Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

UNV13107 TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİSİ KULLANIMI. Veri tabanı Bilgisayar ortamında saklanan düzenli verilerdir. Bilgisayar ve ağ ortamındaki bilginin temel.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "UNV13107 TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİSİ KULLANIMI. Veri tabanı Bilgisayar ortamında saklanan düzenli verilerdir. Bilgisayar ve ağ ortamındaki bilginin temel."— Sunum transkripti:

1 UNV13107 TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİSİ KULLANIMI

2 Veri tabanı Bilgisayar ortamında saklanan düzenli verilerdir. Bilgisayar ve ağ ortamındaki bilginin temel yapı taşlarıdır. Bilgisayarda sistematik şekilde saklanmış, programlarca işlenebilecek veri yığınıdır.

3 Verinin Düzenlenmesi Anahtar Alan Toplu İşlem-Gerçek Zamanlı İşlem Ana Dosya-Hareket Dosyası

4 Yardımcı bellekte saklanabilmesi ya da bilgisayar ortamında işlenebilmesi için, verinin gruplandırılarak ya da sınıflandırılarak belirli bir düzende ele alınması gerekir. Karakter, Alan, Kayıt, Dosya, Veri Tabanı gibi gruplandırmada; her grup kendisinden öncekinden daha karmaşık yapıdadır.

5 Karakter; Harf(a,...,z), Rakam(0-9) ve özel işaretler(.,~#$)in her birinin genel adıdır. Alan; İlgili karakterlerden oluşan kümedir.(Öğrenci no) Kayıt; İlgili alanlardan oluşan bir kümedir.(Öğrenci no, Ad, Soyad, Doğum Yeri, Doğum Tarihi) Dosya; İlgili kayıtlardan oluşan bir kümedir. Veri Tabanı; İlgili dosyalardan oluşan bir kümedir.

6 Örneğin öğrencilerin bilgilerinin tutulduğu bir dosyayı düşünelim: Adı Baba Adı Doğum Yeri Alan 1 Alan 3 Alan 2...... TABLO Kayıt

7 Kayıtlar birbiri ile ilişkili alanlardan oluşmaktadır. Her kayıt farklı bilgileri içermektedir. Veri tabanlarını meydana getiren unsurlara tablo denir. Tablo oluştururken kesinlikle tanımlanması gereken Alan adları ve alanların veri türleridir. Veri tabanı tasarımında dikkat edilmesi gereken en önemli faktörlerden biri de veri tekrarlarının en aza indirgenmesidir.

8 Anahtar Alan; Kayıtı oluşturan alanlardan biridir. Her bir farklı kayıt için “Tek Tanıtıcı” olma özelliğine sahiptir. Öğrenci numarası, Sürücü belgesi seri numarası, Sosyal Güvenlik Kurumu Sicil numarası, Yedek Parça numarası, Vatandaşlık numarası yaygın Anahtar Alan örneklerini oluşturur.

9

10 Toplu İşlem; Veri zaman içinde çevrim dışı (off-line) olarak toplanır. Bütün bu veri bir anda işlenir. Gerçek Zamanlı İşlem; Veri, çevrim içi (on-line) olarak girildiğinde bilgisayar tarafından hemen işlenir.

11 Dosya Güncelleme; Var olan bir dosyaya yeni kayıt ekleme, ya da bu Dosyadan kayıt silme, Veya Bir kayıtın (Anahtar alan dışında) herhangi bir alanının içeriğini değiştirmedir. Ana Dosya; Son “Dosya Güncelleme” işlemi sonrası bütün kayıtları içeren dosyadır.

12 Hareket Dosyası; (Kayıt ekleme, Kayıt silme ve Kayıt alanını üzerinde değişiklik gibi) Son değişikleri içeren ve Ana Dosyayı” güncellemek için kullanılan dosyadır.

13 Sıralı Erişimli (Sequential Access) dosyalarda, kayıtların boyutu sabit değildir. Bu nedenle aradığımız kayda erişmek için tüm kayıtlara tek tek bakmamız gerekir. Rastgele Erişimli (Random Access) dosyalarda, her kayıt sabit bir uzunlukta olmalıdır (Örneğin soyad alanı kayıt deseninde 20 karakter olarak belirlendiyse, o uzunlukta soyad girilmediğinde kalan kısımlar boşluk karakteri ile doldurulur). Bu sayede n. kayda erişmek gerektiğinde, önceki kayıtları atlamak için; (n  1) × Kayıt Boyu kadar dosyada ilerleme seçeneği kullanılabilir.

14 Rastgele Erişimli dosyalarda herhangi bir kayda dosyadaki sıra numarası biliniyorsa doğrudan erişilebilir (bu nedenle Doğrudan Erişimli Dosyalar da denir). Fakat dosyalarda gereksiz boşluklar bulunduğu için dosya boyu büyük olur. Sıralı Erişimli dosyalarda gereksiz boşluklar oluşmadığı için dosya boyu rastgele erişimli dosyaya göre daha azdır. Fakat herhangi bir kayda erişmek için dosyanın başından itibaren o kayda kadar olan tüm kayıtların okunması gereklidir.

15 Paylaşım; Bireyler ve bölümler arasında bilgi paylaşımı Güvenlik; Bilme ihtiyacına göre sınırlı erişim Daha az dosya; Veri tekrarını ortadan kaldıran aynı dosyaya birden fazla erişim Veri Bütünlüğü; Değişik dosyaların dengesiz güncelleştirilmesinin doğurduğu olumsuzluğu azaltma

16 Veri tabanı tanımlamak, yaratmak, yaşatmak ve veri tabanına denetimli erişim sağlamak için kullanılan yazılım sistemidir. Veritabanı Yönetim Sistemi Yazılımı; Veritabanı oluşturma, Veritabanı güncelleme, Veritabanı’na erişim sağlama özel amaçlarını gerçekleştiren yazılımdır. Yazılım,Veri Sözlüğü ve Sorgu Dilinden meydana gelir.

17 Veri Sözlüğü; Veritabanında kullanılan verinin yapısını tanımlar. Belirli bir alan için, Alan Adı’nı, Alandaki verinin tipi’ni Alanın karakter cinsinden uzunluğu’nu tanımlar.

18 Sorgu Dili; Veritabanlarına erişimin gerçekleştirilme yollarını belirler. Son kullanıcılarca anlaşılabilir kolaylıkta bir dildir. Sorgu dilleri arasında en yaygın kullanılanı SQL (Structured Query Language-Yapısal Sorgu Dili)’dir


"UNV13107 TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİSİ KULLANIMI. Veri tabanı Bilgisayar ortamında saklanan düzenli verilerdir. Bilgisayar ve ağ ortamındaki bilginin temel." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları