Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ANTİEPİLEPTİK İLAÇLAR Hemş. Özlem KAYNAK Hemş. Fatma ÜNLÜ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ANTİEPİLEPTİK İLAÇLAR Hemş. Özlem KAYNAK Hemş. Fatma ÜNLÜ"— Sunum transkripti:

1 ANTİEPİLEPTİK İLAÇLAR Hemş. Özlem KAYNAK Hemş. Fatma ÜNLÜ

2 FENİTOİN (EPDANTOİN) Tonik- klonik ve parsiyel nöbetlerin tedavisinde özellikle erişkinler için ilk seçilecek ilaçtır. Status epileptikusta IV kullanılır. Absans,atonik ve myoklonik nöbetlere etkin değildir hatta daha da kötüleştirebilir. IV YÜKLEME DOZU mg/kg daha sonra 5-7 mg/kg kadar çıkabilir. 2 dozda verilebilir.

3 YAN ETKİLERİ Ataksi, Periferik nöropati Bulantı- kusma
Çocukların yüz hatlarında kabalaşma B12 ve folik asit metabolizmasında bozulma ile megaloblastik anemi Hiperglisemi Glikozüri

4 Bağırsaklarda kalsiyum, fosfat ve magnezyum emilimini azaltır.
Diş eti hipertrofisi Östeoporoz Lenfoid hiperplazisi Kemik iliği baskılanması D ve K vitamini eksikliği

5 FENOBARBİTAL (luminaletten,luminal)
Basit parsiyel nöbetlere karşı etkilidir. Özellikle çocukların tekrarlayan febril konvülziyonlarında kullanılır. YAN ETKİLERİ Sedasyon,huzursuzluk,hiperaktivite Ataksi Bulantı- kusma Döküntü SSS toksisitesi

6 Sodyum valproat (depakİn)
Geniş spektrumlu antiepileptiktir.Hastada myoklonik nöbetlerin tedavisinde en etkili ilaçtır. Hastada hem grand hemde absans varsa veya epilepsinin tipi henüz belirlenememişse ilk seçenektir. Oral emilimi etkili ve hızlıdır. Yükleme dozu mg/kg/gün ; idame dozu 20 mg/kg/gün 2 dozda verilir.

7 Yan etkİlerİ Hepatotoksiktir İştah artırıcı
Trombesitopeni ve trombosit aktivasyonunun engellenmesi ve kanama zamanının uzamasına neden olur. Saç dökülmesine yol açabilir.

8 LEVATİRASETAM (KEPPRA,EPİX)
Parsiyel nöbetlere karşı ek tedavi olarak kullanılır. Yükleme dozu 20 mg/kg/gün’den başlanır idame 20 mg/kg/gün 2 dozda devam eder. YAN ETKİLERİ Uykuya meyil Yorgunluk Sersemlik

9 Karbamezapİn (tegretol)
Tüm parsiyel nöbetlerin tedavisinde etkili ve ilk seçilebilecek ilaçtır. Ayrıca tonik ve klonik nöbetlerde ektilidir . Absans nöbetlerde nöbetleri artırdığı için verilmez.

10 YAN ETKİLERİ Stupor,koma,ataksi,diplopi,sersemlik Dengesizlik
Bulantı,kusma Hiponatremi ve hepatoksik etki

11 OKSKARBAZEPİN (trİleptal)
Karbamezapinin analoğudur. Onunla aynı nöbet tiplerinde kullanılır. Kısmi nöbetlerin ve yaygın tonik- klonik nöbetlerin tedavisinde kullanılır.

12 KLONAZEPAM (Rİvotrİl)
Absans ve myokolinik nöbetlerde kullanılır. SSS toksisitesi, Hipersalivasyon, Kronik kullanımda bağımlılık, Uyku hali, huzursuzluk. Ateş, döküntü,ağızda lezyon Hiponatremi

13 VİGABATRİN (sabrİL) Dirençli parsiyel nöbetlerde ve west sendromunda kullanılır. YAN ETKİLERİ Sersemlik Davranış değişikliği Akut psikoz

14 LAMOTRİGİN (lamİctal)
Parsiyel nöbetlerde ve tonik- klonik nöbetlerde etkilidir. Etkileri fenitoine benzer. YAN ETKİLERİ Yan etkileri ile fenitoinle benzerlik gösterir. En sık görülen yan etkisi deri döküntüsüdür.

15 CLOBAZAM (frİsİum) Fokal nöbetlerde etkilidir. YAN ETKİLER Uykusuzluk
Hipotoni

16 PRİMİDON ( MYSOLİNE ) Tonik-klonik ve parsiyel nöbetlerde etkilidir. YAN ETKİLERİ Fenobarbitale benzeyen yan etkileri vardır. Uykuya meyil Yorgunluk Sersemlik SSS toksisitesi

17 PİRACETAM (nootropİl)
Dikkat eksikliğinde endikedir. YAN ETKİLERİ Anksiyete Uyku bozuklukları Sinirlilik Tremor

18 HALOPERİDOL (NORODOL)
Mental retarde olan hastalarda saldırganlık ve hiperaktivite gibi ruhsal,davranışsal bozukluklarda endikedir.

19 TOPİRAMAT (topamax) Parsiyel başlangıçlı nöbetlerde ve tonik- klonik nöbetlerde kullanılır. YAN ETKİLERİ Baş dönmesi Sinirlilik Ataksi SSS toksisitesi Böbrek taşı

20 ACETAZOLAMİDE (dİazomİd)
Psödotümör hastalığında kullanılır.BOS basıncını artışı ile karakterize bu hastalıkta BOS basıncını azaltmak için kullanılan diüretik ajandır. YAN ETKİLERİ Yorgunluk Uyuşukluk İştahsızlık Hematüri Glikozüri Ateş Alerji

21 DEKSMEDOTAMİN (precedex)
Sedatif analjeziktir. ( 2mcgr/kg - PO ) YAN ETKİLERİ Hipotansiyon Hipertansiyon Bulantı Hipoksi Ağız kuruluğu

22 BAKLOFEN (lİoresal) Kas gevşeticidir. Kas ağrısı Kas güçsüzlüğü
Deri döküntüsü

23 PRİDOKSİN (B6) West sendromunda ve yenidoğan konvülziyonunda kullanılır. YAN ETKİLERİ Nöropatik semptom Dokunma, ısı ve titreşim duyumlarında azalma Uyuklama Düşük folik asit düzeyine neden olur.

24 NEURONTİN (GABAPENTİN)
Sekonder jeneralize konvulziyonlarda ve nöropatik ağrıda endikedir. YAN ETKİLERİ Bulantı-kusma Baş ağrısı-baş dönmesi Sinirlilik Ataksi

25 METİLPREDNİZOLON Kortikosteroidlerin endike olduğu durumlarda kullanılır. MS atağının şiddetini azaltmak ve iyileşme sürecini hızlandırmak için kullanılır.

26 YAN ETKİLERİ Elektrolit denge bozukluğu Gis bozuklukları Hipertansiyon Dermatolojik yan etkiler görülebilir.

27 Demİzolam (DORMİCUM) Daha çok sedasyon amaçlı kullanılmaktadır.
Bir dakikadan uzun süren nöbet ataklarında 0.1 mg/kg nazal uygulanır. Max. 2mg dormicum nazal uygulanmalıdır. Dr. istemine göre yavaş IV de uygulanabilir ancak solunumu deprese etmesi bakımından çok tercih edilmemelidir. IV infüzyon dozu dr. istemine göre uygulanmalıdır.

28 Bağımlılık riski doza ve tedavi süresine bağlı olarak artabilir
Bağımlılık riski doza ve tedavi süresine bağlı olarak artabilir. O nedenle, tedavinin aniden kesilmesi semptomlara yol açar. Doz yavaş yavaş azaltılmalıdır. YAN ETKİLERİ Apne Baş dönmesi Hipotansiyon

29 SYNACTHEN PROTOKOLÜ-1 Etken madde tetrakosaktiddir.
1 ml ’ lik ampüllerde sıvı süspansiyon olarak bulunur ve kas içine IM uygulanır. Steroid hormonların yapımını artırmada böbreküstü bezlerini uyarmak suretiyle etkili olur. Multipl sklerozun ani şiddetlenmelerinde ve çocuklarda gözlenen bazı nöbet türlerinde kullanılır.

30 SYNACTEN PROTOKOLÜ-2 Synacten 0,004mg ‘dan başlanır.İlk önce gün aşırı 3 doz uygulanır. Daha sonra 8 hafta boyunca haftada 2 kez uygulanır. Sonraki 4 hafta boyunca haftada 1 kez uygulanır. Sonraki 4 hafta boyunca 15 günde 1 doz uygulanır. Ayda 1 kez 1 defa uygulanır.

31 DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN DURUMLAR
Synacthen Depot su ve tuz tutulumuna yol açabileceği için, tedavi sırasında tuzsuz diyet tüketilmelidir. Hastanın kan değerlerine bakılır enfeksiyöz bir rahatsızlığı veya adrenokortikal yetersizliği varsa synacthen depot kullanılmamalıdır.

32 SYNACTEN PROTOKOLÜNE göre;
Synacthen Depot hastalarda ilk olarak 3 gün (GA) daha sonra 8 hafta boyunca haftada 2 kez kullanılır ve son olarak tedaviye DR istemine göre ayda 1 kez kullanılarak devam edilir.

33 YAN ETKİLERİ Bulantı - kusma Ürtiker – kaşıntı Dispne Hipertansiyon Hipokalemi Hiperglisemi Su ve tuz retansiyonu

34 KLORALHİDRAT Çocuklarda kısa süreli sedasyon amacıyla kullanılır. Oral ve rektal uygulanmaktadır Oral kloralhidrat; 2 mg lık toz kloralhidratlar 4 cc distile su ile sulandırılır.6 yasından büyük çocuklara 10-15mg /kg dan verilir acı olduğu için meyve suyu ile karıştırılarak verilir.

35 Rektal kloralhidrat: 2mg lık kloralhidrat 100ml distile su ile sulandırılarak 2mg/kg dan verilir daha çok 6 yaşından küçük çocuklar için kullanılır. 4-6 saat süre ile etkisini gösterebilir . İlaç sonrası sersemlik görülebilir.


"ANTİEPİLEPTİK İLAÇLAR Hemş. Özlem KAYNAK Hemş. Fatma ÜNLÜ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları