Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

DÜNYA’DA VE TÜRKİYE’DE KREDİ DERECELENDİRME KURULUŞLARININ GELİŞİMİ VE KREDİ DEĞERLEME SORUNLARI Mücahit Sefer Giter 1.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "DÜNYA’DA VE TÜRKİYE’DE KREDİ DERECELENDİRME KURULUŞLARININ GELİŞİMİ VE KREDİ DEĞERLEME SORUNLARI Mücahit Sefer Giter 1."— Sunum transkripti:

1 DÜNYA’DA VE TÜRKİYE’DE KREDİ DERECELENDİRME KURULUŞLARININ GELİŞİMİ VE KREDİ DEĞERLEME SORUNLARI Mücahit Sefer Giter 1

2 Kredi Derecelendirme Kavramı Kredi derecelendirme: Kredi derecelendirme: Bir ekonomik birimin kredi geçmişi ve kullandığı kredileri geri ödeme kapasitesinin belirlenmesi amacıyla yapılan sistematik bir ölçme işlemidir 2

3 3

4 Amacı Sermaye piyasalarını geliştirmek Para piyasalarının verimliliği ve etkinliğini arttırmak Kurum ve kuruluşları şeffaflaştırarak, yatırımcılar açısından belirsizlikleri azaltmak 4

5 Önemi Yatırımcıların aşması gereken ilk sorun, asimetrik bilgi problemidir. Bu problemi aşmak onlar için zaman ve para kaybına yol açar. 5

6 Kredi Derecelendirme Kuruluşlarının Tarihsel Gelişimi Baring Brothers & Company Thomas Wren Ward

7 1837 Lewis Tapan 1841 Mercantile Agency 7

8 yılında bu iki şirket "Dun and Bradstreet" adlı kuruluşta birleşti yılında "Moody's Investors Service" ismini aldı John Bradstreet Bradstreet Company

9 John Moody; ABD demiryolları tahvillerini derecelendirmiş “Poor’s Publishing Company” şirketi ilk derecelendirme notunu vermiştir. “Standard Statistics Company” şirketi ilk derecelendirmelerini yayınlamıştır. Fitch Publishing Company” şirketi, ilk derecelendirmesini yapmıştır. Bugün bilinen ve büyük oranda kullanılan "AAA" - "D" derecelendirme skalası geliştirilmiştir Standard Statistics Company” ve “Poor’s Publishing Company” şirketleri“Standard & Poors’” adıyla birleşti

10 The Securities and Exchanges Commission (SEC) Japonya’da JCR “Japanese Bond Rating Service” kurulmuştur. Fitch, Moody’s ve Standard & Poor’s, SEC tarafından “Ulusal Olarak Tanınan İstatistiksel Derecelendirme Kurumu (NRSRO) olarak tanımlanmıştır. Avrupa kökenli tek büyük derecelendirme şirketi olan IBCA, İngiltere’de Kurulmuştur. Ocak 2011'den itibaren NRSRO sayısı 9’dur. Moody's Standart&Poor's ve daha küçük ölçekli Fitch Ratings, derecelendirme piyasasının %97'sini elinde bulundurarak, Amerika'nın en büyük ölçekli üç lider firması haline gelmiştir

11 Derecelendirme Türleri Uzun Vadeli Kısa Vadeli Vadesine Göre Uluslararası Döviz Cinsinden Uluslararası Yerel Para Cinsinden Ulusal Yerel Para Cinsinden Para Cinsine Göre Ülke Derecelendirme Kurumsal Derecelendirme İhraç Derecelendirmesi Proje Derecelendirme Derecelendirilen Kurumuna Göre İçsel Derecelendirme Dışsal Derecelendirme Derecelendirmeyi Yapan Kuruma Göre 11

12 Ekonomik Risk olarak Döviz cinsinden nakit akışının düzeni, İhracatın büyümesi Ekonominin açıklığı Cari işlemler dengesi Kısa vadeli sermaye akışının rezervlere oranı, Rezervlerin durumu ve gelişmesi, büyüme hızı Toplam tasarruflar Yatırımlar ve enflasyon Politik Risk Olarak Seçim sistemi ve zamanları Dış politika gelişmeleri, demokrasinin ne ölçüde yerleştiği Politik lider veya gündemdeki değişmeler Koalisyonların yapısı Muhalefetin durumu Merkez Bankası’nın bağımsızlık derecesi 12

13 Türkiye’nin Kredi Derecelendirme Tarihi S&P BBB- Durağan 13 Türkiye’de kredi derecelendirme kuruluşlarının faaliyeti, gözetim ve denetimine ilişkin iki kurum görev almaktadır SPKBDDK

14 14 BDDK çalışmaları 2005 yılında başlatmış, 2008 yılı başında planlanan geçiş süreci ilk etapta 2009’a daha sonrasında da süresiz olarak ertelenmiştir. Ancak uyum çalışmaları tamamlanarak 1 Temmuz 2012 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Basel II’nin şirketleri ilgilendiren kısmı; Basel II’ye geçiş ile birlikte bankalardan fon temin edecek işletmelerden, bankaların kredi risklerinin hesaplanmasında önerilen standart yaklaşım çerçevesinde, kullandırılacak krediler için bağımsız KDK’lardan derece alma zorunluluğunun getirilmiş olmasıdır Bütün bu gelişmeler 2005 yılından sonra, yerel derecelendirme şirketlerinin kurulmaya başlamasına neden olmuştur yılı Ağustos ayı itibariyle SPK tarafından yetkilendirilen 6 ve BDDK tarafından yetkilendirilen 3 yerel derecelendirme şirketi bulunmaktadır

15 Türkiye’de Kredi Derecelendirme Yetkisi Almış Kuruluşlar Türkiye'de Kurulan ve SPK Tarafından Yetkilendirilen Derecelendirme Kuruluşları Türkiye'de Derecelendirme Faaliyetinde Bulunması Kurulca Kabul Edilen Uluslararası Derecelendirme Kuruluşları Kredi Derecelendirmesi 1- Fitch Ratings Finansal Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. 2- JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş. 3- TCR Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme A.Ş. 4- Saha Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. 5- Kobirate Uluslararası Kredi Derecelendirme ve Kurumsal Yönetim Hizmetleri A.S. 6- TURKRATING İstanbul Uluslararası Derecelendirme Hizmetleri A.S. 1- Standards and Poor's Corp. 2- Moody's Investor Service Inc. 3- Fitch Ratings Ltd. 15

16 BDDK Tarafından Yetkilendirilen Kredi Derecelendirme Kuruluşları Kuruluş TarihiYetkilendirme Tarihi İstanbul Uluslararası Derecelendirme Hizmetleri A.Ş Jcr Avrasya Derecelendirme Hizmetleri A.Ş Kobirate Uluslararası Kredi Derecelendirme Ve Kurumsal Yönetim Hizmetleri A.Ş. Haziran

17 33 Ülke Personel3.3 Milyar $ gelir 17

18 26 ülke Personel 2 Milyar $ gelir 18

19 50+ Ülke Personel 670 Milyon $ gelir 19

20 20

21 21

22 22 KREDİ DERECELENDİRME KURULUŞLARININ ÜLKELER VE FİRMALAR ÜZERİNE ETKİLERİ VE GÜVENİRLİKLERİNİN SORGULANMASINA NEDEN OLAN OLAYLAR

23 Kredi Derecelendirme Kuruluşlarının Şirketler Üzerindeki Etkisi 23 Olumlu Etkisi Disiplini sağlar Düşük maliyetle fon sağlar Hızlı büyümeye yardımcı olur Olumsuz Etkisi “Hannover Re” Örneği “Compuware” Örneği

24 Kredi Derecelendirme Kuruluşlarının Ülkeler Üzerindeki Etkisi Olumlu Düşük maliyetle borçlanma Kamu ve özel yatırımların artması DYY’da artış Olumsuz Kanada Örneği Dominik Cumhuriyeti Örneği 24

25 Enron Skandalı Parmalat SkandalıWorldcom SkandalıLehman Skandalı Türkiye S&P Skandalı Türkiye Moody’s Skandalı Türkiye Fitch Skandalı 25

26 Fikrimce, dünyada iki büyük süper güç vardır: Birisi Amerika Birleşik Devletleridir, diğeri “Moody’s Bond Rating Service”dir. ABD bomba atarak sizi mahvedebilir, Moody’s ise, tahvillerinizin derecelerini düşürerek sizi mahvedebilir. İnanın, hangisinin daha güçlü olabileceği net değildir. (The New York Times -1996) Thomas Friedman 26


"DÜNYA’DA VE TÜRKİYE’DE KREDİ DERECELENDİRME KURULUŞLARININ GELİŞİMİ VE KREDİ DEĞERLEME SORUNLARI Mücahit Sefer Giter 1." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları