur. Rehber Öğretmeni Olmayan Okulların İdarelerini Ziyaret Ederek Okulun Rehberlik İhtiyaçlarını Belirler Ve Yıl İçerisinde Planlama Yaparak Çalışmaları Gerçekleştirir.

10 SEMİNER KONULARI VE SAYILARI:
Öğrenciler: Verimli Kullanılması, Arkadaşlık İlişkileri Ve Etkili İletişim, Risklerden Korunma Becerileri Konularında 1399 Öğrenci SEMİNER KONULARI VE SAYILARI:

11 Veliler: Anne-baba Tutumları, Çocuklarla Etkili İletişim, Çalışma Ortamları Düzenleme Konularında 772 Veli

12 EĞİTSEL DEĞERLENDİRME VE TANILAMA HİZMETLERİ
2014 /2015 Öğretim Yılında Bölümümüzde 157 Öğrencinin Eğitsel İncelemesi Yapılmış 127 sine Wısc-r , 12 ine Bender Geştalt, 18 ine de Leiter Performans Testi Uygulanmıştır. EĞİTSEL DEĞERLENDİRME VE TANILAMA HİZMETLERİ

13 Sınav Kaygısı Nedeniyle 14 Öğrenciye Grupla Psikolojik Danışma Çalışması Gerçekleştirilmiştir.

14 PSİKOLOJİK ÖLÇME ARAÇLARI İLE DİĞER ARAÇ VE TEKNİKLERİN UYGULANMASI
Eğitim Öğretim Yılında Burdur Merkezde Bulunan Yedi Lise de Okumakta Olan 838 Dokuzuncu Sınıf Öğrencisine Tyt 9-11 Yetenek Testi Uygulanmış Sonuçları Rehber Öğretmenler Tarafından Öğrencilere Ulaştırılmıştır

15 REHBER ÖĞRETMENLERİN MESLEKİ GELİŞİM EĞİTİMLERİ VE MESLEKTAŞ DAYANIŞMASI ÇALIŞMALARI
Rehber Öğretmenlerin Sorunları, mesleki Paylaşımları ile Jest Ve Mimiklerle Sözel İfadelerin Uyumu. Etkileşimli Gruplarda Psikodrama. Nlp. Çözüm Odaklı Kısa Süreli Terapi Konularında Eğitimler Düzenlenmiştir .

16

17 REHBER ÖĞRETMENLERE YÖNELİK HİZMET İÇİ EĞİTİM KURSLARI
5 Formatör Rehber Öğretmen Tarafından Burdur İli Merkez ve İlçelerinde Görev Yapan 75 Rehber Öğretmene TBM (Türkiye Bağımlılıkla Mücadele) Uygulayıcı Eğitimi Kursu Verilmiştir. Mesleki Rehberlik Eğitimi Konusunda İl Genelinde Tüm Rehber Öğretmenlere TEOG Tercih Danışmanlığı Konusunda Eğitim Verilmiştir.

18

19 Pdr Bölümü Rehber Öğretmenlerince İl Merkezinde Görev Yapan 6 Rehber Öğretmene Çocukları Tanıma Teknikleri Eğitimi Verilmiştir. Merkez Ve İlçelerde 38 Rehber Öğretmen Psikoeğitim Çalışmasına Alınmıştır.

20

21 BİLGİLENDİRİCİ BROŞÜR VE BÜLTENLER HAZIRLANMASI
Çocuklarda Davranış Bozukluğu, Özgül Öğrenme Güçlüğü,otizm, Sorumluluk Duygusu Konularında Eğitici Broşürler Üstün Öğrencilerin Öğretmen Ve Velilerine Rehberlik Amacıyla Pdr Bölümü Tarafından Zenginleştirilmiş Öğretim Programları İçeren Dvd Ler Çocuk İhmal Ve İstismarı İle Aile İçi İletişim Konularında Rehberlik Bülteni

22 DANIŞMANLIK VE EĞİTİM TEDBİRİ UYGULAMALARI
Bölüm Rehber Öğretmenlerince 2 İlkokul, 3 Lise Öğrencisine Danışmanlık Ve Eğitim Tedbiri Desteği Sağlanmaktadır,

23 BİLİM SANAT MERKEZİ ÖĞRENCİ SEÇİMİ ÇALIŞMALARI
Merkez Ve Merkeze Bağlı Köy İlkokullarının Sınıf Öğretmenlerine Bilim Sanat Merkezine Öğrenci Seçimi Ve Gözlem Formu Doldurma Konusunda Eğitim Verilmektedir Grup Tarama Sonuçlarına Göre Bireysel İncelemeler Gerçekleştirilmektedir

24 Anadolu- Sak Zeka Ölçeği
Ülkemizde ilk defa geliştirilen Zeka Ölçeği’nin norm çalışmaları Rehber Öğretmenler Çağrı ÇELİK ve Mahir AKGÜN tarafından gerçekleştirilmektedir. Anadolu- Sak Zeka Ölçeği

25 Özel Eğitim Bölümü Görevleri
Özel eğitim gerektiren bireyleri tespit etmek ve tedbir almak amacıyla görev bölgesindeki okullarda taramalar yapar. Özel eğitim gerektiren çocukların inceleme, değerlendirme ve tanılamasını yaparak gerekli yönlendirmede bulunulması hizmetlerini sunar.

26 Özel eğitim gerektiren çocukların gelişimlerini destekleyici bireysel ve gruplar halinde çeşitli uygulamalar yapar.

27 Bu bireylerle ilgili, içinde bulundukları sosyal çevrede karşılaştıkları sorunlara çözüm bulabilmelerini, üst öğrenim kurumları ve mesleklere yönelmeleri konusunda gerekli çalışmaları sürdürür.

28 Özel eğitimde, ailelere yönelik çeşitli bilgilendirme çalışmalarını ilgili birim ve kurumların iş birliğiyle plânlar, uygular, değerlendirir ve izler.

29 Aile, okul, sağlık kuruluşları, adlî ve diğer kurumlardan; zihin, duygu ve sosyal yönden uyumsuzluk, gelişimdeki gerilik, öğrenme güçlüğü ve okul başarısızlığı, çeşitli bedensel engeller gibi nedenlerle gönderilen danışanları kabul eder, inceler, gerekli hizmeti verir.

30 2014-2015 ÖĞRETİM YILI VERİLERİ
Açılan Destek Eğitim Oda Sayısı 55 Açılan Özel Eğitim Sınıf Sayısı Açılan Görme Engelli Sınıf Sayısı 1 Açılan Otistik Sınıf Sayısı

31 TOPLAM Destek Eğitim Oda Sayısı 68 Özel Eğitim Sınıf Sayısı 50
Görme Engelli Sınıf Sayısı 2 Otistik Sınıf Sayısı İşitme Engelli Sınıf Sayısı 1

32 Alınan Yerleştirme Kararları
Tam Zamanlı Kaynaştırma Yoluyla Eğitim Merkez 149 Öğrenci İlçelerde 219 Öğrenci Toplam 368 Öğrenci

33 Özel Eğitim Sınıfı (Hafif Düzey)
73 Öğrenci Özel Eğitim Sınıfı (Orta ve Ağır Düzey) 56 Öğrenci

34 Özel Eğitim Sınıfı (Otistik)
8 Öğrenci Özel Eğitim Sınıfı (Görme Engelli) 1 Öğrenci

35 Özel Eğitim Anasınıfı 3 Öğrenci Halk Eğitim Merkezi Kursları 61 Kişi Özel Eğitim Sınıfı (İşitme Engelli) 3 Öğrenci Erken Çocukluk Birimi 21 Öğrenci

36 Özel Eğitim İş Okulu 14 Öğrenci Evde Eğitim 9 Öğrenci Merkez 15 Öğrenci İlçeler Toplam 24 Öğrenci Özel Eğitim İlkokulu 22 Öğrenci Özel Eğitim Ortaokulu 11 Öğrenci

37 Üstün Yetenekli Birey 8 Öğrencimize de Üstün Yetenekli Birey tanısı konulmuştur.

38 2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı YAPILAN GÖRÜŞMELER
Randevuya Gelen 1518 kişi Randevuya Gelmeyen 124 kişi Verilen randevular 1642 Kişiye randevu verildi

39 OKUL ZİYARETLERİ 10 İlçede, 23 Okulda, 32 Özel Eğitim Sınıfı ziyaret edildi. İlçelerde idarecilere yönelik bilgilendirme toplantıları yapıldı.

40 TEŞEKKÜR EDERİZ


"BURDUR REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları