Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

A LTERNATIF ÖLÇME VE DEĞERLENDIRME YÖNTEMLERI  Tek bir doğru cevabı olan çoktan seçmeli testlerin de içinde bulunduğu geleneksel değerlendirme dairesinin.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "A LTERNATIF ÖLÇME VE DEĞERLENDIRME YÖNTEMLERI  Tek bir doğru cevabı olan çoktan seçmeli testlerin de içinde bulunduğu geleneksel değerlendirme dairesinin."— Sunum transkripti:

1 A LTERNATIF ÖLÇME VE DEĞERLENDIRME YÖNTEMLERI  Tek bir doğru cevabı olan çoktan seçmeli testlerin de içinde bulunduğu geleneksel değerlendirme dairesinin dışında kalan tüm değerlendirmeleri kapsar.  Otantik (gerçek hayatla ilişkili) ve öğrenci merkezlidir.  Ürün kadar sürecin de değerlendirilmesi dikkate alınır.  Kısmi bilginin değerlendirilmesi sağlanır. 17.01.2016 1 TOLGA TORMAN

2 *TANILAYICI DALLANMIŞ AĞAÇ Alternatif ölçme araçlarından tanılayıcı dallanmış ağaç klasik doğru-yanlış tipindeki sorulardan oluşan;fakat doğru-yanlış testlerinden farklı olarak soruların birbirlerinden bağımsız cevaplanması yerine her bir soruya verilen kararın bir sonraki soruyu etkilemesiyle oluşturulan araçlardır. Tanılayıcı dallanmış ağaç ile öğrencilerin bilişsel yapılarındaki yanlış öğrenmeler ortaya çıkartılarak öğrenme – öğretme süreci tekar düzenlenebilir. 17.01.2016 2

3 HAZIRLANMASI İlk olarak cevabı kesin olan doğru ya da kesin yanlış olarak hazırlanmış bir soru yazılır. Daha sonra doğru bu soruya doğru cevap veren öğrencilerin gideceği bir üst seviyeden aynı tipte bir soru yazılır. Eğer öğrenci ilk soruya yanlış cevap verdiyse ilk soru ile aynı seviyede olan bir soru yazılır ve öğrenci bu soruyu cevaplar.Böylece öğrenci seviyeleri belirlenmiş olur. Her bir sorunun bir sonraki soru ile bağlantılı olması ile verilen cevaplar bir sonraki sorunun cevabını etkiler. Puanlama seviye seviye hazırlanmış sorulara verilen cevaplara göre yapılır.Diğerlerine göre düşük seviyedeki sorular düşük,yüksek olanlar yüksek puan değeri alır. 17.01.2016 3

4 TANİLAYİCİ DALLANMİŞ AĞACİN AVANTAJLARİ Öğrencilerin yanlış öğrenmelerini,zihindeki yanlış bağlantıları ortaya bağlantıları ortaya çıkarmada oldukça etkilidir. Öğrenci yanlış bir karar verdiğinde ve bunun farkına vardığında geri dönebilir.Böylece soruyu tekrar cevaplayabilir. Kağıt,kalem ile yapılabileceği gibi bilgisayar ortamında da eğlenceli bir şekilde kullanılabilir. Öğrenciler cevapları verirken hangi kararlarından vazgeçtiklerini,hangi sorulara ne dediklerini tespit edebilir. 4

5 T ANıLAYıCı D ALLANMıŞ A ĞAÇ 5 A ifadesi B ifadesi C ifadesi D ifadesi E ifadesi F ifadesi G ifadesi d y d y d y d y d d d y y y 1 => 2 puan 2 => 1 puan 3 => 3 puan 4 => 2 puan 5 => 1 puan 6 => 2 puan 7 => 0 puan 8 => 1 puan (Doğru) (Yanlış) (Doğru) (Yanlış)

6 İlk yerli roman Jön Türk’tür 0 D İlk edebi roman Zehra’dır 0 D İlk tarihi roman Cezmi’dir Y 0 Gülnihal eseri Şinasi’nindir D = 0 5 Y 0 = 5 5 Y İlk gazetemiz Takvim-i vakayi 5 D İlk özel gazete Tasvir-i Efkâr İlk realist roman Araba sevdasıdır 0 Y 0 Y 5 D = 10 = 15 D Y 0 5 = 5 = 10 17.01.2016 6 TOLGA TORMAN

7 Direnç maddenin cinsine bağlıdır İletkenlerin dirençleri büyüktür Direnç elektrik akışına karşı gösterilen zorluktur Metal olmayan iyi iletkendir İletkenler elektrik enerjisinin taşınmasında kullanılır Drencin birimi ohm dur Direnç manometreyle ölçülür Yalıtkanlar elektrik enerjisini iletmeyen maddelerdir. Yalıtkan sıvılar yüksek elektrik enerjisinin etkisiyle iletkenlik kazanır. Bakır telin drenci büyüktür. Plastik cam gibi maddeler yalıtkandır. İnce tel kalın tele göre daha büyük dirence sahiptir. Gazlar yalıtkan değildir. D D Y Y D D Y Y D D Y Y Y Y D D Y Y D D D D Y Y Y Y 0 0 5 5 0 0 5 5 5 5 0 0 5 5 0 0 0 0 5 5 0 0 5 5 0 0 Tuzlu su, sirke, limon suyu gibi sıvılar iletkenlere örnektir 1.ÇIKIŞ 2.ÇIKIŞ 3.ÇIKIŞ 4.ÇIKIŞ 5.ÇIKIŞ 6.ÇIKIŞ 7.ÇIKIŞ 8.ÇIKIŞ 9.ÇIKIŞ 10.ÇIKIŞ 11.ÇIKIŞ 12.ÇIKIŞ 17.01.2016 7 TOLGA TORMAN

8 TANİLAYİCİ DALLANMİŞ AĞACİN SİNİRLİLİKLARİ Hazırlanması tecrübe ister ve zaman alıcıdır. Klasik doğru-yanlış testleri gibi öğrencilerin tahminle cevap verme olasılığı vardır. Bu teknik ile üst düzey becerilerin ölçülmesi zordur. 17.01.2016 8

9 Y APıLANDıRıLMıŞ G RID 123 456 789 17.01.2016 9 Yapılandırılmış grid tekniğinin temel yapısı TOLGA TORMAN

10 YAPİLANDİRİLMİŞ GRİD Bu tekniğin en önemli amacı, öğrencilerin bilgi seviyesini, eksikliklerini ve kavram yanılgılarını tespit etmektir. Bu teknikte, öğrencinin seviyesine uygun olarak 9 ya da 12 ya da 16 kutucuktan olusan bir tablo hazirlanir ve tablodaki her bir kutucuk sıra ile numaralandırılır. Gridi hazırlamak üzere öğretmen, konuyla ilgili bir soru hazırlar ve sorunun yanıtını rastgele, kutucuklara yerleştirir. Daha sonra ikinci soruyu hazirlar ve yine kutucuklara yanıtları yerleştirir. İkinci sorunun yanıtını teşkil eden kutucuklardan bir kısmı birinci soru için de geçerli olabilir. Öğrencilerden, her soru için doğru kutucuğu bulmaları ve kutucuk numaralarını mantıksal ve işlevsel olarak sıralamaları beklenir. (Bahar, 2002). Öğrencilerin verdiği cevap o konudaki bilgi seviyesini, bilgi eksikligini, kavramsal bağları veya yanlış kavramları gösterir. 17.01.2016 10 TOLGA TORMAN

11 Avantajları: Bu teknik ile hazırlanmis sorularda kutucukların içerisine kelimeler, resimler, sayılar, eşitlikler, tanımlar veya formüller konulabilir. Hem doğru kutucukların seçimi hem de bunların mantıksal sıraya dizilmesi konuyu çok iyi bilmeyi ve anlamayı gerektirir. Yanlış seçilen kutucuklar öğrencilerin konu hakkındaki eksik veya yanlış bilgilerini ortaya çıkarır. Yapılandırılmış grid tekniğinde kısmı bilgi de değerlendirilir ve ödüllendirilir. Öğrenci seçtiği her doğru kutucuk için puan alır. Bu teknikte çoktan seçmeli testlerin aksine doğru olmayan bilgiler sorulmaz; yani kutucuklardaki her bilgi bir soru için gerekli cevap olmayabilir;ama diger bir soru için mutlaka cevap teskil eder. Bu nedenle yanlış şıkları eleyerek doğru cevabi bulma stratejisi saf dışı edilmiş olur. Hazırlanan sorular çok kısa zaman diliminde uygulanabilir. 17.01.2016 11 TOLGA TORMAN

12 Y APıLANDıRıLMıŞ G RID (Ö RNEK ETKINLIK ) Soru 1: Yukarıdaki kutucuklardan hangisi omurgalı hayvanlar grubuna dahil olan canlıları içerir? a) Uygun kutucukları seçiniz. (Cevap: 2, 5, 6, 7, 9) b) Seçtiğiniz hayvanları balık – sürüngen – kurbağa – kuş – memeli doğrultusunda sıralayınız. (Cevap: 5, 6, 9, 7, 2) Soru 2:.......... Soru 3:.......... 17.01.2016 12 1- Örümcek2- Balina3- Kelebek 4- Yengeç5- Sazan6- Yılan 7- Kartal8- Solucan9- Kurbağa TOLGA TORMAN

13 Y APıLANDıRıLMıŞ G RID A NALIZ Y ÖNTEMI ( A )  Her sorunun cevabı için uygun kutucukların seçilmesi  Bu formüle göre öğrencilerin puanları –1, 0 ve +1 arasında değişir. Bu puanı on üzerinden değerlendirmek için önce negatifliği ortadan kaldırmak amacı ile 1 ile toplanır ve elde edilen sayı 5 ile çarpılır. 17.01.2016 13 C 1 C 3 C 2 C 4 C 1 = Seçilen doğru kutucuk sayısı C 2 = Toplam doğru kutucuk sayısı C 3 = Seçilen yanlış kutucuk sayısı C 4 = Toplam yanlış kutucuk sayısı TOLGA TORMAN

14 Y APıLANDıRıLMıŞ G RID P UANLAMA (1) 17.01.2016 14 3 2 5 4 Öğrenci 5 kutucuk seçmiş, bunlardan 3’ü doğru, 2’si yanlış olsun. = 0.60 – 0.50 = 0.10 Şimdi önce 1 eklenip sonra 5 ile çarpılsın. = 5 x 1.10 = 6.10 veya yuvarlak olarak 6 alabiliriz. TOLGA TORMAN

15 Y APıLANDıRıLMıŞ G RID P UANLAMA (2) 17.01.2016 15 3 4 5 4 Bir başka öğrenci 7 kutucuk seçmiş, bunlardan 3’ü doğru, 4’ü yanlış olsun. = 0.60 – 1 = - 0.40 Şimdi önce 1 eklenip sonra 5 ile çarpılsın. = 5 x (0.60) = 3 TOLGA TORMAN

16 Y APıLANDıRıLMıŞ G RID A NALIZ Y ÖNTEMI ( B ) 5 numara 6’ dan önce mi? Cevap evet ise, art arda mı geliyor? 6 numara 9’ dan önce mi? Cevap evet ise, art arda mı geliyor? 9 numara 7’ den önce mi? Cevap evet ise, art arda mı geliyor? 7 numara 2’ den önce mi? Cevap evet ise, art arda mı geliyor? Varsayalım ki öğrencinin cevabı 5, 9, 6, 7, 1 şeklinde. 17.01.2016 16 Her evet cevabı 1 puan, her hayır cevabı 0 puan ile değerlendirildiği için, bu öğrenci 8 üzerinden 2 puan almıştır. (Evet/ Hayır) (Hayır/ Hayır) (Evet/Hayır) (Hayır/ Hayır) Değerlendirmede ikinci aşama (mantıksal veya işlevsel sıraya koyma). Sorunun (b) şıkkının cevabı 5, 6, 9, 7 ve 2 idi. TOLGA TORMAN

17 Aşağıda verilen resimlerden yola ç ıkarak aşağıdaki soruları yanıtlayınız? Aşağıda kilerden hangisi ya da hangileri oluşumlarına g ö re tektonik g ö llerdir?(1,2,12) Aşağıdakilerden hangisi ya da hangileri oluşumlarına g ö re volkanik g ö llerdir?(3,5,8,10) Aşağıdakilerden hangisi ya da hangileri oluşumlarına g ö re set g ö lleridir?(4,6,7,8,9,11) Aşağıdakilerden hangisi ya da hangileri oluşumlarına g ö re heyelan set g ö lleridir?(4,6) Aşağıdakilerden hangisi ya da hangileri g ö ld ü r?(1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12) Aşağıdakilerden hangisi ya da hangileri oluşumlarına g ö re kıyı set g ö l ü d ü r?(7,9) Tuz gölü 1 Kovada gölü 2 Van gölü 3 Sera gölü 4 Nemrut gölü 5 Tortum gölü 6 B.çekmece 7 Çıldır gölü 8 K.çekmece 9 Acıgöl 10 Yedigöller 11 12 1 Eğirdir gölü 17.01.2016 17

18 KAVRAM HARİTARI Kavram haritaları, bilgiyi organize etmek ve sunmak için yapılmış grafiksel araçlardır. Bu araçlar daire ya da bir çeşit kutu içine yazılmış olan kavramları içerir. Kavram haritalarında iki kavram arasındaki ilişki, üzerine ilişkiyi belirleyen ifadelerin yazıldığı doğrularla gösterilir. İlişkiyi belirleyen bağlantı ifadeleri ile iki kavram tamamlanarak anlamlı bir cümle oluşturur (Novak, 1998). Kavram haritaları; Bir konunun öğretiminde, Öğrenmeyi kolaylaştırmada, Öğrenme sürecini kontrol etmede ve kavram yanılgılarını ortaya çıkarmada, Değerlendirme yapmada 17.01.2016 18 TOLGA TORMAN

19 HAZIRLANMASI Bir konunun anlaşılması için önemli olan kavramlar seçilir. Seçilen kavramlar genelden özele doğru dizilir. Dizilen kavramlar arasındaki ara ilişkiler oklarla gösterilir. Ara ve çapraz bağlantılarının, okların yanına üstüne ya da altına eylemler yazılır.(örnektir,yapar vb.) Son olarak,birbirinden bağlanmış iki kavramı arasındaki ilişki gösteren önermeler ile mümkündür. 17.01.2016 19 TOLGA TORMAN

20 K AVRAM HARITALARININ AVANTAJLARI Anlamlı öğrenmeyi sağlamada oldukça etkilidir. Araç ve gereç olarak kullanıldığında,kavram öğretiminde görsellik sağlayarak öğretimi eğlenceli hale getirir. Önemli bilgilerin,önemsizlerden ayrılmasını sağlayarak zamandan tasarruf sağlar. Faklı öğrenme şekillerine ve öğrenciler arasındaki diğer bireysel faklılıklara hitap eder. Pek çok değişik konu,öğretim aşaması ve not seviyesi için uygundur. Öğrenilmesi,öğretilmesi ve kullanılması kolaydır. SINIRLILIKLARI Hazırlanması zordur uzmanlık gerektirir. Sık kullanımı öğrencilerde sıkılmalara neden olur. Yanlış kullanımlarda hedeften sapılabilir. 17.01.2016 20 TOLGA TORMAN

21 Türk sanat müziği MÜZİK Türü TÜRK MÜZİĞİ Türü BATI MÜZİĞİ KullanılanKullanılan Müzik aletleri Türk halk müziği Dini müzik Kullanılan VurmalılarÜflemelilerTelliler Ritim çalgıları Türü Yapılışına göre MetallilerAğaç Derililer Çalınışına göre Elle Mızraplılar Yapılışına göre Ağaç Türü Dilli örnek KAVAL Müzik Türk müziği Batı müziği Türk sanat müziği Türk halk müziği Dini müzik Müzik aletleri Vurmalılar Üflemeliler Telliler Ritim çalgıları Ağaç Metal Derililer Elle Mızrapla Tokmaklılar Dilli Omuzdan asmalı 17.01.2016 21 TOLGA TORMAN


"A LTERNATIF ÖLÇME VE DEĞERLENDIRME YÖNTEMLERI  Tek bir doğru cevabı olan çoktan seçmeli testlerin de içinde bulunduğu geleneksel değerlendirme dairesinin." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları