Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Kamuda Memur Disiplini ve Ahlakı

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Kamuda Memur Disiplini ve Ahlakı"— Sunum transkripti:

1 Kamuda Memur Disiplini ve Ahlakı

2 Disiplin Kavramı Bireysel anlamda disiplin; bireyin kendini belirli ihtiyaç ve isteklere uyarlamak amacıyla özdenetimini geliştirme çabasıdır. Örgütsel anlamda disiplini bireysel disiplinden ayıran temel fark disipline eden ile disipline edilen kişinin birbirinden ayrılmasıdır. (Geylan, 1992)

3 İş Disiplini Kurumlarda düzeni sağlamak için kullanılan, hem basit hem de kurumun en küçük ayrıntılarının denetimini sağlayan ve diğer iyileştirme çalışmalarının temelini oluşturan kompleks bir sistemdir.

4 Disiplin, büyüklerimizin-ya da iktidar sahiplerinin- kendi istediklerini zor kullanarak bize yaptırması olarak anlaşılmakta,  Disiplin gerektiren işler de; gönülsüzlük, anlamsızlık içeren ve yapılmadığında ceza görme ihtimalimiz olan işler olarak görülmektedir.

5 OYSA; Yüksek bir özen, özveri ve incelikle yapma kültürü gerçek DİSİPLİNİN TEMELİDİR.

6 ANCAK bu durum hiçbir şekilde isteyenin istediği gibi davranabileceği anlamına gelmiyor. Aksine, ayakta kalabilmek için eskiye göre çok daha “disiplinli” olmak zorundayız.

7 Disiplin Kültürü Bir kurumda disiplin, bir kültüre dönüşebilir mi? Bu ancak Çalışanların ve yöneticilerin işlerini sevdikleri, İşlerini ayrıntılarına inerek, azamî özenle ve “gönüllü olarak” içten gelen bir motivasyonla yaptıkları ortamlarda mümkün olabilir. “Pozitif disiplin” diye tarif edilen bu olgu, kişilerin kendi hareketlerini kontrol edebilmelerine (otokontrol) ve problemlerini çözmelerine yardımcı olan bir yönetim tekniğidir.

8 İş Disiplininin Kurumlara Yararları
Kurumlarda verimliliğin artmasına yardımcı olur İşleyişteki aksaklıkları azaltır. İş güvenliğini artırır. İşe devamsızlığı azaltır. Hizmetin devamlılığını düzenler. Motivasyonu artırır.

9 İş Disiplininin İş Görenlere Yararları
Katılım ve paylaşımı artırır. Bakış açılarını genişletirler. Kendilerini yönetirler. (İç Disiplin) Keyifle çalışma ortamı sağlanır. Çalışmalarını ortaya çıkarma fırsatı doğar.

10 İş Disiplininin Topluma Yararları
Hizmet adaletli alınır. Kuruluşun performansından memnuniyet duyulur. Toplum hizmeti ucuza mal eder. Toplum hizmeti zamanında alır. Kurum toplum ilişkileri iyileşir.

11 İş Ahlakı ve Etik İş yaşamındaki insanların çalışma yaşamındaki davranışlarına kılavuzluk eden moral ilkeler ve standartlar bütününe iş ahlakı denir.

12 İş Ahlakı ve Etik Etik ve Ahlak arasında farklar vardır.
Etik daha çok ahlak üzerinde konuşur, sorgular, tartışır, düşünür, yargılar. Ahlâk ise “insanın doğuştan getirdiği veya sonradan kazandığı birtakım davranış şekilleri, huylar, tavırlar, manevi seviyesini belirten tutum ve davranışlar” olarak tanımlanmıştır.

13 İş Ahlakı ve Etik İyi ve kötü davranış zaman içinde ve toplumlar arasında değişebileceğinden ahlâk denen olgu da zamana ve topluma göre değişebilir ve çeşitlenebilir, örneğin ulusal ahlâk, meslek ahlâkı gibi çeşitli ahlâklardan söz edilir. Ahlak yöresel, Etik evrenseldir. Etik evrensel kabul gören kurallar bütünüdür. Türkçede etik sözcüğü ahlak sözcüğüyle eş anlamlı olarak kullanılmaktadır. Halkın kendi kendine oluşturduğu hiçbir yazılı metine dayanmayan kanunlara Etik Kanunları denilmektedir. (Töreci, 2010).

14 İş Ahlakı ve Etik Etik; neyin iyi, neyin kötü; neyin doğru, neyin yanlış olduğu ile ilgili temel gerçeklere ulaşmaya ve böylece bireylere ve gruplara rehber olacak davranış ilkelerini oluşturmaya yöneliktir.

15 Ahlakın Diğer Kavramlarla İlişkisi
Ahlak – Kurumsal Sosyal Sorumluluk Ahlak – Değerler Ahlak – Hukuk Ahlak – Din Ahlak - Ekonomi

16 İş Ahlakının Önemi Örgütsel yapıların devamlılığı ve başarısı, halkın güvenine bağlıdır. Güven ise, ahlaka uygun davranışlarla ve ilişkilerle gelişir, güçlenir. Uygulamadaki yanlışlıkları göz ardı edilirse, iyi ahlak ile iyi yönetimin eş anlamlı olduğu söylenebilir.

17


"Kamuda Memur Disiplini ve Ahlakı" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları