Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

DİL-KÜLTÜR-UYGARLIK İLİŞKİSİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "DİL-KÜLTÜR-UYGARLIK İLİŞKİSİ"— Sunum transkripti:

1 DİL-KÜLTÜR-UYGARLIK İLİŞKİSİ ali.iz@zirve.edu.tr

2 DİL KÜLTÜR UYGARLIK ARASINDAKİ İLİŞKİ
Dil sadece kelime ve dil bilgisi kurallarından ibaret değildir, her ikisinin de toplamından daha fazla anlamlara ve işlevlere sahiptir. İnsanların kültüründen, günlük yaşamından, tarihinden ve dünyayı algılama biçimi olan hayat felsefesinden yoğun olarak etkilenir. Dil sadece kelime ve dil bilgisi kurallarına indirgendiğinde soyut, anlamsız, işlevsiz ve günlük hayatta karşılığı olmayan harf kümelerine dönüşecektir.

3 DİL VE KÜLTÜR

4 Dil ve kültür, birbirlerini tamamlayan ve anlamlı kılan iki önemli öğedir. Mesela kadınların toplumsal alandaki mevcut konumuna tepki olarak ortaya çıkan feminist hareket, zaman içerisinde dildeki kullanımları da etkilemiş ve bazı dönüşümlerin yaşanmasına sebep olmuştur yüzyılın ikinci yarısında ortaya çıkan feminist hareket (Michel, 1993, 62) ortaya çıktığı toplumda konuşulan dilin kelime yapılarına ve günlük hayattaki kullanımlarına da etki etmiş, erkek egemen toplumsal yaşama yöneltilen eleştiriler zaman içerisinde erkek egemen söylemin de değişmesine neden olmuştur.

5 İngilizce'de kadınlar aleyhine olan, sadece erkeklere has olarak kullanılan bazı kelimeler ya nötrleştirilerek cinsiyet vurgusundan vazgeçmekte (policeman-police, fireman-firefighter, salesman-salesperson) veya kadınlar için yeni kelimeler türetilmektedir.

6 DİL ÖĞRETİMİNDE YAŞANILAN SIKINTILAR

7 Öğretilen yabancı dili sadece kelime ve dil bilgisi kurallarından ibaret sanmak, kültürel ve günlük yaşam kısmını ihmal etmekten kaynaklanmaktadır. Oysa dil kelimelerin ve dil bilgisi yapılarının rastgele bir araya gelmesinden oluşmaz; kelimelere ve yapılara anlam katan onların kullanıldığı bağlamdır. Dört temel becerinin (okuma, dinleme, konuşma, yazma) kazandırılması hedeflenen dil öğretiminde, iki temel beceri (okuma, dinleme), dilde üretilen sesli ve yazılı mesajların anlamlı hale getirilmesiyle kazanılmaktadır.

8 Türkiye de yaşayan bir insanın İngilizce öğrenmede karşılaştığı güçlüklerle, aynı şartlarda Avrupa'da yaşayan bir insanın karşılaşmaması Türkiye'de dil öğretiminde karşılaşılan öğretmen sıkıntısı veya yöntem sorununa indirgenemez. Aynı kültürel yapının insanları o kültürden beslenen farklı dilleri daha kolay, hızlı ve etkili öğrenir. Avrupadaki insanların ingilizceyi daha çabuk Yabancı dil öğreten kitapların, ülkelere veya kıtalara göre düzenleniyor olması. İngilizlerin dil öğretimindeki başarısı

9 Dil, milli kültürün temel unsuru ve taşıyıcısıdır
Dil, milli kültürün temel unsuru ve taşıyıcısıdır. Maddi- manevi kültürel değerlerin oluşmasında ve aktarılmasında dilin inkar kabul etmez bir rolü vardır. Edipler, kendi dönemlerindeki olayların, anlayışların, geleneklerin... izlerini ister istemez, yazılı veya sözlü olarak ortaya koydukları eserlerine yansıtırlar. Bu eserleri okuyan yeni nesil, kendi kültürünü, kendi değerlerini öğrenir ve sosyal bir miras olarak kendinden sonra gelenlere aktarır. Bütün bunlar dil sayesinde gerçekleştiği için dil ve kültür birbirini tamamlayan birbirinden ayrılmayan unsurlardır.

10 DİL VE KÜLTÜRÜN ORTAK ÖZELLİKLERİ
Dil ve kültür geçmiş ile gelecek arasında bir köprü vazifesi görür. 2. Bir toplumun oluşmasında ve ayakta kalmasında ortak dil ve kültürün önemli bir payı vardır. 3. Dil ve kültür bir toplumun yaşayış biçiminden önemli izler taşır. 4. Dil ve kültür bir milletin en önemli ortak özelliklerindendir. 5. Dil ve kültür'in ikisininde ilkeleri vardır.

11 6. Dil ve kültür nesilden nesile aktarılabilirler.
7. Dil ve kültür geliştirilebilirler. 8. Dil ve kültür toplumsaldır. 9. Dil ve kültür birbirlerini tamamlar ve ayrılmaz bir bütünü oluştururlar.


"DİL-KÜLTÜR-UYGARLIK İLİŞKİSİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları