Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Bilgisayar kullanırken nelere dikkat etmeliyiz.. B İ LG İ SAYAR HER YERDE! Ödev yapmaktan grafik çizmeye, uçak kullanmaktan süt sa ğ maya, tıptan ticarete,

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Bilgisayar kullanırken nelere dikkat etmeliyiz.. B İ LG İ SAYAR HER YERDE! Ödev yapmaktan grafik çizmeye, uçak kullanmaktan süt sa ğ maya, tıptan ticarete,"— Sunum transkripti:

1 Bilgisayar kullanırken nelere dikkat etmeliyiz.

2 B İ LG İ SAYAR HER YERDE! Ödev yapmaktan grafik çizmeye, uçak kullanmaktan süt sa ğ maya, tıptan ticarete, işte, okulda, evde her yerde kullandı ğ ımız bilgisayarların bize sundu ğ u yararları saymakla bitiremeyiz.

3 B İ LG İ SAYAR VE SA Ğ LIK Bilgisayarların, bilinçsizce ve uzun süre kullanıldı ğ ı zaman sa ğ lık sorunlarına neden olabildi ğ i de bir gerçek. Bu sa ğ lık sorunları kimilerinde ellerde, bileklerde, kollarda, omuzlarda, boyunda ve sırtta a ğ rı, tutulma veya kasılmayla kendini gösterirken, kimilerinde halsizlik, isteksizlik ve görme bozuklukları olarak ortaya çıkabiliyor.

4 B İ LG İ SAYAR BAŞINDA İ KEN.. Birçok kişi bilgisayar başında iken, nasıl oturdu ğ unu çoktan unutmuş, sırt öne e ğ ilmiş, eller klavye ya da fare üstünde, gözleri ekrana kilitlenmiş vaziyette zamanın ne kadar hızlı geçti ğ inden habersizdir. Ancak bilgisayar başından kalktıklarında; gözlerinde yanma, boyun kaslarında a ğ rı ve sertleşme, elde uyuşukluk, yorgunluk gibi şikâyetlerden söz etmeye başlarlar.

5 PEK İ NE YAPMALIYIZ? Yanlış bilgisayar kullanımından kaynaklanan sa ğ lık sorunlarından etkilenmek istemiyorsanız, bilgisayar kullanırken dikkat etmeniz gereken bazı kurallar var.

6 B İ LG İ SAYAR SATIN ALIRKEN… Bilgisayar satın alırken işlemcisinin, bellek kapasitesinin veya çoklu ortam özelliklerinin yanında bilgisayar monitörünün ne kadar radyasyon yaydı ğ ı, klavye ve faresinin ergonomik olup olmadı ğ ı gibi konulara da dikkat edin.

7 ORTAMI HAVALANDIRIN Bilgisayarın bulundu ğ u mekânın havasının mutlaka belli aralıklarla nemlendirilmesini sa ğ layın.

8 ÇALIŞMA ORTAMINI DÜZENLEY İ N İ şyerinde, okulda veya evde bulunan bilgisayarı ortaklaşa kullanırken her oturdu ğ unuzda çalışma ortamını ihtiyaçlarınıza göre ayarlayın.

9 MASANIZI DÜZENLEY İ N Sık kullandı ğ ınız kâ ğ ıtları, kitapları veya di ğ er araç gereçleri kolayca uzanabilece ğ iniz mesafelerde tutun.

10 TEM İ ZL İĞ E D İ KKAT! Ortamın ve ekranın tozunun ıslak bezle sık sık alınması ekrandaki görüntünün netleşmesini sa ğ lar.

11 AYARLANAB İ L İ R SANDALYE KULLANIN Çalışma sandalyesi satın alırken yükseklik ile sırtlı ğ ının ayarlanabilir olup olmadı ğ ına dikkat edin. Sandalyenin yanlarda kolları dinlendirebilecek yerlerinin olması ve sırtlı ğ ının dik olması çalışma sırasında sizi rahat ettirir. Sandalyeye oturdu ğ unuz zaman başınızın dik, sırtınız destekli, kollarınız rahat, gözleriniz ekranın tam karşısında olsun. Ekrana olan uzaklı ğ ınızın 50-70 cm arasında olmasına özen gösterin.

12 UYGUN MASA SEÇ İ M İ Yüksek masalar çalışmak için uygun de ğ ildir. Oturulan masanın yüksek olmaması, omuzların yüksekte kalmaması gerekir. Omuzlar ne aşa ğ ı inmeli ne de yukarı çıkmalıdır.

13 IŞIK YANSIMALARINDAN KORUNUN Oda aydınlatması için gündüzleri gün ışı ğ ı kullanın. Akşamları ise lambanın ışık şiddetinin normalden yarı yarıya daha az olmasını sa ğ layarak ışık yansımalarını aza indirmeye çalışın. Monitörünüzü yan tarafı pencereye bakacak biçimde yerleştirerek pencereden gelen ışık yansımalarından korunun.

14 UZUN SÜRE HAREKETS İ Z KALMAYIN Uzun süre hareketsiz oturmak rahatsızlık ve kas yorulmasına yol açabilece ğ i için, çalışırken küçük molalar verilip esneme egzersizleri yapılmalıdır. Bilgisayarda uzun süre çalışacaksanız en azından saatte bir, mümkünse daha da sık olarak kısa molalar verin.

15 EKRANA BAKARKEN.. Gözlerinizi kırpmayı unutmayın. Aslında göz kırpmak düşünmeksizin, kendili ğ inden yaptı ğ ımız bir eylemdir. Ancak insanlar normal şartlarda bilgisayar kullanırken daha az göz kırpar. Bu durum gözler için zararlıdır. Göz kırpmak, gözlerinizi do ğ al olarak koruyup nemlendirir ve göz kurulu ğ unun önlenmesine yardımcı olur. Her 20 dakikada bir önünüzdeki ekrana bakmaktan vazgeçip yaklaşık 5-6 metre uzaklıktaki bir nesneye bakarak göz kaslarınızın gevşemesini sa ğ layın.

16 PEK İ YA D İ ZÜSTÜ B İ LG İ SAYARLAR? Dizüstü bilgisayarları masa başına oturmadan uzun süreli kullanmayın. Yatak gibi rahat mekânlarda dizüstü bilgisayarla çalışırken, ister istemez öne do ğ ru e ğ iliriz ya da bilgisayarı kuca ğ ımıza alırız. Bu tür uzun süreli kullanımlar duruş bozuklu ğ u, omuz, boyun ve bel kaslarının zorlanması ile şiddetli a ğ rılar duyulmasına neden olabilir. Bu riski azaltmak için, dizlerinizin üstüne koydu ğ unuz bilgisayarın ekranını yükseltmek için bacaklarınızın üzerine mutlaka bir destek (kalın bir kitap gibi) koyun.

17 İ DEAL ÇALIŞMA ORTAMI  Ekranın üst kenarı göz hizasında;  Ekran kol boyu mesafede (40-80cm)  Koltuk arkalı ğ ı iyi bir bel deste ğ i sa ğ lar  Koltuk arkalı ğ ı ve otura ğ ın yüksekli ğ i ile yatıklı ğ ı kullanıcı tarafından kolayca ayarlanabilir  Klavye yüksekli ğ i, kol ile ön kolun gevşek ve yere paralel durmasına imkan sa ğ lar  Bilekler düzgün  E ğ er gerekiyorsa, yumuşak yüzeyli ve hareketli bir bilek deste ğ i  Bacaklar yere paralel  Çalışma yüzeyinin altında bacaklar için geniş alan  Ayaklar tamamen yere veya bir ayaklı ğ a basıyor

18 YANLIŞ B İ LG İ SAYAR KULLANIMINDA OLUŞAB İ LECEK SA Ğ LIK SORUNLARI Bilgisayarla yazarken ellerinize kramp giriyor mu? Ya da gözlerinizin yaşardı ğ ı oluyor mu? Bel a ğ rıları, baş a ğ rıları sık oluyor mu? Her zaman oldu ğ u gibi bilinçsizce yapılan davranışlar bilgisayar kullanımı sırasında da sa ğ lık sorunları görülmesine neden olabilir.

19 TEKRARLAYICI HAREKETLERE BA Ğ LI BOZUKLUKLAR Parmak, el bile ğ i ve dirse ğ inizin bilgisayar kullanırken yaptı ğ ı küçük ve tekrarlayıcı hareketler özellikle el bile ğ i hizasında bozukluklara neden olabilir. Bu hastalıkta el bile ğ i içinden geçen kasların kemi ğ e yapıştı ğ ı dokular zedelenip sıkışır. Bu durumda elde uyuşukluk ve a ğ rı, başparmak hareketlerinde ve el sıkma gücünde azalma ortaya çıkar, el becerisi bozulur.

20 GÖZ BOZUKLUKLARI Uzun süre bilgisayar karşısında çalışma sonrası göz çevresi ve başta a ğ rı, gözlerde yorgunluk hissi, yanma, batma ve kızarıklık görülebilir. Yakınmalar daha çok günde 4-6 saatten fazla bilgisayar karşısında çalışan kişilerde sık görülür. Yanma, batma, kızarıklık, sulanma gibi yakınmalar ekrana bakarak çalışan kişilerde göz kırpma sayısındaki belirgin azalmaya ba ğ lı olabilir. Ekranın gözlerden 50 - 70 cm. uzakta ve göz hizasından biraz aşa ğ ıda bulunması yorgunluk yakınmalarının azalmasını sa ğ layabilir. Çalışma sırasında sık ara vermek ve aralarda örne ğ in pencereden uzak nesnelere bakmak göz sa ğ lı ğ ı açısından önemlidir.

21 BEL, BAŞ VE BOYUN A Ğ RILARI Bu rahatsızlıklar bilgisayar kullanımı ile ilgili olarak sıklıkla uzun süre hareketsiz kalma, stres, uygun olmayan duruş biçimi gibi nedenlerle ortaya çıkarlar. Kas, kemik, sinir ve damarların aşırı gerilme ve uygun olmayan duruş biçimlerine ba ğ lı olarak şekil bozuklukları bu tip hastalıkları yaratabilir.

22 B İ LG İ SAYAR KULLANIMINA BA Ğ LI RAHATSIZLIK NEDENLER İ Bilgisayar kullandıktan sonra aşa ğ ıdaki bölgelerinizde çeşitli rahatsızlıklarla karşılaşabilirsiniz. Şimdi bu rahatsızlıkların nedenlerini birlikte inceleyelim. Baş Gözler Boyun Omuzlar ve Kollar Dirsekler Bilek ve Ön Kol Eller ve Parmaklar Aşa ğ ı Sırt ve Bel Yukarı Sırt Kalça ve Bacaklar Dizler Ayak ve Ayak Bilekleri

23 B İ LG İ SAYAR KARŞISINDA DÜZGÜN OTURUŞ ŞEKL İ

24 SON Teşekkür ederim.


"Bilgisayar kullanırken nelere dikkat etmeliyiz.. B İ LG İ SAYAR HER YERDE! Ödev yapmaktan grafik çizmeye, uçak kullanmaktan süt sa ğ maya, tıptan ticarete," indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları