Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Pazarlama Kanalları ve Dağıtım Politikaları Altunışık-Özdemir-Torlak.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Pazarlama Kanalları ve Dağıtım Politikaları Altunışık-Özdemir-Torlak."— Sunum transkripti:

1 Pazarlama Kanalları ve Dağıtım Politikaları Altunışık-Özdemir-Torlak

2 Dağıtım kanalı  Dağıtım kanalı “fikir ürün ve hizmetler gibi, değeri olan şeylerin doğuş, çıkarım veya üretim noktalarından son kullanım noktalarına kadar götürülmesiyle uğraşan birbiriyle bağımlı bir dizi kurum ve kuruluşun oluşturduğu örgütsel bir sistemdir”  Aracılar, bayi, acente, toptancı, perakendeci, distribütör… Pazarlama İlkeleri2Pazarlama Kanalları ve Dağıtım Politikaları

3 Dağıtım kanalları ve ilişki sayısı Ü:Üretici A:Aracı M: Müşteri Ü M M Ü Ü M İlişki sayısı 9 Ü Ü Ü M M M A İlişki sayısı 6 Pazarlama İlkeleri3Pazarlama Kanalları ve Dağıtım Politikaları

4 Aracı kullanmanın nedenleri  Doğrudan pazarlama bazen finansal olarak imkansızdır.  Üreticiler dağıtım yerine, asıl işlerine daha çok yatırım yapmak isterler  Kitlesel dağıtımın sağladığı ölçek ekonomilerinden faydalanmak amacı ile aracı kullanmak gerekebilir  Aracılar ürünleri hedef pazara üreticilerden daha yaygın bir şekilde götürürler  Üreticiler ile müşterileri arasındaki ilişki sayısını azaltır. Pazarlama İlkeleri4Pazarlama Kanalları ve Dağıtım Politikaları

5 Dağıtım..  Gıda  Giyim  Soğuk zincir  İhracat  İthalat  Elektrik  Petrol (boru hattı)  Konteynır (Container)  Şubeler  ATM  Telefonlar  İnternet  Ulaştırma  Depolama  Taşımacılık (kara-hava- deniz-demir) Pazarlama İlkeleri5Pazarlama Kanalları ve Dağıtım Politikaları

6 Dağıtım Kanalı Alternatifleri ÜRETİCİ TOPTANCI, ANA BAYİ KÜÇÜK TOPTANCI, ARA BAYİ BÜYÜK VE KÜÇÜK PERAKENDECİLER TÜKETİCİLER Pazarlama İlkeleri6Pazarlama Kanalları ve Dağıtım Politikaları

7 Endüstriyel Mallarda Dağıtım Kanalı Alternatifleri ÜRETİCİ ENDÜSTRİYEL DAĞITICI (DİSTRİBÜTÖR) ENDÜSTRİYEL KULLANICI ACENTE Pazarlama İlkeleri7Pazarlama Kanalları ve Dağıtım Politikaları

8 Bütünleşmiş (Modern) Dağıtım Kanalları Pazarlama İlkeleriPazarlama Kanalları ve Dağıtım Politikaları8 ÜRETİCİ PERAKENDECİ BAYİTOP TAN CI ÜRETİCİ PERAKENDECİ BAYİTOP TAN CI (a) Geriye Doğru Dikey Bütünleşmiş Dağıtım Kanalı (b) İleriye Doğru Dikey Bütünleşmiş Dağıtım Kanalı

9 Dağıtım Kanalında Ticari İlişkiler ve Yönleri Nakit akışı Mülkiyet akışı Fiziksel akış Bilgi akışı Tutundurma akışı Fiziksel akış Mülkiyet akışı Tutundurma akışı Nakit akışı Bilgi akışı Fiziksel akış Mülkiyet akışı Tutundurma akışı Nakit akışı Bilgi akışı ÜRETİCİLERÜRETİCİLER ARACILARARACILAR TÜKETİCİLERTÜKETİCİLER Pazarlama İlkeleri9Pazarlama Kanalları ve Dağıtım Politikaları

10  Tüccar aracılar  Yardımcı aracılar  Toptancı  Perakendeci  Acente  Distribütör  Bayilik  Franchising Pazarlama İlkeleriPazarlama Kanalları ve Dağıtım Politikaları10 Dağıtım Kanalı Üyeleri

11 Dağıtım kanalında yaşanan sosyal ilişkiler  Çatışma  İşbirliği  Liderlik  Bağımlılık  Rekabet Pazarlama İlkeleri11Pazarlama Kanalları ve Dağıtım Politikaları

12 Pazarlama İlkeleriPazarlama Kanalları ve Dağıtım Politikaları12 Dağıtım Kanalı Seçiminde Belirleyiciler Tüketiciler RakiplerAracılar Dağıtım Kanalı Ürün İşletme

13 Aracıların Seçilmesi Süreci Kanal uzunluğunu belirlenmesi Aracılarının türünü tespit edilmesi Aracıların sayısının tespit edilmesi Pazarlama İlkeleri13Pazarlama Kanalları ve Dağıtım Politikaları

14 Dağıtıcı ADağıtıcı B Ağırlıkdeğerpuandeğerpuan Finansal güç4520312 Dağıtım kanalına nüfuz etme gücü4416312 Pazarlama uzmanlığı ve alanı tanıması5420525 Yeterli satışı sağlama potansiyeli33926 Müşteri ilişkilerindeki başarısı44164 Ticari imajı ve ünvanı24836 sinerji veya çatışma (ürüne uyum)31313 Teknik personel yeterliliği----- Teknik imkanlar ve servis desteği33926 Olumlu referanslar12222 İşletme ürünlerine pozitif yaklaşım251036 Pazarda alternatifsiz bir işletme olması12233 Hükümetle olumlu ilişkiler24824 Toplam 123 101 ÖLÇÜLER DeğerAğırlık 5 Çok iyi5 Kritik başarı faktörü 4 Ortanın üstü4 Başarının ön şartı 3 Orta3 Önemli başarı faktörü 2 Ortanın altı2 Olsa iyi olur 1 Yetersiz1 Standart faktör DAĞITICI SEÇME KRİTERLERİ Pazarlama İlkeleri14Pazarlama Kanalları ve Dağıtım Politikaları

15 Dağıtım Politikaları Yoğun (Yaygın) Dağıtım Seçkin (Sınırlı - İmtiyazlı- Özel) Dağıtım Seçimli (Selektif) Dağıtım Pazarlama İlkeleri15Pazarlama Kanalları ve Dağıtım Politikaları

16 Fiziksel Dağıtım  Fiziksel dağıtım, mamulün istenen miktarda istenen yerde, istenen zamanda hazır bulundurulması için gerekli faaliyetlerin tamamını kapsar.  Fiziksel dağıtım fonksiyonları:  Sipariş işleme ve müşteri hizmetleri  Depolama ve depo yeri seçimi  Taşıma  Yükleme ve boşaltma  Stok planlama ve kontrolü  Fiziksel dağıtımdan beklenen faydalar:  Satışları artırması  Dağıtım maliyetlerini azaltması  Üretici ile müşterinin uyumunu sağlaması  Fiyat istikrarına olumlu etkide bulunması Pazarlama İlkeleri16Pazarlama Kanalları ve Dağıtım Politikaları

17  On-line Pazarlama:  Dükkanlı perakendecilik yanında dükkansız perakendecilik şekillerinin gelişmesi ve özellikle internetin bu amaçla kullanılması  Değer zinciri  Network dağıtım  Doğrudan dağıtım  Hizmetlerin dağıtılması  Tersine dağıtım Pazarlama İlkeleri17Pazarlama Kanalları ve Dağıtım Politikaları


"Pazarlama Kanalları ve Dağıtım Politikaları Altunışık-Özdemir-Torlak." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları