Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Www.sakarya.edu.tr. İLAÇ ENDÜSTRİSİNDE ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ UYGULAMALARI Yrd.Doç.Dr.Tuba CANVAR KAHVECİ www.sakarya.edu.tr.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Www.sakarya.edu.tr. İLAÇ ENDÜSTRİSİNDE ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ UYGULAMALARI Yrd.Doç.Dr.Tuba CANVAR KAHVECİ www.sakarya.edu.tr."— Sunum transkripti:

1 www.sakarya.edu.tr

2 İLAÇ ENDÜSTRİSİNDE ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ UYGULAMALARI Yrd.Doç.Dr.Tuba CANVAR KAHVECİ www.sakarya.edu.tr

3 DERS İÇERİĞİ Envanter Yönetim Modeli – Ekonomik Sipariş Miktarı Modeli

4 www.sakarya.edu.tr Hammadde Firmanın üretimini yapmak için ihtiyaç duyduğu kaynak malzemelerdir. Bileşenler Üretim sürecinde henüz tamamlanmamış parçalara karşılık gelir. Bazen de alt montaj parçası olarak da isimlendirilir. Yarı Mamül (WIP) İşlenmekte olan veya işlenmek için bekleyen malzemelerdir. WIP, bazı bileşen ve hammaddeleri de kapsayabilir. WIP miktarı, üretim çizelgeleme sisteminin etkinliğinin ölçülmesinde de kullanılabilir. Nihai Ürün Üretim sürecinin son ürünüdür. Üretim boyunca her bir üretim seviyesinde envanter ürünlerine eklenen değer neticesinde elde edilir. Envanter Tipleri

5 www.sakarya.edu.tr Sabit hazırlık maliyetlerini, büyük miktardaki üretim sayısı üzerine dağıtarak en küçüklemek, Dış talepteki belirsizlik ve mevsimsel dalgalanmalar, Temin süresindeki belirsizlik, Tedariğin devam etmeme durumu, Grev, malzeme fiyatları, sermaye maliyeti vb. konusundaki belirsizlikler, Taşıma süresinin uzun olması durumunda, Satınalma, üretim ve dağıtım aşamasındaki bazı kısıtlardan dolayı, Envanter Bulundurma Nedenleri

6 www.sakarya.edu.tr 1.Ne kadar sipariş verilsin? 2.Ne zaman sipariş verilsin? Envanter Yönetimi Finansal açısından Stok maliyet demektir ve stokların az olması istenir. Üretim açısından Üretimin aksamaması ve darboğazların önlenmesi için stok istenir. X

7 www.sakarya.edu.tr 1.Deterministik Modeller: Talebin ve tedarik süresinin sabit olduğu modellerdir. 1.Temel ekonomik sipariş miktarı 2.Sürekli tedarik halinde ekonomik sipariş tespiti 3.Elde bulundurma hali 4.Miktar iskontosu ile ekonomik sipariş miktarı 2.Stokastik Modeller: Talep ve tedarik süreleri kesin veriler değil, bir ortalama ve standart sapma olarak gösterilmektedir. Emniyet stoğu içerirler. 1.Stokastik ekonomik sipariş miktarı ve güvenlik stoğu tespiti 2.Değişken talep ve sabit tedarik süresinde stokastik model 3.Sabit talep ve değişken temin süresi Envanter Yönetim Modelleri

8 www.sakarya.edu.tr Bütün envanter modelleri maliyet optimizasyonuna dayanır. Envanter Maliyeti Ceza (Stoksuzluk ) Maliyeti Sipariş Maliyeti Stok Bulundurma (Elde Bulundurma) Maliyeti Envanter Maliyeti

9 www.sakarya.edu.tr Stok bulundurma (elde tutma) maliyeti; stok bulundurmadan ötürü olan tüm maliyetlerdir. Stok bulundurma maliyeti, çok çeşitli şekillerde olabilir: – Malların fiziksel olarak saklanması için fiziksel boşluk sağlamanın maliyeti – Vergi ve sigorta – Kırılma, bozulma, çürüme ve eskime – Alternatif yatırımların fırsat maliyeti Stok Bulundurma Maliyeti

10 www.sakarya.edu.tr Elde bulundurma maliyeti, genellikle muhasebe birimi tarafından, Sermaye Maliyeti, Veri ve Sigortalar, Depolama Maliyeti, Bozulma-Eskime Maliyetleri dikkate alınarak oransal olarak hesaplanır. Daha sonra bu oran, 1 birim envanter malını satın alma maliyeti ile çarpılarak Elde Bulundurma Maliyeti hesaplanır. Genellikle birim stok değerinin belli bir %si cinsinden hesaplanır. Elde Bulundurma Maliyeti

11 www.sakarya.edu.tr Sipariş verme (üretime hazırlık) maliyeti; satın alınan her kalem için, sipariş verme sürecinde oluşan maliyetlerdir. – Eleman maliyeti, – İletişim maliyeti, Sipariş Maliyeti

12 www.sakarya.edu.tr Sipariş verme süreci incelendiğinde yer alan elemanlar ve meşguliyet süreleri aşağıdaki gibidir; Sipariş Maliyeti-Eleman Maliyeti Satınalma Şefi3,6 saat Satınalma Müdürü2 saat Muhasebe Elemanı1 saat İnsan kaynaklarından alınan aylık maliyetlere göre eleman maliyetleri şöyledir; ELEMANAYLIK MALİYETSAAT MALİYETİTOPLAM MALİYET Satınalma Şefi200010,2536,9 Satınalma Müdürü400020,5141,02 Muhasebe Elemanı15007,7 TOPLAM85,62

13 www.sakarya.edu.tr Talep oluştuğunda bunu karşılayacak kadar envanter olmaması durumunda – Talep ertelenir (muhasebe ve/veya gecikme maliyetleri oluşur) – Kaybedilir (kar kaybı oluşur) Stoksuzluk durumunda en temel kayıp potansiyel karın elde edilememesidir. Bunun yanında boşa giden pazarlama çalışmalarının da maliyeti göz önüne alınmalıdır. Stoksuzluk maliyeti, birim talep başına maliyet olarak tanımlanır. Stoksuzluk (Ceza) Maliyeti

14 www.sakarya.edu.tr EOQ modelinin amacı; birim zamanda ortalama maliyeti en küçükleyen bir sipariş miktarını (Q) bulmaktır. EKONOMİK SİPARİŞ MİKTARI MODELİ (EOQ)  D: Talep hızı (adet/birim zaman)  K: Sipariş maliyeti  h: Birim stok bulundurma maliyeti

15 www.sakarya.edu.tr Stok Seviyesinin Zamana Göre Değişimi EKONOMİK SİPARİŞ MİKTARI MODELİ (EOQ)

16 www.sakarya.edu.tr Talebin değişken ve temin süresinin sabit olduğu durumlarda kullanıla stok modelidir. 2 durum söz konusudur; 1.Backorder Durumu 2.Satış Kaybı Durumu Optimum Servis Yüzdesi ve Emniyet Stoğu Değişken Talep Ve Sabit Tedarik Süresinde Stokastik Model

17 www.sakarya.edu.tr OPTİMUM STOKSUZLUK YÜZDESİ S=Emniyet stok miktarı h= Birim stok bulundurma maliyeti A= Birim başına stoksuzluk maliyeti R= Yıllık ortalama talep Q= Sipariş büyüklüğü * Servis yüzdesi= (1- Optimum Stoksuzluk Yüzdesi)

18 www.sakarya.edu.tr EMNİYET STOĞU : Talebin Standart Sapması L : Temin Süresi Z : İstenilen servis yüzdesine * karşılık normal dağılım tablosundan alınan z sayısı Yeniden Sipariş Noktası = (Ortalama Talep Miktarı*Temin Süresi) Emniyet Stoğu Yeniden Temin Süresindeki Talep Miktarı + =

19 www.sakarya.edu.tr  Firmanın 200 ml süspansiyon ürününün 1 kutusunda 60 gr. Parasetamol hammaddesini kullanmaktadır.  Ürünün satış tahminlerinden hareketle, aylık tüketim miktarları yandaki gibidir.  Ortalama talep miktarı 2331 kg ve standart sapması 563,86’dır. İLAÇ FİRMASINDA EMNİYET STOĞU BELİRLEME ÖRNEĞİ 1.YILHammadde Talebi (kg) Ocak1166,67 Şubat2041,67 Mart2391,67 Nisan2100 Mayıs2275 Haziran2391,67 Temmuz1516,67 Ağustos2391,67 Eylül2566,67 Ekim2158,33 Kasım2333,33 Aralık1750 2.YILHammadde Talebi (kg) Ocak2741,67 Şubat2100 Mart2683,33 Nisan2216,67 Mayıs2916,67 Haziran3033,33 Temmuz1050 Ağustos2916,67 Eylül3150 Ekim2741,67 Kasım3091,67 Aralık2275

20 www.sakarya.edu.tr  Hammadde Japonya’dan temsilci aracılığıyla temin edilmekte ve Türkiye’ye gelmesi 2 ay sürmektedir.  Fakat ürünün fabrikaya gelmesinin ardından direkt olarak üretime sevk edilmemekte ve çeşitli işlemlerden geçirilmektedir: 1.Depo girişi 2.Kalite kontrol (1,5 gün) 3.Üretim emri hazırlanması 4.Tartım  Kalite kontrol sonrası ancak bir sonraki gün üretime girebileceği için Toplam Temin Süresi: Geliş (2 ay) + İmalata Hazırlama (2 gün)= 2 ay 2 gün= 2,06 ay İLAÇ FİRMASINDA EMNİYET STOĞU BELİRLEME ÖRNEĞİ

21 www.sakarya.edu.tr Hammaddenin fiyatı 36 $/kg’dır. (1 $ = 1,78 TL dir.) Stok bulundurma maliyeti, hammadde maliyetinin %25’i kadardır. 200 ml süspansiyonun fiyatı 12,5 TL’dir. Pazarlama faaliyetleri maliyeti; ürünün satış fiyatından karın (%10) ve hammadde maliyetlerinin (%35) çıkmasının ardından kalan miktarın %5’i olarak belirlenmiştir. İLAÇ FİRMASINDA UYGULAMA ÖRNEĞİ

22 www.sakarya.edu.tr Sipariş Maliyeti’nin 2 bileşeni Eleman Maliyeti ve İletişim Giderleri’dir. Elemana Maliyeti; İletişim Giderleri ise 6,88 TL’dir. Sipariş Maliyeti= 85,62+6,88= 92,5 TL olarak belirlenmiştir. İLAÇ FİRMASINDA UYGULAMA ÖRNEĞİ Sipariş Sürecinde Çalışanlar ve Süreler Saatlik Maliyeti Sipariş Maliyeti Satınalma Şefi3,6 saat10,2536,9 Satınalma Müdürü2 saat20,5141,02 Muhasebe Elemanı1 saat7,7 TOPLAM ELEMAN MALİYETİ85,62

23 www.sakarya.edu.tr İLAÇ FİRMASINDA UYGULAMA ÖRNEĞİ Muhasebe işlemleri (Muhasebe elemanı- 2 saat) Proforma faturanın gönderilmesi Siparişin gönderilmesi (Şef-0,1 saat) Sipariş formunun hazırlanması (Şef- 2 saat) Muhasebeye bildirim (Şef-0,5 saat) Onay (Müdür-1 saat) Pazarlık (Müdür-1 saat) Alternatif firmaların bilgilerinin güncellenmesi (Şef-1 saat)

24 www.sakarya.edu.tr Firmanın 200 ml süspansiyon ürününde kullanılan Parasetamol hammaddesi ile ilgili aşağıdaki bilgiler şöyle özetlenebilir; – Aylık ortalama talep miktarları 2331 kg ve standart sapması 563,86’dır. – Hammaddenin fiyatı 36 $/kg’dır. ( 1 $ = 1,78 TL dir. ) – Stok bulundurma maliyeti, hammadde maliyetinin %25’i kadardır. – 200 ml süspansiyonun fiyatı 12,5 TL olup bir kutusunda 60gr. hammadde kullanılmaktadır. – Pazarlama faaliyetleri, ürünün satış fiyatından karın (%10) ve hammadde maliyetlerinin (%35) çıkmasının ardından kalan miktarın %5’i olarak verilmiştir. – Sipariş maliyeti 92,5 TL olarak belirlenmiştir. – Tedarik süresi 2 ay olup fabrika içinde üretime hazır olana kadar da 2 gün gerekmektedir. İLAÇ FİRMASINDA UYGULAMA ÖRNEĞİ

25 www.sakarya.edu.tr İLAÇ FİRMASINDA UYGULAMA ÖRNEĞİ

26 www.sakarya.edu.tr Optimum Stoksuzluk Yüzdesi S=Emniyet stok miktarı h= Birim stok bulundurma maliyeti= 16 TL A= Birim başına stoksuzluk maliyeti = ? R= Yıllık ortalama talep = 2331*12 = 27972 ad Q= Sipariş büyüklüğü = 568 kg Toplam Stoksuzluk Maliyeti= 20,833+5,73=26,563 TL

27 www.sakarya.edu.tr Optimum Stoksuzluk Yüzdesi Servis Yüzdesi = 1-0,012= 0,988 Servis Yüzdesi 0,988’in Z Tablosundaki karşılığı olan Z değeri 2,285 ‘dir.

28 www.sakarya.edu.tr Emniyet Stoğu : 563,86 L : 2,06 ay Z : 2,285 Yeniden Temin Süresindeki Talep Miktarı= (Ortalama Talep Miktarı*Temin Süresi) = 2331*2,06=4801,86 kg Yeniden Sipariş Noktası = Emniyet Stoğu +Yeniden Temin Süresindeki Talep Miktarı=1850+4802=6652 kg

29 www.sakarya.edu.tr Optimum sipariş büyüklüğü ise 568 kg.dır. Hammadde için optimum emniyet stoğu ise 1850 kg.’dır. Hammadde miktarı 6652 kg’nın altına düştüğünde yeniden sipariş verilmelidir. Sonuç


"Www.sakarya.edu.tr. İLAÇ ENDÜSTRİSİNDE ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ UYGULAMALARI Yrd.Doç.Dr.Tuba CANVAR KAHVECİ www.sakarya.edu.tr." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları