Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

2015 – 2019 S T R A T E J İ K P L A N I NURİ ERBAK ORTAOKULU

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "2015 – 2019 S T R A T E J İ K P L A N I NURİ ERBAK ORTAOKULU"— Sunum transkripti:

1 2015 – 2019 S T R A T E J İ K P L A N I NURİ ERBAK ORTAOKULU

2 NURİ ERBAK ORTAOKULU NURİ ERBAK ORTAOKULU

3 YILDIRIM KAYMAKAMLIĞI İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
T.C. YILDIRIM KAYMAKAMLIĞI İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü N U R İ E R B A K O R T A O K U L U 2015 – 2019 DÖNEMİ STRATEJİK PLANI

4 «Çalışmadan, yorulmadan, üretmeden, rahat yaşamak isteyen toplumlar, önce haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini ve daha sonrada istiklal ve istikballerini kaybederler.» Mustafa Kemal ATATÜRK

5 İ S T İ K L A L M A R Ş I Bastığın yerleri "toprak!" diyerek geçme, tanı! Düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı. Sen şehîd oğlusun, incitme, yazıktır, atanı; Verme, dünyâları alsan da, bu cennet vatanı. Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki fedâ? Şühedâ fışkıracak toprağı sıksan, şühedâ! Cânı, cânânı, bütün varımı alsın da Hüdâ, Etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüdâ. Ruhumun senden, İlâhî, şudur ancak emeli: Değmesin ma'bedimin göğsüne nâ-mahrem eli. Bu ezanlar-ki şehâdetleri dînin temeli- Ebedî yurdumun üstünde benim inlemeli. O zaman vecd ile bin secde eder -varsa- taşım; Her cerîhamdan, İlâhî, boşanıp kanlı yaşım, Fışkırır rûh-i mücerred gibi yerden na'şım; O zaman yükselerek Arş'a değer belki başım. Dalgalan sen de şafaklar gibi ey şanlı hilâl; Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helâl. Ebediyen sana yok, ırkıma yok izmihlâl: Hakkıdır, hür yaşamış, bayrağımın hürriyet; Hakkıdır, Hakk'a tapan, milletimin istiklâl! Mehmet Akif ERSOY Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak; Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak; O benimdir, o benim milletimindir ancak. Çatma, kurban olayım, çehreni ey nazlı hilâl! Kahraman ırkıma bir gül! Ne bu şiddet, bu celâl? Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helâl, Hakkıdır, Hakk'a tapan, milletimin istiklâl! Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım. Hangi çılgın bana zincir vuracakmış? Şaşarım! Kükremiş sel gibiyim; bendimi çiğner, aşarım. Yırtarım dağları, enginlere sığmam, taşarım. Garb'ın âfâkını sarmışsa çelik zırhlı duvar; Benim iman dolu göğsüm gibi serhaddim var. Ulusun, korkma! Nasıl böyle bir îmânı boğar, "Medeniyet!" dediğin tek dişi kalmış canavar? Arkadaş! Yurduma alçakları uğratma sakın. Siper et gövdeni, dursun bu hayâsızca akın. Doğacaktır sana va'dettiği günler Hakk'ın... Kim bilir, belki yarın... belki yarından da yakın.

6 ATATÜRK'ÜN GENÇLİĞE HİTABESİ
        Ey Türk gençliği! Birinci vazifen, Türk istiklâlini, Türk cumhuriyetini, ilelebet, muhafaza ve müdafaa etmektir.         Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegâne temeli budur. Bu temel, senin, en kıymetli hazinendir. İstikbalde dahi, seni, bu hazineden, mahrum etmek isteyecek, dâhilî ve haricî, bedhahların olacaktır. Bir gün, istiklâl ve cumhuriyeti müdafaa mecburiyetine düşersen, vazifeye atılmak için, içinde bulunacağın vaziyetin imkân ve şeraitini düşünmeyeceksin! Bu imkân ve şerait, çok namüsait bir mahiyette tezahür edebilir. İstiklâl ve cumhuriyetine kastedecek düşmanlar, bütün dünyada emsali görülmemiş bir galibiyetin mümessili olabilirler. Cebren ve hile ile aziz vatanın, bütün kaleleri zapt edilmiş, bütün tersanelerine girilmiş, bütün orduları dağıtılmış ve memleketin her köşesi bilfiil işgal edilmiş olabilir. Bütün bu şeraitten daha elim ve daha vahim olmak üzere, memleketin dâhilinde, iktidara sahip olanlar gaflet ve dalâlet ve hatta hıyanet içinde bulunabilirler. Hatta bu iktidar sahipleri şahsî menfaatlerini, müstevlilerin siyasî emelleriyle tevhit edebilirler. Millet, fakr u zaruret içinde harap ve bîtap düşmüş olabilir.          Ey Türk istikbalinin evlâdı! İşte, bu ahval ve şerait içinde dahi, vazifen; Türk istiklâl ve cumhuriyetini kurtarmaktır! Muhtaç olduğun kudret, damarlarındaki asil kanda, mevcuttur!                                                                                           

7 S U N U Ş Günümüz dünyasında her şey baş döndüren bir hızla değişiyor. Şüphesiz ki eğitim anlayışlarında da büyük değişiklikler yaşanıyor. Çocuklarımızın geleceğini, bizlerin yarınlarını aydınlatmanın yolu eğitimden geçiyor. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün hedef gösterdiği çağdaş uygarlıklar seviyesine çıkmak, yine O’nun Cumhuriyeti emanet ettiği gençleri, teknolojinin bütün nimetlerinden yararlandırarak, kendilerini en iyi hissettikleri alanda gelişmelerine olanak sağlayarak gerçekleştiriliyor. "Bilgi Çağı", "Bilgi Toplumu" dünyasında yaşanan akıl almaz hızdaki bu değişimler artık önceden tahmin edilemez ve öngörülemez olmuşlardır. Yapılacak şey bu değişime ayak uydurmak yerine, değişime neden olmak olarak açıklanabilir. Geleceğin, değişim rüzgârları karşısında direnenlerin değil, ona yelken açanların olacağı unutulmamalıdır. Yaygın bir deyim ile değişmeyen tek şey değişimdir. Bilgi toplumlarında eğitimin görevi toplumu yeniden üretmek değil “yeni toplum” üretmektir. İnsanı yönetmek değil, insanlarla yönetmektir. Eğitim paydaşlarımıza kendi güçlerini fark ettirmek amacımızdır. Başka bir deyişle; birimiz olmasaydı şu anda çok farklı bir gün yaşanacaktı, anlayışı ile değerli olduklarını hissettirmek, “önce insan” anlayışını kazandırmaktır. İçinde yaşadığımız çağ artık üretim çağı değil, bilgi çağıdır. Bilgi en önemli sermayedir. Evet, yola buradan çıkmıştık. Değişim ve bilgi yanımızda… Ve yeni bir süreç başlattık. Karıncalar gibi çalıştık. Öğrencilerimizin koşarak geldiği, zor ayrıldığı ikinci evleriyiz şimdi. Atatürk’ün “Türk milletinin istidadı ve kesin kararı, medeniyet yolunda durmadan, yılmadan ilerlemektir. Medeniyet yolunda başarı, yenileşmeye bağlıdır.” Sözünü rehber edindik. Tabiî ki durmadan, yılmadan ilerlemeye devam edeceğiz. Bu yolda yanımda olan, yardımcı olan tüm ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Saygılarımla Engin YAZAR

8 İÇİNDEKİLER TABLOLAR ÖNSÖZ GİRİŞ I. BÖLÜM
STRATEJİK PLAN HAZIRLAMA SÜRECİ Stratejik Plan Hazırlama Süreci Stratejik Planlama Koordinasyon Ekibi Stratejik Planlama Çalışma Grubu Planın Dayanağı (Stratejik Plan Referans Kaynakları) II. BÖLÜM DURUM ANALİZİ Tarihi Gelişim Yasal Yükümlülükler ve Mevzuat Analizi Faaliyet Alanları İle Ürün Ve Hizmetlerin Belirlenmesi Paydaş Analizi İç ve Dış Paydaşlar 2.4.2Öncelikli Paydaş Listesi 2.4.3 Paydaş Analizi Tablosu 2.4.4 Paydaş Görüşleri Kuruluş İçi Analiz 2.5.1 İlköğretim Okulu veya Lisenin Teşkilat Yapısı 2.5.2 Kurum Bilgileri ve İstatistikî Veriler Çevre Analizi ( PEST ) Politik Faktörler Ekonomik Faktörler Sosyal Faktörler Teknolojik Faktörler GZFT (SWOT)Analizi Güçlü Yönler b) Zayıf Yönler c) Fırsatlar d) Tehditler III. BÖLÜM GELECEĞE BAKIŞ Misyon Vizyon Temel Değerler Temalar Ve Stratejik Amaçlar Ve Hedefler Tablosu 1. Tema- Eğitim-Öğretim Hizmetleri 2. Tema- Özel Eğitim ve Rehberlik 3. Tema- Bilgi Toplumu ve Hayat Boyu Öğrenme 4. Tema - Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi 3.5 Genel Maliyetlendirme Tablosu IV. BÖLÜM İZLEME VE DEĞERLENDİRME İzleme ve Değerlendirme Performansın İzlenmesi Raporlama Planın Duyurulması

9 K U R U M K İ M L İ K B İ L G İ S İ KURUM ADI NURİ ERBAK ORTAOKULU
KURUM TÜRÜ A KURUM KODU 720164 STATÜ KAMU PERSONEL SAYISI 31 ÖĞRETMEN - 5 YARDIMCI PERSONEL - 1 MEMUR ÖĞRENCİ SAYISI 611 ÖĞRETİM ŞEKLİ İKİLİ HİZMETE GİRİŞ TARİHİ 1986 TELEFON – (FAX) WEB ADRESİ MAİL ADRESİ ADRES PİREMİR MAHALLESİ YILDIRIM - BURSA KURUM MÜDÜRÜ ENGİN YAZAR (0532) MÜDÜR YARDIMCILARI DERYA SAKİN (0544) İDRİS DEMİRER (0507)

10 T A B L O L A R Tablo 1: Okulun Personel Sayısı (Mevcut Durum)
Tablo 2: Son Üç Yıla Göre Öğrenci Durumu Tablo 3: Son Üç Yıla Göre Sosyal Etkinlik Durumu Tablo 4: Son Üç Yıla Göre Ödül Durumu Tablo 5: Son Üç Yıla Göre Disiplin Durumu Tablo 6: Öğrenci Ders Başarı Durumu Tablo 7: Son Üç Yıla Göre Çeşitli Yarışmalarda Alınan Sonuçlar, Okulda Üretilen Projeler, Yayınlar Tablo 8: Sportif Ve Kültürel Yarışmalar Tablo 9:Bu Benim Eserim Fen ve Matematik Projeleri Tablo 10: Son Üç Yıla Göre Öğrencilerin SBS Başarılarına İlişkin Bilgiler Tablo 11:Okul Rehberlik Durumu Tablo 12: Son Üç Yıla Göre Devamsız Öğrenci Durumu Tablo 13: Okulun Fiziki Durumu Tablo 14: Sosyal Alanlar Durumu Tablo 15: Spor Tesisleri Durumu Tablo 16:Okul/kurumun teknolojik alt yapısı Tablo 17:Öğrenci Derslik Durumu Tablo 18: Okul Pansiyon Bilgileri Tablo 19:Mali Durum Tablo 20:Mevcut Okul/Bina Durumu Tablo 21: Öğrenci Veli Durumu

11 Ö N S Ö Z Gelişen ve sürekliliği izlenebilen, bilgi ve planlama temellerine dayanan güçlü bir yaşam standardı ve ekonomik yapı; stratejik amaçlar, hedefler ve planlanmış zaman diliminde gerçekleşecek uygulama faaliyetleri ile (STRATEJİK PLAN) oluşabilmektedir. Nuri Erbak İlköğretim Okulu Müdürlüğü stratejik planlama çalışmasına önce durum tespiti, yani okulun SWOT(GZTF) analizi yapılarak başlanmıştır. SWOT analizi tüm idari personelin ve öğretmenlerin katılımıyla uzun süren bir çalışma sonucu ilk şeklini almış, varılan genel sonuçların sadeleştirilmesi ise Okul yönetimi ile tüm öğretmenlerden oluşan bir ekip tarafından yapılmıştır. Daha sonra SWOT(GZTF) sonuçlarına göre stratejik planlama aşamasına geçilmiştir. Bu süreçte okulun amaçları, hedefleri, hedeflere ulaşmak için gerekli stratejiler, eylem planı ve sonuçta başarı veya başarısızlığın göstergeleri ortaya konulmuştur. Daha sonra kurumun iç ve dış paydaşları belirlenmiş, paydaşların kurum değerlendirmesi ile ilgili kanaatlerinin öğrenilmesi için 4 farklı anket hazırlanmıştır. Anketlerden birincisi okulumuz çalışanlarına, ikincisi öğrencilerimize, üçüncüsü velilerimize, dördüncüsü de dış paydaşlara uygulanmıştır. Paydaşların kurumumuz ile ilgili değerlendirmelerine yönelik anket çalışması tamamlanarak anketin değerlendirme işlemi için öğretmenlerden oluşan 3 kişilik Anket Değerlendirme Ekibi oluşturulmuştur. Anket sonuçları Çalışma Grubu tarafından yorumlanmıştır. Uygulanan anketlerden, kurum ile ilgili paydaşların görüşlerine ayrı bir bölümde yer verilmiştir.

12 Okulumuz misyon, vizyon ve stratejik planını ilk olarak 2006 yılında belirle-miştir. Okulumuz , daha iyi bir eğitim seviyesine ulaşmak düşüncesiyle Sürekli yeni-lenmeyi ve kalite kültürünü kendisine ilke edinmeyi amaçlamaktadır. Kalite kültürü oluşturmak için eğitim ve öğretim başta olmak üzere insan kaynakları ve kurumsallaşma, sosyal faaliyetler, alt yapı, toplumla ilişkiler ve kurumlar arası ilişkileri kapsa yan stratejik planı hazırlanmıştır. Çağa uyum sağlamış, çağı yöneten ve yönlendiren, üreten ve bilinçli birer tüketici olan iyi bir insan, iyi bir vatandaş yetiştirmek için var olan okulumuz, gele-ceğimizin teminatı olan öğrencilerimizi daha iyi imkanlarla yetiştirmek, düşünce ufku ve yenilikçi ruhu açık bireyler olması için öğretmenleri ve idarecileriyle özverili bir şekilde çalışmaktayız. Amacımız yalnızca ilköğretim mezunu gençler yetiştirmek değil, girdikleri her türlü ortamda çevresindekilere ışık tutan , hayata hazır , hayatı aydınlatan , bizleri daha da ileriye götürecek nesiller yetiştirmektir. İdare ve öğretmen kadrosuyla bizler çağa ayak uydurmuş, yeniliklere açık, Türkiye Cumhuriyetini daha da yükseltecek bireyler yetiştirmeyi ilke edinmiş bulunmaktayız. Stratejik Plan' da belirlenen hedeflerimizi ne ölçüde gerçekleştirdiğimiz, plan dönemi içindeki her yıl sonunda gözden geçirilecek ve gereken revizyonlar yapılacaktır. Nuri Erbak İlköğretim Okulu Müdürlüğü Stratejik Planı ( )’de belirtilen amaç ve hedeflere ulaşmamızın Okulumuzun gelişme ve kurumsallaşma süreçlerine önemli katkılar sağlayacağına inanmaktayız. İdris Demirer Okul Müdür Yardımcısı

13 1. BÖLÜM

14 1.1 STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ
G İ R İ Ş BÖLÜM 1: ÖZET GİRİŞ 1.1 STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ Okulumuzun Stratejik Planına ( ) Okul Gelişim Yönetim Ekibi(OGYE) tarafından, Okulumuzun Bilişim Teknoloji Sınıfında, çalışma ve yol haritası belirlendikten sonra taslak oluşturularak başlanmıştır. Stratejik Planlama Çalışmaları kapsamında Okulumuz Öğretmenleri içerisinden “Stratejik Planlama Çalışma Ekibi” kurulmuştur. Önceden hazırlanan anket formlarında yer alan sorular katılımcılara yöneltilmiş ve elde edilen veriler birleştirilerek paydaş görüşleri oluşturulmuştur. Bu bilgilendirme ve değerlendirme toplantılarında yapılan anketler ve hedef kitleye yöneltilen sorularla mevcut durum ile ilgili veriler toplanmıştır. Stratejilerin Belirlenmesi; Stratejik planlama ekibi tarafından, tüm iç ve dış paydaşların görüş ve önerileri bilimsel yöntemlerle analiz edilerek planlı bir çalışmayla stratejik plan hazırlanmıştır. Bu çalışmalarda izlenen adımlar; 1.Okulun var oluş nedeni (misyon), ulaşmak istenilen nokta (vizyon) belirlenip okulumuzun tüm paydaşlarının görüşleri ve önerileri alındıktan sonra da vizyona ulaşmak için gerekli olan stratejik amaçlar belirlendi. Stratejik amaçlar; a. Okul içinde ve faaliyetlerimiz kapsamında iyileştirilmesi, korunması veya önlem alınması gereken alanlarla ilgili olan stratejik amaçlar, b. Okul içinde ve faaliyetler kapsamında yapılması düşünülen yenilikler ve atılımlarla ilgili olan stratejik amaçlar,

15 c. Yasalar kapsamında yapmak zorunda olduğumuz faaliyetlere ilişkin stratejik amaçlar olarak da ele alındı. 2. Stratejik amaçların gerçekleştirilebilmesi için hedefler konuldu. Hedefler stratejik amaçla ilgili olarak belirlendi. Hedeflerin ölçülebilir, ulaşılabilir, gerçekçi, zaman bağlı, sonuca odaklı, açık ve anlaşılabilir olmasına özen gösterildi. 3. Hedeflere uygun belli bir amaca ve hedefe yönelen, başlı başına bir bütünlük oluşturan, yönetilebilir, mali etlendirilebilir faaliyetler belirlendi. Her bir faaliyet yazılırken; bu faaliyet “amacımıza ulaştırır mı” sorgulaması yapıldı. 4. Faaliyetlerin gerçekleştirilebilmesi için sorumlu ekipler ve zaman belirtildi. 5. Faaliyetlerin başarısını ölçmek için performans göstergeleri tanımlandı. 6. Strateji, alt hedefler ve faaliyet/projeler belirlenirken yasalar kapsamında yapmak zorunda olunan faaliyetler, paydaşların önerileri, çalışanların önerileri, önümüzdeki dönemde beklenen değişiklikler ve GZFT (SWOT) çalışması göz önünde bulunduruldu. 7. GZFT çalışmasında zayıf yanlar iyileştirilmeye, tehditler bertaraf edilmeye; güçlü yanlar ve fırsatlar değerlendirilerek kurumun faaliyetlerinde fark yaratılmaya çalışıldı; önümüzdeki dönemlerde beklenen değişikliklere göre de önlemler alınmasına özen gösterildi. 8. Strateji, Hedef ve Faaliyetler kesinleştikten sonra her bir faaliyet mali etlendirilmesi yapıldı. 9. Maliyeti hesaplanan her bir faaliyetler için kullanılacak kaynaklar belirtildi. Maliyeti ve kaynağı hesaplanan her bir faaliyet/projenin toplamları hesaplanarak bütçeler ortaya çıkartıldı.

16 SIRTA NO ADI SIYADI GÖREVİÖĞRETMEN
1.2. STRATEJİK PLAN ÇALIŞMA ve KOORDİNASYON EKİBİ SIRA NO ADI SOYADI GÖREVİ 1 ENGİN YAZAR OKUL MÜDÜRÜ 2 DERYA SAKİN MÜDÜR YARDIMCISI 3 İDRİS DEMİRER STRATEJİK ÇALIŞMA GRUBU SIRTA NO ADI SIYADI GÖREVİÖĞRETMEN 1 HACER GÜL ÖĞRETMEN 2 SABAHATTİN DADAŞ 3 CEREN TURNA 4 SERHAT ÇAM 5 NALAN ÇELİK

17 REFERANS KAYNAĞININ ADI
1.4. PLANIN DAYANAĞI (STRATEJİK PLAN REFERANS KAYNAKLARI) DAYANAK SIRA NO REFERANS KAYNAĞININ ADI 1 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu 2 Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik 3 DPT-Kamu Kuruluşları için Stratejik Planlama Kılavuzu 4 2007–2013 dönemini kapsayan 9. Kalkınma Planı 5 2007–2009 dönemini kapsayan Orta Vadeli Program 6 2007–2013 Eğitim Özel İhtisas Komisyonu Raporu 7 Milli Eğitim ile ilgili Mevzuat 8 Milli Eğitim Strateji Belgesi 9 Bakanlık faaliyet alanı ile ilgili ulusal, bölgesel ve sektörel plan ve programlar 10 Milli Eğitim Şura Kararları 11 TÜBİTAK Vizyon 2023 Eğitim ve İnsan Kaynakları Raporları 12 Bakanlık faaliyet alanı ile ilgili tüm projeler 13 Bakanlık Stratejik Plan Taslağı 14 İl Milli Eğitim Müdürlüğü Stratejik Plan Taslağı 15 2013/26 Sayılı Genelge 16 Diğer Kaynaklar

18 2. BÖLÜM DURUM ANALİZİ VE KURUMSAL ANALİZ

19 OKUL İLETİŞİM BİLGİLERİ
ADRESİ PİREMİR MAHALLESİ TELEFERİK CADDESİ GÜNEŞ SOKAK NO: 17 YILDIRIM - BURSA TELEFON (0224) ELEKTRONİK POSTA ADRESİ WEB ADRESİ

20 BÖLÜM 2: MEVCUT DURUM ANALİZİ 1. Okulun Tarihçesi ve Yapısı
Adını mahallemizden alan okul, 1962 yılında PİREMİR İLKOKULU olarak açıldı. İlk ola-rak okul müdürlüğüne Hakkı BAYRAK atandı. Böylece bir müdür ve dört öğretmenden oluşan kadro ile eğitim ve öğretimini sürdürmeye başladı. 1964 yılında yeni bir okul yapılarak o zamanın Milli Eğitim Bakanı İbrahim ÖKTEN tarafından hizmete açıldı. 10 dershaneli olan bu okul, bir okul müdürü, iki müdür yardımcısı, yirmi öğretmen ve iki hizmetli personeli ile eğitim ve öğretime devam etti. Okulun arsa ve binasını Işıklar Askeri Lisesi Komutanlığı 1984 yılında istimlak etti. Yeni binası yapılıncaya kadar iki yıl eğitim ve öğretime eski binada devam edildi. 1986 yılında ise şu andaki okul binamız tamamlandı. Hayırsever Nuri Erbak TL. okul yapımı için katkıda bulundu. Milli Eğitim Bakanlığınca okulun adı değiştirilerek NURİ ERBA K İLKOKULU adına aldı. Aynı yıl içerisinde okulun açılışı, o dönemin Bursa Valisi Zekai GÜMÜŞDİŞ İl Milli Eğitim Müdürü M.Necmi YAZICIOĞLU Nuri Erbak ve kalabalık bir davetli topluluğu tarafından görkemli bir törenle yapıldı. yılları arasında aynı çatı altında, ayrı idareler yönetiminde hem İlkokul hem de Ortaokul olarak eğitim ve öğretime devam edildi. 1991 yılında Nuri Erbak Lisesinin yapılışı ile ortaokul lise kapsamına alındı. Binamızda sadece ilkokul öğrencileri öğrenim görmeye devam etti. tarih ve 316/20196 sayılı İl Makamının olurları ile okulumuzun 8 yıllık İlköğretim Okulları kapsamına alındı. 15/06/2013 tarihi itibari ile okulumuz ortaokula dönüştürülmüş ve kademeli geçiş kap-samında eğitim öğretim yılında 1. Sınıfa öğrenci alınmamış sadece 5. Sınıfa öğrenci kaydı yapılmıştır. Şu anda 1 müdür, 2 müdür yardımcısı, 33 öğretmen, 1 memur ve 4 hizmetli (ikisi ücretli) kadrosu ile eğitim ve öğretimini sürdürmektedir.

21 BÖLÜM 2.2 MEVZUAT ANALİZİ A T A M A : ÖDÜL, SİCİL VE DİSİPLİN
- MEB Norm Kadro Yönetmeliği - MEB Eğitim Kurumları Yöneticiliği Atama - MEB Öğretmenlerin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği ÖDÜL, SİCİL VE DİSİPLİN - 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu İlk ve Orta Tedrisat Muallimlerin Terfi ve Tecziyeleri Hakkındaki Kanun - Milli Eğitim Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği - Devlet Memurları Sicil Yönetmeliği - MEB Sicil Amirleri Yönetmeliği - MEB Personeline Takdir ve Teşekkür Belgesi Verilmesine İlişkin Yönerge - MEB Personelinin Aylıkla Ödüllendirilmesine İlişkin Yönerge - OKUL YÖNETİMİ Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu - İlköğretim Kurumlar Yönetmeliği - Okul - Aile Birliği Yönetmeliği - MEB Eğitim Bölgeleri ve Eğitim Kurulları Yönergesi - MEB Yönetici ve Öğretmenlerin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar - Taşınır Mal Yönetmeliği - EĞİTİM VE ÖĞRETİM - MEB Eğitim Öğretim Çalışmalarının Planlı Yürütülmesine İlişkin Yönerge - MEB Öğrenci Yetiştirme Kursları Yönergesi - Milli Eğitim Bakanlığı Ders Kitapları ve Eğitim Araçları Yönetmeliği - Öğrencilerin Ders Dışı Eğitim ve Öğretim Faaliyetleri Hakkında Yönetmelik

22 REHBERLİK VE SOSYAL ETKİNLİKLER
PERSONEL İŞLERİ - MEB Personel İzin Yönergesi - Devlet Memurları Tedavi ve Cenaze Giderleri Yönetmeliği - Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık Kıyafet Yönetmeliği - Memurların Hastalık Raporlarını Verecek Hekim ve Sağlık Kurulları Hakkındaki Yönetmelik - Devlet Memurlarının Tedavi Yardımı ve Cenaze Giderleri Yönetmeliği - MEB Personeli Görevde Yükseltme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği - Öğretmenlik Kariyer Basamaklarında Yükseltme Yönetmeliği - MÜHÜR, YAZIŞMA, ARŞİV - Resmi Mühür Yönetmeliği - Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmelik - MEB Evrak Yönergesi - MEB Arşiv Hizmetleri Yönetmeliği REHBERLİK VE SOSYAL ETKİNLİKLER - Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yönetmeliği - MEB İlköğretim ve Ortaöğretim Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği - - MEB Bayrak Törenleri Yönergesi - Okul Spor Kulüpleri Yönetmeliği - İSİM VE TANITIM - Milli Eğitim Bakanlığı Kurum Tanıtım Yönetmeliği - MEB’na Bağlı Kurumlara Ait Açma, Kapatma ve Ad Verme Yönetmeliği SİVİL SAVUNMA - Daire ve Müesseseler İçin Sivil Savunma İşleri Kılavuzu - Sabotajlara Karşı Koruma Yönetmeliği - Binaların Yangından Korunması Hakkındaki Yönetmelik - 24 Saat Çalışma Planı

23 2. 2. 1 YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER VE MEVZUAT ANALİZİ
Yasal Yükümlülük Dayanak Ayrılan Mali Kaynak Örgüt / İnsan Kaynağı Değerlendirme Her Türk çocuğuna iyi bir vatandaş olmak için gerekli temel bilgi, beceri, davranış ve alışkanlıkları kazandırmak; onu milli ahlak anlayışına uygun olarak yetiştirmek. * 1739 sayılı kanunun 23. maddesi, * 222 sayılı kanunun 1. maddesi, * İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinin 5. maddesi Yetersiz Yeterli Güçlendirilmeli Her Türk çocuğunu ilgi, istidat ve kabiliyetleri yönünden yetiştirerek hayata ve üst öğrenime hazırlamak. * 1739 sayılı kanunun 23. maddesi.

24 2. 2. 1 YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER VE MEVZUAT ANALİZİ
Her Türk çocuğuna iyi bir vatandaş olmak için gerekli temel bilgi, beceri, davranış ve alışkanlıkları kazandırmak; onu milli ahlak anlayışına uygun olarak yetiştirmek. * 1739 sayılı kanunun 23. maddesi, * 222 sayılı kanunun 1. maddesi, * İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinin 5. maddesi Yetersiz Yeterli Güçlendirilmeli Her Türk çocuğunu ilgi, istidat ve kabiliyetleri yönünden yetiştirerek hayata ve üst öğrenime hazırlamak. * 1739 sayılı kanunun 23. maddesi. Öğrencileri, kendilerine, ailelerine, topluma ve çevreye olumlu katkılar yapan, kendisi, ailesi ve çevresi ile barışık, başkalarıyla iyi ilişkiler kuran, iş birliği içinde çalışan, hoşgörülü ve paylaşmayı bilen, dürüst, erdemli, iyi ve mutlu yurttaşlar olarak yetiştirmek.

25 2. 2. 1 YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER VE MEVZUAT ANALİZİ
Öğrencilere bireysel ve toplumsal sorunları tanıma ve bu sorunlara çözüm yolları arama alışkanlığı kazandırmak. Yetersiz Yeterli Güçlendirilmeli Öğrencilere, toplumun bir üyesi olarak kişisel sağlığının yanı sıra ailesinin ve toplumun sağlığını korumak için gerekli bilgi ve beceri, sağlıklı beslenme ve yaşam tarzı konularında bilimsel geçerliliği olmayan bilgiler yerine, bilimsel bilgilerle karar verme alışkanlığını kazandırmak. Öğrencilerin kendilerini geliştirmelerine, sosyal, kültürel, eğitsel, bilimsel, sportif ve sanatsal etkinliklerle millî kültürü benimsemelerine ve yaymalarına yardımcı olmak.

26 2. 2. 1 YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER VE MEVZUAT ANALİZİ
Öğrencilerin becerilerini ve zihinsel çalışmalarını birleştirerek çok yönlü gelişmelerini sağlamak. Yetersiz Yeterli Güçlendirilmeli Öğrencileri kendilerine güvenen, sistemli düşünebilen, girişimci, teknolojiyi etkili biçimde kullanabilen, planlı çalışma alışkanlığına sahip estetik duyguları ve yaratıcılıkları gelişmiş bireyler olarak yetiştirmek. Öğrencilerin ilgi alanlarının ve kişilik özelliklerinin ortaya çıkmasını sağlamak, meslekleri tanıtmak ve seçeceği mesleğe uygun okul ve kurumlara yöneltmek. Öğrencileri derslerde uygulanacak öğretim yöntem ve teknikleriyle sosyal, kültürel ve eğitsel etkinliklerle kendilerini geliştirmelerine ve gerçekleştirmelerine yardımcı olmak

27 Öğrenci başarısının değerlendirilmesi Sınav işleri Sınıf geçme işleri
2.3.FAALİYET ALANLARI VE HİZMET ALANLARI 2.3. Faaliyet Alanları ve Hizmetlerin Belirlenmesi Kurumun ürettiği temel hizmetler belli faaliyet alanları adı altında gruplandırılmıştır. NURİ ERBAK Ortaokulu ürün ve hizmet grupları: Öğrenci Kayıt-Kabul ve Devam işleri Öğrenci başarısının değerlendirilmesi Sınav işleri Sınıf geçme işleri Öğrenim belgesi düzenleme işleri Personel işleri Öğrenci davranışlarının değerlendirilmesi Öğrenci sağlığı ve güvenliği Okul çevre ilişkileri Rehberlik Mezunlar (Öğrenci)

28 İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
2.4. PAYDAŞ ANALİZİ İç Paydaşlar PAYDAŞ LİDER ÇALIŞANLAR HİZMET ALANLAR TEMEL ORTAK STRATEJİK TEDARİKÇİ İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Okul Müdürü Öğretmenler Öğrenciler Veliler Okul Aile Birliği Destek Personeli ☺:Tamamı ☻:Kısmen

29 2.4.1. Dış Paydaşlar PAYDAŞ LİDER ÇALIŞANLAR HİZMET ALANLAR TEMEL
ORTAK STRATEJİK ORTAK TEDARİKÇİ Kaymakamlık Belediye Başkanlığı İlçe Jandarma Komutanlığı Cumhuriyet Savcılığı İlçe Özel İdare Müdürlüğü İlçe Emniyet Müdürlüğü Tüm Okullar Sağlık Gurup Başkanlığı İlçe Sivil Savunma Müdürlüğü Mal müdürlüğü Tedaş Mühendisliği

30 2.4.1. Dış Paydaşlar PAYDAŞ LİDER ÇALIŞANLAR HİZMET ALANLAR TEMEL
ORTAK STRATEJİK ORTAK TEDARİKÇİ Müze Müdürlüğü İlçe Müftülüğü İlçe Nüfus. Müd. İlçe PTT Müd. Tapu Kad. Müd. Halk Eğ. Mer. Medya Özel Eğitim ve Öğretim Kur. Üniversiteler Halk Ban. Md. SYDV Baş. Mal ve Hiz. Sat. Ticari Kur. Sendikalar Sivil Toplum Kur. Hayırsever Vat.

31 Sosyal kültürel ve sportif etkenlikler
ÖNCELİKLİ PAYDAŞ LİSTESİ (PAYDAŞ HİZMET MATRİSİ) PAYDAŞ HİZMET MATRİSİ Eğitim ve Öğretim Yatırım Donanım Sosyal kültürel ve sportif etkenlikler Hizmetiçi Eğitim Rehberlik Sivil Sav. Avrupa Bir. Proj. Toplum Hizmeti Milli Eğitim Bak. Valilik Milli Eğitim Müdürlüğü İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Okullar ve Bağlı Kurumlar Öğretmenler ve Diğer ışanlar Öğrenciler ve Veliler Okul Aile Birliği Üniversite Özel İdare Belediyeler Güvenlik Güçleri

32 Sosyal kültürel ve sportif etkenlikler
ÖNCELİKLİ PAYDAŞ LİSTESİ (PAYDAŞ HİZMET MATRİSİ) PAYDAŞ HİZMET MATRİSİ Eğitim ve Öğretim Yatırım Donanım Sosyal kültürel ve sportif etkenlikler Hizmetiçi Eğitim Rehberlik Sivil Sav. Avrupa Birliği Proj. Toplum Hizmeti Bayındırlık ve İskan Müd. Sosyal Hizmetler Gençlik ve Spor Müd. Sağlık Müdürlüğü Kültür Müdürlüğü Hayırseverler Sivil Toplum Örgütleri Medya İşveren Kuruluşlar Muhtarlıklar Turizm Uygulama Otelleri Sanayi ve Ticaret Odaları

33 2.4.3. PAYDAŞ ANALİZİ TABLOSU (PAYDAŞ ÖNEM ETKİ MATRİSİ) ETKİ / ÖNEM
ZAYIF GÜÇLÜ ÖNEMLİ Cumhuriyet Savcılığı İlçe Müftülüğü İlçe PTT Müdürlüğü Sendikalar Sivil Toplum Kuruluşları Yurt-kur Müdürlüğü İlçe Jandarma Komutanlığı İlçe Nüfus Müdürlüğü Halk Bankası Müdürlüğü Özel Sektör DAHA ÖNEMLİ Yerel Yönetimler İlçe Emniyet Müdürlüğü İlçe Sivil Savunma Müdürlüğü Mal müdürlüğü Tapu Kadastro Müdürlüğü Medya Özel Eğitim ve Öğretim Kurumları SYDV Başkanlığı Yerel Basın Hayırsever Vatandaşlar İl Milli Eğitim Müdürlüğü Kaymakamlık İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Yöneticileri ve Bağlı Birimler Öğretmenler ve diğer personel Tüm Okullar Sağlık Gurup Başkanlığı Öğrenci Veli İlçe Özel İdare Müdürlüğü İlçe Telekom Devlet Hastanesi Baştabipliği

34 3.2.1.İç Paydaşlar 3.2.2.Dış Paydaşlar
1. Milli Eğitim Müdürlüğü: Milli Eğitim Bakanlığının ürettiği politikaları uygulayan ve okulun bağlı olduğu mercidir. 2. Öğretmenler: Hizmeti veren personellerdir. 3. Öğrenciler: Hizmetin sunulduğu paydaşlardır. 4 Veliler: Okullara maddi ve manevi destek sağlayabilme kapasitesi bulunur. Aynı zamanda uyumlu işbirliği içinde olunması gereken kesimdir. 5. Okul Aile Birliği: Okulun tedarikçisi konumunda olup, okulun lojistik yönden destekçisi ve işleticisi görevi vardır. 6. Destek Personeli: Görevli personeldir. 3.2.2.Dış Paydaşlar 1. Yerel Yönetimler: Eğitim hizmetinin lojistik destekçileri olmaları beklenir. 2. Medya: Eğitimin niteliğinin arttırılmasında işbirliği kaçınılmaz ve lüzumlu olan stratejik bir dış paydaştır. 3. Üniversiteler: Eğitim öğretim hizmetinin niteliği açısından destekçi ve işbirlikçi konumda olması gereken tedarikçi ve müşteri sayılabilecek kesimdir. Bir taraftan mezun öğrencileri sunduğumuz müşteri konumundadır. 4. Sivil Toplum Örgütleri: En stratejik destekçi konumundadırlar. Uyumlu bir işbirliği ile bir gelişim fırsatıdırlar. 5.Özel Eğitim Kurumları: Eğitim öğretim hizmetinin niteliği açısından destekçi ve işbirlikçi konumda olması gereken tedarikçi kesimdir.

35 2.4.4. PAYDAŞ GÖRÜŞLERİNİN ALINMASI
Stratejik Plan hazırlanma sürecinde paydaşlarla işbirliği ve koordinasyon ilkesi doğrultusunda, politika ve stratejilerin birlikte oluşturulmasından hareketle iç ve dış paydaşlarımıza düzenlenen anketler sonucunda paydaş görüşleri aşağıda belirtilmiştir: Nuri Erbak Ortaokulu Müdürlüğü “İç Paydaş-Okul Çalışanları Anketi” sonucunda;

36 ÖLÇÜTLER SONUÇ (%) HEDEF Kariyer Geliştirme 67 77 İletişim 79 92 Yetkilendirme (Çalışanın Görevi İle İlgili Güçlü Kılınması) 71 83 Fırsat Eşitliği 91 Karalara Katılım 60 88 Yönetimden Memnuniyet 93 Takdir – Tanıma Sistemi 58 75 Performans Değerlendirme Sistemi 46 65 Okulun Misyon, Vizyon ve Değerlerine İlişkin Algılamalar 78

37 ÖLÇÜTLER SONUÇ(%) HEDEF(%) Destek (Moral, Motivasyon, Kariyer, Ekipman vb.) 70 83 Okulda Bulunan Araç-Gereç 79 92 Okul/Kurum Ortamı(Fiziki Şartlar ve Psiko-Sosyal Şartlar) 66 Çalışana Okul Tarafından Sağlanması Gereken Hizmetler 74 87

38 ÖLÇÜTLER SONUÇ(%) HEDEF(%) Okulda Bulunan Araç-Gereç 79 92 Okul/Kurum Ortamı(Fiziki Şartlar ve Psiko-Sosyal Şartlar) 66 83 Çalışana Okul Tarafından Sağlanması Gereken Hizmetler 74 87

39 ÖĞRENCİ MEMNUNİYET ANKETİ ANALİZİ KATILIMCI:61
ÖLÇÜTLER SONUÇ(%) A- Ulaşılabilirlik ve İletişim 63 78 B-Dilek, Öneri ve Şikayetler 61 C. Güvenilirlik 97 D. Güvenlik 75 E- Kararlara Katılım 77 87 F-Öğrenci İşleri 83 96

40 ÖĞRENCİ MEMNUNİYET ANKETİ ANALİZİ KATILIMCI:61
ÖLÇÜTLER SONUÇ(%) G-Eğitim ve Öğretim 75 93 H- Ders Arası 57 67 I- Okulun Fiziki Ortamı 49 68 J-Sosyal, Kültürel ve Spor Etkinlikleri 62 83 K-Sosyal Kulüp Çalışmaları 82 L-Belirli Gün ve Haftaların Kutlanması 87 M-Değerlendirme, Ödül, Teşekkür ve Takdir Belgeleri 88 N-Olumlu Davranış Kazanma ve Eğitim 78 86

41 VELİ MEMNUNİYET ANKETİ ANALİZİ KATILIMCI:48
ÖLÇÜTLER SONUÇ(%) HEDEF(%) A- Ulaşılabilirlik ve İletişim 75 86 B-Dilek, Öneri ve Şikayetler 69 87 C.Güvenilirlik 94 97 D. Güvenlik 64 78 E- Rehberlik ve Yönlendirme Hizmetleri 89 F- Kararlara Katılım 57 73 G-Öğrenci İşleri 95 99 H-Eğitim ve Öğretim 77 93 I- Okulun Fiziki Ortamı 65 J- Sosyal. Kültürel ve Sportif Etkinlikler 66 K- Değerlendirme, Ödül, Teşekkür ve Takdir Belgeleri L-Olumlu Davranış Kazanma ve Eğitim 85 96

42 TOPLUM MEMNUNİYET ANKETİ ANALİZİ KATILIMCI:25
ÖLÇÜTLER  SONUÇ(%) SONUÇ(%) A) Liderlik 83 92 65  B) İletişim 85 96 86  C) Güvenlik 67 76  88 D) Olumlu Davranış Kazanma Ve Eğitim 78  86 78  D) Topluma Etki Ve Katkı Durumunun Algılanması 86 79

43 2.5 KURULUŞ İÇİ ANALİZ Ortaokul Teşkilat Yapısı:

44 OKUL MÜDÜRÜ ÖĞRETMENLER KURULU OKUL AİLE BİR. BAŞKANI KOMİSYONLAR
2.5 KURULUŞ İÇİ ANALİZ Ortaokul Teşkilat Yapısı: OKUL MÜDÜRÜ ÖĞRETMENLER KURULU OKUL AİLE BİR. BAŞKANI KOMİSYONLAR MÜDÜR YARDIMCILARI KURULLAR BÜRO HİZMETLERİ YARDIMCI HİZMETLER

45 BELİRLİ GÜN VE HAFTALARI KUTLAMA KOM. ÖĞRETMENLER ÖĞRETMENLER KURULU
2.5 KURULUŞ İÇİ ANALİZ Ortaokul Teşkilat Yapısı: BELİRLİ GÜN VE HAFTALARI KUTLAMA KOM. ÖĞRETMENLER ÖĞRETMENLER KURULU MUAYENE VE TESLİM ALMA KOMİSYONU ÖĞRENCİ DAVRANIŞ KOMİSYOINU ZÜMRE ÖĞR. ŞUBE ÖĞR BURSLULUK KOMİSYONU ZÜMRE ÖĞRETMENLER KURULU

46 SOSYAL DFAYANIŞMA KOMİSYONU ÖĞRENCİ KULUPLERİ ŞUBE ÖĞRETMENLER KURULU
2.5 KURULUŞ İÇİ ANALİZ Ortaokul Teşkilat Yapısı: SOSYAL DFAYANIŞMA KOMİSYONU ÖĞRENCİ KULUPLERİ ŞUBE ÖĞRETMENLER KURULU KÜTÜPHANE KOMİSYONU ÖĞRENCİ KURULU SAYIM-DÜŞÜM KOMİSYONU REHBERLİK HİZMETLERİ YÜRÜTME KUR.

47 SOSYAL ETKİNLİKLER KULÜBÜ
2.5 KURULUŞ İÇİ ANALİZ Ortaokul Teşkilat Yapısı: SOSYAL ETKİNLİKLER KULÜBÜ YÖNELTME KURULU

48 2.5.2 KURUM BİLGİLERİ VE İSTATİSTİKÎ VERİLER
TABLO 1: OKULUN PERSONEL YAPISI SIRA NO Görevi E K T Lisans Y.Lisans 1 MÜDÜR - 2 MÜDÜR YARDIMCISI 3 TÜRKÇE 4 5 MATEMATİK İNGİLİZCE 6 FEN VE TEKNOLOJİ 7 SOSYAL BİLGİLER

49 2.5.2 KURUM BİLGİLERİ VE İSTATİSTİKÎ VERİLER
TABLO 1: OKULUN PERSONEL YAPISI SIRA NO Görevi E K T Lisans Y.Lisans 8 DİN KÜLTÜRÜ VE AHL. BİL. 2 - 9 REHBER ÖĞRETMEN 1 10 BEDEN EĞİTİMİ 3 11 BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ 12 GÖRSEL SANATLAR 13 MÜZİK 14 TEKNOLOJİ TASARIM TOPLAM 15 16 31 30

50 TABLO 2: SON ÜÇ YILA GÖRE ÖĞRENCİ DURUMU
SINIFLAR E K T 5.SINIFLAR 50 58 108 51 35 86 100 82 182 6.SINIFLAR 45 103 56 106 69 81 150 7.SINIFLAR 65 54 119 49 99 74 48 122 8.SINIFLAR 53 47 57 115 78 79 157 TOPLAM 396 399 795 416 386 802 321 290 611

51 Kulüp çalışmalarında belge
TABLO 3: SOSYAL ETKİNLİK DURUMU Yıllar Sosyal Kulüp sayısı Kulüp çalışmalarında belge Alan Öğrenci Sayısı 9 8

52 TABLO 4: ÖDÜL DURUMU Yıllar Takdir Teşekkür Onur Belgesi 2013-2014 79
175 10 193 220 31

53 Disiplin kurulu toplanma sayısı Disiplin cezası alan öğrenci sayısı
TABLO 5: DİSİPLİN DURUMU Yıllar Disiplin kurulu toplanma sayısı Disiplin cezası alan öğrenci sayısı Uyarı Kınama 15 38 16 22 12 24 13 10 4 2

54 TABLO 6: SINIFLARA GÖRE DERS BAŞARI DURUMU
DERSLER SINIFLAR BAŞARI ORANLARI TÜRKÇE 5 100 MATEMATİK FEN VE TEKNOLOJİ SOSYAL BİLGİLER İNGİLİZCE 6

55 TABLO 6: SINIFLARA GÖRE DERS BAŞARI DURUMU
DERSLER SINIFLAR BAŞARI ORANLARI TÜRKÇE 5 100 MATEMATİK FEN VE TEKNOLOJİ SOSYAL BİLGİLER İNGİLİZCE 6

56 TABLO 7: ÇEŞİTLİ YARIŞMALARDA ALINAN SONUÇLAR,
OKULDA ÜRETİLEN PROJELER, YAYINLAR NO  GÖSTERGELER 1. ÇEŞİTLİ YARIŞMALARDA ALINAN SONUÇLAR OKULDA ÜRETİLEN PROJELER, YAYINLAR VB. a Sosyal, Kültürel Yarışmalarda Alınan Dereceler  . Birincilik - İkincilik Üçüncülük 1 b Okulda Üretilen AB Proje Sayısı c Ulusal Proje Sayısı d Okulun çıkardığı yayınlar

57 TABLO 7: ÇEŞİTLİ YARIŞMALARDA ALINAN SONUÇLAR,
OKULDA ÜRETİLEN PROJELER, YAYINLAR  NO GÖSTERGELER a Okulun Diğer Okullarla İlişkileri, Paylaşımı . Ziyaret edilen okul sayısı 2 3 4 Ziyarete gelen okul sayısı Diğer bir okulla yürütülen proje sayısı - Diğer bir okulla gerçekleştirilen sosyal, kültürel, faaliyet sayısı Diğer bir okulla gerçekleştirilen paylaşım toplantı sayısı

58 ÇEVREYE DUYARLILIK VE DOĞAL ORTAMIN KORUNMASI,
TABLO 7: ÇEŞİTLİ YARIŞMALARDA ALINAN SONUÇLAR, OKULDA ÜRETİLEN PROJELER, YAYINLAR NO  GÖSTERGELER 3 ÇEVREYE DUYARLILIK VE DOĞAL ORTAMIN KORUNMASI, DOĞAL KAYNAKLARIN KORUNMASINA İLİŞKİN SONUÇLAR. a Atıkların azaltılması ilgili düzenlenen faaliyet sayısı 2 b Doğal kaynakların korunmasına yönelik düzenlenen faaliyet sayısı 1

59 TABLO 8: SPORTİF VE KÜLTÜREL YARIŞMALAR
Kategori İl Geneli Bölgesel Türkiye Geneli Birincilik İkincilik Üçüncülük Futbol - 1 Basketbol Yüzme Kayak Satranç Halk Oyunları

60 TABLO 9:BU BENİM ESERİM FEN VE MATEMATİK PROJELERİ
Yıllar Okulda Hazırlanan Proje Sayısı ve Alanı İl Elemesini Geçen Proje Sayısı Bölge Elemesine Katılan Proje Sayısı Türkiye Finaline Giden Proje Sayısı Final Yarışmasında Dereceye Giren Proje Sayısı 3 2 1 -

61 TABLO 10: ÖĞRENCİLERİN SBS BAŞARILARINA İLİŞKİN BİLGİLER
Kız Erkek Sınava Giren Öğrenci Sayısı (Kız / Erkek) 50 55 53 47 51  66 52 56 Sınava Giren Toplam Öğrenci Sayısı (Kız +Erkek ) 105 100 117 108 Fen Lisesi Yerleşen Toplam Öğr. Sayısı - 1 Anadolu Lisesi Yerleşen Toplam Öğrenci Sayısı 20 16 28 Anadolu Öğretmen Lisesi Yerleşen Toplam Öğrenci Sayısı Diğer Anadolu Meslek Lisesi Yerleşen Toplam Öğrenci Sayısı 22 24 46 SBSS Sonucu Yerleşen Toplam Öğrenci Sayısı 43 40 75

62 TABLO 11:OKUL REHBERLİK DURUMU
Mevcut Kapasite Mevcut Kapasite Kullanımı ve Performans Rehber Öğretmen Norm Sayısı Rehber Öğretmen Sayısı İhtiyaç Duyulan Rehber Öğretmen Sayısı Görüşme Odası Sayısı Danışmanlık Hizmeti Alan Rehberlik Hizmetleri İle İlgili Düzenlenen Eğitim/Paylaşım Toplantısı Vb. Faaliyet Sayısı Öğrenci Sayısı Öğretmen Sayısı Veli Sayısı Öğretmenlere Yönelik Öğrencilere Yönelik Velilere Yönelik 1 - 120 16 82 3 4

63 Devamsız Öğrenci Sayısı
TABLO 12: DEVAMSIZ ÖĞRENCİ DURUMU Yıllar Toplam öğrenci Sayısı Devamsız Öğrenci Sayısı 2013–2014 747 5 802 611 4 TABLO 13: OKULUN FİZİKİ DURUMU SIRA NO FİZİKİ İMKÂNIN ADI SAYISI 1 Derslik 12 2 Bilgisayar Laboratuarı 3 Kitaplık 4 Müdür odası 5 Öğretmenler odası 6 Konferans Salonu 7 Laboratuar

64 Kapasitesi (Kişi Sayısı) Kapasitesi (Kişi Sayısı)
TABLO 14: SOSYAL ALANLAR DURUMU Alanın adı Kapasitesi (Kişi Sayısı) Kantin 300 Konferans Salonu 110 TABLO 15: SPOR TESİSLERİ DURUMU Tesisin adı Kapasitesi (Kişi Sayısı) Basketbol Alanı 10 Futbol Sahası 12 Kapalı Spor Salonu - Diğer

65 2010 YILI İTİBARİYLE TEKNOLOJİK ALTYAPI
Okulumuzda bütün alanlarda Internet erişimi vardır. İdari birimlerde bilgisayar, internet ve yazıcı; dersliklerde bilgisayar, projeksiyon ve internet erişimi bulunmaktadır. BT sınıfında akıllı tahta kuruludur. Fotokopi ve baskı makineleri mevcuttur Öğretim yılında etkileşimli tahtalar faaliyete geçmiş projeksiyonlar devreden çıkartılmıştır.

66 TEKNOLOJİK ALTYAPININ ADI LCD Televizyon(84 Ekran)
TABLO 16: OKULUN TEKNOLOJİK ALTYAPISI SIRA NO TEKNOLOJİK ALTYAPININ ADI SAYISI 1 Bilgisayar 26 2 Projeksiyon 3 Faks 4 Tarayıcı 5 Fotokopi makinesi 6 Dizüstü bilgisayar 7 Lazer yazıcı 8 Nokta vuruşlu yazıcı - 9 Mürekkep püskürtmeli 10 LCD Televizyon(84 Ekran) 11 12 Renkli Televizyon Etkileşimli Tahta 15

67 Kullanılan Derslik Sayısı Derslik Başına Düşen Öğrenci Sayısı
TABLO 17:ÖĞRENCİ DERSLİK DURUMU Eğitim- Öğretim Yılı Derslik sayısı Kullanılan Derslik Sayısı Derslik Başına Düşen Öğrenci Sayısı Öğretmen sayısı Öğretmen Başına Düşen Öğrenci Sayısı Öğrenci Sayısı Kız Erkek Toplam 12 31 36 21 393 354 747

68 TABLO 18: OKULUN SON ÜÇ YILLIK MALİ DURUMU
OKUL AİLE BİRLİĞİ HESABI GELİRLER TUTARI GİDERLER 2013 46.453,00 44.250,00 2014 53389,25  41187,05  2015 50.471,18  81.290,47  TABLO 20:MEVCUT OKUL/BİNA DURUMU Toplam Bina Sayısı Bina Yapım Tarihi Bakım Onarıma Gereksinim Duyulan Bina Sayısı Ek Derslik Yapımına Uygun Olup Olmadığı Uygun Değil 1 1986 -

69 TABLO 21: VELİLERİN EĞİTİM DURUMU
OKUMA YAZMA BİLMEYENLER 15 İLKÖĞRETİM 218 ORTAÖĞRETİM 282 YÜKSEKOKUL 175

70 2.7. SWOT(GZTF)ANALİZİ Güçlü Yönler Zayıf Yönler
1- Okulun köklü bir geçmişe sahip olması. 2- Kurumsallaşma sürecini tamamlamış olması. 3- Okul Yönetimi tecrübeli ve etkili. 4- Tecrübeli Öğretmen kadrosuna sahip. 5- Okulda teknolojik imkanlar mevcut. 6- Konferans salonun bulunması. 7- Okulun ve çevresinin geniş bir oyun ve yeşil alana sahip oluşu. 8- Parçalanmış ailelerin diğer okullara göre az olması. 9- Öğrencilerin okulun bulunduğu çevreden olması. 10- Okulun güvenli bir yerde olması. 11-Veliler arasındaki ekonomik gelir düzeyinin birbirine yakın olması. 12- Okul rehberlik servisinin kurulmuş olması. 13- Merkezde oluşu 14- Okul Aile Birliği Okul idaresi ile uyum içinde çalışması 15- Okul idaresinin ve velilerin teknolojiye sahip çıkması. 16- Okulun web sayfasının bulunması 17-Okulda ADSL ağının bütün birimlerde bağlı bulunması 18- Tüm sınıfların bilgisayar ve projeksiyon cihazlarıyla donatılması 19- Katıldığı yarışmalarla okulu tanıtması 20- Temiz bir okul ve çevre olması Zayıf Yönler 1- Okul binasının fiziki şartlarını iyileştirmek. 2- Sınıf mevcutlarını ideal sayıya indirmek. 3- Planlama alışkanlığını yerleştirmek. 5- Çeşitli konferans, seminer, hizmetiçi kursları, panel vb. sosyal etkinlikler düzenlemek 6- Sosyal kulüp çalışmalarına ağırlık vermek. 7- Orta öğretime geçiş başarısını yükseltmek. 8- Her alanda başarılı öğrencileri tespit etme, sahip çıkma ve ödüllendirme. 9- Ekip ruhunun oluşturulması 10- Özel yetenek beceri gerektiren derslere gereken önemin verilmesi. 11- Diğer eğitim kurumları ile işbirliğine gidilmesi. 12- Yetiştirme kurslarına önem verilmesi. 13- Hizmet içi faaliyetlere katılımın arttırma. 14- Proje çalışmalarının sergilenmesi. 15- Çalışanların çabalarını zamanında ve uygun bir biçimde takdir etme 16- Kurum çalışanları arsında diyaloğu geliştirme 17- Öğrenci davranışlarını takip ve iyileştirme 18- -Zümre çalışmalarına daha çok ağırlık verilmesi 19- Teknolojinin istenilen seviyede kullanılması ve teknoloji arşivi oluşturulması.

71 2.7. SWOT(GZTF)ANALİZİ Fırsatlar Tehditler
1- Yeni öğretim programları. 2-Olumlu Sosyo-Ekonomik yapının bulunması 3- Okul müdürünün ve yönetiminin Milli Eğitim Müdürlüğü ve diğer kurum/kuruluş yetkilileri ile iyi ve etkili diyalog içinde olması 4-Çevredeki kuruluşların okula gereken ilgiyi göstermesi 5- Sosyal, kültürel ve sportif alanlara yakın olması. 6- Sanayi şehrinde bulunması. 7- Köklü spor klüplerinin bulunması . 8- Uludağ Üniversitesinin bulunması. 9- Eğitime %100 Destek kampanyası 10- AB’nin eğitime verdiği fonlar 11- Evinde bilgisayar ve internet olan öğrenci sayısının artması Tehditler 1- Çevrenin sürekli göç alması. 2- Velilerin eğitim öğretime gereken önemi vermemesi. 3- Ailelerin ekonomik durumunun düşük olması

72 MİSYONUMUZ

73 Atatürk ilkelerine ve Türk kültürüne bağlı, okuyan, düşünen, sorumluluk sahibi, zoru başarmanın kolay, imkansızı başarmanın zaman alacağını bilecek kadar öz güvenli, çevre bilinci gelişmiş bireyler yetiştirmek.

74 VİZYONUMUZ

75 Tüm Öğrencilerin bireysel ihtiyaçlarını dikkate alarak, onların yeteneklerini ve bilgilerini en üst düzeyde kullanabilecekleri, öğretme ve öğrenme yöntemlerini geliştirmek, paydaşlarımızla iş birliği içinde yenilikçi ve uygula-macı olarak ben değil, biz ilkesiyle hareket etmek.

76 3.2 TEMEL DEĞERLER 1. Genellik ve eşitlik, 2. Planlılık
3. Ferdin ve toplumun ihtiyaçları, 4. Yöneltme, 5. Eğitim Hakkı, 6. Fırsat ve İmkân Eşitliği, 7. Süreklilik 8. Atatürk İnkılâp ve İlkeleri ve Atatürk Milliyetçiliği, 9. Demokrasi Eğitimi, 10. Laiklik, 11. Bilimsellik, 12. Karma Eğitim, 13. Okul ve ailenin işbirliği, 14. Her yerde Eğitim

77 TEMALAR, STRATEJİK AMAÇLAR VE HEDEFLER TABLOSU
STRATEJİK HEDEFLER TEMA 1 EĞİTİM ÖĞRETİM HİZMETLERİ SAM 1-Fırsat ve imkân eşitliği içerisinde her çocuğun ilköğretim hizmetinden yararlanmasını sağlayarak sorgulayan, yaratıcı, üretken ve yenilikçi bir kimlikle akademik başarısı yüksek, tercih edilen, eğitimde teknolojinin öğretmenler tarafından daha etkin kullanıldığı bir okul ortamı oluşturmak SAM 2-Beden, zihin ve ruh sağlığı yerinde sağlıklı bir nesil yetiştirmek için, sosyal ve kültürel faaliyetleri yeterli, bilimsel çalışmalara katılımcı, sportif dereceler elde eden, sürekli gelişim ve değişime açık, disiplinli bir eğitim ortamı oluşturmak SH 1.1 Ortaöğretime geçiş sınavlarında okul puan ortalamasını her yıl %10 oranında arttırmak SH 1.2. Bilgisayarı etkin kullanan öğretmen sayısını % 80 oranından ilk yıl %85’e, ikinci yıl %90’a, üçüncü yıl %95 oranına çıkarmak SH 1.3. Okulumuzda her yıl 3 öğretmen artmak üzere Flash programını kullanarak her sınıf için ders animasyonu üretebilir hale gelmek SH 1.4 Sınıf ve ders olarak öğrenci başarılarını her sınıf için % 100’ü korumak SH 1.5 Kurumumuzdaki okul terklerini plan dönemi sonuna kadar % 100 azaltmak. SH 2.1 Sosyal ve kültürel faaliyetlerin türü ve sayısını her yıl 3 arttırmak SH 2.2 MEB’in Onayladığı ve İl’in düzenlediği bütün bilimsel yarışmalara katılarak, 4 yıl sonunda ilk üç dereceye girebilmek SH 2.3 Lisanslı öğrenci sayısını 4 yıl içinde %5’den %15’e çıkarmak

78 TEMA 1 EĞİTİM - ÖĞRETİM

79 STRATEJİK AMAÇ - 1 Fırsat ve imkân eşitliği içerisinde her çocuğun ilköğretim hizmetinden yararlanmasını sağlayarak sorgulayan, yaratıcı, üretken ve yenilikçi bir kimlikle akademik başarısı yüksek, tercih edilen, eğitimde teknolojinin öğretmenler tarafından daha etkin kullanıldığı bir okul ortamı oluşturmak.

80 STRATEJİK HEDEF 1.1 Ortaöğretime geçiş sınavlarında okul puan ortalamasını her yıl %10 oranında arttırmak. PG İlköğretim 8. sınıfta okuyan öğrenci sayısı PG Ortaöğretime geçiş sınavına giren öğrenci sayısı. PG Fen Lisesini kazanan öğrenci sayısı. PG Anadolu Öğretmen Lisesini kazanan öğrenci sayısı. PG Anadolu liselerini kazanan öğrenci sayısı F A A L İ Y E T L E R F–1. Okulumuzda, destekleyici kurslar açmak: 8. sınıflar için TEOG kursu, diğer sınıflar için de yetiştirme kursu. F–2. Her dönemde 2 defa olmak üzere deneme sınavlarının yapılması F–3. Deneme sınavlarında bir önceki sınav sonuçlarına göre %15’lik puan artışı gösteren öğrencilerin ödüllendirilmesi F–4 Sınava hazırlık sürecinde danışmalık (sınav koçluğu) yapacak öğretmenlere sınıf mevcutlarına göre 8 – 10 öğrenci verilmesi ve bu öğrencilerin takibinin yapılması. F–5 Öğrencilerin hedef okul belirlemelerine yardımcı olmak amacıyla 6. sınıftan itibaren ilk yıl 3, ikinci yıl 4, üçüncü yıl 5 üst eğitim kurumuna tanıtım gezisi yapılması

81 STRATEJİK HEDEF 1.2 Bilgisayarı etkin kullanan öğretmen sayısını % 80 oranından ilk yıl %85’e, ikinci yıl %90’a, üçüncü yıl %95 oranına çıkarmak F A A L İ Y E T L E R F–1. BT öğretmeni tarafından tüm öğretmenlere bilgisayar kullanımı kursu verilmesi F–2. Öğretmenler odasına üçüncü bilgisayar kazandırılması F–3. Okulun web sitesinin güncellenmesinde öğretmenlerin görevlendirilmesi F–4. Okulla ilgili haber ve duyuruların öğretmenlere internet ortamında ve sms ile yapılması F–5. Kütüphanede rehber öğretmen desteğinin sağlanması F–6. Akıllı tahta kullanımının yaygınlaşması

82 STRATEJİK HEDEF 1.3 3-Okulumuzda her yıl 3 öğretmen artmak üzere Flash programını kullanarak her sınıf için ders animasyonu üretebilir hale gelmek F A A L İ Y E T L E R F–1 Öğretmenlere Flash programı kullanımı kursu verilmesi F–2 Ders animasyonu havuzu projesi hazırlanması

83 STRATEJİK HEDEF 1.4 Sınıf ve ders olarak öğrenci başarılarını her sınıf için % 100’ü korumak PG Sınıf başarı ortalaması PG Ders başarı not ortalaması F A A L İ Y E T L E R F–1. Sınıf Şube Öğretmenleri toplantılarında “başarısızlık nedenlerini” çok iyi belirleyerek gerekli tedbirleri öğrenci ve sınıf bazında almak. F–2. Akademik başarısı düşük, devamsızlık sorunu olan, ders içindeki olumsuz tutum ve davranışlarıyla dikkat çeken ( ders dinlemeyen, dersin dinlenilmesine engel olan, ya da çok sessiz ve içe dönük…v.b.)öğrencilere yönelik öğretmen, rehberlik servisi ve veli işbirliği ile gereken eğitsel tedbirleri almak. F–3. Bütün dersler bazında haftada bir konu tarama testleri yapılması.

84 STRATEJİK HEDEF 1.5 Kurumumuzdaki okul terklerini plan dönemi sonuna kadar % 100 azaltmak. PG Sürekli devamsız öğrenci sayısı. PG Sürekli devamsız öğrencilerden devamı sağlanan öğrenci sayısı. PG Sürekli devamsız öğrencilere yönelik yapılan etkinlik ve işlem sayısı. FAALİYETLER F–1. Devamsızlık yapan öğrenci aileleri ne ev ziyaretleri yapılarak, devamlarının sağlanması. F–2. Devamsızlık yapan öğrenciler hakkında yasal takibatın yapılıp sonuçlandırılması.

85 POLİTİKA VE STRATEJİLERİMİZ
*Bilgi, beceri, ilgi ve değerleri doğrultusunda topluma yararlı bireyler yetiştirmek *Her öğrencimizin bir ideali olmalıdır. *Öğrenciler en değerli varlığımızdır. *Öğrencilerimizin görüş ve önerilerine önem verilmektedir *Başarma inancı, hedeflere doğru ilerlemenin başlangıcıdır. *Okulun hedefleri doğrultusunda işbirliği içerisinde çalışmak. *Okulun hedeflerinin gerçekleşmesi sürecinde okulun tüm imkanlarını ve personelini sürece dahil etmek.

86 Performans Göstergeleri
POLİTİKA VE STRATEJİLERİMİZ PERFORMANS GÖSTERGE / HEDEF TABLOSU TEMA 1 Performans Göstergeleri PERFORMANS HEDEFLERİ SAM 1 Önceki Yıl İlk Yıl Sonraki Yıl Hedefleri SP Dönemi Hedefi SH PPG 1.1 1 İlköğretim 8. sınıfta okuyan öğrenci sayısı 119 107 134 156 2 TEOG’ ye giren öğrenci sayısı. 154 3 Fen Lisesini kazanan öğrenci sayısı. 4 Anadolu Öğretmen Lisesini kazanan öğrenci sayısı. 5 Anadolu liselerini kazanan öğrenci sayısı 42 1.2 Sınıf başarı ortalaması % 100 %10 0 Ders başarı not ortalaması % 70 %77 1.3 Sürekli devamsız öğrenci sayısı.  2 Sürekli devamsız öğrencilerden devamı sağlanan öğrenci sayısı. -

87 STRATEJİK AMAÇ- 2 Beden, zihin ve ruh sağlığı yerinde sağlıklı bir nesil yetiştirmek için, sosyal ve kültürel faaliyetleri yeterli, bilimsel çalışmalara katılımcı, sportif dereceler elde eden, sürekli gelişim ve değişime açık, disiplinli bir eğitim ortamı oluşturmak.

88 STRATEJİK AMAÇ- 2.1 Öğrencilerimizin bireysel yeteneklerini açığa çıkarmak için sosyal, kültürel ve sportif faaliyetleri düzenlemek; faaliyetlere katılım düzeyini plan dönemi boyunca her yıl 3 artırmak. PG 2.1.1Yapılan sosyal, sportif ve kültürel faaliyet sayısı PG Sosyal, kültürel faaliyetlere katılan öğrenci sayısı. PG Sportif faaliyetlere katılan öğrenci sayısı. FAALİYETLER F– yılında bir orman alanı oluşturmak ve her yıl ağaçlandırmak F–2. İl içi ve il dışı tarihi ve kültürel geziler düzenlemek F–3. Kültür alışverişini zenginleştirmek amacıyla yurtdışında bir kardeş okul edinmek F–4 Yıl içinde kültürel özellikler içeren kermesler düzenlemek (yemek, kıyafet vb.) F–5 Yıl sonunda tiyatro, şiir dinletisi, koro ve folklor geceleri düzenlemek

89 STRATEJİK AMAÇ- 2.2 MEB’in Onayladığı ve İl’in düzenlediği bütün bilimsel yarışmalara katılarak, 4 yıl sonunda ilk üç dereceye girebilmek PG Ortaokul başvuru için hazırlanan proje sayısı. PG Ortaokul ilden onay alan proje sayısı. PG Ortaokul bölgeden onay alan proje sayısı. PG Ortaokul bölge sergisine çağrılan proje sayısı. PG Ortaokul finale kalan proje sayısı. FAALİYETLER F–1. Matematik ve Fen alanında egzersiz çalışmalarının yapılması F–2. Başarılı çalışmaların sergilenerek öğrencilerin, velilerin özendirilmesi F–3. Başarılı projelerin ilçe ve il düzeyinde sergilenmesi ve ödüllendirilmesi Sosyal kulüplerdeki öğrencilerin aktif olarak görev almalarının sağlanması PG 2.2.1Kurulan öğrenci kulüpleri PG 2.2.2Kulüpler için hazırlanacak pano sayısı PG 2.2.3Toplum hizmetine katılan öğrenci sayısı

90 STRATEJİK AMAÇ- 2.3 Mevcut izci öğrenci sayısını plan dönemi sonuna kadar % 50 artırmak. PG İzci öğrenci sayısı. FAALİYETLER F–1. Velilerin bilgilendirilmesi amacıyla seminerlerin düzenlenmesi F–2. İzcilik kurslarında yapılan çalışmaların sergilenmesi

91 STRATEJİK AMAÇ- 2.4 Öğrenciler arasında lisanslı sporcu sayısını branş çeşitliliğini de gözeterek plan dönemi sonuna kadar % 100 oranında artırmak. PG Branşlar itibarıyla yıllara göre lisanslı öğrenci sayısı. FAALİYETLER F–1. Değişik spor dallarında kursların açılması F–2. Bölgedeki yetenekli kişileri okulumuza davet edilerek seminer vermesi F–3. Okulun ulusal sportif turnuvalara katılımını artırmak

92 POLİTİKA VE STRATEJİLERİMİZ
TEMA-1/ EĞİTİM-ÖĞRETİM SAM-2 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 TOPLAM - POLİTİKA VE STRATEJİLERİMİZ Öğrencilerimizin başarısında en önemli faktörlerden biri de velilerin çocuklarının eğitimine okul ile işbirliği yaparak doğrudan katılmalarıdır. Bu sebeple Okul – Veli işbirliği geliştirilecektir. Okulumuz ile velilerimiz arasındaki karşılıklı güvenin geliştirilmesinde sıkı bir iletişim büyük önem taşır. Bu iletişimi sağlamak için okulumuzun gelişimi ölçülüp değerlendirilecek ve değerlendirme sonuçları velilerimize duyurulacaktır. Ayrıca okuldaki çalışmaların planlama, organizasyon ve uygulama basamaklarında da velilerimize duyurulması okulumuza güveni artıracak ve veli desteğini güçlendirecektir.

93 Performans Göstergeleri
PERFORMANS GÖSTERGE/HEDEF TABLOSU TEMA 1 Performans Göstergeleri PERFORMANS HEDEFLERİ SAM 2 Önceki Yıl İlk Yıl Sonraki Yıl Hedefleri SP Dönemi Hedefi SH PG 2.1 1 Yapılan sosyal, sportif ve kültürel faaliyet sayısı 10 11 12 15 86

94 PERFORMANS GÖSTERGE/HEDEF TABLOSU
2 Sosyal, kültürel faaliyetlere katılan öğrenci sayısı. 190 200 220 240 300 290 3 Sportif faaliyetlere katılan öğrenci sayısı. 30 36 45 50 60 1 Kurulan öğrenci kulüpleri 12 10 55 Kulüpler için hazırlanacak pano sayısı 54

95 PERFORMANS GÖSTERGE/HEDEF TABLOSU
7.1 1 İlköğretimde başvuru için hazırlanan proje sayısı. - 5 8 12 15 40 2 İlköğretimde ilden onay alan proje sayısı. 3 İlköğretimde bölgeden onay alan proje sayısı. 4 İlköğretimde bölge sergisine çağrılan proje sayısı.

96 İlköğretimde finale kalan proje sayısı.
PERFORMANS GÖSTERGE/HEDEF TABLOSU 5 İlköğretimde finale kalan proje sayısı. 1 7.2 SODES kapsamında başvurusu yapılan proje sayısı. 2 SODES kapsamında kabul edilen proje sayısı.

97 TEMA 2 ÖZEL EĞİTİM VE REHBERLİK

98 STRATEJİK AMAÇ-3 Moral değerlere sahip nitelikli bireyler yetiştirmek için mesleki-eğitsel rehberlik ile danışmanlık hizmetlerini etkin ve verimli kullanmak.

99 STRATEJİK HEDEF 3.1 Eğitim-öğretim faaliyetlerinde rehberlik ve psikolojik danışmanlık hizmetlerinin verimli ve sürekli bir şekilde verilmesini sağlamak. P.G Rehberlik hizmetlerinin türüne göre rehberlik hizmetinden yararla-nanların sayısı ve oranı. F A A L İ Y E T L E R F–1. Sunulacak rehberlik hizmetinin ve türünün belirlenmesi. F–2. Sunulan rehberlik hizmetinden yararlanacak öğrencilerin belirlenmesi. F–3. Verilecek seminerlerin, taleplere uygun konularının belirlenmesi.

100 STRATEJİK HEDEF 3.2 Kaynaştırma eğitimi kapsamdaki öğrenciler için standartlara uygun hazırlanmış destek eğitimi öğrencilere kaliteli hizmet sunmak. PG Açılan destek eğitim Odası PG Kaynaştırma kapsamındaki öğrenci sayısı F A A L İ Y E T L E R F–1. Gerekli araştırmalar yapılarak bu eğitimlere tabi olan kaynaştırma öğrencilerinin tespit edilmesi. F–2. Kaynaştırma öğrencilerine “Bireysel Eğitim Planlamaları” doğrultusunda eğitim verilmesi.

101 STRATEJİK HEDEF 3.3 Plan süresince her yıl öğrencilerimize TEOG, şiddeti önleme, aile rehberliği, devamsızlık vs. rehberlik amaçlı seminer düzenlemek. PG Öğrencilere verilen seminer konu sayısı PG Seminerlere katılan öğrenci sayısı FAALİYETLER F–1. Öğrencilere verilecek seminerlerin öncelik sırasının belirlenmesi F–2. Belirlenen seminerlerinin etkili şekilde profesyonel kişilerce öğrencilere ve ailelere aktarılması.

102 STRATEJİK HEDEF 3.4 Güvenli ve şiddetten uzak eğitim ortamları sağlayarak okulumuzda şiddet ve şiddete kaynaklık eden olay sayısını her yıl % 50 oranında azaltmak. PG Okulda yaşanan yıllık olay sayısı. PG Güvenli ve şiddetten uzak eğitim ortamları konusunda yapılan etkinlik/toplantı/seminer sayısı. PG Güvenli ve şiddetten uzak eğitim ortamları konusunda yapılan etkinliklere katılımcı sayısı. F A A L İ Y E T L E R F–1. Okulda yaşanan yıllık olay sayısının ve türünün belirlenmesi. Yaşanan olayların nedenlerini derinlemesine araştırılmak. F–2. Öğrencinin temel güven duygusunu geliştirmek adına ailelerle işbirliği içinde çalışmalar yapmak ve bu anlamda seminerler düzenlemek. F–3. Güvenli ve şiddetten uzak eğitim ortamları konusunda etkinlikler, toplantılar ve seminerler düzenlemek.

103 STRATEJİK HEDEF 3.5 İlköğretimde öğrencileri beceri, yetenek ve eğitimdeki başarı seviyesi ve niteliğine göre ortaöğretimin farklı alanlarına bilinçli olarak yönlendirmek. PG Toplantı ve Seminer Sayısı PG Gezilecek Okul Sayısı FAALİYETLER F-1 Öğrencilerin hangi zeka alanında daha başarılı olduklarını belirledikten sonra onların hoşuna gidecek etkinlikler düzenlemek. F-2 Öğrencileri ilgi duydukları meslekler hakkında bilgilendirmek F-3 Çeşitli meslek dallarında çalışmakta olan kişiler tarafından öğrencilere seminer düzenlenmesi.

104 POLİTİKA VE STRATEJİLERİMİZ
TEMA 2/ ÖZEL EĞİTİM VE REHBERLİK SAM-3 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 TOPLAM - POLİTİKA VE STRATEJİLERİMİZ Öğrenciler, öğretmenler ve veliler arasındaki ilişki öğrencilerimizin başarısında önemli konulardan birisidir. Bu ilişkinin gelişmesine ve güçlenmesine herkes katkıda bulunacaktır. Bunun için okul çapında “ Rehberlik “ yaklaşımı benimsenecek okulumuz toplumunu oluşturan yöneticilere, öğretmenlere, öğrencilere, velilere ve destek personeline büyük görev düşmektedir. Bu görevin bilinciyle takım ruhunu sağlayacak etkinlikler yapılacaktır.

105 Performans Göstergeleri
PERFORMANS GÖSTERGE/HEDEF TABLOSU TEMA 2 Performans Göstergeleri PERFORMANS HEDEFLERİ SAM 3 Önceki Yıl İlk Yıl Sonraki Yıl Hedefleri SP Dönemi Hedefi SH PPG 3.1 1 Rehberlik hizmetlerinin türüne göre rehberlik hizmetinden yararlananların oranı. %45 %50 %55 %60 %65 3.2 Açılan destek eğitim sınıfı -

106 Performans Göstergeleri
PERFORMANS GÖSTERGE/HEDEF TABLOSU TEMA 2 Performans Göstergeleri PERFORMANS HEDEFLERİ SAM 3 Önceki Yıl İlk Yıl Sonraki Yıl Hedefleri SP Dönemi Hedefi SH PPG 3.1 1 Rehberlik hizmetlerinin türüne göre rehberlik hizmetinden yararlananların oranı. %45 %50 %55 %60 %65 3.2 Açılan destek eğitim sınıfı - 2 Açılan özel eğitim sınıfı

107 TEMA 3 BİLGİ TOPLUMU VE HAYAT BOYU ÖĞRENME STRATEJİK AMAÇ .4 Bilgi toplumuna geçiş sürecinde eğitimde bilgi teknolojisinin kullanımını yaygınlaştırmak.

108 STRATEJİK HEDEF 4.1 Plan süresince bütün okulların BT laboratuarlarını belirli saatler arasında vatandaşların kullanımına açarak, toplumun bilgiye erişimini artırmak. PG Kullanıma açılan BT sınıfını kullananların sayısı. F A A L İ Y E T L E R F–1. Okul ders bitiminden sonra BT sınıfının kullanılması F–2. Öğrenci-veli bilgilendirilmesi BT sınıfında uygulanması F–3. Öğrencilere araştırma yapabileceği ortamın hazırlanması STRATEJİK HEDEF 4.2 Öğrencilerin okuma alışkanlığını geliştirmek için okunan kitap sayısını her yıl en az % 2 artırmak. PG Okulumuzda okunan kitap sayısı. PG Okulumuzda okunan kitap sayısının tüm öğrencilere oranı. FAALİYETLER F–1. Kitaba olan ilgiyi artırmak için kütüphanenin fiziksel yapısını düzenlemek. F–2. Kitaba daha kolay ulaşılması için kütüphanedeki kitap sayısını artırmak. F–3 Kütüphanecilik kulübü tarafından en çok kitap okuyan öğrencilerin aylık olarak tespit edilerek okul idaresince ödüllendirilmesi

109 POLİTİKA VE STRATEJİLERİMİZ
TEMA-3/ BİLGİ TOPLUMU VE HAYAT BOYU ÖĞRENME SAM-4 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 TOPLAM - POLİTİKA VE STRATEJİLERİMİZ "Bilgi Çağı", "Bilgi Toplumu" dünyasında yaşanan akıl almaz hızdaki bu değişimler artık önceden tahmin edilemez ve öngörülemez olmuşlardır. Yapılacak şey bu değişime ayak uydurmak yerine, değişime neden olmak olarak açıklanabilir. Geleceğin, değişim rüzgârları karşısında direnenlerin değil, ona yelken açanların olacağı unutulmamalıdır. Yaygın bir deyim ile değişmeyen tek şey değişimdir. Bilgi toplumlarında eğitimin görevi toplumu yeniden üretmek değil “yeni toplum” üretmektir. İnsanı yönetmek değil, insanlarla yönetmektir. Eğitim paydaşlarımıza kendi güçlerini fark ettirmek amacımızdır. Başka bir deyişle; birimiz olmasaydı şu anda çok farklı bir gün yaşanacaktı, anlayışı ile değerli olduklarını hissettirmek, “önce insan” anlayışını kazandırmaktır.

110 Performans Göstergeleri
PERFORMANS GÖSTERGE/HEDEF TABLOSU TEMA 3 Performans Göstergeleri PERFORMANS HEDEFLERİ SAM 4 Önceki Yıl İlk Yıl Sonraki Yıl Hedefleri SP Dönemi Hedefi SH PPG 4.1 1 Kullanıma açılan BT sınıfını kullananların sayısı. 250 300 315 320 325 1510 4.2 Okulumuzda okunan kitap sayısı. 650 700 800 900 1000 4050

111 Kurumumuzun insan kaynaklarını etkili ve verimli kılmak.
TEMA 4 KURUMSAL KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ Stratejik Amaç-5 Kurumumuzun insan kaynaklarını etkili ve verimli kılmak.

112 Stratejik Hedef 5.1: Stratejik Hedef 5.2:
Okulumuzun personel, öğrenci ve veli memnuniyet oranını her yıl %5 artırmak. PG Okul çalışanları memnuniyet oranı. PG Öğrenci memnuniyet oranı. PG Veli memnuniyet oranı. F A A L İ Y E T L E R F–1. Sürekli değerlendirme yapılarak öğretimin etkinliği artırılması F–2. Veli işbirliği ile toplantıların sık sık yapılması Stratejik Hedef 5.2: Topyekun savunma ve seferberlik hizmetleri ( TSSH ) konularında, okulumuzda meydana gelebilecek doğal afet vb. durumlara karşı eğitim kurumumuzda can ve mal güvenliğini sağlamak için her yıl bilinçlendirme çalışmalarını gerçekleştirmek. PG Personel ve öğrencilere yönelik olarak yapılan tatbikat ve seminer sayısı. PG Personel ve öğrencilere yönelik olarak yapılan tatbikat ve seminerlere katılan kişi sayısı. F A A L İ Y E T L E R F–1. Sivil savunma tatbikatlarının düzenli bir şekilde yapılması F–2. Sivil Savunma örgütünün çalışmaları artırılması

113 TEMA-4/ KURUMSAL KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ
Stratejik Hedef 5.3: Plan süresince okul-aile diyalogunu artırarak her eğitim-öğretim döneminde velilerimize en az birer kez “ Aile İçi Eğitim” semineri vererek velilerimizin okula ilgisini artırmak. PG Yapılan toplantı sayısı ve toplantıya katılım oranı PG Velilere verilen seminer sayısı PG Evlerinde ziyaret edilen veli sayısı F A A L İ Y E T L E R F–1. Velilere bilgilendirme toplantıları yapılması F–2. Ev ziyaretleri ile velilerin bilgilendirilmesi F–3. Öğrencilerin yıl içerisinde hazırladığı gösterilerin velilere sunulması F-4. Öğretmen veli görüşmelerinin yapılması TEMA-4/ KURUMSAL KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ SAM-5 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 TOPLAM -

114 POLİTİKA VE STRATEJİLERİMİZ
Öğrencilere öğrenmeyi sevdirmede, bütün öğrencilerin öğrenme ihtiyacına cevap vermede veli ve toplum desteği sağlanacaktır. Öğrencilerimizin beceri eğitimleri ile ilgili işletme görevlileri ile beceri eğitiminin daha iyi hale getirilmesi için toplantılar yapılarak gerekli kararlar alınacak işletmelerin tam desteği sağla-nacaktır. Okul toplumu düzenli bir şekilde eğitim alanındaki gelişmeler, yeni eğitim yaklaşımları ve teknolojik yenilikler konusunda bilgilendirilecektir.

115 PERFORMANS GÖSTERGE/HEDEF TABLOSU Performans Göstergeleri
TEMA 4 Performans Göstergeleri PERFORMANS HEDEFLERİ SAM 5 Önceki Yıl İlk Yıl Sonraki Yıl Hedefleri SP Dönemi Hedefi SH PPG 5.1 1 Okul çalışanları memnuniyet oranı. %66 %70 %74 %78 %82 %91 2 Öğrenci memnuniyet oranı. %65 %69 %73 %77 %81 %87

116 PERFORMANS GÖSTERGE/HEDEF TABLOSU
5.2 1 Personel ve öğrencilere yönelik olarak yapılan tatbikat ve seminer sayısı. 3 4 2 Personel ve öğrencilere yönelik olarak yapılan tatbikat ve seminerlere katılan kişi sayısı. 840 650 1375 5.3 Yapılan toplantı sayısı ve toplantıya katılım oranı %10 %60 4 %60 5 %70 5 %64 Velilere verilen seminer sayısı Evlerinde ziyaret edilen veli sayısı 15 25 - Personel ve öğrencilere yönelik olarak yapılan tatbikat ve seminer sayısı.

117 STRATEJİK AMAÇ - 6 Okulumuzun fiziksel kapasitesini, öğrencilerin eğitim ve öğretim ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde geliştirmek.

118 TEMA-4/ KURUMSAL KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ
STRATEJİK HEDEF 6.1: Okulumuzun Öğretmenler odası, Koridorlar , giriş merdivenleri, bahçe duvarları korkulukları, personel ve öğrenci giriş kapılarının yenilenmesi. Dil Laboratuvarı, Derslikler ve Okul Kütüphanesini yaptırmak, ders ve laboratuar araç-gereçleri dâhil her türlü donatım malzemesi ihtiyaçlarını, plan dönemi sonuna kadar teknolojik gelişmelere uygun olarak imkanlar dâhilinde zamanında karşılamak. PG İl Milli Eğitim Müdürlüğünden talep edilen ihtiyaç sayısı PG İhtiyaçların karşılanma oranı. PG Tedarik edilen malzeme sayıları. PG Tedarik edilen eğitim materyali sayısı. STRATEJİK HEDEF 6.2: Sportif aktiviteleri gerçekleştirmek için okula kapalı spor salonu yapılması  F A A L İ Y E T L E R Milli Eğitim Müdürlüğü ile okuldaki eksikliklerin iletilmesi TEMA-4/ KURUMSAL KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ SAM-6 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 TOPLAM -

119 POLİTİKA VE STRATEJİLERİMİZ
Okul toplumu düzenli bir şekilde eğitim alanındaki gelişmeler, yeni eğitim yaklaşımları ve teknolojik yenilikler konusunda bilgilendirilecektir.

120 Performans Göstergeleri
PERFORMANS GÖSTERGE/HEDEF TABLOSU TEMA 4 Performans Göstergeleri PERFORMANS HEDEFLERİ SAM 6 Önceki Yıl İlk Yıl Sonraki Yıl Hedefleri SP Dönemi Hedefi SH PPG 6.1 1 İl Milli Eğitim Müdürlüğünden talep edilen ihtiyaç sayısı 3 5 4 2 İhtiyaçların karşılanma oranı. %35 %40 %45 %50 %44 Tedarik edilen malzeme sayıları. 6 Tedarik edilen eğitim materyali sayısı. 10 12 14 15 16

121 STRATEJİK AMAÇ - 7 Eğitimde geleceği şekillendirmek için toplumsal katkıyı ve işbirliğini geliştirerek paydaşların mutlu olabilecekleri, eğitimde başarıyı arttırmanın yollarını araştırmak.

122 TEMA-4/ KURUMSAL KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ
Stratejik Hedef 7.1: Okulumuzda her yıl bilimsel araştırmayı teşvik edecek (Bu Benim Eserim) projeler geliştirmek. Stratejik Hedef 7.2: Sosyal Destekleme Projeleri (SODES) çerçevesinde kalkınmanın gerçekleştirilmesi ve sosyal refahın artırılması için yoksulluk, göç ve kentleşme gibi sosyal sorunların giderilmesine yönelik destekleyici proje hazırlamak. PG SODES kapsamında başvurusu yapılan proje sayısı. PG SODES kapsamında kabul edilen proje sayısı. F A A L İ Y E T L E R F–1. Okul bazında SODES ekibinin kurulması F–2. SODES hakkında bilgilendirme seminerlerinin verilmesi F–3. SODES kapsamında projelerin üretilmesi TEMA-4/ KURUMSAL KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ SAM-7 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 TOPLAM -

123 POLİTİKA VE STRATEJİLERİMİZ
Bilginin hızla yenilenerek üretildiği çağımızda birey ve toplumun geleceği, bilgiye ulaşma bilgiyi kullanma ve üretme becerilerine bağlı bulunmaktadır. Bu becerilerin kazanılması ve hayat boyu sürdürülmesi ezberlemeyi değil, bilgi üretimine dayalı çağdaş bir eğitimi gerektirmektedir.

124 Performans Göstergeleri
PERFORMANS GÖSTERGE/HEDEF TABLOSU TEMA 4 Performans Göstergeleri PERFORMANS HEDEFLERİ SAM 7 Önceki Yıl İlk Yıl Sonraki Yıl Hedefleri SP Dönemi Hedefi SH PPG 7.1 1 Ortaokulda başvuru için hazırlanan proje sayısı. - 3 4 5 18 

125 PERFORMANS GÖSTERGE/HEDEF TABLOSU
4 Ortaokulda bölge sergisine çağrılan proje sayısı. 1 2 3 5 Ortaokulda finale kalan proje sayısı. 7.2 SODES kapsamında başvurusu yapılan proje sayısı. SODES kapsamında kabul edilen proje sayısı.

126 STRATEJİK PLAN MALİYET TABLOSU
2015 2016 2017 2018 Toplam TEMA-1 SAM-1 6.000,00TL 6.500,00TL 7.000,00TL 7.500,00TL 27.000,00TL SAM-2 2.800,00TL 3.000,00TL 3.200,00TL 3.600,00TL 12.600,00TL TEMA-2 SAM-3 4.000,00TL 4.300,00TL TL 5.000,00TL 17.900,00TL TEMA-3 SAM-4 4.500,00TL 5.500,00TL 21.000,00TL

127 STRATEJİK PLAN MALİYET TABLOSU
TEMA-4 SAM-5 1.400,00TL 1.500,00TL 1.600,00TL 1.700,00TL 6.200,00TL SAM-6 ,00TL TL 3.000,00TL ,00TL SAM-7 4.000,00TL 4.500,00TL 5.000,00TL 5.500,00TL 19.000,00TL GENEL TOPLAM ,00TL 27.800,00TL 29.900,00TL 32.300,00TL ,00TL GENEL BÜTÇE BAKANLIKÇA YAPILAN YATIRIM BÜTÇESİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BÜTÇESİ BAĞIŞ VE YARDIMLAR OKUL AİLE BİRLİĞİ BÜTÇESİ 35.000,00TL 40.000,00TL 45.000,00TL 50.000,00TL ,00TL

128 IV BÖLÜM İZLEME VE DEĞERLENDİRME İZLEME VE DEĞERLENDİRME

129 A- İZLEME DEĞERLENDİRME
İzleme, stratejik plan uygulamasının sistematik olarak takip edilmesi ve raporlanmasıdır. Değerlendirme ise, uygulama sonuçlarının amaç ve hedeflere kıyasla ölçülmesi ve söz konusu amaç ve hedeflerin tutarlılık ve uygunluğunun analizidir.( Kamu İdareleri İçin Stratejik Planlama Kılavuzu, DPT ) Okulumuz stratejik planında yer alan amaç ve hedeflerin gerçekleştirilmesine yönelik proje ve faaliyetlerin uygulanabilmesi için amaç, hedef ve faaliyetler bazında sorumluların kimler/hangi birimler olduğu belirlenmesi amacıyla stratejik hedef birim ilişkilendirilmesi yapılmıştır. Sağlıklı bir izleme ve değerlendirmeyi sağlayacak amaç, hedef ve faaliyetlerin ne zaman gerçekleştirileceği, hangi kaynakların

130 kullanılacağı gibi hususların yer aldığı eylem planları ise stratejik planlama birimi(OGYE) tarafından hazırlanmaktadır. İzleme ve değerlendirme faaliyetlerinin etkili olarak gerçekleştirilebilmesi için okulumuz stratejik planında ortaya konulan hedeflerin nesnel ve ölçülebilir göstergeleri ile ilişkilendirilmesini sağlanmıştır. Stratejik planlama sürecinde izleme faaliyetinin temelini oluşturan performans göstergeleri ile ilgili veriler, Stratejik Planlama (OGYE) Birimince düzenli olarak toplanmakta ve değerlendirilmektedir. İzleme ve değerlendirme faaliyetleri sonucunda elde edilen bilgiler kullanılarak, stratejik plan gözden geçirilmekte, hedeflenen ve ulaşılan sonuçlar karşılaştırılması yapılmaktadır.

131 B-PERFORMANSIN İZLENMESİ
Performansın izlenmesi, izleme faaliyetinin temelidir. Bunun için performans göstergeleri ile ilgili veriler düzenli olarak toplanmalı ve değerlendirilmelidir. (Eğitimde Stratejik Planlama MEB, Ankara, 2007) Bu aşamada gerçek performansın “planlanan” performansla karşılaştırılarak, stratejik plan ve planlama sürecinin periyodik bir şekilde değerlendirilmesi hedeflenmiştir.

132 C- RAPORLAMA Stratejik Planlama Birimince (OGYE) stratejik planda yer alan her ölçüte ilişkin veriler yılda bir kez toplanmaktadır. Ancak performans hedeflerine uygun olarak bazı bilgiler aylık, üç aylık ve altı aylık periyotlarda daha kısa aralıklarla hesaplanmaktadır. Okulumuz stratejik plan dönemi boyunca (2015–2019) yıllarında altışar aylık raporlama faaliyeti planlanmıştır. Söz konusu altı aylık raporların ocak ve Haziran aylarında OGYE tarafından değerlendirilmesinin ardından ilgili taraflara sunulması planlanmıştır.

133 D-PLANIN DUYURULMASI Stratejik planın başarıyla uygulanması ancak etkili bir iletişimle mümkündür. Örnek ortaokulunun stratejik planı kurumun web sitesinde yayınlanacaktır. Stratejik Planın bir öreği İl Milli Eğitim Müdürlüğüne gönderilecektir.


"2015 – 2019 S T R A T E J İ K P L A N I NURİ ERBAK ORTAOKULU" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları