Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Petrol Jeolojisi (JFM- 435)

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Petrol Jeolojisi (JFM- 435)"— Sunum transkripti:

1 Petrol Jeolojisi (JFM- 435)
Petrol Kapanları Prof. Dr. Levent Gülen Ofis: 1303 Tel: Ders - 5

2 Petrol Kapanları Petrol kapanları sedimanter kaya tabakalarının deformasyonu veya sedimantasyonu sürecinde oluşan, petrol ve doğal gazın kolaylıkla içine göç edip, çıkamadığı jeolojik yapılardır. Petrol kapanlarında genellikle petrol ve doğal gazın yanısıra tuzlu su da bulunur. En üstte gaz, ortada petrol ve en altta da tuzlu su yer alır. Prof. Dr. Levent Gülen

3 Prof. Dr. Levent Gülen

4 Sıkışma Antiklinali Kapanı
Prof. Dr. Levent Gülen

5 Prof. Dr. Levent Gülen

6 Örtü Antiklinali Prof. Dr. Levent Gülen

7 Prof. Dr. Levent Gülen

8 Fay Petrol Kapanı Prof. Dr. Levent Gülen

9 Prof. Dr. Levent Gülen

10 Tuz Domu Petrol Kapanları
Prof. Dr. Levent Gülen

11 Tuz Domları (diyapirleri) neden oluşur?
Prof. Dr. Levent Gülen

12 Tuz Domları Civarında Oluşan Petrol Kapanları
Prof. Dr. Levent Gülen

13 Tuz Domu Petrol Kapanları
Prof. Dr. Levent Gülen

14 Prof. Dr. Levent Gülen

15 Prof. Dr. Levent Gülen

16 1- Kamalanma nedir ? 2- Uyumsuzluk nedir? Prof. Dr. Levent Gülen

17 Prof. Dr. Levent Gülen

18 Uyumsuzluklar Sedimanter tabakalar arasında bir zaman aşımı (Hiatus)
bulunması halinde bu tür sedimanter tabaka dokanakları uyumsuzluk olarak tanımlanır. Başlıca dört ana uyumsuzluk türü vardır. 1- Açısal uyumsuzluk (Angular unconformity) 2- Koşut uyumsuzluk (Disconformity) 3- Yalın uyumsuzluk (Paraconformity) 4- Ayrımlı kayaç uyumsuzluğu (Nonconformity) Prof. Dr. Levent Gülen

19 Açısal Uyumsuzluk (Angular Unconformity)
Bu tür uyumsuzlukta genç sedimanter tabakalar, daha yaşlı olan, deformasyona uğramış kıvrımlar veya eğimli tabakalar üzerinde yer alırlar. Uyumsuzluk düzlemini yaşlı kayaların aşınma yüzeyi oluşturur ve bu aşınma yüzeyi bir zaman aşımına karşılık gelir. Prof. Dr. Levent Gülen

20 Koşut Uyumsuzluk (Disconformity)
Eğer uyumsuzluk düzleminin üzerinde ve altında yer alan tabakalar birbirine paralel ve genç ile yaşlı tabakalar arasındaki uyumsuzluk düzeyi bir erozyon yüzeyi ise bu tür uyumsuzluklar koşut uyumsuzluk olarak tanımlanır. Prof. Dr. Levent Gülen

21 Yalın Uyumsuzluk (Paraconformity)
Yalın uyumsuzluğu tabaka ilişkilerine bakarak tanımak oldukça zordur. Çünkü bu tür uyumsuzlukta genç ve yaşlı tabakalar birbirlerine paralel olup, aralarında bir erozyon yüzeyi bulunmaz. Bu tür uyumsuzlukların varlığı ancak paleontolojik veya jeokronolojik yaş saptamaları sonucunda sedimanter tabakaların yaşları arasında bir zaman aralığı bulunması sayesinde anlaşılabilir. Prof. Dr. Levent Gülen

22 Ayrımlı Kayaç Uyumsuzluğu (Nonconformity)
Eğer uyumsuzluk yüzeyi genç sedimanter kayalar ile daha yaşlı magmatik veya metamorfik kayaçların erozyon yüzeyinden oluşuyorsa bu tür uyumsuzluk ayrımlı kayaç uyumsuzluğu olarak tanımlanır. Prof. Dr. Levent Gülen

23 Prof. Dr. Levent Gülen

24 Kamalanma Petrol Kapanı
Prof. Dr. Levent Gülen

25 Uyumsuzluk Petrol Kapanı
Prof. Dr. Levent Gülen

26 Prof. Dr. Levent Gülen

27 Prof. Dr. Levent Gülen

28

29


"Petrol Jeolojisi (JFM- 435)" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları