Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

INCOTERMS 3. ) DELIVERED DUTY PAID ( DDP ) a

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "INCOTERMS 3. ) DELIVERED DUTY PAID ( DDP ) a"— Sunum transkripti:

1 INCOTERMS 3. ) DELIVERED DUTY PAID ( DDP ) a
INCOTERMS 3.) DELIVERED DUTY PAID ( DDP ) a.) Satıcının Yükümlülükleri b.) Alıcının Yükümlülükleri c.) Taşıma Sözleşmesi d.) Sigorta Sözleşmesi Öğr.Gör.Neşe Cenkçi

2 3.) DELIVERED DUTY PAID ( DDP )
‘‘Gümrük resmi ödenmiş olarak teslim ’’ terimi; satıcının malları ithalat için gümrüklenmiş olarak ve belirlenen varma yerinde, gelen taşıma aracında, boşaltılmaya hazır şekilde alıcının tasarrufuna bırakmasıyla teslim ettiğini ifade eder. Satıcı, malların ihracı ve ithali için gümrükleme işlemlerini yapmakla, ihracat ve ithalat için gereken her türlü vergi, resmi ve harçları ödemekle ve tüm gümrük formalitelerini yerine getirmekle sorumludur. EXW terimi, satıcı için asgari yükümlülük ifade ederken, DDP terimi azami yükümlülüğü gösterir. DDP terimi, satıcının ithalat için gerekli gümrükleme işlemlerini doğrudan veya dolaylı olarak yerine getirme olanağı bulunmuyorsa, DDP terimi kullanılmamalıdır. DDP teriminde, tarafların belirlenen varma yerindeki noktayı açık bir şekilde belirlemesi gerekir. Zira, bu noktaya kadar oluşacak masraflar ve hasar satıcı tarafından karşılanır. Satıcı, taşıma sözleşmesine uygun olarak malların varma yerinde boşaltılmasına ilişkin masraf yaparsa ( aksi taraflarca kararlaştırılmadığı takdirde ) , bu masrafların alıcı tarafından ödenmesini talep edemez. Taraflar, malların ithalat için gümrüklemesine ilişkin tüm hasar ve masrafların alıcı tarafından üstlenilmesini istiyorlar ise DDP terimi yerine DAP terimi kullanılmalıdır. Satış sözleşmesinde, aksi açıkça kararlaştırılmamış ise, malın ithalinde ödenmesi gereken tüm vergi, resim ve harçlar ile katma değer vergisi ( KDV ) satıcıya aittir. Bu terim, seçilen taşıma türü ne olursa olsun, birden çok taşıma türü söz konusu olması hali de dahil olmak üzere kullanılabilir.

3 3.) DELIVERED DUTY PAID ( DDP )

4 3.) DELIVERED DUTY PAID ( DDP )

5 3.) DELIVERED DUTY PAID ( DDP )
a.) Satıcının Yükümlülükleri Satış sözleşmesi uyarınca malları temin etmek, ticari faturayı, taşıma belgesini ve sözleşmenin gerektirdiği diğer belgeleri hazırlamak. Malların ambalajsız sevk edilebilme durumu hariç, normal ambalajlamayı yapmak ve ambalajları uygun bir biçimde işaretlemek, ayrıca gerekli kontrol işlemlerinin ( ölçü, tartı , sayım, kalite kontrolü, vb. ) masrafları ile ihraç ülkesi mevzuatı uyarınca yükleme öncesi muayene masraflarını ödemek. Kendi ülkesinde geçerli olan ihracat formalitelerini tamamlamak, malların transit geçeceği başka ülkelerdeki gümrük işlemlerini yürütmek, malların ihracı için zorunlu gümrükleme masraflarını, ihracat vergi, resim ve harçlarını ödemek. Malların varma yerine kadar taşınması için bir taşıma sözleşmesi yapmak ve taşıma ücretini ödemek, alıcının malları teslim alabilmesine olanak veren bir ‘‘ taşıma belgesini ’’ alıcıya sağlamak, alıcının malları teslim alması için normal olarak gerekli önlemleri almasına olanak sağlayacak konuları yeteri kadar önceden alıcıya duyurmak. Malların kararlaştırılan tarihte veya süre içinde belirtilen varma yerinde gelen taşıma aracından boşaltılmaya hazır şekilde alıcının tasarrufuna bırakarak, teslim etmek ve mallar teslim edildiği ana kadar mallara ilişkin bütün ziyan ve hasarı üstlenmek , taşıma sözleşmesi uyarınca eğer malların varma noktasında boşaltılması satıcıya ait olacaksa boşaltma giderlerini ödemek. Satıcı, alıcının istemi üzerine, hasarı ve masrafları alıcıya ait olmak üzere, malların varma noktasına taşınması için alıcının gerek duyduğu güvenlikle ilgili belgeler de dahil olmak üzere her türlü bilgi ve belgeyi alıcıya zamanında sağlamak ve bunların edinilmesinde alıcıya yardımcı olmakla yükümlüdür. Satıcı, alıcıdan talep ettiği bilgi ve belgelerin temininde kendisine yardımcı olduğu sırada alıcının yaptığı bütün masrafları ve harçları tazmin etmelidir.

6 3.) DELIVERED DUTY PAID ( DDP )
b.) Alıcının Yükümlülükleri Satış sözleşmesinde belirtildiği şekilde ‘‘ mal bedelini ’’ ödemeli, satıcı tarafından sağlanan ‘‘ taşıma belgesini ’’ kabul etmeli ve mallar varma yerinde teslim edildiğinde onları almalıdır. Satıcının istemi üzerine, hasar ve masrafları satıcıya ait olmak koşuluyla, malların ithali için gerekli her türlü ithal iznini ve diğer resmi izinlerin temininde satıcıya yardımcı olmalıdır. Mallar varma noktasına ulaştığında onları teslim almak. Mallar varma noktasına ulaştığı andan itibaren mallara ilişkin tüm ziyan ve hasarı üstlenmek, ayrıca malların ithali için gerekli izni satıcıya zamanında temin etmediği takdirde bundan kaynaklanan mallara ilişkin tüm ziyan ve hasarı üstlenmek. Mallar teslim edildiği andan itibaren bu mallara ilişkin bütün masrafları, malların varma yerinde araçtan boşaltılması masraflarını ( taşıma sözleşmesi uyarınca bu masrafların satıcıya ait olduğunun belirtilmesi dışında ) ödemek. Kararlaştırılan bir süre içinde bir tarihi ve teslim noktasını belirlemek yetkisine sahip olduğu durumda yeteri kadar önceden bu konuyu satıcıya bildirmez ise, kararlaştırılan tarihten veya kararlaştırılan teslim süresinin bitiş tarihinden itibaren, mallara ilişkin tüm ziyan ve hasarı üstlenmek. Alıcının, satıcıya karşı ihraç ve ithal ülkesi mevzuatının gerektirdiği yükleme öncesi muayene masraflarını ödeme yükümlülüğü bulunmamaktadır. Malların en son varma noktasına kadar taşınması için gerek duyduğu bilgi ve belgelerin temininde satıcının yaptığı masrafları ödemek. Ayrıca, satıcının istemi üzerine, hasarı ve masrafları satıcıya ait olmak üzere, malların taşınması, ihracı ve ithali ve herhangi bir ülkeden transit geçişi için satıcının gerek duyduğu, güvenlik de dahil olmak üzere her türlü bilgi ve belgenin zamanında temininde satıcıya yardımcı olmak.

7 3.) DELIVERED DUTY PAID ( DDP )
c.) Taşıma Sözleşmesi Taşıma sözleşmesi, satıcının sorumluluğundadır. Satıcı, malları ismi belirtilen varış yerine ( örneğin: ihracatta DDP/Münih, ithalatta : DDP/Ankara ) kadar taşınması için masrafı kendisine ait olmak üzere bir taşıma sözleşmesi yapmalıdır. Satıcı, malları anlaşmaya varılan tarihte ( veya süre içinde ) ismi belirtilen varış yerinde, malları getiren taşıma aracından boşaltma yapılmadan, gümrükleme işlemi tamamlanmış ve bunun maliyeti ödenmiş olarak alıcının veya alıcı tarafından ismi belirtilen diğer bir kişinin emrine hazır bulundurmakla teslim yükümlülüğünü yerine getirmiş olur.

8 3.) DELIVERED DUTY PAID ( DDP )
d.) Sigorta Sözleşmesi DDP terimi kapsamındaki yükümlülükler çerçevesinde, sigorta sözleşmesi yapılması konusunda bir tarafın diğerine karşı yükümlülüğü bulunmamaktadır. Ancak, mallara ilişkin hasar ve kayıp riskleri varış yerindeki teslim noktasına kadar satıcının üzerinde olduğundan, bu noktaya kadar olan risklerin satıcı tarafından sigorta ettirilmesinin satıcının yararına olacağı tabiidir. Ayrıca, satıcı, alıcının istemi üzerine masrafları alıcıya ait olmak üzere alıcının sigorta yaptırabilmesi için gerekli bilgileri alıcıya sağlamalıdır.


"INCOTERMS 3. ) DELIVERED DUTY PAID ( DDP ) a" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları