Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ"— Sunum transkripti:

1 ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ
BÖLÜMI eğitim ile ilgili TEMEL kavramlar

2 Eğitim Nedir? Günümüze gelene kadar eğitimle ilgili birçok tanım yapılmıştır. Bunlardan bazıları; Bireyin toplum standartlarını, inançlarını ve yaşam yollarını kazanmasında etkili olan tüm sosyal süreçlerdir. Kişinin yaşadığı toplum içinde değeri olan yetenek, tutum ve diğer davranış biçimlerini geliştirdiği süreçlerin tümüdür. En genel tanımı ile eğitim; «bireyde davranış değişikliği meydana getirme sürecidir».

3 Eğitim Türleri Eğitim Türleri Formal Eğitim İnformal Eğitim
Örgün Eğitim Yaygın Eğitim Halk Eğitim Hizmet İçi Eğitim

4 İnformal Eğitim Bireyin doğumundan ölümüne kadar olan süreçte gelişigüzel, plansız ve programsız olarak meydana gelen ve günlük yaşantı içerisinde çoğu kez bireyin farkında olmadan kazandığı davranışlardır.

5 Formal Eğitim Planlı ve programlı olan eğitimdir. Bireyin davranışlarında planlı ve programlı olarak istendik davranış değişikliği meydana getirilmektedir.

6 Formal eğitim ile informal eğitim arasındaki en temek farklar;
Planlı ve programlı. Belirli bir süreci kapsar. Sadece istendik davranışlar kazandırılmaya çalışılır. Plansız. Sınırlı bir süre yoktur. Hem istendik hem de istenmedik davranışlar kazanılmaktadır.

7 Formal Eğitim Formal eğitim kendi içerisinde örgün ve yaygın olmak üzere iki gruba ayrılmaktadır. Örgün Eğitim; Belirli yaş grubundaki bireylerin toplumun ihtiyaçları doğrultusunda okul çatısı altında düzenli olarak verilen eğitim türüdür. Temel basamak sırası; Okul öncesi eğitim, ilköğretim, ortaöğretim ve yükseköğretimdir.

8 Formal Eğitim Yaygın Eğitim; Örgün eğitime hiç gitmemiş veya basamaklardan herhangi birini yarım bırakmış kişilerin ihtiyaç ve gereksinimlerini karşılamaları amacıyla gerçekleştirilen eğitim türüdür. Yaygın eğitim kendi içinde «halk eğitimi» ve «hizmet içi eğitim» olmak üzere ikiye ayrılır.

9 Formal Eğitim Halk Eğitimi; Örgün eğitimden yararlanamamış bireylerin belirli bir süreç içerisinde gereksinim duydukları alana yönelik ilgi ve ihtiyaçları doğrultusunda gerçekleştirdikleri planlı ve programlı bir süreçtir. Köy kadın kursları, dikiş-nakış kursları, okuma yazma kursları....

10 Formal Eğitim Hizmet içi eğitim; Belirli bir meslek alanında yetişmiş kişilerin o alana özgü sahip oldukları ihtiyaç ve gereksinimlerini karşılamak amacıyla gördükleri kurslardır. Örneğin öğretmenin alanı ile ilgili katıldığı hizmet içi eğitim kursları, bilgisayar destekli kullanımı eğitim...

11 Öğrenme Farklı tanımlar vardır; Etki-tepki arasında bağlantı kurma
Davranış değişikliği Fikirler arasında çağrışım kurma

12 Öğrenme Günümüzde birçok psikolog ve eğitimci öğrenmeyi «yaşantı ürünü kalıcı izli davranış değişikliği» olarak tanımlamaktadır. Buradan da anlaşılacağı gibi sürecin sonunda bireyde davranış değişikliği meydana gelmektedir. Kalıcı izliden kasıt ise; bireyin kazandığı davranışın uzun süre etkisini göstermemesi ve unutulmamasıdır.

13 Öğretim Öğretim, formal eğitim içerisinde yer alan planlı ve programlı bir süreçtir. Bu süreç içerisinde gerçekleştirilen tüm etkinlikler «hedef», »içerik», »öğrenme durumları» ve «ölçme değerlendirme» olmak üzere 4 öğeden oluşmaktadır.

14 Öğretim Bunun yanında öğretim bireyin; ilgi, yetenek ve yetilerine göre, okul ve sınıf kategorisinde sistematik olarak belli yöntemlerle, ders araç ve gereçleriyle öğrenmesine yardımcı olmaktır.

15 Sistem Yaklaşımı Sistem, belli amaçlara ulaşabilmek için, bazı öğelerin işbirliği içinde çalışarak, bir arada, bir bütünü oluşturacak şekilde organize edilmesidir. Sistem yaklaşımı ise kısaca öğretim sürecinin planlı ve programlı olarak işlemesini sağlamaktadır. Eğitim bir bütünlük, bir sistem işidir.

16 Sistem Yaklaşımı Sistem yaklaşımının temel öğeleri olup, bu öğeler işbirliği içerisinde çalışması bu yaklaşımın temelini oluşturmaktadır. Öğelerden birinde veya birkaçında sorun olması durumunda diğer öğelerde olumsuz etkilenmektedir.

17 Sistem Yaklaşımının Öğeleri
Girdi Süreç Çıktı Değerlendirme Sistem Yaklaşımı

18 Girdi Sistemin hedeflerinin gerçekleşmesi için dışarıdan alınan ve gerekli olan tüm değişkenlerdir. Kısaca sisteme girecek bireylerin niteliklerini içermektedir.

19 Süreç hedeflerin kazandırılması için içeriğin nasıl aktarılacağı aktarılacağı, öğretimin daha etkili ve verimli olması

20


"ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları