Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

HÜSEYİN SEYMEN SORGUNAİHL

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "HÜSEYİN SEYMEN SORGUNAİHL"— Sunum transkripti:

1 HÜSEYİN SEYMEN SORGUNAİHL
ÖĞRENME ALANI AHLAK VE DEĞERLER HÜSEYİN SEYMEN SORGUNAİHL

2 9. SINIF ÖĞRENME ALANLARI
1 4 İNANÇ VAHİY VE AKIL 2 6 İBADET DİN VE LAİKLİK 3 5 7 HZ. MUHAMMED AHLAK VE DEĞERLER DİN, KÜLTÜR VE MEDENİYET HÜSEYİN SEYMEN SORGUNAİHL

3 HÜSEYİN SEYMEN SORGUNAİHL
ÜNİTE 5 DEĞERLER VE AİLE HÜSEYİN SEYMEN SORGUNAİHL

4 HÜSEYİN SEYMEN SORGUNAİHL
ÜNİTE KONULARI 1.DEĞER NEDİR VE NASIL OLUŞUR? 2.DEĞERLERİN OLUŞUMUNA DİNİN ETKİSİ 2.1.ÖRF VE ADETLERİN DİNLE İLİŞKİSİ 2.2.AHLÂKÎ DEĞERLERİN DİNLE İLİŞKİSİ 3. KİŞİLİK GELİŞİMİNDE DEĞERLERİN ETKİSİ 4. TOPLUMU BİRLEŞTİREN TEMEL DEĞERLER 4.1. VATAN VE ÜLKÜ BİRLİĞİ 4.2. BAYRAK VE İSTİKLÂL MARŞI 4.3. HÜRRİYET VE BAĞIMSIZLIK 4.4. İNSAN HAKLARINA SAYGI 4.5. MİLLÎ SECİYE KAVRAMI VE ATATÜRK 5. AİLE TOPLUMUN TEMELİDİR. 6. DİNLER EVLİLİĞE ÖNEM VERİR. 7. KUR’AN’DAN VE HZ PEYGAMBER’DEN AİLE İLE İLGİLİ ÖĞÜTLER 7.1. AİLENİN KURULMASI VE KORUNMASI İLE İLGİLİ ÖĞÜTLER 7.2. AİLE İÇİ İLETİŞİM İLE İLGİLİ ÖĞÜTLER 7.3. AİLE İÇİ GÖREV VE SORUMLULUKLA İLGİLİ ÖĞÜTLE HÜSEYİN SEYMEN SORGUNAİHL

5 1.DEĞER NEDİR VE NASIL OLUŞUR?
Değer; bir toplum içinde veya insanlar arasında benimsenmiş ve yaşatılmakta olan her türlü duyuş, düşünüş, davranış, kural ve kıymettir. Değer kavramı insana özeldir. Söz ve davranışların doğru, yanlış, güzel, çirkin, iyi, kötü şeklinde tanımlanmasını sağlayan temel etken değerdir. Bu bakımdan günlük kullanımda iyi, kötü denildiğinde ahlaki değerler; güzel veya güzel değil denildiğinde sanatsal değerler; helal, haram denildiğinde ise dini değerler kastedilir. HÜSEYİN SEYMEN SORGUNAİHL

6 HÜSEYİN SEYMEN SORGUNAİHL
DEĞERLER SANATSAL DEĞERLER AHLAKİ DEĞERLER DİNİ DEĞERLER GÜNAH İYİ GÜZEL ÇİRKİN KÖTÜ SEVAP İNSAN EYLEMLERİ HÜSEYİN SEYMEN SORGUNAİHL

7 1.DEĞER NEDİR VE NASIL OLUŞUR?
Gelenek ve göreneklerle birlikte adalet, hak, hukuk, hürriyet, düşünce, ilim, medeniyet, dil, vatan ve millet sevgisi de değerler arasında yer alır. Din duygusu, sahip olunan bu değer ve özelliklerden fert ve toplum için faydalı olanları ön plana çıkarır. Değerlerin oluşumunda, insanların doğuştan getirdiği özellikler ile yaşadığı sosyal çevre etkin bir rol oynar. HÜSEYİN SEYMEN SORGUNAİHL

8 HÜSEYİN SEYMEN SORGUNAİHL
İNSANIN DOĞUŞTAN GETİRDİĞİ DEĞERLER OLUMLU DEĞERLER OLUMSUZ DEĞERLER SEVGİ BENCİLLİK SAYGI ÇEKEMEMEZLİK İNANMA KUŞKU DOĞRULUK ÇEKEMEMEZLİK YARDIMLAŞMA İNTİKAM HÜSEYİN SEYMEN SORGUNAİHL

9 1.DEĞER NEDİR VE NASIL OLUŞUR?
İnsani değerlerin temeli öncelikle aile ortamı içerisinde atılır. Bir toplumda değerlerin devamını sağlamak, ailenin topluma yetenekli insanlar kazandırmasına bağlıdır. Anne babaya hürmet etmek, Kimsesizleri gözetmek, büyükleri sayıp küçükleri sevmek, Yalan söylememek, doğru ve dürüst davranmak, Adil ve güvenilir olmak gibi değerler, öncelikle aile ortamı içerisinde yer bulur ve zamanla toplumun diğer bireylerine yayılır. HÜSEYİN SEYMEN SORGUNAİHL

10 HÜSEYİN SEYMEN SORGUNAİHL
DEĞERLERİN KAYNAĞI YAKIN ÇEVRE TOPLUM AİLE DİN EĞİTİM ADALET UMUT DOĞRULUK ÖZGÜRLÜK DÜRÜSTLÜK BÜYÜĞE SAYGI GÜVEN KÜÇÜĞE SEVGİ SEVGİ VATAN SEVGİSİ HÜSEYİN SEYMEN SORGUNAİHL

11 1.DEĞER NEDİR VE NASIL OLUŞUR?
Olumlu değerlerle donanmış bir insan, bulunduğu çevrede değerlerin kalıcı olmasını sağlar. Çünkü değerleri insan şekillendirir. Değerler ise toplumların milli benliğinin temelini oluşturur. Buna bağlı olarak yaşadığımız dünyada birbirinden farklı milletler ve değerler var olmuştur. Değerlerin, yaşamı anlamlandırma, iş, eş, arkadaş ve dost seçiminde etkin rol oynadığını bilir. Bununla birlikte vatan sevgisi, şehitlik ve gazilik duygusu gibi yüksek meziyetlerin temelinde yer alan değerleri önemser. HÜSEYİN SEYMEN SORGUNAİHL

12 DEĞERLERİN ÖZELLİKLERİ
İNSAN, AKIL SAHİBİ OLDUĞU İÇİN DEĞERLERİ VARDIR; DİĞER CANLILARIN DEĞER DÜNYASI YOKTUR. DEĞERLER KİŞİYE VE TOPLUMSAL HAYATA YÖN VERİR. TOPLUMSAL KÜLTÜRE ANLAM KATARLAR. DEĞERLERİN OLUŞUMUNDA İNSANIN DOĞUŞTAN GETİRDİĞİ ÖZELLİKLER ETKİLİDİR. KİŞİSEL OLMAKTAN ÇOK TOPLUMUN ORTAK MALIDIR. DEĞERLERİN TEMELİ ÖNCELİKLE AİLE ORTAMIDIR. KİŞİLER YÜCE DEĞERLER İÇİN ÖZVERİLERDE BULUNURLAR VE GEREKTİĞİNDE ÖLÜMÜ BİLE GÖZE ALIRLAR. DEĞERLERİ İNSAN ŞEKİLLENDİRİR. DEĞERLER İNSANLARI, İNSANLAR DA DEĞERLERİ YAŞATIR. İNSANIN AKLINI VE DUYGULARINI OLUMLU YÖNDE KULLANMASINI SAĞLAR. HÜSEYİN SEYMEN SORGUNAİHL

13 HÜSEYİN SEYMEN SORGUNAİHL
ÜNİTE KONULARI 1.DEĞER NEDİR VE NASIL OLUŞUR? 2.DEĞERLERİN OLUŞUMUNA DİNİN ETKİSİ 2.1.ÖRF VE ADETLERİN DİNLE İLİŞKİSİ 2.2.AHLAKİ DEĞERLERİN DİNLE İLİŞKİSİ 3. KİŞİLİK GELİŞİMİNDE DEĞERLERİN ETKİSİ 4. TOPLUMU BİRLEŞTİREN TEMEL DEĞERLER 4.1. VATAN VE ÜLKÜ BİRLİĞİ 4.2. BAYRAK VE İSTİKLÂL MARŞI 4.3. HÜRRİYET VE BAĞIMSIZLIK 4.4. İNSAN HAKLARINA SAYGI 4.5. MİLLÎ SECİYE KAVRAMI VE ATATÜRK 5. AİLE TOPLUMUN TEMELİDİR. 6. DİNLER EVLİLİĞE ÖNEM VERİR. 7. KUR’AN’DAN VE HZ PEYGAMBER’DEN AİLE İLE İLGİLİ ÖĞÜTLER 7.1. AİLENİN KURULMASI VE KORUNMASI İLE İLGİLİ ÖĞÜTLER 7.2. AİLE İÇİ İLETİŞİM İLE İLGİLİ ÖĞÜTLER 7.3. AİLE İÇİ GÖREV VE SORUMLULUKLA İLGİLİ ÖĞÜTLE HÜSEYİN SEYMEN SORGUNAİHL

14 2. DEĞERLERİN OLUŞUMUNA DİNİN ETKİSİ
Din, toplumsal değerlerin şekillenmesi ve toplumda yer edinmesinde önemli bir kaynaktır. Bu bakımdan fert ve toplumlar, değerlerin oluşumunda dinin öğütlerine önem vermişlerdir. Gelenek, görenek, dil, sanat, ahlak, ekonomi, düşünce ve felsefenin oluşturduğu kültürel dokuya bakıldığında, dinin önemi görülür. HÜSEYİN SEYMEN SORGUNAİHL

15 2. DEĞERLERİN OLUŞUMUNA DİNİN ETKİSİ
Din, toplumun sahip olduğu değerlerden insanlığa faydalı olanları devam ettirerek bunlara yeni değerler katar. İslam, temel prensiplerine ters düşmeyen sosyal değerlere uyulup benimsenmesini, bunlara saygı duyulmasını istemiştir. Değerleri şekillendiren söz ve davranışların dünya ve ahiret mutluluğunu sağlamaya yönelik olması din bakımından önemlidir. HÜSEYİN SEYMEN SORGUNAİHL

16 2. DEĞERLERİN OLUŞUMUNA DİNİN ETKİSİ
Değerlerin özünde yatan din gerçeğini Hz. Peygamberin sıkça yaptığı dua olan "Allah'ım bana dünya ve ahirette mutluluk ve güzellik ver." ayetinde görmekteyiz. HÜSEYİN SEYMEN SORGUNAİHL

17 DİNİN ETKİSİ İLE OLUŞAN YÜCE DEĞERLERDEN BAZILARI
Yetim ve öksüze yardım etmek, Yetim ve öksüzü gözetip kollamak, Küçükleri sevip büyüklere saygılı olmak, Akraba ve komşulardan oluşan yakın çevremize iyi davranmak, Misafire ikramda bulunmak, Doğal afet, yangın ve kazalarda insanlara yardıma koşmak. HÜSEYİN SEYMEN SORGUNAİHL

18 2. DEĞERLERİN OLUŞUMUNA DİNİN ETKİSİ
2.1. ÖRF VE ADETLERİN DİNLE İLİŞKİSİ 2.2.AHLAKİ DEĞERLERİN DİNLE İLİŞKİSİ HÜSEYİN SEYMEN SORGUNAİHL

19 2.1. ÖRF VE ÂDETLERİN DİNLE İLİŞKİSİ
Örf (gelenek); Bir toplumda, eskiden beri uygulana gelen, dolayısıyla kuşaktan kuşağa iletilen, yaptırım gücü olan kültürel değer, alışkanlık, bilgi, töre ve davranışlardır. Örf, akla aykırı olmayan ve dinin de onayladığı tutum ve davranışlardır. Âdet (görenek); Bir şeyi eskiden beri görüldüğü gibi yapma alışkanlığıdır. Genel anlamda ise örf ve âdet, insanların düşünce, tutum ve davranışlarının pratikleşmiş hâlidir. HÜSEYİN SEYMEN SORGUNAİHL

20 2.1. ÖRF VE ÂDETLERİN DİNLE İLİŞKİSİ
Toplumda var olan inançlar, gelenek ve göreneklerin şekillenmesini ve devamlılığını sağlar. Bazen dinin kuralları ile örf birbirleri yerine kullanılır. Toplumumuzda; “Dinimize, örf ve âdetlerimize göre” diye başlayan cümlelere toplum tarafından benimsendiği için genelde itiraz edilmez. Sosyal hayat, ağırlıklı olarak bu yazısız kurallarla şekillenmiştir. HÜSEYİN SEYMEN SORGUNAİHL

21 TEMELİ DİN DUYGUSU OLAN ÖRF VE ADETLER
BAYRAMLAŞMA NİŞAN SELAMLAŞMA EVLENME HASTA ZİYARETİ CENAZE TÖRENİ AD KOYMA MEVLİT SÜNNET OLMA TAZİYE HÜSEYİN SEYMEN SORGUNAİHL

22 2.1. ÖRF VE ÂDETLERİN DİNLE İLİŞKİSİ
Zamanla bu davranışlara, din yerine örf ve adet denilerek devam edilmiş, bunlar alışkanlık haline dönüşmüştür. Toplumumuzda örf ve adetler, dini kurallarla beraber anılmaktadır. Davetlere icabet etmek, anne babaya saygılı davranmak, okunan Kuran ve ezana saygı duymak gibi hem dini hem de örfi uygulamalar zamanla birbirinden ayrılmaz olmuştur. HÜSEYİN SEYMEN SORGUNAİHL

23 ÖRF VE ADETLERİN ÖZELLİKLERİ
YAZILI DEĞİLLİRDİR. HALK KENDİLİĞİNDEN UYAR. TOPLULUK İÇİNDE ESKİDEN BERİ UYULAN KURALLARDIR. KOLAY KOLAY DEĞİŞMEYEN SOSYAL KURALLARDIR. TAKLİT VE ALIŞKANLIĞA DAYANIRLAR. ORTAKLAŞA ALIŞILMIŞ DAVRANIŞ BİÇİMLERİDİR. HÜSEYİN SEYMEN SORGUNAİHL

24 2.1. ÖRF VE ÂDETLERİN DİNLE İLİŞKİSİ
Örf ve adetlere bağlılık zamanla dinin gereklerinden sayılır olmuştur. Örneğin selamlaşmanın örf ve adetlerimiz arasında önemli bir yeri vardır. Bu konuda Yüce Allah şöyle buyurur; HÜSEYİN SEYMEN SORGUNAİHL

25 AYET “Size selam verildiği zaman, ondan daha güzeliyle veya
aynı selamla karşılık verin...” "...Evlere girdiğiniz zaman birbirinize, Allah katından mübarek ve hoş bir esenlik dileği olarak selam verin..." HÜSEYİN SEYMEN SORGUNAİHL

26 2.1. ÖRF VE ÂDETLERİN DİNLE İLİŞKİSİ
Ayrıca yeni doğan çocuğa genelde yiğitlik, cesaret ve kahramanlığı çağrıştıran isimler ya da Hz. Peygambere ve ailesine ait isimler verilir. Bu şekilde ona duyulan sevgi ifade edilmek istenir. Çocuğun adını koyarken sağ kulağına ezan okumak, sol kulağına kamet getirmek gelenek hâlini almıştır. Böylelikle bebeğin ilk işittiği sözlerin dine ait olması istenir. HÜSEYİN SEYMEN SORGUNAİHL

27 2.1. ÖRF VE ÂDETLERİN DİNLE İLİŞKİSİ
İnsan başkalarına zarar vermemeli, çevreyi kirletmemelidir. Ayrıca devlet malını korumalı, su, elektrik ve gıdayı israf etmemedir. Bunun yanında insanlara kırıcı ve ölçüsüz davranmamalı, yaşlılara yardım etmeli, yetim ve öksüz çocuklara iyi davranmalı, anne babayı sevip saymalı, kendi arkadaşlarına ve öğretmenlerine güzel söz söylemelidir. HÜSEYİN SEYMEN SORGUNAİHL

28 2.1. ÖRF VE ÂDETLERİN DİNLE İLİŞKİSİ
Dinimizin ve örfümüzün önem verdiği tutum ve davranışları sergileyen insan, iç dünyasında huzur ve mutluluk duyar. Olumlu davranışlar toplum tarafından ödüllendirilirken dinî bakımdan Allah'ın sevgisini kazanır. Hasta olan yakınlarımıza yardımcı olmak, dini bayramlarda büyükleri ziyaret etmek, insanlara tebessüm etmek, hayırsever olmak gibi tutum ve davranışlar, İslam dininin izlerini taşır. HÜSEYİN SEYMEN SORGUNAİHL

29 tok yatan bizden değildir.”
HADİSİ ŞERİF “Komşusu açken tok yatan bizden değildir.” HÜSEYİN SEYMEN SORGUNAİHL

30 2.1. ÖRF VE ÂDETLERİN DİNLE İLİŞKİSİ
Örf ve adetlerin toplum tarafından korunup yaşatılması, bunların o toplumun inanç, ahlak ve değerlerine uygun olmasına bağlıdır. Örf, İslam dininde temel uygulama alanında da (fıkıh) müracaat kaynağı olmuş ve İslam'ın temel esaslarına ters düşmediği sürece uyulması gereken değerler arasında yer almıştır. İnanç, ahlak ve değerlere aykırı olan örf ve adetler toplumun huzurunu bozdukları gibi zamanla uygulamadan kalkmıştır. HÜSEYİN SEYMEN SORGUNAİHL

31 2.1. ÖRF VE ÂDETLERİN DİNLE İLİŞKİSİ
İslam dini insana ve topluma zarar verici örf ve adetleri kabul etmemiştir. Kan davası, başlık parası gibi tutum ve davranışlar bunlara örnek olarak verilebilir. Atatürk; her milletin kendine göre bir gelenek ve göreneği olduğunu ve her milletin milli özellikleri bulunduğunu dile getirmiştir. HÜSEYİN SEYMEN SORGUNAİHL

32 “Her milletin kendine özgü geleneği,
ATATÜRK DİYOR Kİ; “Her milletin kendine özgü geleneği, kendine özgü âdetleri, kendine göre millî özellikleri vardır. Hiçbir millet aynen diğer bir milletin taklitçisi olmamalıdır. Çünkü böyle bir millet ne taklit ettiği milletin aynısıdır ne de kendi milliyeti içinde kalabilir. Bunun sonu şüphe yok ki hüsrandır.” HÜSEYİN SEYMEN SORGUNAİHL

33 2.1. ÖRF VE ÂDETLERİN DİNLE İLİŞKİSİ
Bizler de kendi değerlerimiz olan örf ve âdetlerimizi korumalı, onları yaşatmalıyız. Dinimizin onayladığı örf ve âdetlerimize yaşantımızda yer vermemiz, bunları gelecek nesillere aktarmamız, toplumsal huzur ve barışın sağlanması için önemlidir. HÜSEYİN SEYMEN SORGUNAİHL

34 2. DEĞERLERİN OLUŞUMUNA DİNİN ETKİSİ
2.1. ÖRF VE ADETLERİN DİNLE İLİŞKİSİ 2.2.AHLAKİ DEĞERLERİN DİNLE İLİŞKİSİ HÜSEYİN SEYMEN SORGUNAİHL

35 2.2. AHLAKİ DEĞERLERİN DİNLE İLİŞKİSİ
Ahlak sözlükte; seciye, tabiat, huy gibi anlamlara gelmektedir. İnsanın iyi veya kötü olarak vasıflandırılmasına yol açan söz ve davranışların geneline ahlak denir. Ahlak, insanı mutlu veya mutsuz edecek davranışları açıklar. Böylece insanın iyi davranışlar sergileyip kötü davranışlardan uzaklaşmasını ister. HÜSEYİN SEYMEN SORGUNAİHL

36 İSLAM'IN AHLAK İLKELERİ
Allah'ın bütün yarattıklarına karşı merhametli olmak. İnsani ilişkilerde dürüst, güvenilir, samimi, iyi niyetli olmak. Fedakâr davranmak. Karşılıksız sevmek vb. gibidir. HÜSEYİN SEYMEN SORGUNAİHL

37 2.2. AHLAKİ DEĞERLERİN DİNLE İLİŞKİSİ
İslam ahlakının asıl kaynağı Kuran ve onun ışığında oluşan sünnettir. Nitekim Hz. Aişe, bir soru üzerine Hz. Peygamberin ahlakının Kuran ahlakı olduğunu belirtmiştir. Allah insana iyilik ve kötülük yapabilme gücü vermiş, bunlardan iyi olanları yapmanın insana yarar getireceğini dile getirmiştir. Hz. Peygamber de iyiliğe bağlı olarak hissedilen sevinç ve kötülüğün sebep olduğu pişmanlık ve acı, ahlaki değerlerin oluşmasında önemlidir. HÜSEYİN SEYMEN SORGUNAİHL

38 kurtuluşa ermiş, onu kirletense
AYET “Nefsini temiz tutan kurtuluşa ermiş, onu kirletense hüsrana uğramıştır.” HÜSEYİN SEYMEN SORGUNAİHL

39 “Bir insan iyilik yaptığında sevinç, kötülük yaptığında üzüntü
HADİSİ ŞERİF “Bir insan iyilik yaptığında sevinç, kötülük yaptığında üzüntü duyabiliyorsa o gerçek mümindir.” HÜSEYİN SEYMEN SORGUNAİHL

40 2.2. AHLAKİ DEĞERLERİN DİNLE İLİŞKİSİ
Kaynağını dinden alan ahlaki değerler, insanların hatalarını anlayıp onlardan yüz çevirmeye ve Allah'tan bağış dilemeye yönlendirir. Bu bakımdan ahlakın şekillenmesinde din önemli bir yere sahiptir. Hz. Muhammet dinimizin güzel ahlakı önemsediğini şöyle vurgulamıştır; HÜSEYİN SEYMEN SORGUNAİHL

41 “Ben güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim.”
HADİSİ ŞERİF “Ben güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim.” “Sizin en hayırlı olanınız ahlakı güzel olanınızdır.” HÜSEYİN SEYMEN SORGUNAİHL

42 2.2. AHLAKİ DEĞERLERİN DİNLE İLİŞKİSİ
Din doğru olmayı emreder; Ahlak ise doğruluğun iyi bir davranış olduğunu söyler. Yalan söylemek dinde haram, ahlakta ise kötüdür. İftira etmek, dedikodu yapmak, kibirlenmek, alay etmek, hem dine hem ahlaka aykırı davranışlardır. Kaynağını dinden alan ahlaki kuralların sürekliliği, dinin öneri ve öğüdüne bağlıdır. HÜSEYİN SEYMEN SORGUNAİHL

43 2.2. AHLAKİ DEĞERLERİN DİNLE İLİŞKİSİ
Güzel davranışlar, Allah'ın rızasını kazanma şeklinde dinde karşılık bulurken toplumda da bireyler arasında sevgi ve şefkatin gelişmesini sağlar. Dinlerin iyi dediklerine iyi, kötü dediklerine kötü, doğru dediklerine doğru, yanlış dediklerine yanlış denilmesi, ahlaki değerlerin toplumsal yönüdür. Zamanla ahlaki değerlerle dinî değerler bütünleşir. HÜSEYİN SEYMEN SORGUNAİHL

44 2.2. AHLAKİ DEĞERLERİN DİNLE İLİŞKİSİ
Büyüklere saygı duymak, yardımsever olmak, çevreyi korumak, cana kıymamak ve hırsızlık yapmamak gibi ahlaki değerler birçok toplum tarafından benimsendiği için evrensel nitelik kazanmıştır. HÜSEYİN SEYMEN SORGUNAİHL

45 HÜSEYİN SEYMEN SORGUNAİHL
ÜNİTE KONULARI 1.DEĞER NEDİR VE NASIL OLUŞUR? 2.DEĞERLERİN OLUŞUMUNA DİNİN ETKİSİ 2.1.ÖRF VE ADETLERİN DİNLE İLİŞKİSİ 2.2.AHLÂKÎ DEĞERLERİN DİNLE İLİŞKİSİ 3. KİŞİLİK GELİŞİMİNDE DEĞERLERİN ETKİSİ 4. TOPLUMU BİRLEŞTİREN TEMEL DEĞERLER 4.1. VATAN VE ÜLKÜ BİRLİĞİ 4.2. BAYRAK VE İSTİKLÂL MARŞI 4.3. HÜRRİYET VE BAĞIMSIZLIK 4.4. İNSAN HAKLARINA SAYGI 4.5. MİLLÎ SECİYE KAVRAMI VE ATATÜRK 5. AİLE TOPLUMUN TEMELİDİR. 6. DİNLER EVLİLİĞE ÖNEM VERİR. 7. KUR’AN’DAN VE HZ PEYGAMBER’DEN AİLE İLE İLGİLİ ÖĞÜTLER 7.1. AİLENİN KURULMASI VE KORUNMASI İLE İLGİLİ ÖĞÜTLER 7.2. AİLE İÇİ İLETİŞİM İLE İLGİLİ ÖĞÜTLER 7.3. AİLE İÇİ GÖREV VE SORUMLULUKLA İLGİLİ ÖĞÜTLE HÜSEYİN SEYMEN SORGUNAİHL

46 3. KİŞİLİK GELİŞİMİNDE DEĞERLERİN ETKİSİ
İnsan hayatı genel hatlarıyla bebeklik, çocukluk, gençlik, yetişkinlik ve yaşlılık gibi safhalara ayrılır. Bebeklik ve çocukluk dönemleri kişilik gelişiminde iki önemli aşamadır. Çocuğun bu dönemde duyduğu, gördüğü ve öğrendiği ne varsa ileriki yaşların ilk örneği oluşturur. Bu manada aile içerisinde sevgi, saygı ve merhamet gibi ahlaki değerlerin yaşanması önem arz eder. HÜSEYİN SEYMEN SORGUNAİHL

47 3. KİŞİLİK GELİŞİMİNDE DEĞERLERİN ETKİSİ
Çocuğun kişiliğinin şekillenmesinde önce ailesinin, sonra içinde yaşadığı çevrenin ve aldığı eğitimin önemi büyüktür. Bu şekilde insanın gelişim devrelerinin her birinde onu etkileyecek ve kişiliğini temellendirecek değerler kurulur. Değerlerin kişilik gelişiminde önemli etkisi vardır. Bu etkinin düzeyi kişi ve topluma göre farklılık arz eder. HÜSEYİN SEYMEN SORGUNAİHL

48 HÜSEYİN SEYMEN SORGUNAİHL
KİŞİNİN YARADILIŞTAN GETİRDİĞİ ÖZELLİKLERİ OKUL İNSANIN KİŞİLİK GELİŞİMNİDE ROL OYNAYAN UNSURLAR TOPLUM AİLE HÜSEYİN SEYMEN SORGUNAİHL

49 3. KİŞİLİK GELİŞİMİNDE DEĞERLERİN ETKİSİ
Aile ve toplumda değerlere fazlaca yer verilmesi, kişilik gelişiminde sevgi, şefkat, doğruluk, yardımseverlik, vatan ve millet sevgisi gibi erdemlerin kalıcı bir şekilde yer etmesine imkân sağlar. İnsan her türlü değerin etkisine açıktır. İslam dini, faydalı ve yapıcı değerlerin önünü açmış, kötü davranışların yayılmasını engellemek istemiştir. HÜSEYİN SEYMEN SORGUNAİHL

50 Rabbin kullara zulmedici değildir.”
AYET “Kim iyi bir iş yaparsa, bu kendi lehinedir. Kim de kötülük yaparsa kendi aleyhinedir. Rabbin kullara zulmedici değildir.” HÜSEYİN SEYMEN SORGUNAİHL

51 HÜSEYİN SEYMEN SORGUNAİHL
DEĞERLER VE ETKİLERİ ALLAH’ IN VARLIĞINA İNANMAK ALLAH SEVGİSİ OLUŞTURUR. AHLAKLI VE ERDEMLİ YAŞAMA İSTEĞİ SEVGİ, SAYGI, HOŞGÖRÜ, ADALET, MERHAMET VB. DUYGULARI GELİŞTİRİR. ALLAH’ IN HERŞEYİ YARATTIĞINI BİLMEK KENDİ DIŞINDAKİ VARLIKLARI SEVMEYİ ÖĞRETİR. AHİRET İNANCI HESAP VERME DUYGUSU GELİŞTİRİR BAŞKALARINA ZARAR VEREMEZ. DİNİ ÖĞÜTLERİ DİNLEMEK YALAN SÖYLEMEME, CANA KIYMAMA VB. GİBİ DEĞERLERİ KAZANIR. HÜSEYİN SEYMEN SORGUNAİHL

52 HÜSEYİN SEYMEN SORGUNAİHL
DOĞRU DİNİ DEĞERLER YANLIŞ YORUM VE ANLAYIŞLAR YANLIŞ, TUTARSIZ KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ DOĞRU, TUTARLI KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ HÜSEYİN SEYMEN SORGUNAİHL

53 3. KİŞİLİK GELİŞİMİNDE DEĞERLERİN ETKİSİ
Dini ve ahlaki değerler, insana şahsiyet ve kişilik kazandırır. Bireyin; insani, ahlaki ve milli değerleri öğrenip yaşaması ve onlara kendi hayatında yer vermesi, kişiliğinin olgunlaşmasını sağlar. Kişiliği olgunlaşmış insanlarda mertlik, doğruluk, misafirperverlik, çalışkanlık, üretkenlik, adalet, başkalarının düşünce ve fikirlerine saygılı olmak gibi erdemler görülür. Bizler de değerlerimize sahip çıkmalı, hayatımızda onlara yer vermeliyiz. HÜSEYİN SEYMEN SORGUNAİHL

54 HÜSEYİN SEYMEN SORGUNAİHL
DOĞRULUK SÖZÜNDE DURMA CESARET İDEAL KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ FEDAKARLIK ADALET MERHAMET SORUMLULUK YARDIMSEVERLİK HÜSEYİN SEYMEN SORGUNAİHL

55 HÜSEYİN SEYMEN SORGUNAİHL
ÜNİTE KONULARI 1.DEĞER NEDİR VE NASIL OLUŞUR? 2.DEĞERLERİN OLUŞUMUNA DİNİN ETKİSİ 2.1.ÖRF VE ADETLERİN DİNLE İLİŞKİSİ 2.2.AHLÂKÎ DEĞERLERİN DİNLE İLİŞKİSİ 3. KİŞİLİK GELİŞİMİNDE DEĞERLERİN ETKİSİ 4. TOPLUMU BİRLEŞTİREN TEMEL DEĞERLER 4.1. VATAN VE ÜLKÜ BİRLİĞİ 4.2. BAYRAK VE İSTİKLÂL MARŞI 4.3. HÜRRİYET VE BAĞIMSIZLIK 4.4. İNSAN HAKLARINA SAYGI 4.5. MİLLÎ SECİYE KAVRAMI VE ATATÜRK 5. AİLE TOPLUMUN TEMELİDİR. 6. DİNLER EVLİLİĞE ÖNEM VERİR. 7. KUR’AN’DAN VE HZ PEYGAMBER’DEN AİLE İLE İLGİLİ ÖĞÜTLER 7.1. AİLENİN KURULMASI VE KORUNMASI İLE İLGİLİ ÖĞÜTLER 7.2. AİLE İÇİ İLETİŞİM İLE İLGİLİ ÖĞÜTLER 7.3. AİLE İÇİ GÖREV VE SORUMLULUKLA İLGİLİ ÖĞÜTLE HÜSEYİN SEYMEN SORGUNAİHL

56 4. TOPLUMU BİRLEŞTİREN TEMEL DEĞERLER
Her toplumun kendine özgü değerleri vardır. Bu değerler, toplum içindeki fertleri bir arada tutarken toplumları da birbirinden ayırır. Vatan ve millet sevgisi, ülkü ve ideal birliği, bayrak ve milli marş, hürriyet ve bağımsızlık coşkusu, insan hak ve hürriyetlerine saygı ortak değerlerin başında gelir. Toplumu oluşturan bireylerin sahip oldukları farklılıklara zenginlik olarak bakılmasını sağlayan temel etken değerlerdir. HÜSEYİN SEYMEN SORGUNAİHL

57 TOPLUMU BİRLEŞTİREN TEMEL DEĞERLER
VATAN VE ÜLKÜ BİRLİĞİ BAYRAK VE İSTİKLAL MARŞI HÜRRİYET VE BAĞIMSIZLIK İNSAN HAKLARINA SAYGI MİLLİ SECİYE KAVRAMI HÜSEYİN SEYMEN SORGUNAİHL

58 HÜSEYİN SEYMEN SORGUNAİHL
4.1. VATAN VE ÜLKÜ BİRLİĞİ Vatan; can, mal, namus gibi maddi ve manevi değerlerin korunup yaşatıldığı, üzerinde yaşanılan ve sınırları belli olan toprak parçasıdır. Vatanımızı savunup korumak milli ve manevi görevlerimiz arasındadır. Ülkü; amaç edinilen, ulaşılmak istenen şey, mefkure ve ideal olarak tanımlanır. Ülkü birliği sayesinde aynı vatanı paylaşan bireyler, ortak bir amaç ve ideal için çalışarak muasır medeniyet seviyesine çıkabilirler. HÜSEYİN SEYMEN SORGUNAİHL

59 HÜSEYİN SEYMEN SORGUNAİHL
4.1. VATAN VE ÜLKÜ BİRLİĞİ Vatan, sadece toprak parçasından ibaret değildir. Ortak değer ve hatıraların yaşandığı mekandır. Vatan toprağı üzerinde, bir mezar taşı, tarihi bir kitabe ve camiiler gibi kültür ve medeniyetimizin izlerini taşıyan pek çok değer bulunur. Vatan, sahip olduğumuz din, dil, gelenek ve göreneklerimizle kendimizi içinde bulduğumuz, sıcaklığını hissettiğimiz yuvamızdır. HÜSEYİN SEYMEN SORGUNAİHL

60 HÜSEYİN SEYMEN SORGUNAİHL
4.1. VATAN VE ÜLKÜ BİRLİĞİ Vatan sevgisi bizi diğer milletlerden ayıran temel özelliklerimizdendir. Vatana gösterdiğimiz bu sevginin temelinde, tarihimize duyduğumuz özlem, kültür ve medeniyetimizi yaşatma arzumuz yatar. Atalarımız zaman gelmiş vatan ve millet uğruna can vermeyi göze almışlar, bu uğurda şehit ve gazi olmayı bilmişlerdir. Dinimiz de şehitlik ve gaziliğe çok değer vermiştir; HÜSEYİN SEYMEN SORGUNAİHL

61 “Allah yolunda öldürülenleri sakın ölüler sanma.
… SURESİ … AYET “Allah yolunda öldürülenleri sakın ölüler sanma. Bilakis onlar diridirler, Rableri katında Allah'ın, lütfundan kendilerine verdiği nimetlerin sevincini yaşayarak rızıklandırılmaktadırlar. Arkalarından kendilerine ulaşamayan kimselere de hiçbir korku olmayacağına ve onların üzülmeyeceklerine sevinirler." HÜSEYİN SEYMEN SORGUNAİHL

62 (sınırda) nöbet beklemek, dünya ve barındırdıklarından
HADİSİ ŞERİF “Allah için bir gün (sınırda) nöbet beklemek, dünya ve barındırdıklarından daha hayırlıdır.” HÜSEYİN SEYMEN SORGUNAİHL

63 TOPLUMU BİRLEŞTİREN TEMEL DEĞERLER
VATAN VE ÜLKÜ BİRLİĞİ BAYRAK VE İSTİKLAL MARŞI HÜRRİYET VE BAĞIMSIZLIK İNSAN HAKLARINA SAYGI MİLLİ SECİYE KAVRAMI HÜSEYİN SEYMEN SORGUNAİHL

64 4.2. BAYRAK VE İSTİKLAL MARŞI
Bayrak, bir vatan üzerinde var olmanın, bağımsız ve egemen olarak yaşamanın sembolüdür. Bayrak, bir milletin, belli bir topluluğun veya bir kuruluşun simgesi olarak kullanılan, renk ve biçimle özelleştirilmiş, genellikle dikdörtgen biçiminde kumaştır. Bayrak, milli değerlerin başında gelmektedir. HÜSEYİN SEYMEN SORGUNAİHL

65 4.2. BAYRAK VE İSTİKLAL MARŞI
Her devletin farklı renk ve şekillerde kendine özgü bir bayrağı vardır. Bu şekil ve renkler rast gele konulmuş değildir. Her birinin toplumun hafızasında yer etmiş tarihi arka planı vardır. Örneğin; ay yıldızlı bayrağımız rengini şehitlerimizin kanından almıştır. Bu bakımdan bayrağımız, atalarımızdan bize kalan değerli ve kutsal bir emanettir. HÜSEYİN SEYMEN SORGUNAİHL

66 AY YILDIZLI BAYRAĞIMIZ RENGİNİ ŞEHİTLERİMİZİN KANINDAN ALMIŞTIR.
HÜSEYİN SEYMEN SORGUNAİHL

67 4.2. BAYRAK VE İSTİKLAL MARŞI
Toplumu birleştiren değerler arasında bayrağın önemli bir yeri vardır. Onun sadece bir bezden oluşmadığını, vatanı ve bağımsızlığımızı sembolize ettiğini, bayrağımız uğruna nice insanımızın şehit olduğunu bilir. Bu yüzden bayrağımız kesinlikle yere düşürülmemeli, yırtılıp atılmamalıdır. Milli birlik ve bütünlüğümüzün sembolü olan bayrağımızla bizler de özel günlerde, evlerimizi ve okullarımızı süslemeliyiz. HÜSEYİN SEYMEN SORGUNAİHL

68 HÜSEYİN SEYMEN SORGUNAİHL
"Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır. Toprak, eğer uğrunda ölen varsa vatandır." Mithat Cemal Kuntay HÜSEYİN SEYMEN SORGUNAİHL

69 HÜSEYİN SEYMEN SORGUNAİHL
“Vurulup tertemiz alnından uzanmış yatıyor. Bir hilal uğruna ya Rab ne güneşler batıyor.” Mehmet Akif Ersoy HÜSEYİN SEYMEN SORGUNAİHL

70 4.2. BAYRAK VE İSTİKLAL MARŞI
Türk toplumunu birleştiren ve ona milli bir şuur veren en temel değerlerdendir. İstiklal Marşımız da bağımsızlık ve egemenliğimizin simgelerindendir. Her milletin kendi değerlerini taşıyan ve yansıtan bir milli marşı vardır. İstiklal Marşımız da Mehmet Akif Ersoy tarafından yazılmış ve kendisine "Milli Şair" unvanı verilmiştir. HÜSEYİN SEYMEN SORGUNAİHL

71 4.2. BAYRAK VE İSTİKLAL MARŞI
İstiklal Marşımız bizi millet yapan değerlerimizi, dünya görüşümüzü ve sahip olduğumuz inancı ifade eder. Milletimizin şanlı destanı, kahramanlığı ve imanı onunla dile getirilmektedir. Bunun için İstiklal Marşı okunduğunda saygıyla ayağa kalkılır, okunuşuna eşlik edilir, böylece vatanımızı bizlere emanet eden şehit ve gazilerimizin bıraktığı değerlere saygı göstermiş oluruz. HÜSEYİN SEYMEN SORGUNAİHL

72 TOPLUMU BİRLEŞTİREN TEMEL DEĞERLER
VATAN VE ÜLKÜ BİRLİĞİ BAYRAK VE İSTİKLAL MARŞI HÜRRİYET VE BAĞIMSIZLIK İNSAN HAKLARINA SAYGI MİLLİ SECİYE KAVRAMI HÜSEYİN SEYMEN SORGUNAİHL

73 4.3. HÜRRİYET VE BAĞIMSIZLIK
Hürriyet; herhangi bir kısıtlamaya, zorlamaya bağlı olmaksızın düşünme veya davranma, herhangi bir şarta bağlı olmama durumudur. Bağımsızlık ise bir ülkenin kendi kendine yetebilmesi, siyasi, ekonomik ve kültürel açıdan dışa bağımlı olmamasıdır. Başka milletlerin esareti altında hayatını sürdüren toplumların kendi değerlerini, inanç, gelenek ve göreneklerini devam ettirmeleri mümkün olamaz. HÜSEYİN SEYMEN SORGUNAİHL

74 “Biz Türkler, tarih boyunca hürriyet ve bağımsızlığa
ATATÜRK DİYOR Kİ; “Biz Türkler, tarih boyunca hürriyet ve bağımsızlığa sembol olmuş bir milletiz.” HÜSEYİN SEYMEN SORGUNAİHL

75 4.3. HÜRRİYET VE BAĞIMSIZLIK
Atalarımız Çanakkale ve İstiklal savaşlarında üstün gayretler göstermiş, hürriyetleri ve vatanın bağımsızlığı uğruna canlarını feda etmişlerdir. Ancak bağımsızlığın sürekliliği; Ekonomi, Savunma, Teknoloji, Tarım, Eğitim vb. alanlarda kendi kendine yetebilmeye bağlıdır. HÜSEYİN SEYMEN SORGUNAİHL

76 4.3. HÜRRİYET VE BAĞIMSIZLIK
Hürriyet ve bağımsızlık, toplumu birleştiren temel değerlerdir. Milletimizin kendi toprakları üzerinde huzurlu ve mutlu bir şekilde yaşaması bu değerlerle mümkündür. Ancak hür ve bağımsız olduğumuzda serbestçe eğitim ve öğretim görebilir, canımızı, malımızı ve namusumuzu koruyabiliriz. Ayrıca dinimiz de cuma namazı, hac ve kurban gibi ibadetleri özgür olma şartına bağlamıştır. HÜSEYİN SEYMEN SORGUNAİHL

77 TOPLUMU BİRLEŞTİREN TEMEL DEĞERLER
VATAN VE ÜLKÜ BİRLİĞİ BAYRAK VE İSTİKLAL MARŞI HÜRRİYET VE BAĞIMSIZLIK İNSAN HAKLARINA SAYGI MİLLİ SECİYE KAVRAMI HÜSEYİN SEYMEN SORGUNAİHL

78 HÜSEYİN SEYMEN SORGUNAİHL
4.4. İNSAN HAKLARINA SAYGI İnsan hakları; tüm insanların hiçbir ayrım gözetmeksizin yalnızca insan oluşlarından dolayı eşit, özgür ve onurlu yaşama hakkına sahip olmasıdır. Özgür bir şekilde düşünceleri açıklamak, istenilen yere gitmek, yerleşmek, diğer insan ve makamlarla olan ilişkilerde insanca ve hakça muamele görmek, insanların günlük yaşamında farkına varmadan yararlandığı haklardan bazılarıdır. HÜSEYİN SEYMEN SORGUNAİHL

79 GİBİ FARKLAR GÖZETİLMEKSİZİN KANUN KARŞISINDA EŞİTTİR.
YAŞ ZENGİNLİK CİNSİYET ULUSAL VEYA TOPLUMSAL KÖKEN IRK DÜŞÜNCE FARKI HERKES RENK TABİİYET DİN DİL HÜSEYİN SEYMEN SORGUNAİHL GİBİ FARKLAR GÖZETİLMEKSİZİN KANUN KARŞISINDA EŞİTTİR.

80 HÜSEYİN SEYMEN SORGUNAİHL
4.4. İNSAN HAKLARINA SAYGI İnsan, hayatını devam ettirebilmesi için akıl, can, din, namus ve mal güvenliği gibi birtakım haklara sahip olması gereklidir. Bu temel haklar dinimiz nazarında dokunulmaz sayılmıştır. Kul hakkını temel insan haklarından kabul eden dinimiz, kul hakkı yemeyi büyük günahlardan saymıştır. Dinimizin öngördüğü bu haklar, toplum tarafından benimsenirse toplumsal barışa katkı sağlanmış olur. HÜSEYİN SEYMEN SORGUNAİHL

81 “...Kim, bir cana veya yeryüzünde bozgunculuk çıkarmaya
… SURESİ … AYET “...Kim, bir cana veya yeryüzünde bozgunculuk çıkarmaya karşılık olmaksızın (haksız yere) bir cana kıyarsa bütün insanları öldürmüş gibi olur. Her kim bir canı kurtarırsa bütün insanları kurtarmış gibi olur...” HÜSEYİN SEYMEN SORGUNAİHL

82 HÜSEYİN SEYMEN SORGUNAİHL
DİN, VİCDAN, DÜŞÜNCE VE İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ CAN VE MAL GÜVENLİĞİ ADİL VE EŞİT ÜCRET TEMEL İNSAN HAKLARI TÜKETİCİ HAKLARINI KORUMA SAĞLIK HİZMETLERİNDEN YARARLANMA SANAT VE BİLİM ÖZGÜRLÜĞÜ TEMİZ BİR ÇEVREDE YAŞAMA İNSAN HAYSİYETİNE YARAŞIR BİR YAŞAM DÜZEYİNE KAVUŞMA HÜSEYİN SEYMEN SORGUNAİHL

83 HÜSEYİN SEYMEN SORGUNAİHL
4.4. İNSAN HAKLARINA SAYGI Veda Hutbesi'nde Peygamberimiz, insanların tanrısının tek olduğunu, aynı atadan geldiklerini ve bu yüzden herkesin eşit olduğunu söylemiştir. Kadın hakları üzerinde durup toplumsal barışın korunması için neler yapılması gerektiğini bildirmiştir. İnsanların can, mal, namus, şeref, haysiyet ve özgürlüklerinin dokunulmaz olduğuna dikkat çekmiştir. HÜSEYİN SEYMEN SORGUNAİHL

84 HÜSEYİN SEYMEN SORGUNAİHL
4.4. İNSAN HAKLARINA SAYGI Kan davası, kölelik, zulüm ve haksızlık gibi davranışlar, yasaklamıştır. Böylece İslam dini, temel insan haklarını bizzat Peygamberimizin diliyle garanti altına almıştır. Bu yönüyle Veda Hutbesi, ilk insan hakları bildirgesidir. HÜSEYİN SEYMEN SORGUNAİHL

85 İNSAN HAKLARI EVRENSEL BEYANNAMESİ VE AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİ
İNSAN HAKLARI EVRENSEL BEYANNAMESİNDE YER ALAN TEMEL HAK VE ÖZGÜRLÜKLER İNSAN HAKLARI, İNSAN HAKLARI EVRENSEL BEYANNAMESİ VE AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİ İLE SİSTEMLEŞTİRİLMİŞTİR. DİN, DÜŞÜNCE, İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ, YERLEŞME VE SEYAHAT ÖZGÜRLÜĞÜ TOPLANTI, DERNEK VE SENDİKA KURMA ÖZGÜRLÜĞÜ SEÇİM HAKKI, EVLENME VE AİLE KURMA HAKKI, ŞİKAYET HAKKI, İNSAN HAKLARI EVRENSEL BEYANNAMESİNDE MÜLKİYET HAKKI, EĞİTİM VE ÖĞRENİM HAKKI, 10 ARALIK 1948 TARİHLİ İNSAN HAKLARI EVRENSEL BEYANNAMESİ HÜSEYİN SEYMEN SORGUNAİHL

86 İNSAN HAKLARI EVRENSEL BEYANNAMESİ VE AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİ
YER ALAN TEMEL HAK VE ÖZGÜRLÜKLER İNSAN HAKLARI, İNSAN HAKLARI EVRENSEL BEYANNAMESİ VE AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİ İLE SİSTEMLEŞTİRİLMİŞTİR. YAŞAMA HAKKI, İŞKENCE, İNSANLIK DIŞI VEYA KÜÇÜLTÜCÜ MUAMELE YASAĞI, KÖLELİK VE ZORLA ÇALIŞTIRMA YASAĞI, KİŞİ ÖZGÜRLÜĞÜ VE GÜVENLİĞİ, HAK ARAMA ÖZGÜRLÜĞÜ VE ADİL YARGILANMA HAKKI ÖZEL HAYAT, AİLE HAYATI VE HABERLEŞMENİN GİZLİLİĞİ 04 KASIM 1950 TARİHLİ AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİ HÜSEYİN SEYMEN SORGUNAİHL

87 TOPLUMU BİRLEŞTİREN TEMEL DEĞERLER
VATAN VE ÜLKÜ BİRLİĞİ BAYRAK VE İSTİKLAL MARŞI HÜRRİYET VE BAĞIMSIZLIK İNSAN HAKLARINA SAYGI MİLLİ SECİYE KAVRAMI HÜSEYİN SEYMEN SORGUNAİHL

88 4.5. MİLLİ SECİYE KAVRAMI VE ATATÜRK
Seciye kelimesi sözlükte; huy, karakter, öz, doğa ve kimlik gibi anlamlara gelir. Milli Seciye ise bir milletin sahip olduğu karakteri ve millî kimliği demektir. Milletlerin de birbirinden farklı karakterleri mevcuttur. Milli seciye, milleti millet yapan özelliklerdendir. HÜSEYİN SEYMEN SORGUNAİHL

89 4.5. MİLLİ SECİYE KAVRAMI VE ATATÜRK
Millet, aynı topraklar üzerinde yaşayan, aralarında dil, din, tarih, duygu, ülkü, gelenek ve görenek birliği olan insan topluluğudur. Millet kelimesi, kültür ve idealde birlik, medeniyet birliği gibi birtakım anlamları da içerir. Atatürk, milli seciye konusuna önem vermiş, Kurtuluş Savaşı'nda bunu sürekli gündemde tutmuştur. Ulusumuzun bağımsızlığını kazanmasında milli karakterinin önemli etkisi olmuştur. HÜSEYİN SEYMEN SORGUNAİHL

90 “Türk milletinin karakteri yüksektir.
ATATÜRK DİYOR Kİ; “Türk milletinin karakteri yüksektir. Türk milleti çalışkandır. Türk milleti zekidir. Çünkü Türk milleti, milli birlik ve beraberlik içinde güçlükleri yenmesini bilmiştir. Ve çünkü Türk milletinin Yürümekte olduğu gelişme ve medeniyet yolunda, elinde ve kafasında tuttuğu meşale müspet ilimdir.” HÜSEYİN SEYMEN SORGUNAİHL

91 “Bir milletin başarısı, mutlaka bütün millî güçlerin
ATATÜRK DİYOR Kİ; “Bir milletin başarısı, mutlaka bütün millî güçlerin bir istikamette oluşması ile mümkündür. Bu nedenle bilelim ki, elde ettiğimiz başarı, milletin güç birliği etmesinden ileri gelmiştir. Eğer aynı başarı ve zaferleri gelecekte de tekrarlamak istiyorsak, aynı esasa dayanalım. Aynı şekilde yürüyelim.” HÜSEYİN SEYMEN SORGUNAİHL

92 "Milletin toplumsal düzen ve sükunu,
ATATÜRK DİYOR Kİ; "Milletin toplumsal düzen ve sükunu, bugün ve gelecekte refahı, mutluluğu ve esenliği medeniyette ilerlemesi için insanlardan, her hususta ilgi, çaba, fedakârlık, seve seve canını feda etmek isteyen milli ahlaktır. Üstün bir milletin milli ahlakın gerekleri o millet bireyleri tarafından üzerinde uzun boylu düşünülmeksizin vicdani ve duygusal bir istekle yapılır. En büyük milli heyecan işte budur.” HÜSEYİN SEYMEN SORGUNAİHL

93 “Yetişecek çocuklarımıza ve gençlerimize,
ATATÜRK DİYOR Kİ; “Yetişecek çocuklarımıza ve gençlerimize, görecekleri öğrenimin sınırları ne olursa ilk önce ve her şeyden önce Türkiye'nin bağımsızlığına, kendi benliğine, millî geleneklerine düşman olan bütün unsurlarla mücadele etmek gereği öğretilmelidir.” HÜSEYİN SEYMEN SORGUNAİHL

94 HÜSEYİN SEYMEN SORGUNAİHL
ÜNİTE KONULARI 1.DEĞER NEDİR VE NASIL OLUŞUR? 2.DEĞERLERİN OLUŞUMUNA DİNİN ETKİSİ 2.1.ÖRF VE ADETLERİN DİNLE İLİŞKİSİ 2.2.AHLÂKÎ DEĞERLERİN DİNLE İLİŞKİSİ 3. KİŞİLİK GELİŞİMİNDE DEĞERLERİN ETKİSİ 4. TOPLUMU BİRLEŞTİREN TEMEL DEĞERLER 4.1. VATAN VE ÜLKÜ BİRLİĞİ 4.2. BAYRAK VE İSTİKLÂL MARŞI 4.3. HÜRRİYET VE BAĞIMSIZLIK 4.4. İNSAN HAKLARINA SAYGI 4.5. MİLLÎ SECİYE KAVRAMI VE ATATÜRK 5. AİLE TOPLUMUN TEMELİDİR. 6. DİNLER EVLİLİĞE ÖNEM VERİR. 7. KUR’AN’DAN VE HZ PEYGAMBER’DEN AİLE İLE İLGİLİ ÖĞÜTLER 7.1. AİLENİN KURULMASI VE KORUNMASI İLE İLGİLİ ÖĞÜTLER 7.2. AİLE İÇİ İLETİŞİM İLE İLGİLİ ÖĞÜTLER 7.3. AİLE İÇİ GÖREV VE SORUMLULUKLA İLGİLİ ÖĞÜTLE HÜSEYİN SEYMEN SORGUNAİHL

95 4. TOPLUMU BİRLEŞTİREN TEMEL DEĞERLER
Aile, evlilik ve kan bağına dayanan; anne, baba, çocuklardan oluşan en küçük sosyal gruptur. Toplum, ailelerden oluşur. Bu nedenle, aile toplumun temeli olarak kabul edilir. Ailenin temel amacı, sağlıklı nesiller yetiştirerek insan soyunun devamına katkıda bulunmak ve topluma faydalı bireyler kazandırmaktır. Çünkü değerler, gelenek ve görenekler, iyi alışkanlıklar öncelikle ve en sağlıklı bir şekilde ailede kazanılır. HÜSEYİN SEYMEN SORGUNAİHL

96 HÜSEYİN SEYMEN SORGUNAİHL
KALBİDİR AYNASIDIR TOPLUMUN TOPLUMUN AİLE KENDİSİDİR TEMELİDİR HÜSEYİN SEYMEN SORGUNAİHL

97 5. AİLE TOPLUMUN TEMELİDİR
inançların, ahlaki davranışların, yardımlaşma, dayanışma ve paylaşma gibi değerlerin öğrenildiği yerdir. Kuran’da ifade edildiği gibi aile kurumunun belki de en önemli niteliği, sevgi odaklı bir ilişkiler dünyası olmasıdır. Bu yönüyle aile, bireyleri sevgi ve şefkatle toplumsal hayata hazırlayan bir okuldur. HÜSEYİN SEYMEN SORGUNAİHL

98 HÜSEYİN SEYMEN SORGUNAİHL
AYET "Kaynaşmanız için size kendi türünüzden eşler yaratıp aranızda sevgi ve merhamet oluşturması da onun varlığının delillerindendir..." HÜSEYİN SEYMEN SORGUNAİHL

99 5. AİLE TOPLUMUN TEMELİDİR
Aile bireylerinin huzurlu bir ortamda iyi yetişmesi, toplum için de hayati önem taşır. Çünkü ailenin huzuru ve mutluluğu, toplumun huzur ve mutluluğu demektir. Öncelikle ailede huzur, mutluluk ve güven ortamının oluşması gerekir. Bu da ancak aile bireylerinin büyüklerine karşı saygı, küçüklerine karşı ise sevgiyle davrandıkları bir ortamda gerçekleşir. HÜSEYİN SEYMEN SORGUNAİHL

100 5. AİLE TOPLUMUN TEMELİDİR
Aileye önem veren dinimiz, bütün aile bireylerinin birbirlerine karşı olan hak ve sorumluluklarını yerine getirmelerini öğütlemiştir. Dinimiz, aile birliğini bozan ve aile bireyleri arasında huzursuzluğa neden olan söz ve davranışlardan uzak durmamızı ister. İnsan haklarına saygı, hak ve sorumluluk bilinci öncelikle ailede öğrenilir. HÜSEYİN SEYMEN SORGUNAİHL

101 HÜSEYİN SEYMEN SORGUNAİHL
ATATÜRK DİYOR Kİ; “Medeniyetin esası, ilerlemenin ve kuvvetin temeli, aile hayatındadır. Bu hayatta yozlaşma, muhakkak sosyal, ekonomik ve siyasi bozulmaya neden olur. Aileyi oluşturan kadın ve erkeklerin doğal haklarına sahip olmaları, aile vazifelerini yerine getirebilme gücünde olmaları lazımdır." HÜSEYİN SEYMEN SORGUNAİHL

102 5. AİLE TOPLUMUN TEMELİDİR
Anne ve babamız bizleri hiç karşılık beklemeden severler. Hastalandığımızda veya başımıza kötü bir şey geldiğinde bizden daha fazla üzülür ve acı çekerler. Bizi geleceğe hazırlamak için hiçbir fedakarlıktan kaçınmazlar. Bizim elde edeceğimiz başarılar, bizden fazla onları sevindirir. Bizler de aile hayatının mutlu bir şekilde devamı için bu ortamı bozacak davranışlardan kaçınmalıyız. HÜSEYİN SEYMEN SORGUNAİHL

103 HÜSEYİN SEYMEN SORGUNAİHL
HADİSİ ŞERİF "Küçüklerimizi sevmeyen, büyüklerimize saygı göstermeyen bizden değildir." HÜSEYİN SEYMEN SORGUNAİHL

104 HÜSEYİN SEYMEN SORGUNAİHL
GÜVEN BABA SAYGI ÇOCUKLAR SEVGİ ANNE AİLE DUYGULARLA İLGİLİDİR FEDAKARLIK BİREYLERLE İLGİLİDİR KARDEŞLER AMCA NİKAH YAKINLARLA İLGİLİDİR EVLİLİKLE İLGİLİDİR DAYI NİŞAN HALA DÜĞÜN TEYZE HÜSEYİN SEYMEN SORGUNAİHL

105 5. AİLE TOPLUMUN TEMELİDİR
Birtakım anlaşmazlık ve huzursuzluklar olursa bunları anlayışla karşılamalıyız. Anne, baba ve büyüklerimize kırıcı sözler söylememeliyiz. Anne ve babalarımıza iyi davranmalı ve onlara öf bile dememeliyiz. Onların öğüt ve uyarılarını dikkate almalıyız. HÜSEYİN SEYMEN SORGUNAİHL

106 HÜSEYİN SEYMEN SORGUNAİHL
ÜNİTE KONULARI 1.DEĞER NEDİR VE NASIL OLUŞUR? 2.DEĞERLERİN OLUŞUMUNA DİNİN ETKİSİ 2.1.ÖRF VE ADETLERİN DİNLE İLİŞKİSİ 2.2.AHLÂKÎ DEĞERLERİN DİNLE İLİŞKİSİ 3. KİŞİLİK GELİŞİMİNDE DEĞERLERİN ETKİSİ 4. TOPLUMU BİRLEŞTİREN TEMEL DEĞERLER 4.1. VATAN VE ÜLKÜ BİRLİĞİ 4.2. BAYRAK VE İSTİKLÂL MARŞI 4.3. HÜRRİYET VE BAĞIMSIZLIK 4.4. İNSAN HAKLARINA SAYGI 4.5. MİLLÎ SECİYE KAVRAMI VE ATATÜRK 5. AİLE TOPLUMUN TEMELİDİR. 6. DİNLER EVLİLİĞE ÖNEM VERİR. 7. KUR’AN’DAN VE HZ PEYGAMBER’DEN AİLE İLE İLGİLİ ÖĞÜTLER 7.1. AİLENİN KURULMASI VE KORUNMASI İLE İLGİLİ ÖĞÜTLER 7.2. AİLE İÇİ İLETİŞİM İLE İLGİLİ ÖĞÜTLER 7.3. AİLE İÇİ GÖREV VE SORUMLULUKLA İLGİLİ ÖĞÜTLE HÜSEYİN SEYMEN SORGUNAİHL

107 6.DİNLER EVLİLİĞE ÖNEM VERİR
Evlilik; erkek ve kadının, yaşantılarını paylaşmak, çocuk sahibi olmak ve onları yetiştirmek amacıyla yaptıkları bir sözleşmedir. Evlilik Bir kadınla bir erkeği "karı-koca" olarak birbirine bağlayan, Doğacak çocuklara bir statü sağlayan ve Toplumsal yönden devletin kontrol yetkisi bulunan yasal bir ilişki biçimi şeklinde de tanımlanabilir. HÜSEYİN SEYMEN SORGUNAİHL

108 6.DİNLER EVLİLİĞE ÖNEM VERİR
Tarihin ilk devirlerinden beri varlığını sürdürmüş olan evlilik toplumsal bir kurumdur. Toplumun çekirdeği olan aile, evlilikle kurulur. Evlilik, Hz. Adem ile Havva'dan başlayarak günümüze kadar ailenin kurulmasında tek meşru yoldur. Genel olarak bütün dinlerin, evliliğe önem verdikleri ve aileyi korudukları görülür. HÜSEYİN SEYMEN SORGUNAİHL

109 HÜSEYİN SEYMEN SORGUNAİHL
YAHUDİLİKTE EVLİLİK KUTSAL BİR BİRLİKTELİK OLARAK GÖRÜLÜR VE SON DERECE ÖNEM VERİLİR. YAHUDİLİKTE EVLENME, DİNİ BİR HÜKÜMDÜR. ON EMİRDE DE YASAK OLAN ZİNA, EVLİLİĞE ZARAR VERİCİ DAVRANIŞLAR ARASINDA YER ALIR. SİNAGOGDA KIYILAN NİKAH, ÇİFTİN DAHA ÖNCE YAPILAN HATALARDAN TEMİZLENMESİNE YÖNELİK BİR GÜNAH İTİRAFI ŞEKLİNDE ALGILANIR. HÜSEYİN SEYMEN SORGUNAİHL

110 HÜSEYİN SEYMEN SORGUNAİHL
HRİSTİYANLIKTA EVLİLİK HZ. İSA VE KİLİSE BİRLİĞİNİN SEMBOLÜ OLARAK GÖRÜLMEKTEDİR. İKİ İNSAN TANRI HUZURUNDA EVLENDİKLERİNDE TANRI'NIN NAZARINDA ONLARIN BİR TEK VARLIK OLDUKLARI KABUL EDİLMEKTEDİR. NİKAH, KUTSAL BİR AYİNDİR. EVLİLİK, HRİSTİYANLARCA DİNİ BİR KURUM SAYILIP TEŞVİK EDİLMİŞTİR. HÜSEYİN SEYMEN SORGUNAİHL

111 HÜSEYİN SEYMEN SORGUNAİHL
HİNDUİZMDE EVLİLİK EVLİLİKTEN CENAZE TÖRENİNE KADAR BİRÇOK ALANDA DİN BELİRLEYİCİDİR. EVLİLİK, TEMEL DİNİ GÖREVLERDEN BİRİ SAYILIR. EVLENME YAŞINA GELENLER, DİNİ KURALLARA GÖRE EVLENİR. EVLİLİĞİN AMACI, GELENEKLERİN KORUNMASINI SAĞLAYACAK OLAN BİR ÇOCUK SAHİBİ OLMAKTIR. HÜSEYİN SEYMEN SORGUNAİHL

112 HÜSEYİN SEYMEN SORGUNAİHL
BUDİZMDE EVLİLİK KADIN VE ERKEĞİN AHLAKLI VE ERDEMLİ OLMASI ÖNEMLİDİR. KİŞİNİN TUTUM VE DAVRANIŞLARIYLA AYDINLIĞA ULAŞMASI, AHLAKLI OLMASINA BAĞLIDIR. HÜSEYİN SEYMEN SORGUNAİHL

113 HÜSEYİN SEYMEN SORGUNAİHL
İSLAMDA EVLİLİK MÜSLÜMANLARIN EVLENMELERİNİ TEŞVİK EDEN, AİLENİN KURULMASINI ÖĞÜTLEYEN VE EVLİLİK DIŞI İLİŞKİLERİ YASAKLAYAN PEK ÇOK AYET BULUNUR KURAN'DA EVLENMENİN EŞLER ARASINDAKİ SIKI BAĞ OLDUĞUNA ŞU ŞEKİLDE DEĞİNİLİR. BİR ERKEK İLE BİR KADIN ARASINDA, ORTAK BİR HAYAT VE NESİL İÇİN GEREKLİ BAĞI MEYDANA GETİRMEK GAYESİYLE YAPILMIŞ BİR AKİT ŞEKLİNDE TANIMLANMIŞTIR. KURAN'DA EVLİLİK ÇAĞINA GELEN KİŞİLERİN EVLENMESİ TEŞVİK EDEN EVLİLİK KURUMUNUN SEVGİ VE MERHAMET TEMELİNDE KURULMASI EMREDEN AYETLER VARDIR . “... Onlar sizin için birer elbise, siz de onlar için birer elbisesiniz...” “Zinaya yaklaşmayın. Zira o, bir hayâsızlıktır ve çok kötü bir yoldur.” “Kaynaşmanız için size kendi cinsinizden eşler yaratıp aranızda sevgi ve merhamet peyda etmesi de O'nun varlığının delillerindendir. Doğrusu bunda, iyi düşünen bir kavim için ibretler vardır.” “Ey insanlar! Sizi bir tek nefisten yaratan ve ondan da eşini yaratan ve ikisinden birçok erkekler ve kadınlar üretip yayan Rabb'inizden sakının. Adını kullanarak birbirinizden dilekte bulunduğunuz Allah'tan ve akrabalık haklarına riayetsizlikten de sakının. Şüphesiz Allah sizin üzerinizde gözetleyicidir.” HÜSEYİN SEYMEN SORGUNAİHL

114 HÜSEYİN SEYMEN SORGUNAİHL
ÜNİTE KONULARI 1.DEĞER NEDİR VE NASIL OLUŞUR? 2.DEĞERLERİN OLUŞUMUNA DİNİN ETKİSİ 2.1.ÖRF VE ADETLERİN DİNLE İLİŞKİSİ 2.2.AHLÂKÎ DEĞERLERİN DİNLE İLİŞKİSİ 3. KİŞİLİK GELİŞİMİNDE DEĞERLERİN ETKİSİ 4. TOPLUMU BİRLEŞTİREN TEMEL DEĞERLER 4.1. VATAN VE ÜLKÜ BİRLİĞİ 4.2. BAYRAK VE İSTİKLÂL MARŞI 4.3. HÜRRİYET VE BAĞIMSIZLIK 4.4. İNSAN HAKLARINA SAYGI 4.5. MİLLÎ SECİYE KAVRAMI VE ATATÜRK 5. AİLE TOPLUMUN TEMELİDİR. 6. DİNLER EVLİLİĞE ÖNEM VERİR. 7. KURAN’DAN VE HZ PEYGAMBER’DEN AİLE İLE İLGİLİ ÖĞÜTLER 7.1. AİLENİN KURULMASI VE KORUNMASI İLE İLGİLİ ÖĞÜTLER 7.2. AİLE İÇİ İLETİŞİM İLE İLGİLİ ÖĞÜTLER 7.3. AİLE İÇİ GÖREV VE SORUMLULUKLA İLGİLİ ÖĞÜTLE HÜSEYİN SEYMEN SORGUNAİHL

115 KURAN’DAN VE HZ.PEYGAMBER’DEN AİLE İLE İLGİLİ ÖĞÜTLER
AİLE, TOPLUMUN EN ÖNEMLİ YAPI TAŞIDIR. AİLENİN SAĞLAM OLMASI TOPLUMUN DA SAĞLAM OLMASI DEMEKTİR. AİLENİN KURULMASI VE KORUNMASI İLE İLGİLİ ÖĞÜTLER AİLE İÇİ İLETİŞİM İLE İLGİLİ ÖĞÜTLER AİLE İÇİ GÖREV VE SORUMLULUKLAR İLE İLGİLİ ÖĞÜTLER HISIM VE AKRABALARLA İLGİLİ İLKE VE ÖĞÜTLER HÜSEYİN SEYMEN SORGUNAİHL

116 AYET "Sizi bir tek candan (Adem'den) yaratan,
İslam dini, ailenin kurulmasını, korunmasını ve aile fertlerinin aralarında huzur ve mutluluğun var olmasını ister. "Sizi bir tek candan (Adem'den) yaratan, ondan da yanında huzur bulsun diye eşini (Havva'yı) yaratan O'dur..." HÜSEYİN SEYMEN SORGUNAİHL

117 AYET "Ey insanlar! Doğrusu biz sizi
Diğer bir ayette ise aileyi oluşturan fertlerden anne, babaya ve insanın yaratılış gerçeğine değinilir; "Ey insanlar! Doğrusu biz sizi bir erkekle bir dişiden yarattık..." HÜSEYİN SEYMEN SORGUNAİHL

118 AYET "Evlenme imkânını bulamayanlar ise
Dinimizde ailenin kurulmasında nikah şart koşulmuştur. Buna imkânı olmayanların ise iffet ve namuslarını korumaları öğütlenmiştir. "Evlenme imkânını bulamayanlar ise Allah, lütfü ile kendilerini varlıklı kılıncaya kadar iffetlerini korusunlar." HÜSEYİN SEYMEN SORGUNAİHL

119 HADİS "Nikâh sünnetimdir. Sünnetime göre hareket etmeyen
Peygamberimiz de evliliğin kendi sünneti olduğunu şöyle ifade eder; "Nikâh sünnetimdir. Sünnetime göre hareket etmeyen benden değildir. Evleniniz ve çoğalınız... Evlenmek benim yolumdur." HÜSEYİN SEYMEN SORGUNAİHL

120 AYET "Zinaya yaklaşmayın. Zira o, bir hayâsızlıktır ve
Ayrıca Kuran’da ailenin korunup devamlılığının sağlanması vurgulanmış, ailenin yozlaşmasında etkili olan zinanın, bir hayasızlık ve kötülük olduğu belirtilmiştir. "Zinaya yaklaşmayın. Zira o, bir hayâsızlıktır ve çok kötü bir yoldur." HÜSEYİN SEYMEN SORGUNAİHL

121 HADİS "İçinizden gücü yeten evlensin. Çünkü iffeti ve namusu korumanın
Hz. Muhammed de bu konuda şöyle buyurmuştur; "İçinizden gücü yeten evlensin. Çünkü iffeti ve namusu korumanın en etkili yolu evliliktir." HÜSEYİN SEYMEN SORGUNAİHL

122 AYET "...Eğer iyi geçinir ve Allah'tan korkarsanız
İslam dini ailede huzur ve mutluluğun hakim olmasını ister. Kuran'da ailede huzur ve mutluluğun eşler arasında iyi geçinmeye bağlı olduğu şöyle ifade edilir; "...Eğer iyi geçinir ve Allah'tan korkarsanız şüphesiz Allah yaptıklarınızdan haberdardır." HÜSEYİN SEYMEN SORGUNAİHL

123 AYET "Eğer karı-kocanın aralarının açılmasından
Bununla birlikte Kuran, aile içerisinde çıkabilecek muhtemel sorunların ise aile içinde çözülmesini de şu şekilde önermiştir; "Eğer karı-kocanın aralarının açılmasından korkarsanız, erkeğin ailesinden bir hakem ve kadının ailesinden bir hakem gönderin. Bunlar barıştırmak isterlerse Allah aralarını bulur; şüphesiz Allah her şeyi bilen, her şeyden haberdar olandır." HÜSEYİN SEYMEN SORGUNAİHL

124 KURAN’DAN VE HZ.PEYGAMBER’DEN AİLE İLE İLGİLİ ÖĞÜTLER
AİLENİN KURULMASI VE KORUNMASI İLE İLGİLİ ÖĞÜTLER AİLE İÇİ İLETİŞİM İLE İLGİLİ ÖĞÜTLER AİLE İÇİ GÖREV VE SORUMLULUKLAR İLE İLGİLİ ÖĞÜTLER HISIM VE AKRABALARLA İLGİLİ İLKE VE ÖĞÜTLER HÜSEYİN SEYMEN SORGUNAİHL

125 7.2. AİLE İÇİ İLETİŞİM İLE İLGİLİ ÖĞÜTLER
Aile yapısının sağlıklı bir şekilde devam etmesi için, aile bireylerinin davranışları çok önemlidir. Öncelikle ailede huzur, mutluluk ve güven ortamının oluşması gerekir. Bu da ancak aile bireylerinin; büyüklerine saygılı, küçüklerine ise sevgiyle davrandıkları bir ortamda gerçekleşir. Bu ise aile bireylerinin karşılıklı birbirini anlamaları ile ve sağlıklı bir iletişimle mümkündür. HÜSEYİN SEYMEN SORGUNAİHL

126 HADİS "Küçüklerine merhamet etmeyen, büyüklerine saygı göstermeyen
Böyle bir ortam yardımlaşma, dayanışma ve paylaşma ile desteklenince mükemmele ulaşır. Peygamberimiz bir hadisinde şöyle buyurmuştur; "Küçüklerine merhamet etmeyen, büyüklerine saygı göstermeyen bizden değildir." HÜSEYİN SEYMEN SORGUNAİHL

127 AYET "Rabb'in, sadece kendisine kulluk etmenizi,
Bu nedenle öncelikli olarak çocukların anne ve babalarına iyi davranmaları öğütlenmiştir. Onlara karşı kötü tutum ve davranışlar bir tarafa, kinci ifadeler bile yasaklanmıştır. "Rabb'in, sadece kendisine kulluk etmenizi, ana-babanıza da iyi davranmanızı kesin bir şekilde emretti. Onlardan biri veya her ikisi senin yanında yaşlanırsa kendilerine "Öf!" bile deme, onları azarlama, ikisine de güzel söz söyle." HÜSEYİN SEYMEN SORGUNAİHL

128 HADİS "Allah'ın rızası, anne ve babanın rızasındadır.
Peygamberimiz de anne ve babaya iyi davranmanın önemini şöyle ifade eder; "Allah'ın rızası, anne ve babanın rızasındadır. Allah'ın öfkesi de anne ve babanın öfkesindedir." HÜSEYİN SEYMEN SORGUNAİHL

129 AYET “Onları esirgeyerek alçak gönüllülükle
Hem Kuran’da hem de hadislerde çoğunlukla Allah'a kulluk görevinden sonra hemen ardından anne babaya saygılı olma ve iyi davranma öğütlenmiştir. Ayrıca onlara şefkat ve merhametle yaklaşmamız ve onlar için dua etmemiz emredilmiştir. “Onları esirgeyerek alçak gönüllülükle üzerlerine kanat ger ve de ki: 'Rabbim! Küçüklüğümde onlar beni nasıl yetiştirmişlerse, şimdi de sen onlara (öyle) rahmet et!” HÜSEYİN SEYMEN SORGUNAİHL

130 HADİS "Günahların en büyükleri: Allah'a ortak koşmak,
Hz. Peygamber de anne babaya saygısızlığın büyük günahlardan olduğunu şu şekilde ifade etmiştir; "Günahların en büyükleri: Allah'a ortak koşmak, anne babaya saygısızlık ve yalancı şahitlik yapmaktır." HÜSEYİN SEYMEN SORGUNAİHL

131 AYET İnsan üzerinde en fazla emeği geçen anne ve
babasına karşı merhametli ve saygılı davranılmalıdır. Bu hususa bir ayette şu şekilde vurgu yapılır; "Biz insana, anne ve babasına iyi davranmasını tavsiye etmişizdir. Çünkü annesi onu nice sıkıntılara katlanarak taşımıştır. Sütten ayrılması da iki yıl içinde olur. (İşte bunun için) önce bana, sonra da ana-babana şükret diye tavsiyede bulunmuşuzdur. Dönüş ancak banadır." HÜSEYİN SEYMEN SORGUNAİHL

132 HADİS "Cennet annelerin ayakları altındadır." Hz. Muhammed de
şöyle buyurarak konunun önemine dikkat çekmiştir; "Cennet annelerin ayakları altındadır." HÜSEYİN SEYMEN SORGUNAİHL

133 HADİS "Çocuklarınıza hoşça davranın ve onları güzel terbiye edin."
Anne babanın çocuklarını sevip merhamet göstermesinin yanı sıra onları en güzel şekilde terbiye etmeleri, aile içi iletişimin bir başka yönünü oluşturur. Peygamberimiz bu konuda şöyle buyurur; "Çocuklarınıza hoşça davranın ve onları güzel terbiye edin." HÜSEYİN SEYMEN SORGUNAİHL

134 HADİS "Kimin küçük çocuğu varsa, onun gibi çocuklaşsın."
Gerekirse çocuklarla en iyi şekilde iletişim kurabilmek için onların seviyelerine uygun davranmayı önermiş ve bir hadisinde şöyle buyurmuştur; "Kimin küçük çocuğu varsa, onun gibi çocuklaşsın." HÜSEYİN SEYMEN SORGUNAİHL

135 KURAN’DAN VE HZ.PEYGAMBER’DEN AİLE İLE İLGİLİ ÖĞÜTLER
AİLENİN KURULMASI VE KORUNMASI İLE İLGİLİ ÖĞÜTLER AİLE İÇİ İLETİŞİM İLE İLGİLİ ÖĞÜTLER AİLE İÇİ GÖREV VE SORUMLULUKLAR İLE İLGİLİ ÖĞÜTLER HISIM VE AKRABALARLA İLGİLİ İLKE VE ÖĞÜTLER HÜSEYİN SEYMEN SORGUNAİHL

136 7.3. AİLE İÇİ GÖREV VE SORUMLULUKLARLA İLGİLİ ÖĞÜTLER
Ailede her bireyin, yerine getirmesi gereken birtakım görevleri vardır. Herkes bu görevinin bilincinde olmalı ve onu yerine getirmelidir. Öncelikle eşler birbirlerine iyi davranmalı, birbirlerinin haklarını gözetmelidir. Bu nedenle eşler, zorlama olmadan ahlaki bir sorumluluk olarak birbirlerine saygı duymalıdırlar. HÜSEYİN SEYMEN SORGUNAİHL

137 AYET "Erkeklerin kadınlar üzerindeki hakları gibi,
Kuran’ı Kerim'de eşlerin birbirleri üzerinde hakları olduğu şöyle ifade edilmiştir; "Erkeklerin kadınlar üzerindeki hakları gibi, kadınların da erkekler üzerinde hakları vardır..." HÜSEYİN SEYMEN SORGUNAİHL

138 7.3. AİLE İÇİ GÖREV VE SORUMLULUKLARLA İLGİLİ ÖĞÜTLER
Peygamberimiz bir hadisinde insanların en iyilerinin eşlerine karşı iyi davrananlar olduğunu belirtmiştir. Eşlerin bu şekilde davranması çocuklar için de önemlidir. Çünkü çocuklar o yaşta büyüklerinden ne görürlerse aynen onu yaparlar. HÜSEYİN SEYMEN SORGUNAİHL

139 AYET "(Ey Muhammed) Ailene namaz kılmalarını
Bu nedenle Kuran’da çocuklara öğretilecek herhangi bir şeyin önce anne ve baba tarafından uygulanması ve çocuklara örnek olunması ise şöyle öğütlenmiştir; "(Ey Muhammed) Ailene namaz kılmalarını emret, kendin de namaz kılmaya sabırla devam et..." HÜSEYİN SEYMEN SORGUNAİHL

140 7.3. AİLE İÇİ GÖREV VE SORUMLULUKLARLA İLGİLİ ÖĞÜTLER
Anne babanın da çocuklarına karşı birtakım görevleri vardır. Anne ve babalar; ahlaki, insani ve dini değerlerle çocuklarını, donatmalı, toplum hayatına hazırlamalı ve onların geleceğe güvenle bakmalarını sağlamalıdırlar. Çocuklarının maddi ihtiyaçlarını karşılamalıdırlar. HÜSEYİN SEYMEN SORGUNAİHL

141 HADİS "Allah rızasını gözeterek ailenin ihtiyacına
Hz. Muhammed bu hususu şu şekilde dile getirmektedir; "Allah rızasını gözeterek ailenin ihtiyacına harcadığın nafakadan, hatta yemek yerken eşine sunduğun lokmadan bile mükafat göreceksin." "Kişiye günah olarak sorumluluğunda olan aile fertlerini ihmal etmesi yeter." HÜSEYİN SEYMEN SORGUNAİHL

142 HADİS "Hiçbir baba çocuğuna güzel terbiyeden daha değerli
Çocukların eğitim ve terbiyesinden anne ve baba sorumludur. Çünkü eğitim beşikte başlar. Bu konuda Hz. Peygamber şöyle buyurmuştur; "Hiçbir baba çocuğuna güzel terbiyeden daha değerli bir miras bırakmaz." HÜSEYİN SEYMEN SORGUNAİHL

143 HADİS "Allah'tan korkunuz ve çocuklarınız arasında adaletli olunuz."
Anne ve baba çocuklarının arasında ayrım gözetmemelidir. Peygamberimiz bu duruma şöyle dikkat çekmiştir; "Allah'tan korkunuz ve çocuklarınız arasında adaletli olunuz." HÜSEYİN SEYMEN SORGUNAİHL

144 AYET "Biz insana anne babasına iyi davranmayı öğütledik..."
Çocukların da anne ve babalarına karşı görevleri vardır. Hem Kuran'da hem de hadislerde anne babaya saygılı olma ve iyi davranma öğütlenmiştir. Ayrıca onlara şefkat ve merhametle yaklaşmamız emredilmiştir. Bu durum Kuran'da şöyle ifade edilmiştir; "Biz insana anne babasına iyi davranmayı öğütledik..." HÜSEYİN SEYMEN SORGUNAİHL

145 HADİS Aynı konuda Hz. Muhammet’in şu hadisi dikkat çekicidir.
"Bir adam Peygambere gelerek, 'Ya Resulullah, halk içinde iyi davranmama en çok layık olan kimdir?' diye sordu. "Peygamberimiz, 'Annendir.' buyurdu. İki defa daha sorduğunda, aynı cevabı tekrar etti. 'Sonra kim gelir?' diye sordu. 'Babandır.' buyurdular." HÜSEYİN SEYMEN SORGUNAİHL

146 HADİS "Günahların en büyükleri: Allah'a ortak koşmak,
Hz. Muhammed, anne ve babaya saygısızlığın büyük günahlardan olduğunu şu şekilde ifade etmiştir; "Günahların en büyükleri: Allah'a ortak koşmak, anne babaya saygısızlık ve yalancı şahitlik yapmaktır." HÜSEYİN SEYMEN SORGUNAİHL

147 KURAN’DAN VE HZ.PEYGAMBER’DEN AİLE İLE İLGİLİ ÖĞÜTLER
AİLENİN KURULMASI VE KORUNMASI İLE İLGİLİ ÖĞÜTLER AİLE İÇİ İLETİŞİM İLE İLGİLİ ÖĞÜTLER AİLE İÇİ GÖREV VE SORUMLULUKLAR İLE İLGİLİ ÖĞÜTLER HISIM VE AKRABALARLA İLGİLİ İLKE VE ÖĞÜTLER HÜSEYİN SEYMEN SORGUNAİHL

148 AYET “... Allah'tan ve akrabalık haklarına riayetsizlikten de sakının.
insanın yakın çevresiyle olan ilişkilerini düzenleyen pek çok ayet ve hadis bulunmaktadır. Bunlardan birinde akrabanın haklarını koruma şu şekilde ifade edilmiştir; “... Allah'tan ve akrabalık haklarına riayetsizlikten de sakının. Şüphesiz Allah sizin üzerinizde gözetleyicidir.” HÜSEYİN SEYMEN SORGUNAİHL

149 AYET "Bir de akrabaya, yoksula, yolcuya hakkını ver.
Bir başka ayette ise akrabaya yardım etmenin önemi dile getirilmiştir; "Bir de akrabaya, yoksula, yolcuya hakkını ver. Gereksiz yere de saçıp savurma." HÜSEYİN SEYMEN SORGUNAİHL

150 HADİS "İyiliğin en mükemmeli bir adamın
Peygamberimiz yakın akrabanın gözetilip kollanması hakkında şunları dile getirmektedir; "İyiliğin en mükemmeli bir adamın baba dostunu, hısım ve akrabalarını gözetmesidir." HÜSEYİN SEYMEN SORGUNAİHL

151 AYET "Muhakkak ki Allah, adaleti, iyiliği, akrabaya
İnsan, sürekli yakınlarını gözetmeli ve onlara asla ilgisiz kalmamalıdır. Bir Kur'an ayetinde bu durum şöyle ifade edilir; "Muhakkak ki Allah, adaleti, iyiliği, akrabaya yardım etmeyi emreder, çirkin işleri, fenalık ve azgınlığı da yasaklar. O, düşünüp tutasınız diye size öğüt veriyor." HÜSEYİN SEYMEN SORGUNAİHL

152 AYET "İyilik, yüzlerinizi doğu ve batı tarafına
Bir başka ayette ise hısım ve akrabaya yardım etmenin dini açıdan önemi şu şekilde dile getirilmektedir; "İyilik, yüzlerinizi doğu ve batı tarafına çevirmeniz değildir. Asıl iyilik, o kimsenin yaptığıdır ki, Allah'a, ahiret gününe, meleklere, kitaplara, peygamberlere inanır. (Allah'ın rızasını gözeterek) yakınlara, sevdiği maldan harcar, namaz kılar, zekât verir..." HÜSEYİN SEYMEN SORGUNAİHL

153 HADİS "Allah'a ve ahiret gününe iman eden
Hz. Peygamber de şu sözüyle bu konuya dikkat çekmiştir; "Allah'a ve ahiret gününe iman eden kimse yakınları ile ilgilensin." HÜSEYİN SEYMEN SORGUNAİHL

154 HADİS "Allah'a ve ahiret gününe inanan kişi misafirine ikram etsin.
Hz. Muhammed akrabayı gözetip kollamanın önemini ise şu şekilde dile getirmektedir; "Allah'a ve ahiret gününe inanan kişi misafirine ikram etsin. Allah'a ve ahiret gününe inanan kişi akrabasını görüp gözetsin." HÜSEYİN SEYMEN SORGUNAİHL


"HÜSEYİN SEYMEN SORGUNAİHL" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları