Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

HALKLA İLİŞKİLER.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "HALKLA İLİŞKİLER."— Sunum transkripti:

1 HALKLA İLİŞKİLER

2 Halkla İlişkiler Nedir?
“Halkla İlişkiler, kamu ve özel kurum ve kuruluşlarının faaliyetlerini, onların adına tanıtma, açıklama ve geliştirme amacı ile kamunun ve belirli halk kesimlerinin (hedef kitle) bilgilendirilmesi ve bunlardan gelecek tepkilerin değerlendirilmesine dönük yürütülen planlı iletişim çabalarının bütünüdür.”

3 Halkla İlişkiler Nedir?
-Halkla İlişkiler bir organizasyon ile onun hedef kitleleri arasında karşılıklı iletişim, anlaşım ve kabul köprüsü kurmaya çalışan bir yönetim fonksiyonudur. -Halkla ilişkiler, bir firmayı, kurumu, fikri ya da markayı en başta çalışanlarına, sonra hedeflenen kitlelere (müşteriler, iş yapılan çevreler, basın vs.) benimseten, tanıtan, sevdiren, güvendiren, hakkında olumlu bir izlenim, imaj yaratarak onu satın almaya teşvik eden, ‘sevgi’ üzerine kurulmuş, araştırılmış, amaçları, stratejileri belirlenmiş, planlanmış ve uygulamaya koyulmuş çalışmalardır. -Halkla ilişkiler, bir organizasyon ile hitap ettiği toplum arasındaki onay ile işbirliğinin, anlayışın, iletişimin, karşılıklı tutumun kurulmasına ve sürdürülmesine yardımcı olan, özgün bir ‘yönetim’ fonksiyonudur.

4 Halkla İlişkiler Nedir?
-“İşletme açısından halkla ilişkiler, ilişki içinde bulunduğu kişi ve kuruluşlarla karşılıklı olarak sağlıklı, doğru ve güvenilir ilişkiler kurmak, geliştirmek, kamuoyunda olumlu izlenimler yaratmak ve toplumla bütünleşmek olarak tanımlanabilir.” -Yabancı literatürde halkla ilişkiler sözcüğünün karşılığı olarak İngilizcede “Public Relations” Fransızca da “Relations Publiques” sözcükleri kullanılır. Bu sözcüklerin baş harfi olan (PR) halkla ilişkilerciler tarafından yaygın biçimde benimsenen ve kullanılan simgedir.

5 HALKLA İLİŞKİLERDE İZLENEN AMAÇLAR
Halkla ilişkilerde amaçlar işletme ve toplum açısından ayrı ayrı ele alınabilir. İşletme Açısından İzlenen Amaçlar Günümüzde artık halka açılmayan ve onunla bütünleşmeyen işletmelerin uzun ömürlü olma şansı yoktur. İşletmelerin kendi bünyelerinde oluşturdukları halkla ilişkiler politika ve uygulamalarından başta ekonomik içerikli olmak üzere birçok beklentileri vardır. Bu beklentiler özet olarak şöyle sıralanabilir.

6 HALKLA İLİŞKİLERDE İZLENEN AMAÇLAR
İşletme Açısından İzlenen Amaçlar -Özel girişimciliği aşılama -İşletmeyi koruma -Finansal güçlenme -Saygınlık sağlama -Satış artırma -İşgören bulma -Endüstri ilişkilerini geliştirme

7 HALKLA İLİŞKİLERDE İZLENEN AMAÇLAR
Toplumsal Açısından İzlenen Amaçlar -Halkı aydınlatmak -Halkın yönetimle olan ilişkilerinde işlerini kolaylaştırmak -Halkla işbirliğine girişerek hizmetlerin çok çabuk ve kolay görülmesini sağlamak -Halkın dilek, istek, tavsiye ve şikayetlerini dinlemek, aksaklıkların giderilmesi için çalışmalar yapmak

8 HALKLA İLİŞKİLERDE TEMEL İLKELERİ
1-İKİ YÖNLÜ İLİŞKİ KURMAK Bir yandan bilinçli bir halka ilişkiler kampanyası ile kamuoyuna gerekli ve yeteli bilgiler sunarak onun ilgi ve desteği kazanılırken, öte andan halkın işletmelerden beklentileri, istek ve tepkileri anlaşılmaya çalışılır. 2- DOĞRU BİLGİ VERMEK Halkla ilişkilerde amaç, bir işletmeyi olmak istediği gibi değil olduğu gibi tanıtmaktır. Kamuoyunun inanç ve desteğinin kazanılması halka doğru bilgi vermekle olur. 3-İNANDIRICILIK İnandırıcılık ilkesi halka ilişkilerin en zor çalışmasıdır. Başkalarını etkilemek, görüşlerini değiştirmek büyük bir ikna yeteneği gerektirir.

9 HALKLA İLİŞKİLERDE TEMEL İLKELERİ
4-SABIRLI ÇALIŞMAK Halkla ilişkiler devamlı olan ve sabır ile çalışmak isteyen bir eylemdir. Halka ilişkiler planlı ve programlı bir çalışmadır. 5- YAYGIN SORUMLULUK Halkla ilişkiler çalışması işletmede sadece halkla ilişkiler bölümünün ya da işletmede görev alan bir iki halkla ilişkiler uzmanının yapacağı çalışma değildir.Genel bir tanımla halkla ilişkiler sorumluluğu işletmenin genel müdüründen tabanda çalışan işçisine kadar herkesin omuzundadır. Halkla ilişkiler tatlı bir tebessüm ve güler yüzle başlar

10 HALKLA İLİŞKİLERDE TEMEL İLKELERİ
6-AÇIKLIK İşletmeye ilişkin bilgiler hedef kitleye çekinmeden ve gerçekleri gizlemeden iletilmeli, işletmenin amaçları, örgütsel yapısı, finansal ve ekonomik gücü, Pazar alanları, ürünleri, firmanın sosyal içerikli çalışmaları hiçbir şekilde gizlenmeden olduğu gibi halka açıkça tanıtılmalıdır. 7-YİNELEME VE SÜREKLİLİK Halkla ilişkilerde etkili ilkelerden biri de önemli mesajların birçok kez yinelenmesidir. Mesajla sık sık karşılaşılan hedefin verileni bir daha unutmayacak biçimde belleğine yerleştirmesi sağlanabilir.

11 HALKLA İLİŞKİLERDE UZMANLARINDA BULUNMASI GEREKEN ÖZELLİKLER
-Halkla ilişkiler uzmanı insan ve toplum psikolojisi, ekonomi, işletmecilik, hukuk ve genel kültür konularında bilgi sahibi olmalı -Etkili yazma, etkili konuşma ve etkili dinleme konularında yetenekli olmalı -Yayın ve raporlama konusunda bilgili olmalı -Basın, yayın ve halkla ilişkiler konusunda bir yüksek okuldan mezun olmalı -Yaratıcı, araştırıcı ve yenilikçi bir kişiliğe sahip olmalı, -Zor olasına karşı işini sevmeli, karşılaştığı sorunlara karşı soğukkanlı, hoşgörülü ve sabırlı olmalı -En az bir yabancı dil bilmeli -Karşı tarafa inanç ve ilgi sağlayacak bir dış görünüşe sahip olmalı, temiz ve düzgün giyinmeli

12 HALKLA İLİŞKİLERDE UZMANLARINDA BULUNMASI GEREKEN ÖZELLİKLER
-Hepsinden önemlisi sevecen, sıcak bir davranış ve güler yüze sahip olmalıdır.

13 HALKLA İLİŞKİLERDE HEDEF KİTLE
-Hedef kitle denildiğinde, kurumlarda çalışan kişilerle kurulan iletişim (iç hedef kitle) -Kurum dışında mevcut ve potansiyel kişi ve kuruluşlarla kurulan iletişim (dış hedef kitle) anlaşılır. İŞLETME İÇİ HEDEF KİTLE Halkla ilişkilerin amacı işletmeyi, işletme dışında yer alan kişi ve kuruluşlara tanıtmaktır. Ancak işletmenin kendi personeli de bulunur. İşletme kendi personeline ulaşamaz ve işletmeyi öncelikle kendi çalışanlarına tanıtmazsa dış hedef kitle üzerinde başarılı olamaz.

14 HALKLA İLİŞKİLERDE HEDEF KİTLE
1-Personelle İlişkiler: İç halkla ilişkiler uygulamalarında personele dönük kullanılan bazı yöntemler vardır. -Personelle ilişki büroları -Telefon Enformasyonu -Özel konulu toplantılar -Kapalı devre TV programları -Çalışanların ailelerine yönelmek -Üst yöneticilerin bölümleri ziyaretleri -Mektuplar -Kurum içi sürekli yayınlar -Duyuru tahtaları -Sergiler -Organizasyon etkinlikleri

15 HALKLA İLİŞKİLERDE HEDEF KİTLE
2-Ortaklarla İlişkiler: Ortaklar halkla ilişkiler konusunda büyük bir potansiyeldir. Ortaklar topluluğunu harekete geçirmek gerekir. Bu da ortaklara bilgi aktarmakla mümkün olur ve özellikle periyodik bültenler aracılığı ile bilgi verilir. Gereğinde düzenlenecek anketlerle de fikirlerine başvurulur. 3-Sendikalarla İlişkiler İşletmenin halkla ilişkiler birimi sendikalara işletmenin ekonomik gücü ve sosyal olanakları konusunda sürekli, düzenli, dürüst ve doğru bilgi aktarır ve sendikanın güvenini kazanırsa sendika yönetimi ile işletme yönetimi arasında olumlu ilişkiler kurulur.

16 İŞLETME DIŞI HEDEF KİTLE 1- Tüketicilerle ilişkiler 2-Bayilerle İlişkiler 3-Tedarikçilerle İlişkiler 4-Kamu Kuruluşlarıyla İlişkiler 5-Eğitim Kuruluşları ile ilişkiler 6-meslek Örgütleriyle İlişkiler 7-Finansal Kuruluşlarla İlişkiler 8-Çevreyle İlişkiler

17 BASINLA İLİŞKİLER Basın Bülteni Basın Toplantısı Basın Turlarıyla
Bir işletmenin halkla ilişkiler konusunda giriştiği çabaların en çok yoğunlaştığı alan basınla kurulan ilişkilerdir. Yazılı basın denildiğinde ön planda gazete ve daha sonra dergiler gelir. Basınla ilişkilerde haber üretimi çeşitli araçlarla yapılır: Basın Bülteni Basın Toplantısı Basın Turlarıyla Küpür Derleme Röportaj

18 HALKLA İLİŞKİLERDE KULLANILAN İLETİŞİM ARAÇLARI
1- YAZILI ARAÇLAR -İşletme Gazetesi -dergi -Broşür -El kitapçığı -Afiş, İlan Tahtası ve Bültenler -Diğer yazılı araçlar: Yıllık raporlar, mektup, kartvizit,pul, karikatür, pankart ve el ilanları Bu araçlar gerek işletme içinde gerekse işletme dışında yer alan çeşitli kişi ve kuruluşlara iletilerek firmadaki gelişmeler konusunda bilgi aktarır. Amaç firmayı iç ve dış çevreye tanıtmaktır.

19 HALKLA İLİŞKİLERDE KULLANILAN İLETİŞİM ARAÇLARI
2- SÖZLÜ ARAÇLAR -Yüzyüze görüşme -Telefonla görüşme -Toplantı -Konferans ve Seminerler

20 HALKLA İLİŞKİLERDE KULLANILAN İLETİŞİM ARAÇLARI
3-GÖRSEL VE İŞİTSEL ARAÇLAR -Radyo ve televizon -Film ve Video Bant -İnternet ve Web sayfası -Sergi ve Fuar -Festival ve Yarışmalar -Açılış-Yıldönümü ve Ağırlama Törenleri -Sponsor Faaliyetler -Diğer Araçlar : konserler, törenler, geziler, kokteyl, yemek, eğlence, özel gün, kongre, panelvb.

21 KAYNAKLAR 1- Sabuncuoğlu, Z. (2004). İşletmelerde Halkla İlişkiler
KAYNAKLAR 1- Sabuncuoğlu, Z.(2004). İşletmelerde Halkla İlişkiler. Aktüel Yayınları, İstanbul.

22 TEŞEKKÜRLER…..


"HALKLA İLİŞKİLER." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları