Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Kırsal Alanda Altyapı ve Kamusal Hizmetler

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Kırsal Alanda Altyapı ve Kamusal Hizmetler"— Sunum transkripti:

1 Kırsal Alanda Altyapı ve Kamusal Hizmetler

2 1)Altyapı Nedir? 2)Altyapı Hizmetleri Nelerdir? 2.1)Raylı Sistemlerin Yaygınlaştırılması 2.2)Büyük Havzalarda Sulama Probleminin Çözülmesi 2.3)Sulama Sistemlerinin Kapalı Sisteme Dönüştürülmesi 2.4)Kırsalda Enerji Sorunu 3)Köydes Projesi Nedir? 4)Kamusal Hizmetin Tanımı 5)Kamusal Hizmetlerin Ortaya Çıkışının Tarihsel Gelişimi 6)Kamu Hizmet Türleri

3 Altyapı; bir yapı,kent ve ülke için gerekli olan yol, su, elektrik, gaz, kanalizasyon,peyzaj, çevre ve ulaşım gibi donanımların tümüdür.

4 AltyapI hizmetleri Nelerdir?

5 2.1) Raylı Sistemin Yaygınlaştırılması
Cumhuriyet öncesi km demiryolu = 2007’de km Demiryolu çalışmaları büyük finansman gerektirir 1950 ulaşımda yolcu oranı %42 yük %78 = 1999 yılında yolcu %3.1 yük ise %4.6 ya düşmüştür Tali hat uzunluğunun yetersizliği

6 2.2)Büyük Havzalarda Sulama Probleminin Çözülmesi
Türkiye’de yıllık yağış mm arasında Tuz gölü en az yağış alan bölgedir ( ) Türkiye’de 26 milyon hektar tarım arazisinin bugün 5 milyon hektarı sulanabilirken DSİ milyon hektar sulamayı hedeflemektedir GAP sulamasının tamamlanması Konya Ovası Projesi (KOP)

7 2.3)Sulama Sistemlerinin Kapalı Sisteme Dönüştürülmesi
Günümüzde sulama %94 ü açık,%6 sı basınçlı sulama sistemi Borulu sulama sistemleri zorunlu hale getirilmiştir(Özlü,2007) Klasik sulama yöntemleri yerine yağmurlama ve damla sulama ile randımn %50 den %90 a yükselebilir buda % 40 lık bir su tasarrufu anlamına gelir(Çakmak ve ark.,2008)

8 2.4)Kırsalda Enerji Sorunu
Türkiye enerjide dışa bağlı bir ülke Dünya’da kullanılan enerjinin %20 si yenilenebilir,%80’i ise yenilenemeyen enerji kaynağıdır. Jeotermal enerji kaynak zenginliğinde Türkiye,Avrupa’da 1 , Dünya’da 7.sıradadır. Denizli-Kızıldere’de 20 MW santrala ilave olarak Aydın 7.9 santral 2006 da da üretime başladı.Aydın 25 MW jeotermal elektrik üretim santrali inşaati devam etmekte Çanakkale’de 7.5 MW kapasiteli santral kurulması için üretim lisansı alınmıştır.

9 Köydes Projesi Nedir?  İçişleri Bakanlığınca 2005 yılında KÖYDES (Köy Altyapısını Destekleme Projesi) başlatılmıştır. Temel amacı kaynak yetersizliği sebebiyle mevcut yatırım programlarında kapsama alınamayan, köylerin ve bağlılarının içme suyu ve yol sorunlarının Vali ve Kaymakamlar önderliğinde İl Özel İdareleri ve Köylere Hizmet Götürme Birlikleri aracılığı ile imkanların düşük maliyetle çözülmesi olan KÖYDES Projesi ile kırsal altyapının iki önemli unsuru olan Yol, su ve kanalizasyon sorunlarının aşılmasına önemli katkılarda bulunulması hedeflenmektedir.

10

11

12

13

14

15

16

17

18 Kamu hizmeti nedir En basit ifadeyle kamu hizmeti, bir kamu kurumunun, ya kendisi tarafından, ya da yakın gözetimi altında özel girişim eliyle kamuya sağlanan hizmettir. Kamu yararını gerçekleştirmeye yönelik olarak, insanların ortak ihtiyaçlarını karşılamak üzere doğrudan idare tarafından ya da idarenin denetimi ve gözetimi altında özel kişilerce yürütülen faaliyetlere kamu hizmeti denilmektedir.

19 Kamu hizmetlerinin tarihsel gelişimi
Türkiye’de Kamu Hizmetleri Okulunun kurucusu ve önde gelen temsilcisinin ise Sıddık Sami ONAR olduğu genel kabul gören anlayıştır.

20 Kamu Hizmet Türleri Kamu hizmetleri, konularını oluşturan faaliyetin özel kişilere de bırakılmasına veya özel kişilere tamamen yasaklanmasına göre, tekel niteliğinde olan ve tekel niteliğinde olmayan kamu hizmetleri olarak ikili ayrıma tabi tutulmaktadır. Sayıları her geçen gün azalmakla birlikte, sadece kamu tüzelkişileri tarafından yürütülebilen özel kişilere yasaklanmış olan hizmetler tekel niteliğinde olan kamu hizmetleridir

21 Kavramlar Stabilize Yol Nedir? İnsanların ve her türden tekerlekli araçların ulaşım amacıyla kullandığı bir yol biçimidir.Ana yapısı olarak sertleştirilmiş toprak zemin üzerine orta büyüklükte çakıllı kum serilip sıkıştırılmasıyla oluşur.Toprak yollara göre daha dayanıklıdır. Kolluk Faaliyeti Nedir? İdarenin kamu düzenini korumak ve sağlamak için giriştiği tüm faaliyetlerdir.

22 Kaynakça www.khgm.gov.tr www.mahalli-idareler.gov.tr
Anonim, 2008 Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı Kayıtları AKYILMAZ Bahtiyar, : İdare Hukuku, Sayram Yayınları, Konya– 2004.


"Kırsal Alanda Altyapı ve Kamusal Hizmetler" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları