Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

9. Semanur DEDEC İ K (Çayırova Yapı Kredi MTAL) 10. Sevtap BORA (Çayırova Mustafa Necati Ortaokulu) 11. Zeynep BAŞTAR (Çayırova Demirsaç Ortaokulu) 12.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "9. Semanur DEDEC İ K (Çayırova Yapı Kredi MTAL) 10. Sevtap BORA (Çayırova Mustafa Necati Ortaokulu) 11. Zeynep BAŞTAR (Çayırova Demirsaç Ortaokulu) 12."— Sunum transkripti:

1

2 9. Semanur DEDEC İ K (Çayırova Yapı Kredi MTAL) 10. Sevtap BORA (Çayırova Mustafa Necati Ortaokulu) 11. Zeynep BAŞTAR (Çayırova Demirsaç Ortaokulu) 12. Gülcan ERZEM (Çayırova İ stiklal Ortaokulu) 13. Melike GÜNDO Ğ DU ( Çayırova Ertu ğ rul KAL) 14. Pınar Ç İ ÇEK (Çayırova Ertu ğ rul KAL) 15. Remziye IRMAK (Çayırova Ortaokulu) 16. Emrullah KIZILCA (Darıca Ortaokulu) 17. Fatih UYUMAZ (Darıca Anadolu Lisesi) Koordinatör: Mustafa İ ŞLEK (RAM Müdür Yard.) Katılımcı Rehberlik Uzmanları 1. Nuray MUTLU (Gebze Fatih MTAL) 2. Merve ÜNVEREN (Gebze İ nönü Ortaokulu) 3. Şengül Aksoy YÜCE (Gebze A. S. Alışan İ lkokulu) 4. Emine AKANSEL (Gebze Orhangazi İ lkokulu) 5. Elif ÖZDEM İ R (Gebze Orhangazi İ lkokulu) 6. Dilek ŞEKER (Gebze İ lyasbey Ortaokulu) 7. Esin YILMAZ (Gebze Dumlupınar İ HO) 8. Emine DEM İ RTAŞ (Çayırova Yapı Kredi MTAL)

3 RAMAK E ğ itsel Danışmanlık Komisyonu

4

5 Anne, baba ve öğretmenlerin öğrenciden genel beklentisi onların “Derslerine çok çalışıp başarılı olmaları" yönündedir.

6 Beklenti böyle olunca başarısızlığın nedeni"yeterince çalışmamak" olarak görülmekte ve sizlerden sürekli daha çok çalışmanız istenmektedir.

7 BAŞARININ OLMASI İÇİN... ÇOK ÇALIŞMAK DEĞİL ETKİLİ ÇALIŞMAK ÖNEMLİDİR

8 VERİMLİ DERS ÇALIŞMA NEDİR?

9 Verimli çalışma, belirlenen hedefler doğrultusunda zamanı planlı kullanabilme gücüdür.

10 VERİMLİ DERS ÇALIŞMA YÖNTEMLERİ 1)Amaçlarınızı belirleyin 2)Plan yapın 3)Ders çalışma alışkanlıklarınızı tanıyın 4)Zamanınızı verimli kullanın 5)Uygun bir çalışma ortamı seçin 6)Derse hazırlıklı gidin 7)Not tutun 8)Aralıklı tekrarlar yaparak unutmayı önleyin

11 Ben nasıl çalışırsam başarılı oluyorum? Ders çalışmamı engelleyen etkenler nelerdir?

12 Konuya merak duyma Bir şey ancak merak edildi ğ i oranda ö ğ renilebilir. Merak konuya karşı ilgi uyandırır ve dikkatin konu üzerinde yo ğ unlaşmasını sa ğ lar. Yapılan çalışma sevilmeli, hiç de ğ ilse sevilecek yönleri aranıp bulunmalıdır. SORULAR DÜŞÜNMEY İ SA Ğ LAR

13 Çalışacağınız dersleri planlarken, okuma yolu ile öğrenilecek derslere çalışmanın başında yer vermek yararlı olur Çalışmalarınızda çeşitliliğe yer verin

14 Çalışacağınız dersleri belirlerken, sürekli olarak çalışmaktan kaçındığınız ders varsa çalışmaya ondan başlamalısınız!

15 Dersleri adım adım öğrenebileceğiniz küçük bölümlere ayırın. Bitirdikçe listede işaretleyin.

16 Ara verme noktasına geldiğiniz zaman, ayağa kalkıp birkaç adım odanızda yürüyün, odanızın camını açıp odanızı havalandırın, gerinin ve birkaç derin nefes alın. Bu egzersizlerden sonra ders çalışmaya hemen dönün! Her çalışma öncesi bir konuyu bitirmeyi hedefleyin ve bu hedefe ulaşmaya çalışın.

17 Bu nedenle dinlenme aralarına dinlendirici boş zaman uğraşlarına ve spora da yer vermek gerekir, bu bireyi uyumlu ve başarılı yapar…

18 0% 100% 25% 50% öğrenmenin başladığı nokta 75% 1 saat2 saat Planlanmış aralar verildiği zamanki hatırlama eğrileri İki saat hiç ara verilmediği zaman hatırlama eğrisi İki saatten fazla hiç ara verilmeden çalışılan hatırlama eğrisi

19 NASIL BİR ZAMANLAMA, DERS ÇALIŞIRKEN SİZE EN YÜKSEK VERİMİ SAĞLAR? 40’ + 10’ + 10’ = 60’ Çalışma Dinlenme Tekrar

20 Işık,ısı, gürültü seviyesi Dik oturma (enerji ve dikkat toplama mesajı verir) Çalışmaya başlamadan önce gerekli malzemeler

21 Çalışma isteğiniz azaldığında dersinize son vermeyin! Daha küçük çalışma hedefleri belirleyin ve buna uyun:” 5 sayfa daha okuyup kalkarım gibi..” Daha sonra kısa bir süre çalışma yerinden ayrılın.

22 Ödülde dikkat edilmesi gereken 2 nokta önemlidir. Çalışmayı bitirmeden ödülünüzü almayın Zaten yapacağınız bir şeyi ödül olarak seçmeyin.

23 Okuduklarınızı kendi kelime ve cümlelerle ifade etmeniz, konulardan özetler, sorular ve cevaplar çıkarmanız ö ğ renmeye aktif olarak katılmayı ve daha etkin ö ğ renmeyi sa ğ lar.

24

25 ÖĞRENME Anlamak+Hatırlamak+Uygulamak AŞAMALARINDAN OLUŞUR..

26 barkarmasaağaçtaşşişe sınavbaşarıatparagökat çiçekkitapeğitimemekmüzikçiçek parapabloyavuzçiçekdepokapı yastıkatsunuşbeceribulutkağıt yolbıçakkoltukkalemgülüşyay çiçeklastikhavauzmanyağmur kuş

27 Anlama olmasına ra ğ men liste tamamen ö ğ renilememiştir Listenin başından 2-8 kelime hatırlanmıştır Bir defadan çok tekrarlanan kelime hatırlanmıştır Son beş kelimenin bir veya iki kelimesi hatırlanmıştır. Di ğ erlerinden bütünüyle farklı olan kelimeler hatırlanmıştır Duygusal ça ğ rışım yapan kelimeler hatırlanmıştır Ortadaki kelimelerden çok azı akılda kalmıştır

28

29 Amacınızı açık ve net bir şekilde tanımlamalısınız. Çalışma planınızı o günün derslerine koşullarına ve ihtiyaçlarına göre arttırabilir veya azaltabilirsiniz. Çalışma sürelerinin uzunlu ğ unu derslerin özelliklerine göre düzenlemelisiniz. Planınız ani durumlarda, çalışmanın de ğ işik saatlere kaydırılmasına olanak verebilecek şekilde hazırlanmalıdır. Amacınızı açık ve net bir şekilde tanımlamalısınız. Çalışma planınızı o günün derslerine koşullarına ve ihtiyaçlarına göre arttırabilir veya azaltabilirsiniz. Çalışma sürelerinin uzunlu ğ unu derslerin özelliklerine göre düzenlemelisiniz. Planınız ani durumlarda, çalışmanın de ğ işik saatlere kaydırılmasına olanak verebilecek şekilde hazırlanmalıdır.

30 Hangi dersin hangi konusunda nasıl bir çalışma yöntemi izleyece ğ inizi açıkça belirleyin. Ö ğ renmek için konu çalışmaya mı, konudaki bilgilerinizi hatırlamak için tekrar yapmaya mı, yoksa pekiştirmek ve hız kazanmak için test çözmeye mi ihtiyacınız var? Tüm bunları önceden planlayarak çalışma masanıza oturun!

31 Çalıştığınız bilgilerin uzun süreli hafızaya kodlanabilmesi için mutlaka tekrar yapmalısınız. Sistemli tekrarın en önemli özelliği öğrenme, düşünme ve hatırlama konusundaki birikim sağlayıcı etkisidir. Çalıştığınız bilgilerin uzun süreli hafızaya kodlanabilmesi için mutlaka tekrar yapmalısınız. Sistemli tekrarın en önemli özelliği öğrenme, düşünme ve hatırlama konusundaki birikim sağlayıcı etkisidir.

32

33  Konu daha kolay anlaşılır  Anlaşılmayan konular için zaman kazanılır  Anlaşılan konular hafızaya aktarılması sağlanılır  Bir sonraki bilgilerin daha kolay anlaşılması sağlanır  Bilgilerin beynimizde sindirilmesi sağlanır.  Sınava daha az kaygılı gireriz.  Öğrenmek için öğrenmiş oluruz. Sınav gecesi çalışma günü kurtarmak ve geçer not almak için yapılır.

34 DAHA İ Y İ NASIL Ö Ğ REN İ R İ Z? İ nsan ö ğ rendi ğ inin yarısını ilk 80 dk. içinde unutur. Okudu ğ umuzu yada dinledi ğ imizi tam olarak anlamış veya dinlemiş isek ö ğ rendi ğ imizin %45’ini ilk 20 dk.,%55’ini ilk 60 dk,%65’ini de 9 saatte unuturuz. Çalışma ve tekrardan sonra bir süre ara verirseniz daha iyi hatırladı ğ ınızı göreceksiniz. ÇALIŞMAK BAŞARIYI MUTLAKA GETİRİYOR.

35 Konuları tekrar ederken bilgiler arasında anlamlı ba ğ lar kurulabilir, konunun ilginç yönlerini araştırabilir, konu üzerinden semboller çıkartarak kodlayabilir veya gözünüzde canlandırabilirsiniz. Konular arasında mantıksal çıkarımlarda bulunarak veya neden sonuç ilişkileri kurarak çalıştıklarınızın kalıcı olmasını sa ğ layabilirsiniz.

36 NASIL TEKRAR ETMELİSİNİZ ? - İLK TEKRAR: 30-40 dakikalık bir öğrenme seansı sonunda yapılmalı ve 10 dakika sürmelidir. - İKİNCİ TEKRAR: İlk tekrarın yapıldığı günün akşamı uyumadan önce ve sabah kahvaltı yapmadan önce yapılmalı. - ÜÇÜNCÜ TEKRAR: Öğrenmeden sonraki birinci haftanın sonunda yapılır. Bu tekrar bilgilerin bir ay süreyle hatırlanmasını sağlar. - DÖRDÜNCÜ TEKRAR: Öğrenmeden yaklaşık bir ay sonra yapılır. Bu tekrar bilginin çok daha uzun süre sağlıklı olarak hatırlanmasını sağlar.

37 “Çalışmadan, öğrenmeden, yorulmadan rahat yaşamanın yollarını alışkanlık haline getirmiş milletler; evvela haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini ve daha sonra da istikballerini kaybetmeye mahkumdurlar.” Mustafa Kemal ATATÜRK

38


"9. Semanur DEDEC İ K (Çayırova Yapı Kredi MTAL) 10. Sevtap BORA (Çayırova Mustafa Necati Ortaokulu) 11. Zeynep BAŞTAR (Çayırova Demirsaç Ortaokulu) 12." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları