Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İ şletmelerin Kuruluşu, İ ş Planı ve Fizibilite Yrd. Doç. Dr. Şule AYDIN TURAN.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İ şletmelerin Kuruluşu, İ ş Planı ve Fizibilite Yrd. Doç. Dr. Şule AYDIN TURAN."— Sunum transkripti:

1 İ şletmelerin Kuruluşu, İ ş Planı ve Fizibilite Yrd. Doç. Dr. Şule AYDIN TURAN

2 İ şletmelerin Kuruluşu Yatırım sürecinin aşamaları ◦ Yatırım düşüncesi- İ ş Fikri  Mutlaka daha önce yapılmamış bir iş olması gerekmiyor  Sıfırdan yeni bir iş  Var olan işi büyütmek  Ürünlerde de ğ işiklik  Üstünlüklerin başka alanlarda kullanma  Yeni ürün  Distributör olmak  Franchising

3 Yatırım sürecinin aşamaları ◦ Yapılabilirlik (fizibilite) araştırmaları  Ekonomik araştırmalar  Pazar araştırması, doymuş Pazar mı doymamış Pazar mı? Büyüme potansiyeli var mı? Karlılık potansiyeli nedir?  Teknik araştırmalar  üretim teknolojisinin seçimi ve gereklilikleri; lisans, patent olanakları, kuruluş yeri, kritik kaynaklar  Finansal araştırmalar  Yasal araştırmalar  Örgütsel araştırmalar  iş analizi, iş bölümü, yetki da ğ ılımı, insan kaynaklarının da ğ ılımı ◦ Yapılabilirlik projesi (ön proje) ◦ De ğ erlendirme ve yatırım kararı  Rantabilite !

4 Yatırım sürecinin aşamaları ◦ Kesin proje- İ ş Planı  Detaylandırma  ilk 5 yıl hayatta kalan işletmelerin %95’inin iş planı var  İ şletmenin özgeçmişi  İ şletme hakkında (yöneticiler için) genel bir resim  İ şletmenin kredi bulması; Paydaşların işletmeyi tanıması ve Amaçlara ulaşma derecesi için ölçüt

5 Yatırım sürecinin aşamaları  İ ş Planının Hedefleri  Kredi sa ğ layan kurumları ikna etmek  İ ş fikrinin uygulanabilirli ğ ini de ğ erlendirmek  İ şletme için rehberlik etmek  Çalışanların teminine yol göstermek  Müşteri ve tedarikçileri ikna etmek  İ ş planının İ çeri ğ i  Kapak sayfası,  içindekiler,  yönetici özeti,  işletmenin tanıtılması,  pazarlama planı ve stratejileri,  üretim planı,  yönetim takımı,  finansal plan

6 Yatırım sürecinin aşamaları 1. Kapak sayfası ◦ Firmanın adı, adresi, iletişim bilgileri ◦ Sahiplerin, üst düzey yöneticilerin adları ◦ Planın hazırlanma tarihi ◦ Hazırlayanların adı 2. Yönetici özeti (özlü biçimde) ◦ İ ş planının amaç ifadesi ◦ İ ş fikri ◦ Kimiz, ekibimizde kimler var, güçlü yönler, rekabet üstünlükleri ◦ Büyüme potansiyeli ◦ Pazarlar ◦ Finansal ihtiyaçlar ◦ Öngörüler

7 Yatırım sürecinin aşamaları 3. Örgütsel plan ◦ Yönetim ekibi ◦ Misyon bildirgesi ◦ Hukuki biçim ◦ Giriş stratejisi ◦ İ şin kurulaca ğ ı yer ve seçimi ◦ İ htiyaç duyulan personel

8 Yatırım sürecinin aşamaları 4. Pazarlama planı (fiyat, satış, strateji…) 5. Üretim planı (tedarik, ar-ge, üretim…) 6. Finansal plan (varsa geçmiş veriler, ilk yıla ilişkin tahminler, harcamalar nasıl sa ğ lanacak, yatırımın getirisi ne olacak, nakit akışı nasıl yönetilecek, başa-baş analizi…)

9 İ şletmelerin Kuruluşu ◦ Projenin uygulanması ◦ Faaliyete başlama

10 Kuruluş Yeri Seçimi Kuruluş Yeri Seçimi/Kararı ◦ Sadece yeni iş için de ğ il yer de ğ iştirme ve yeni tesisler için de zor bir karar ◦ Belirli bir ülkenin seçim, bölgenin seçimi, arsanın seçimi Kuruluş Yeri Seçimini Etkileyen Faktörler İ şletmenin faaliyet alanına göre öncelik sıralaması de ğ işecektir. ◦ Hammadde ve yardımcı malzeme ya da yarı-mamül ◦ Taşıma  Ulaşım kanallarına yakınlık ◦ Pazara yakınlık  Taşınması zor, bakım-onarım satış sonrası hizmet gerektirme, yaygın satış ya da niş pazarlara hitap etme ◦ İ şgücü (emek)

11 Kuruluş Yeri Seçimi Kuruluş Yeri Seçimini Etkileyen faktörler (dvm) ◦ Do ğ al kaynaklar ve enerji  Enerji ihtiyaç düzeyi  Suya ihtiyaç düzeyi ◦ Do ğ a koşulları ◦ Atıklar ◦ İ klim koşulları ◦ Özendirme önlemleri !  Enerji, ulaştırma, haberleşmede devlet yardımı  Yatırım indirimi, gümrük indirimi, özendirme kredisi, vergi iadesi vb.


"İ şletmelerin Kuruluşu, İ ş Planı ve Fizibilite Yrd. Doç. Dr. Şule AYDIN TURAN." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları