Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

AKRAN İLİŞKİLERİ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "AKRAN İLİŞKİLERİ."— Sunum transkripti:

1 AKRAN İLİŞKİLERİ

2 Akran grupları;çocuğun yakın çevresini oluşturan ve onun kişiliğinin oluşumunda önemli rolü olan gruplardır.Bunlar her yaş grubunda söz konusudur.

3 AKRAN GRUPLARININ İŞLEVLERİ
Çocuğun ya da gencin toplumsallaşmasını sağlar.Bireye çeşitli öğrenme fırsat ve faaliyetleri hazırlar.Önemli bilgi kaynağıdır. Akran grubunda birey rahat bir ortam bulur.Ailesinden uzakta rahat konuşur,rahat hareket eder.Evde yapamadığı uğraşları grupta yapar.

4 Akran grubunda cinsel roller öğrenilir.
İşbirliği ve takım ruhunu öğrenim,akran grubunda gelişir. Akranlar çocukların kendi kişiliklerini geliştirmelerine yardımcı olur. Bilişsel ve empati yetenekleri gelişir, işbirliği ve rekabet içeren etkinliklere katılmayı öğrenirler.

5 DEHB’li öğrenciler arkadaş grupları içinde kurallara uymadıkları, oyunda sıralarını bekleyemedikleri, bir aktiviteden diğer aktiviteye geçtikleri, dikkatlerini yaptığı işe veya oyuna vermekte zorlanma, karşılarındaki akranlarının duygularını anlayamadıkları v.b. Nedenlerden dolayı akran grupları tarafından kabul edilmeyebilirler.

6 Yapılan araştırmalar bazı çocukların akranları tarafından kabul gördüğünü, bazı çocukların da ret veya ihmal edildiğini göstermektedir. Sınıfta hiçbir arkadaşa sahip olmayan ve akranlarının çoğu tarafından kabul görmeyenler “reddedilenler”olarak adlandırılmıştır. “ İhmal edilenlerin” ise arkadaşları yoktur ama arkadaşları tarafından kabul görmüyor da değildir.

7 Reddedilen çocuklar akranlarına daha saldırgan davranışlarda bulunurlar ve gelecekte daha ciddi uyum güçlükleri ile karşılaşabilirler.

8 AKRAN ÖĞRETİMİ

9 AKRAN ÖĞRETİMİ dehb’li Akran Öğretici Akran

10 Grup çalışmalarına DEHB olan öğrencilerin yanı sıra onlara örnek olabilecek gelişkin sosyal becerilere sahip akranlarının da dahil edilmesi öğrencilerin öğrenme fırsatlarını arttırır. Arkadaşlarına bakarak öğrenmenin önemi göz önüne alındığında, bu akranların varlığının ne kadar önemli olduğu görülmektedir.

11 ÇOCUKTAN ÇOCUĞA YÖNTEMİ
Öğrenmede kullanılması kolay ve etkili bir teknik olan çocuktan çocuğa yöntemi iyi dinlemeyi ve öğrenmeyi gerekli kılar. Bazı konuları sadece öğretmeninden dinlemek yerine arkadaşından öğrenen çocuk konuya dikkatini daha fazla verecektir. ( öğretici akranlar)

12 Başka bir yöntem ise Dehb’li öğrencinin öğrendiği konuları bir başka arkadaşına veya kendinden küçük bir çocuğa anlatması yöntemidir. Çocuk başkasına öğreteceği düşüncesi ile dersi daha dikkatli dinlemektedir.

13 Sınıf içerisinde Dehb tanısı almış veya kaynaştırma programında olan öğrenci, ön sıralarda oturtulmalı ve bu öğrencilerin yanlarında sınıfta örnek akran olabilecek öğrenciler oturtulmalıdır. Dehb’li öğrencilere öğretimde yardımcı olacak öğretici akranların, belli aralıklarla değiştirilmesi gerekmektedir.

14 TEŞEKKÜRLER......


"AKRAN İLİŞKİLERİ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları