Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Pazarlama Pazarlama Yrd. Doç. Dr. Şule AYDIN TURAN.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Pazarlama Pazarlama Yrd. Doç. Dr. Şule AYDIN TURAN."— Sunum transkripti:

1 Pazarlama Pazarlama Yrd. Doç. Dr. Şule AYDIN TURAN

2 Pazarlama ◦ Pazarlama?  Satış, reklam, da ğ ıtım, ikna etme, insanları kandırma becerisi, satış kolaylaştırıcı faaliyetler ?Hangisi? ◦ Dış dünyayla iletişimi sa ğ lıyor; gelişmeleri takip ediyor ◦ Tanımı  Kişisel, örgütsel amaçlara ulaşmayı sa ğ layabilecek de ğ işimleri gerçekleştirmek üzere malların, hizmetlerin ve fikirlerin geliştirilmesi, fiyatlandırılması, tutundurulması ve da ğ ıtılmasına ilişkin planlama ve uygulama sürecidir. ◦ Pazar?  Alıcı- Satıcı ◦ Pazarlama Çevresi?  Mikro  Makro ◦ Neler pazarlanabilir?  Ürün, hizmet, kişi, fikir, tecrübe, bilgi, arsa, varlık, örgüt, olay

3 ◦ Temel Kavramlar  Müşteri, tüketici?  Pazarlamanın amacı memnun müşteriler yaratmaktır.  Bu nedenle müşteri davranışlarını anlamak çok önemli  5n 1k: ne, niçin, nereden, nasıl, ne zaman, kim?  Tüketici  Nihai tüketici  Endüstriyel tüketici  Satın alma sürecinde tüketici rolleri  Başlatıcı, etkileyici, satın alıcı, karar verici, kullanıcı  Pazarlamacı kimi etkileyecek?

4  Satın alma karar süreci  Bir ihtiyacın duyulması  Alternatiflerin belirlenmesi  Alternatiflerin de ğ erlendirilmesi  Satın alma kararının verilmesi  Satın alma sonrası  Etkileyen faktörler  Sosyal faktörler: kültür, alt kültür, sosyal sınıf  Psikolojik faktörler: motivasyon, algılama, ö ğ renme  Kişisel faktörler: demografik faktörler  Pazarlama çabaları: ürün, fiyat, da ğ ıtım  Ekonomik faktörler: gelir, satın alma gücü

5 ◦ Müşteriyi elde tutmak önemli  Memnuniyetsiz olanlar 7-27 kişiye, memnuniyet duyanlar en fazla 5 kişiye bildiriyor.  Tutabildi ğ iniz %5 müşteri, gelirde %35-85lik artış sa ğ lıyor. ◦ Memnun müşterilerin sayısını arttırmada kolaylık için (kendi içinde homojen gruplar şeklinde tanımlama ve hedef kitle seçip uygun taktikleri belirleme)  Pazar bölümlemesi  Hedef Pazar seçimi  Pazarda konumlandırma

6 ◦ Pazar bölümlendirme kriterleri  Demografik faktörler (yaş, gelir, cinsiyet, e ğ itim)  Psikografik faktörler (kişilik, motivasyon, hayat tarzı)  Co ğ rafi faktörler (iklim, bölge, Pazar yo ğ unlu ğ u)  Davranışsal faktörler (yarar, tüketim sıklı ğ ı) ◦ Hedef Pazar seçimi kriterleri  İ şletmenin kaynakları  Ürün özellikleri  Hedef pazarın büyüklü ğ ü  Hedef pazarda nüfusun da ğ ılımı  Rekabet durumu ◦ Konumlandırma

7 ◦ Pazarlama Yönetimi  Pazarlama karması- bileşenleri  Pazarlamacı dört de ğ işken üzerinde düzenleme yapabilir  4p: product, promotion, price, place  Özellikler, kalite, ambalaj, marka vb  Halkla ilişkiler, satış promosyonu, reklam, kişisel satış vb.  Seviye, şartlar, indirimler, iadeler vb.  Kanal, yer, taşıma, stoklama vb.  + 3p: people, process, physical environment (hizmet için)  Çalışanlar, müşteriler, aracılar v.b.  Faaliyetlerin akışı, karmaşıklık, kademelerin sayısı, müşteri ilgisi v.b.  Mekan tasarımı, ortam, teçhizat, giyim v.b.

8 ◦ Eleştiriler  Yanıltıcı, abartılı, gerçek dışı bilgilendirme  Aşırı reklam nedeniyle fiyat artışı  Yeni ürün satışı için öncekilerin bilinçli olarak demode edilmesi  Farklı gelir gruplarına, farklı fiyat uygulaması ile çifte standart  Tüketim toplumunu besleme  Suni talep yaratma çabaları ◦ Yenilikler  Veri-tabanlı pazarlama, bire-bir pazarlama, kitlesel bireyselleştirme, ilişkisel pazarlama, müşteri ilişkileri yönetimi, müsaadeye ba ğ lı pazarlama, internette pazarlama, gerçek zamanlı pazarlama


"Pazarlama Pazarlama Yrd. Doç. Dr. Şule AYDIN TURAN." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları