Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ANTİEPİLEPTİK İLAÇLAR Hemş. Özlem KAYNAK Hemş. Fatma ÜNLÜ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ANTİEPİLEPTİK İLAÇLAR Hemş. Özlem KAYNAK Hemş. Fatma ÜNLÜ."— Sunum transkripti:

1 ANTİEPİLEPTİK İLAÇLAR Hemş. Özlem KAYNAK Hemş. Fatma ÜNLÜ

2 FENİTOİN (EPDANTOİN)  Tonik- klonik ve parsiyel nöbetlerin tedavisinde özellikle erişkinler için ilk seçilecek ilaçtır.  Status epileptikusta IV kullanılır.  Absans,atonik ve myoklonik nöbetlere etkin değildir hatta daha da kötüleştirebilir.  IV YÜKLEME DOZU 15-25 mg/kg daha sonra 5-7 mg/kg kadar çıkabilir. 2 dozda verilebilir.

3 YAN ETKİLERİ  Ataksi,  Periferik nöropati  Bulantı- kusma  Çocukların yüz hatlarında kabalaşma  B12 ve folik asit metabolizmasında bozulma ile megaloblastik anemi  Hiperglisemi  Glikozüri

4  Bağırsaklarda kalsiyum, fosfat ve magnezyum emilimini azaltır.  Diş eti hipertrofisi  Östeoporoz  Lenfoid hiperplazisi  Kemik iliği baskılanması  D ve K vitamini eksikliği

5  Basit parsiyel nöbetlere karşı etkilidir.  Özellikle çocukların tekrarlayan febril konvülziyonlarında kullanılır. YAN ETKİLERİ  Sedasyon,huzursuzluk,hiperaktivite  Ataksi  Bulantı- kusma  Döküntü  SSS toksisitesi

6  Geniş spektrumlu antiepileptiktir.Hastada myoklonik nöbetlerin tedavisinde en etkili ilaçtır.  Hastada hem grand hemde absans varsa veya epilepsinin tipi henüz belirlenememişse ilk seçenektir.  Oral emilimi etkili ve hızlıdır.  Yükleme dozu 20-25 mg/kg/gün ; idame dozu 20 mg/kg/gün 2 dozda verilir.

7  Hepatotoksiktir  İştah artırıcı  Trombesitopeni ve trombosit aktivasyonunun engellenmesi ve kanama zamanının uzamasına neden olur.  Saç dökülmesine yol açabilir.

8  Parsiyel nöbetlere karşı ek tedavi olarak kullanılır.  Yükleme dozu 20 mg/kg/gün’den başlanır idame 20 mg/kg/gün 2 dozda devam eder. YAN ETKİLERİ  Uykuya meyil  Yorgunluk  Sersemlik

9  Tüm parsiyel nöbetlerin tedavisinde etkili ve ilk seçilebilecek ilaçtır. Ayrıca tonik ve klonik nöbetlerde ektilidir.  Absans nöbetlerde nöbetleri artırdığı için verilmez.

10 YAN ETKİLERİ  Stupor,koma,ataksi,diplopi,sersemlik  Dengesizlik  Bulantı,kusma  Hiponatremi ve hepatoksik etki

11  Karbamezapinin analoğudur. Onunla aynı nöbet tiplerinde kullanılır.  Kısmi nöbetlerin ve yaygın tonik- klonik nöbetlerin tedavisinde kullanılır.

12  Absans ve myokolinik nöbetlerde kullanılır.  SSS toksisitesi,  Hipersalivasyon,  Kronik kullanımda bağımlılık,  Uyku hali, huzursuzluk.  Ateş, döküntü,ağızda lezyon  Hiponatremi

13  Dirençli parsiyel nöbetlerde ve west sendromunda kullanılır. YAN ETKİLERİ  Sersemlik  Davranış değişikliği  Akut psikoz

14  Parsiyel nöbetlerde ve tonik- klonik nöbetlerde etkilidir.  Etkileri fenitoine benzer. YAN ETKİLERİ YAN ETKİLERİ  Yan etkileri ile fenitoinle benzerlik gösterir.  En sık görülen yan etkisi deri döküntüsüdür.

15  Fokal nöbetlerde etkilidir. YAN ETKİLER YAN ETKİLER  Uykusuzluk  Hipotoni

16 PRİMİDON ( MYSOLİNE )  Tonik-klonik ve parsiyel nöbetlerde etkilidir. YAN ETKİLERİ YAN ETKİLERİ  Fenobarbitale benzeyen yan etkileri vardır.  Uykuya meyil  Yorgunluk  Sersemlik  SSS toksisitesi

17  Dikkat eksikliğinde endikedir. YAN ETKİLERİ YAN ETKİLERİ  Anksiyete  Uyku bozuklukları  Sinirlilik  Tremor

18 HALOPERİDOL HALOPERİDOL (NORODOL) (NORODOL)  Mental retarde olan hastalarda saldırganlık ve hiperaktivite gibi ruhsal,davranışsal bozukluklarda endikedir.

19  Parsiyel başlangıçlı nöbetlerde ve tonik- klonik nöbetlerde kullanılır. YAN ETKİLERİ  Baş dönmesi  Sinirlilik  Ataksi  SSS toksisitesi  Böbrek taşı

20  Psödotümör hastalığında kullanılır.BOS basıncını artışı ile karakterize bu hastalıkta BOS basıncını azaltmak için kullanılan diüretik ajandır. YAN ETKİLERİ  Yorgunluk  Uyuşukluk  İştahsızlık  Hematüri  Glikozüri  Ateş  Alerji

21  Sedatif analjeziktir. ( 2mcgr/kg - PO ) YAN ETKİLERİ  Hipotansiyon  Hipertansiyon  Bulantı  Hipoksi  Ağız kuruluğu

22 Kas gevşeticidir. Kas ağrısı Kas güçsüzlüğü Kas güçsüzlüğü Deri döküntüsü Deri döküntüsü

23  West sendromunda ve yenidoğan konvülziyonunda kullanılır. YAN ETKİLERİ  Nöropatik semptom  Dokunma, ısı ve titreşim duyumlarında azalma  Uyuklama  Düşük folik asit düzeyine neden olur.

24 NEURONTİN (GABAPENTİN) NEURONTİN (GABAPENTİN)  Sekonder jeneralize konvulziyonlarda ve nöropatik ağrıda endikedir. YAN ETKİLERİ  Bulantı-kusma  Baş ağrısı-baş dönmesi  Sinirlilik  Ataksi

25 METİLPREDNİZOLON  Kortikosteroidlerin endike olduğu durumlarda kullanılır.  MS atağının şiddetini azaltmak ve iyileşme sürecini hızlandırmak için kullanılır.

26 YAN ETKİLERİ YAN ETKİLERİ  Elektrolit denge bozukluğu  Gis bozuklukları  Hipertansiyon  Dermatolojik yan etkiler görülebilir.

27  Daha çok sedasyon amaçlı kullanılmaktadır.  Bir dakikadan uzun süren nöbet ataklarında 0.1 mg/kg nazal uygulanır. Max. 2mg dormicum nazal uygulanmalıdır.  Dr. istemine göre yavaş IV de uygulanabilir ancak solunumu deprese etmesi bakımından çok tercih edilmemelidir. IV infüzyon dozu dr. istemine göre uygulanmalıdır.

28  Bağımlılık riski doza ve tedavi süresine bağlı olarak artabilir. O nedenle, tedavinin aniden kesilmesi semptomlara yol açar. Doz yavaş yavaş azaltılmalıdır. YAN ETKİLERİ YAN ETKİLERİ  Apne  Baş dönmesi  Hipotansiyon

29 SYNACTHEN PROTOKOLÜ-1   Etken madde tetrakosaktiddir.   1 ml ’ lik ampüllerde sıvı süspansiyon olarak bulunur ve kas içine IM uygulanır.   Steroid hormonların yapımını artırmada böbreküstü bezlerini uyarmak suretiyle etkili olur.   Multipl sklerozun ani şiddetlenmelerinde ve çocuklarda gözlenen bazı nöbet türlerinde kullanılır.

30 SYNACTEN PROTOKOLÜ-2   Synacten 0,004mg ‘dan başlanır.İlk önce gün aşırı 3 doz uygulanır.   Daha sonra 8 hafta boyunca haftada 2 kez uygulanır.   Sonraki 4 hafta boyunca haftada 1 kez uygulanır.   Sonraki 4 hafta boyunca 15 günde 1 doz uygulanır.   Ayda 1 kez 1 defa uygulanır.

31   Synacthen Depot su ve tuz tutulumuna yol açabileceği için, tedavi sırasında tuzsuz diyet tüketilmelidir.   Hastanın kan değerlerine bakılır enfeksiyöz bir rahatsızlığı veya adrenokortikal yetersizliği varsa synacthen depot kullanılmamalıdır. DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN DURUMLAR

32 SYNACTEN PROTOKOLÜNE göre;   Synacthen Depot hastalarda ilk olarak 3 gün (GA) daha sonra 8 hafta boyunca haftada 2 kez kullanılır ve son olarak tedaviye DR istemine göre ayda 1 kez kullanılarak devam edilir.

33 YAN ETKİLERİ   Bulantı - kusma   Ürtiker – kaşıntı   Dispne   Hipertansiyon   Hipokalemi   Hiperglisemi   Su ve tuz retansiyonu

34  Çocuklarda kısa süreli sedasyon amacıyla kullanılır. Oral ve rektal uygulanmaktadır  Oral kloralhidrat; 2 mg lık toz kloralhidratlar 4 cc distile su ile sulandırılır.6 yasından büyük çocuklara 10-15mg /kg dan verilir acı olduğu için meyve suyu ile karıştırılarak verilir.

35  Rektal kloralhidrat: 2mg lık kloralhidrat 100ml distile su ile sulandırılarak 2mg/kg dan verilir daha çok 6 yaşından küçük çocuklar için kullanılır.  4-6 saat süre ile etkisini gösterebilir. İlaç sonrası sersemlik görülebilir.


"ANTİEPİLEPTİK İLAÇLAR Hemş. Özlem KAYNAK Hemş. Fatma ÜNLÜ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları