Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ÖĞRENME STİLLERİ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ÖĞRENME STİLLERİ."— Sunum transkripti:

1 ÖĞRENME STİLLERİ

2 İyi veya kötü öğrenme stili yoktur.
Önemli olan her öğrenciye en uygun şekilde öğreneceği stille öğretmektir

3 Öğrenme üzerinde etkili olan öğrenci özellikleri
Grupsal özellikler: yaş, öğrenim düzeyi, kültürel ve ekonomik özellikler Giriş yeterlilikleri: içerik hakkında ne bildikleri ve ne yapabildikleri Öğrenme stilleri….

4 Bireylerdeki farklılıklar ÖĞRENME STİLLERİ’ni ortaya çıkarır
Algısal tercihler ve güçlükler Motivasyonel farklılıklar Psikolojik faktörler Bilgiyi işleme alışkanlıkları

5 Tanımlar Keefe (1979) öğrenme stilini “öğrenenin öğrenme çevresini nasıl algıladığını, bu çevre ile nasıl etkileşime girdiğini ve bu çevreye nasıl tepki gösterdiğini belirleyen görece kararlı bilişsel, duyuşsal ve psikolojik etmenler bütünü” olarak tanımlamaktadır. Gregorc’a (1985) göre öğrenme stili “bireyin nasıl öğrendiğini, öğrendiğini çevreye nasıl uyarladığını gösteren ayırt edici davranışlardan” oluşmakta ve aynı zamanda bireyin zihninin nasıl çalıştığı hakkında ipuçları vermektedir.

6 Tanımlar Dunn ve Dunn (1978) öğrenme stilini “öğrencinin yeni ve zor bir akademik bilgiyi işlemesi, özümsemesi ve anımsaması sürecinde kullandığı yol” şeklinde tanımlamaktadırlar. Kolb (1984) öğrenme stilini “bilginin algılanması ve işlenmesi sürecinde öğrencinin tercih ettiği yol” olarak tanımlamaktadır.

7 KOLB’UN ÖĞRENME STİLLERİ MODELİ
Kişilik Duyuşsal özellikler Somut Yaşantı (Hissederek) Yansıtıcı Gözlem (İzleyerek) Soyut Kavramsal-laştırma (Düşünerek) Aktif Yaşantı (Yaparak) Yerleştirien (Accomodative) Değiştirien (Divergent) Ayrıştıran (Convergent) Özümseyen (Assimilative)

8

9

10

11

12 DEĞERLENDİRME Seçenek 1 __ Somut Deneyim (SD)
Seçenek 2 __ Yansıtıcı Gözlem (YG) Seçenek 3 __ Soyut Kavramsallaştırma (SK) Seçenek 4 __ Aktif Deneyim (AD) SK – SD = Soyut Kavramsallaştırma – Somut Deneyim AD – YG = Aktif Deneyim – Yansıtıcı Gözlem

13

14 Somut yaşantı-aktif deneyimler Girişkendirler.
Yerleştiren Somut yaşantı-aktif deneyimler Girişkendirler. Grup çalışması ve tartışmalardan hoşlanırlar. Yeni fikirler üretebilirler. Sistemli değillerdir. Keşfederek öğrenmekten hoşlanırlar. Meraklıdırlar. Araştırmacıdırlar. Özümseyen Soyut Kavramsallaştırma – Yansıtıcı Gözlem İyi sentezleme yaparlar. Sunulan bilgi sıralı mantıklı ve ayrıntılı olmalıdır. Uzman görüşleri bu tür öğrenenler için önemlidir. Öğretmen bilgi kaynağıdır. Girişken değillerdir, tasarım yapmaktan hoşlanırlar. Kararsızdırlar.

15 Soyut kavramsallaştırma- Somut yaşantı-yansıcı gözlem
Ayrıştıran Soyut kavramsallaştırma- Aktif deneyimler Planlıdırlar. Detaylara önem verirler. Pratikler. Deney yaparlar. Problem çözmekten hoşlanırlar. Yaratıcı değillerdir. Önsezileri kuvvetlidir. Tümevarımla sonuca ulaşırlar. İnsanlarla ilişki kurmak yerine materyallerle ilgilenmeyi tercih ederler. Bilgi kaynağı ile kaynakları önceden okumayı tercih ederler. Kararlıdırlar. Değiştiren Somut yaşantı-yansıcı gözlem Hisleri ile hareket ederler. Kararsızdırlar. Farklı bakış açılarından dinlediklerini bütünleştirirler. Hayal güçleri kuvvetlidir. Yaratıcıdırlar. Grup çalışmaları yaparlar. Girişkendirler Ders anlatma ve Uzman yorumlarını tercih ederler. Fikir üretirler. Sabırlı, nesnel ve dikkatlidirler. Mantıklı değillerdir.

16 ALAN BAĞIMLI-BAĞIMSIZ (WITKIN) Dikey nesneyi algılama (kendi bedeni –dış çevredeki uyarıcılar) İÇ iÇE GİRMİŞ ŞEKİLLER TESTİ Alan bağımlı Alan bağımsız Bütüne odaklı, Başkaları ile çalışmaktan hoşlanma, Nesne olay arasındaki ilişkiler topluca değerlendirilme eğiliminde, Paylaşımcı, Sosyal bilimler Daha çok parçalara odaklı (ayrıntı önemli), Farklılıkları kolay ayırt eder, Kişisel görüş baskın, Bireysel çalışmaya odaklı, Fen ve matematik

17 DUNN VE DUNN’IN ÖĞRENME STİLLERİ MODELİ

18 GREGORC’UN ÖĞRENME STİLLERİ MODELİ
Kişiler algılama yeteneklerine göre Somut ve Soyut algılayanlar olmak üzere ikiye ayrılırlar. Algıladıkları verileri düzenleme yeteneklerine göre Ardışık ve Random (ardışık olmayan) olmak üzere ikiye ayırırlar. Somut Ardışık, Soyut Ardışık, Somut Random, Soyut Random

19 Ve Diğer Sınıflandırmalar …

20 Öğrenme stiline uygun öğrenme-öğretme ortamlarının tasarlanması
Öğretime karşı olumlu tutum Kendinden farklı olanları kabul etmede artış Akademik başarıda önemli artış Sınıf içi davranışlarda ve disiplinde olumlu yönde gelişme Verilen ödevleri yapmada içsel disiplin

21 !!!!!!!! Ayrıca öğrenme stillerini bilmek ve kişiye uygun öğrenme-öğretme etkinlikleri tasarlamak öğrenme güçlüğü var diye nitelendirdiğimiz pek çok öğrencinin gerçekte bir öğrenme güçlüğü olmadığını, uygun ortamlar ve uyarıcılar sunulduğunda böyle nitelenen öğrencilerin de kolaylıkla öğrenebildiğini gösterebilir.

22 Öğrenme Stratejileri

23 Bazılarımız okuduğumuz bilgileri tekrarlar, bazılarımız not alır, bazılarımız okuduğumuz bilgilerin altını çizer Her bireyin yeni bir bilgiyi öğrenmek için izlediği farklı stratejiler vardır.

24 FARKLI MI??? Oldukça sabit (kolayca değişmez) Doğuştan gelen
Öğrenme stili Öğrenme stratejisi Oldukça sabit (kolayca değişmez) Doğuştan gelen Bireyin bilgiyi algılama, işleme, düzenleme ve anlamlandırma konusundaki karakteristik ve tutarlı yaklaşımlarıdır. Durum ve göreve göre değişebilen Toplumsal çevre içinde öğrenilen ve çeşitli durumlarla baş edebilmek için geliştirilen yaklaşımları kapsar.

25 Öğrenme stratejisi nedir?
Öğrenme stratejisi, bireyin kendi kendine öğrenmesini kolaylaştıran tekniklerin her biridir. (kalıcı biçimde öğrenmesini sağlamak amaçlanır)

26 Öğrenme stratejisi nedir?
Bu nedenle öğrenme stratejileri, öğrenenin, öğretilecek yeni bilgiyi seçme, düzenleme ve bütünleştirme biçimini etkilemesi beklenen davranış ve düşüncelerden oluşur (Büyüköztürk vd., 2004).

27 Öğrenme Stratejisi Sınıflamaları
1) Dikkat stratejileri,. 2) Tekrar stratejileri 3) Anlamlandırmayı arttıran stratejileri, 4) Duyuşsal stratejileri,

28 Dikkat Stratejileri Anahtar sözcüklerin ve temel düşüncelerin altını çizmek, Metinin kenarına not almak, Anlaşılmayan yerlere soru işareti gibi işaretler koyma, Dikkatin odaklaşmasında metindeki başlıklar, alt başlıklar, şekil, grafik, şema ve benzeri etkili rol oynar (Subaşı, 2000).

29 Tekrar Stratejileri Bilginin olduğu gibi tekrarlandığı basit tekrar (maintenance rehearsal) bilginin kısa süreli bellekte daha uzun süre kalmasını sağlar. Bilginin uzun süreli bellekte depolanmasını sağlamak için, bilginin anlamlı kılınması, ayrıntılı tekrar (elaborative rehearsal) ile olanaklıdır.

30 Tekrar Stratejileri Öğrenilecek metin düz yazı türünde ise tekrar stratejileri, konuyu sesli olarak tekrarlama, yazıya aktarma, bazı bölümleri aynen alıntılama ve yazının önemli kısımlarının altını çizmeyi kapsamaktadır.

31 Anlamlandırmayı Artıran Stratejiler
Kendi kendine soru sorma, Eklemleme, Benzetimler, Örgütleme, Anahatlar oluşturma, Şemalaştırma (haritalama) (Subaşı, 2000).

32 Duyuşsal Stratejileri
Öğrenmede güdüsel ve duygusal engelleri kaldırmaya yardım eden stratejilerdir. Ruhsal yönetim (Mood Management) yöntemi: Dikkatin dağılmasını önlemek için öğrenciler öğrenmelerini en iyi destekleyen çevresel özellikleri belirleyip, düzenleyerek ruhsal yapılarını öğrenme için en uygun duruma getirirler.

33 “Geleceğin cahili, okuyamayan kişi olmayacaktır
“Geleceğin cahili, okuyamayan kişi olmayacaktır. Nasıl öğreneceğini bilmeyen kişi olacaktır” Alvin Toffler


"ÖĞRENME STİLLERİ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları