Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

HÜSEYİN SEYMEN SORGUNAİHL

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "HÜSEYİN SEYMEN SORGUNAİHL"— Sunum transkripti:

1 HÜSEYİN SEYMEN SORGUNAİHL
ÖĞRENME ALANI DİN VE LAİKLİK HÜSEYİN SEYMEN SORGUNAİHL

2 ATATÜRK VE DİN ÖĞRETİMİ
ÜNİTE 6 ATATÜRK VE DİN ÖĞRETİMİ HÜSEYİN SEYMEN SORGUNAİHL

3 12. SINIF ÖĞRENME ALANLARI
3 İNANÇ İBADET HZ. MUHAMMET 4 5 VAHİY VE AKIL AHLAK VE DEĞERLER 7 6 DİN, KÜLTÜR VE MEDENİYET DİN VE LAİKLİK HÜSEYİN SEYMEN SORGUNAİHL

4 HÜSEYİN SEYMEN SORGUNAİHL
ÜNİTE KONULARI 1. ATATÜRK’ÜN DİNİN ANLAŞILMASINA VERDİĞİ ÖNEM 2. ATATÜRK’ÜN OKULDA DİN ÖĞRETİMİNE VERDİĞİ ÖNEM 3. ATATÜRK’ÜN DİN BİLGİNLERİNE VERDİĞİ DEĞER HÜSEYİN SEYMEN SORGUNAİHL

5 Din, tarihsel süreç içersinde insanoğlunun ilk dönemlerinden
ATATÜRK’ÜN DİNİN ANLAŞILMASINA VERDİĞİ ÖNEM Din, tarihsel süreç içersinde insanoğlunun ilk dönemlerinden itibaren var olan ve kıyamete kadar da varlığını devam ettirecek evrensel bir olgudur. Dinler tarihi araştırmacıları, tarihin hiçbir döneminde inanmayan bir topluluğun olmadığını, her toplumun ilahi veya ilkel bir şekilde dine ve tanrı inancına sahip olduklarını belirtmektedirler. HÜSEYİN SEYMEN SORGUNAİHL

6 İnsan, yeme içme, barınma gibi maddi ihtiyaçlarının
ATATÜRK’ÜN DİNİN ANLAŞILMASINA VERDİĞİ ÖNEM İnsan, yeme içme, barınma gibi maddi ihtiyaçlarının yanında, manevi ihtiyaçları da vardır. Bireylerin, manevi gereksinimlerini karşılayan olguların başında hiç şüphesiz din gelmektedir. Atatürk, dinin gerçek manada anlaşılmasını istiyordu. O, dini, toplum hayatında gerekli bir durum olarak görmüştür. HÜSEYİN SEYMEN SORGUNAİHL

7 “Din lüzumlu bir müessesedir.
ATATÜRK DİYOR Kİ “Din lüzumlu bir müessesedir. Dinsiz milletlerin devamına imkân yoktur. Yalnız şurası vardır ki, din, Allah ile kul arasında bir bağlılıktır.” HÜSEYİN SEYMEN SORGUNAİHL

8 Atatürk, laiklik anlayışı ile din ve devlet işlerini
ATATÜRK’ÜN DİNİN ANLAŞILMASINA VERDİĞİ ÖNEM Atatürk, laiklik anlayışı ile din ve devlet işlerini hem birbirinden ayırmış, hem de laikliğin gereği olarak din ve vicdan hürriyetini korumuştur. Bu yüzden din işlerinin daha sağlıklı ve ehil kimseler tarafından yürütülmesi için Diyanet İşleri Başkanlığı’nı kurdurmuştur. HÜSEYİN SEYMEN SORGUNAİHL

9 Atatürk, Kuran’a olan bağlılığını onu
ATATÜRK’ÜN DİNİN ANLAŞILMASINA VERDİĞİ ÖNEM Atatürk, Kuran’a olan bağlılığını onu ‘Kitab-ı Ekmel’ yani (En Mükemmel Kitap) diye tanımlayarak dile getirmiştir. HÜSEYİN SEYMEN SORGUNAİHL

10 Dolmabahçe Sarayı ve Çankaya Köşkü’ne
ATATÜRK’ÜN DİNİN ANLAŞILMASINA VERDİĞİ ÖNEM Dolmabahçe Sarayı ve Çankaya Köşkü’ne hafızları çağırtarak sık sık Kuran okutmuş, ayetler üzerinde sohbetler etmiş, hafızlarla meal ve tefsir konularında fikir alış verişinde bulunmuştu. Atatürk özel sohbetlerinde pek çok kez dindar olmanın gerekliliğinden, Peygamber Efendimizin hayatından, Allah’ın kudretinden söz etmiştir. . HÜSEYİN SEYMEN SORGUNAİHL

11 İslam’ın son ve mükemmel din,
ATATÜRK’ÜN DİNİN ANLAŞILMASINA VERDİĞİ ÖNEM İslam’ın son ve mükemmel din, Peygamberimiz (sav)’in de son peygamber olduğunu her fırsatta vurgulayan Atatürk, Türk milletine de dindar olmayı, dinini öğrenmeyi öğütlemiştir. Dinimizin akıl ve mantığa uygun olduğunu da şöyle belirtmiştir; HÜSEYİN SEYMEN SORGUNAİHL

12 ATATÜRK DİYOR Kİ “Bilhassa bizim dinimiz için herkesin elinde bir ölçü vardır. Bu ölçü ile hangi şeyin bu dine uygun olup olmadığını kolayca takdir edebilirsiniz. Hangi şey ki akla, mantığa halkın menfaatine uygundur; biliniz ki o bizim dinimize de uygundur. Bir şey akıl ve mantığa, milletin menfaatine, İslam’ın menfaatine uygunsa kimseye sormayın. O şey dinidir. Eğer bizim dinimiz aklın mantığın uyduğu bir din olmasaydı mükemmel olmazdı, son din olmazdı.” HÜSEYİN SEYMEN SORGUNAİHL

13 ATATÜRK DİYOR Kİ “Din vardır ve gereklidir. Temeli çok sağlam bir dinimiz var. Malzemesi iyi, fakat bina, uzun asırlardır ihmale uğramış. Harçlar döküldükçe yeni harç yapıp binayı takviye etmek gereği duyulmamış. Aksine olarak, birçok yabancı unsur, binayı daha fazla hırpalamış...” HÜSEYİN SEYMEN SORGUNAİHL

14 Atatürk, dinin özü ile tarih boyunca dinin içine girmiş ve
ATATÜRK’ÜN DİNİN ANLAŞILMASINA VERDİĞİ ÖNEM Atatürk, dinin özü ile tarih boyunca dinin içine girmiş ve gelenekselleşmiş olan yanlış uygulamaları, eklemeleri ve hurafeleri, birbirinden ayırmaktadır. Ona göre dinin temelinde var olan canlı, yaratıcı ve dinamik karakter, zaman içersinde oluşan din dışı uygulamalarla karışmış, hangisinin din, hangisinin ise din dışı olduğu belirsiz bir hale gelmiştir. HÜSEYİN SEYMEN SORGUNAİHL

15 Atatürk, dinin özü ile tarih boyunca oluşan bu geleneksel
ATATÜRK’ÜN DİNİN ANLAŞILMASINA VERDİĞİ ÖNEM Atatürk, dinin özü ile tarih boyunca oluşan bu geleneksel yorumların birbirinden ayrılmasını, dinin gerçek yönünün ortaya çıkarılmasını istemektedir. Çünkü kullanılan bir bina nasıl eskir ve yıpranırsa; yaşanılan din de içine hurafelerin karışmasıyla bozulur. İşte Atatürk ileri görüşlülüğü sayesinde bunu görmüştür. Atatürk; Peygamber Efendimizi çok iyi tanımış, onun üstün özelliklerini çeşitli vesilelerle anlatmıştır; HÜSEYİN SEYMEN SORGUNAİHL

16 ATATÜRK DİYOR Kİ “O, Allah’ın birinci ve en büyük kuludur.
O’nun izinde bugün milyonlarca insan yürüyor. Benim, senin adın silinir; fakat sonsuza kadar o, ölümsüzdür.” HÜSEYİN SEYMEN SORGUNAİHL

17 ATATÜRK DİYOR Kİ “Tarih, hakikatleri tahrif eden bir sanat değil, belirten bir ilim olmalıdır. Bu küçük harpte bile askerî dehâsı kadar siyasî görüşüyle de yükselen bir insanı, cezbeli bir derviş gibi tasvire yeltenen cahiller, bizim tarih çalışmamıza katılamazlar. Hz. Muhammed (sav) bu harp sonunda çevresindekilerin direnmelerini yenerek ve kendisinin yaralı olmasına bakmayarak, galip düşmanı takibe kalkışmamış olsaydı, bugün yeryüzünde Müslümanlık diye bir varlık görülemezdi.” HÜSEYİN SEYMEN SORGUNAİHL

18 Atatürk dine önem vermiş, milletin manevi değerlerine
ATATÜRK’ÜN DİNİN ANLAŞILMASINA VERDİĞİ ÖNEM Atatürk dine önem vermiş, milletin manevi değerlerine saygılı olmuştur. 7 Şubat 1923’te Balıkesir Zağanos Paşa Camii’nde Türkçe olarak bir hutbe okumuştur. Hutbenin başlangıç kısmı şöyledir; HÜSEYİN SEYMEN SORGUNAİHL

19 “Ey millet Allah birdir, şanı büyüktür. Allah’ın selameti, sevgisi
üzerine olsun. Peygamber Efendimiz Hazretleri, Allah tarafından insanlara dini gerçekleri duyurmaya memur ve elçi olarak seçilmiştir. Koyduğu esas kanunlar, hepimizce bilinmektedir ki, Yüce Kuran’daki ayetlerdir. Çünkü, hakikate uymamış olsaydı, bununla diğer ilahi ve tabii kanunlar arasında çelişki olması gerekirdi. Çünkü bütün yaratılış kanunlarını yapan Cenabı Hakk’tır.” ATATÜRK’ÜN BALIKESİR HUTBESİNDEN HÜSEYİN SEYMEN SORGUNAİHL

20 Atatürk’ün hayatı incelendiğinde, dindar bir ana-babadan
ATATÜRK’ÜN DİNİN ANLAŞILMASINA VERDİĞİ ÖNEM Atatürk’ün hayatı incelendiğinde, dindar bir ana-babadan dünyaya gelmiş olduğunu görebiliriz. İlk dini bilgilerini de bilhassa annesinden almış ve onun tarafından yetiştirilmiştir. İlköğrenimini gördüğü Şemsi Efendi Mektebi ve daha sonra devam ettiği Selanik Mülkiye İdadisi, devrinin şartları içinde ciddi dini bilgiler veren öğretim kuruluşlarıydı. Hatta daha sonra girdiği Selanik Askeri Rüştiyesi de, Manastır Askeri İdadisi de, programlarında aynı ciddiyet ve seviyede din kültürü veren müesseselerdi. HÜSEYİN SEYMEN SORGUNAİHL

21 Onun Kuran-ı Kerimi anlayacak kadar Arapça bildiği de
ATATÜRK’ÜN DİNİN ANLAŞILMASINA VERDİĞİ ÖNEM Onun Kuran-ı Kerimi anlayacak kadar Arapça bildiği de göz önünde bulundurulursa dinî konulardaki uzmanlığı daha da iyi anlaşılmış olur. HÜSEYİN SEYMEN SORGUNAİHL

22 Atatürk, İslam’a içtenlikle bağlıdır ve dinin özgün haliyle
ATATÜRK’ÜN DİNİN ANLAŞILMASINA VERDİĞİ ÖNEM Atatürk, İslam’a içtenlikle bağlıdır ve dinin özgün haliyle korunup yaşanılmasını istemektedir. İslam’ın akıl, ilim, fen ve mantık dini olduğunu, insanlara ve milletlere kimlik ve kişilikleriyle yaşama anlayışı telkin ettiğini belirtmektedir. Bu sebeple, Türk Milleti’nin dinini öğrenmesi ve daha dindar olması gerektiğini söylemektedir. HÜSEYİN SEYMEN SORGUNAİHL

23 Cumhuriyetin ilanından hemen sonraları Kuran-ı Kerim’in
ATATÜRK’ÜN DİNİN ANLAŞILMASINA VERDİĞİ ÖNEM Cumhuriyetin ilanından hemen sonraları Kuran-ı Kerim’in Türkçe tercümesi ve tefsiri üzerinde büyük bir yarış ve faaliyet görülmektedir. Atatürk, 1930 yılında, Müslümanlar dinlerini doğru öğrensinler diye, Kuran’ı Türkçeye, yeni harflerle tercüme ettirmiş ve ayrıca, Hz. Peygamber’in hayatıyla ilgili bir kitabı çevirtmiştir. HÜSEYİN SEYMEN SORGUNAİHL

24 Mehmet Vehbi Efendi’nin “Hülasat’ül-Beyan fi Tefsiri’l-Kuran”
ATATÜRK’ÜN DİNİN ANLAŞILMASINA VERDİĞİ ÖNEM Mehmet Vehbi Efendi’nin “Hülasat’ül-Beyan fi Tefsiri’l-Kuran” isimli eseri ile Muhammed Hamdi Yazır’ın “Hak Dini Kuran Dili: Yeni Mealli Türkçe Tefsir” isimli eseri de dahil olmak üzere, Cumhuriyetin ilk on beş yılında, Kuran-ı Kerim’in tercüme ve tefsirine dair yazılıp neşredilen eser sayısı dokuza varmaktadır. HÜSEYİN SEYMEN SORGUNAİHL

25 Bunlardan Elmalılı Hoca’nın tefsirini, Büyük Millet Meclisi’nin
ATATÜRK’ÜN DİNİN ANLAŞILMASINA VERDİĞİ ÖNEM Bunlardan Elmalılı Hoca’nın tefsirini, Büyük Millet Meclisi’nin kararı ile ve Diyanet İşleri Başkanlığı’nın bütçesine konulan tahsisatla yazdırıldığını, başlangıçta mealin Mehmet Akif Bey merhum tarafından yapılmasının kararlaştırıldığını, fakat Mehmet Akif Bey’in bilahare bu görevi bırakıp, aldığı avansı da iade etmesi üzerine, hem mealin, hem de tefsirin Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır Hoca tarafından yapıldığı bilinmektedir. HÜSEYİN SEYMEN SORGUNAİHL

26 Atatürk, Kuran-ı Kerim’in Türkçeye çevrilmesinin
DİYOR Kİ Atatürk, Kuran-ı Kerim’in Türkçeye çevrilmesinin gerekçesi konusunda şöyle demiştir; “Türkler dinlerinin ne olduğunu bilmiyorlar, bunun için Kuran Türkçe olmalıdır.” HÜSEYİN SEYMEN SORGUNAİHL

27 Atatürk’ün Kuran-ı Kerim’e karşı ilgisi, sadece onun
ATATÜRK’ÜN DİNİN ANLAŞILMASINA VERDİĞİ ÖNEM Atatürk’ün Kuran-ı Kerim’e karşı ilgisi, sadece onun Türkçeye çevrilmesi ve camilerde Türkçesinin de açıklanması konularına münhasır değildir. O, Kuran-ı Kerim’i de daima zevkle ve huşu ile dinlemiştir. Bilhassa Ramazan aylarında buna özen gösterirdi. HÜSEYİN SEYMEN SORGUNAİHL

28 Bu konuda Hafız Yaşar Okur şöyle diyor:
ATATÜRK’ÜN DİNİN ANLAŞILMASINA VERDİĞİ ÖNEM Bu konuda Hafız Yaşar Okur şöyle diyor: “Ramazanların Atam için çok büyük bir önemi vardı. Ramazan gelir gelmez incesaz heyeti Çankaya Köşkü’ne giremezdi. Kandil geceleri de saz çaldırmazlardı. Sadece beni huzurlarına çağırır, Kuran-ı Kerim’den bazı sureler okuturlardı. Ben okurken gözleri bir noktaya takılır, derin bir huşu ile dinlerlerdi. Ruhen çok mütelezziz olduğu her halinden anlaşılırdı. HÜSEYİN SEYMEN SORGUNAİHL

29 Büyük Atatürk birçok vesilelerle şöyle demiştir:
DİYOR Kİ Büyük Atatürk birçok vesilelerle şöyle demiştir: “Mukaddes mihrabı, cehlin elinden alıp ehlinin eline vermek zamanı gelmiştir.” HÜSEYİN SEYMEN SORGUNAİHL

30 Bunu, dini davranışlarına daima düstur yapmışlardır.
ATATÜRK’ÜN DİNİN ANLAŞILMASINA VERDİĞİ ÖNEM Bunu, dini davranışlarına daima düstur yapmışlardır. Peygamber Efendimizden de büyük takdirle bahsederlerdi. O devirler için hep “Hz. Peygamber’in zaman-ı saadetlerinde...” diye saygı kelimeleri kullanırlardı. Ayrıca Peygamber Efendimizin dirayetli bir devlet adamı, iyi bir başkumandan olduğunu da sık sık tekrarlardı. HÜSEYİN SEYMEN SORGUNAİHL

31 HÜSEYİN SEYMEN SORGUNAİHL
ÜNİTE KONULARI 1. ATATÜRK’ÜN DİNİN ANLAŞILMASINA VERDİĞİ ÖNEM 2. ATATÜRK’ÜN OKULDA DİN ÖĞRETİMİNE VERDİĞİ ÖNEM 3. ATATÜRK’ÜN DİN BİLGİNLERİNE VERDİĞİ DEĞER HÜSEYİN SEYMEN SORGUNAİHL

32 Mustafa Kemal Atatürk, insanların din konusunda doğru ve
2. ATATÜRK’ÜN OKULDA DİN ÖĞRETİMİNE VERDİĞİ ÖNEM Mustafa Kemal Atatürk, insanların din konusunda doğru ve gerçek bilgilere ulaşıp aydınlanmasını istiyordu. Atatürk, dinin istismar edilmesine karşıydı. Dini, çıkarlarına alet etmek isteyenlerin her zaman bulunabileceğini ifade eden Atatürk, bunu önlemenin ise doğru dini bilgi ve din eğitimi olduğunu belirtmektedir. Dinin, çağa ters düşen yorumlar ve hurafelerden kurtarılarak gerçek şekliyle ortaya konulması ve öğrenilmesinin gerekli olduğunu gören Atatürk şöyle demiştir; HÜSEYİN SEYMEN SORGUNAİHL

33 “Nasıl ki, her hususta yüksek meslek ve ihtisas sahipleri
ATATÜRK DİYOR Kİ “Nasıl ki, her hususta yüksek meslek ve ihtisas sahipleri yetiştirmek gerekli ise dinimizin gerçek felsefesini inceleyecek, araştıracak, bilimsel ve teknik olarak telkin kudretine sahip olacak seçkin ve gerçek din ilim adamlarını yetiştirecek, yüksek öğrenim kurumlarına sahip olmayız.” HÜSEYİN SEYMEN SORGUNAİHL

34 Atatürk, genel eğitime önem vermesinin paralelinde
2. ATATÜRK’ÜN OKULDA DİN ÖĞRETİMİNE VERDİĞİ ÖNEM Atatürk, genel eğitime önem vermesinin paralelinde din eğitimine de önem vermiştir. Din eğitimini, milli eğitimin ilk hedefleri arasına almakla kişilerin dinini, diyanetini öğrenmek mecburiyetinde olduğunu belirtmiş ve okulları bu eğitimin tek yeri olarak göstermiştir. Din eğitiminin öneminin de farkında olan Atatürk, bu eğitimin okullarda verilmesi gerektiğini şu sözleriyle ifade etmiştir; HÜSEYİN SEYMEN SORGUNAİHL

35 “Her fert din ve diyanetini, imanını öğrenmek için bir yere
ATATÜRK DİYOR Kİ “Her fert din ve diyanetini, imanını öğrenmek için bir yere muhtaçtır. Orası mekteptir. Fakat nasıl ki her hususta yüksek mektep ve ihtisas sahipleri yetiştirmek lazımsa, dinimizin hakikatini tetkik, tetebbu ilmi ve fenni kudretine sahip olacak güzide ve hakiki ulema yetiştirecek yüksek müesseselere sahip olmalıyız.” HÜSEYİN SEYMEN SORGUNAİHL

36 3 Mart 1924 tarihinde, Tevhit-i Tedrisat Kanununun kabulü ile,
2. ATATÜRK’ÜN OKULDA DİN ÖĞRETİMİNE VERDİĞİ ÖNEM 3 Mart 1924 tarihinde, Tevhit-i Tedrisat Kanununun kabulü ile, medreselerin varlığına son verilmiş ve bütün okullar Milli Eğitim Bakanlığına bağlanmış; ayrıca aynı kanunun gereğince de yüksek din bilginleri yetiştirmek üzere üniversitede bir ilahiyat fakültesi kurulması, ayrıca dini görevlerin yerine getirilmesi ile yükümlü memurların yetişmesi için de ayrı okullar açılması, kabul edilmiştir. HÜSEYİN SEYMEN SORGUNAİHL

37 Atatürk’ün din eğitimi konusundaki görüşü, görüldüğü gibi,
2. ATATÜRK’ÜN OKULDA DİN ÖĞRETİMİNE VERDİĞİ ÖNEM Atatürk’ün din eğitimi konusundaki görüşü, görüldüğü gibi, dini gerçekleri ilmi çalışmalarla ele alıp araştıracak bilginleri yetiştirmekten geçmektedir. Bunun içinde, kurulacak yüksek eğitim öğretim kurumlarına sahip olmanın yanında, her ferde dininin, diyanetinin, imanının mutlaka mekteplerde öğretilmesi lüzumludur. HÜSEYİN SEYMEN SORGUNAİHL

38 HÜSEYİN SEYMEN SORGUNAİHL
ÜNİTE KONULARI 1. ATATÜRK’ÜN DİNİN ANLAŞILMASINA VERDİĞİ ÖNEM 2. ATATÜRK’ÜN OKULDA DİN ÖĞRETİMİNE VERDİĞİ ÖNEM 3. ATATÜRK’ÜN DİN BİLGİNLERİNE VERDİĞİ DEĞER HÜSEYİN SEYMEN SORGUNAİHL

39 Atatürk, din hakkında gerekli bilgilere sahip olmayan
3. ATATÜRK’ÜN DİN BİLGİNLERİNE VERDİĞİ DEĞER Atatürk, din hakkında gerekli bilgilere sahip olmayan kimselerin dini konularda yorumlarda bulunmalarına karşı çıkardı. Ehil kimselere ve gerçek din adamlarına büyük görev düştüğünü belirten Atatürk, döneminde medrese eğitimi almış, ancak din konusunda görüş beyan edenlerle ilgili olarak bir toplantıda şu görüşleri dile getirmiştir: HÜSEYİN SEYMEN SORGUNAİHL

40 ATATÜRK DİYOR Kİ “Cumhuriyet hükümetimizin bir Diyanet İşleri makamı vardır. Bu makama bağlı müftü, hatip, imam gibi görevli birçok memurları bulunmaktadır. Bu vazifeli kişilerin ilim ve faziletlerinin derecesi bilinmektedir... Vazifeli olmayan birçok insanlar da görüyorum ki, aynı kıyafeti giymekte devam etmektedirler. Bu gibiler içinde çok cahil, hatta okuması yazması olmayanlara rastladım. HÜSEYİN SEYMEN SORGUNAİHL

41 ATATÜRK DİYOR Kİ Özellikle bu gibi bilgisizler, bazı yerlerde halkın temsilcileri imiş gibi onların önüne düşüyorlar. Halkla doğrudan doğruya ilişki kurmaya adeta engel olma sevdasında bulunuyorlar. Bu gibilere sormak istiyorum. Bu tutum ve yetkiyi kimden almışlardır? Millete hatırlatmak isterim ki, bu kayıtsızlığa müsaade etmek asla doğru değildir. Herhalde yetki sahibi olmayan bu gibi kişilerin, görevli olan kimselerle aynı elbiseyi taşımalarındaki sakınca bakımından hükümetin dikkatini çekeceğim” HÜSEYİN SEYMEN SORGUNAİHL

42 Atatürk, İslam dininin emir ve yasaklarının sadece din
3. ATATÜRK’ÜN DİN BİLGİNLERİNE VERDİĞİ DEĞER Atatürk, İslam dininin emir ve yasaklarının sadece din bilginlerinden değil, herkesin kendi imkân ve gayretleriyle olması gerektiğini, anlaşılmayan meselelerin ise din bilginlerine sorulmasını istemiştir. Din bilginlerinin halkı dini bakımdan aydınlatma görevini üstlendiğine dikkat çeken Atatürk, bu konuda şu görüşleri savunmuştur: HÜSEYİN SEYMEN SORGUNAİHL

43 ATATÜRK DİYOR Kİ “Her şeyden önce şunu en basit bir dini gerçek olarak bilelim ki, bizim dinimizde özel bir sınıf yoktur. Ruhbanlığı reddeden bu din, dinde tekelciliği kabul etmez. Mesela din bilginleri, mutlaka aydınlatma vazifesi din bilginlerine ait olmadıktan başka, dinimiz de bunu kesinlikle yasaklar. O halde biz diyemeyiz ki bizde özel bir sınıf vardır. Diğerleri dinî yönden aydınlatma hakkından yoksundur. HÜSEYİN SEYMEN SORGUNAİHL

44 ATATÜRK DİYOR Kİ Böyle düşünecek olursak kabahat bizde,
bizim cahilliğimizdedir. Hoca olmak için yani dinî gerçekleri halka telkin etmek için, mutlaka hoca elbisesi şart değildir. Bizim yüce dinimiz her erkek ve kadın Müslüman genel olarak araştırmayı farz kılar ve her erkek ve kadın Müslüman, toplumu aydınlatmakla yükümlüdür.” HÜSEYİN SEYMEN SORGUNAİHL

45 Atatürk, gerçek din bilginleri ile cahil din adamlarının
3. ATATÜRK’ÜN DİN BİLGİNLERİNE VERDİĞİ DEĞER Atatürk, gerçek din bilginleri ile cahil din adamlarının karıştırılmaması gerektiğine işaret etmiştir: HÜSEYİN SEYMEN SORGUNAİHL

46 ATATÜRK DİYOR Kİ “Efendiler, bir fikri daha düzeltmek isterim. Milletimizin içinde gerçek din adamları, din adamlarımız içinde de milletimizin hakkıyla iftihar edebileceği bilginlerimiz vardır. Fakat bunlara karşı hoca elbisesi altında gerçek ilimden uzak, gereği kadar öğrenmemiş, ilim yolunda gereği kadar ilerleyememiş hoca görünüşlü cahiller de vardır. Bunların ikisini birbirine karıştırmamalıyız. HÜSEYİN SEYMEN SORGUNAİHL

47 ATATÜRK DİYOR Kİ Seyahatlerimde birçok
gerçek aydın din bilginlerimizle temas ettim. Onları en yeni ilmi terbiyeyi almış, sanki Avrupa’da tahsil etmiş seviyede gördüm. İslamiyet ruhu ve hakikatlerini çok iyi bilen din adamlarımızın karşısında imansız ve hain din adamları da vardır, fakat bunları onlara karıştırmak doğru olmaz.” HÜSEYİN SEYMEN SORGUNAİHL

48 Atatürk’ün “bizim dinimiz” diye sahiplendiği, yüce dinimizin
3. ATATÜRK’ÜN DİN BİLGİNLERİNE VERDİĞİ DEĞER Atatürk’ün “bizim dinimiz” diye sahiplendiği, yüce dinimizin zaman zaman cahil ve ehliyetsiz kişilerin elinde kaldığını üzülerek belirtir, dinimizin böyle kimselerin elinden kurtarılması gerektiğine işaret ederdi. O, her fırsatta cehalete, bağnazlığa, hurafelere, din istismarcılarına karşı olduğunu bildirir, İslam’da bu gibi durumların yerinin olmadığını söylerdi. HÜSEYİN SEYMEN SORGUNAİHL


"HÜSEYİN SEYMEN SORGUNAİHL" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları