Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Peynir İşleme Teknolojisi 2.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Peynir İşleme Teknolojisi 2."— Sunum transkripti:

1 Peynir İşleme Teknolojisi 2

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16 Repercussions of matrix rearrangement Cheese moisture content Acid development during cheese making Cheese yield

17 Milk Coagulation Milk Coagulation The coagulation of milk by chymosin includes two separate steps: proteolysis and aggregation. The coagulation of milk by chymosin includes two separate steps: proteolysis and aggregation.

18

19 Pıhtılaşma: rennet Ca++ rennet Ca++ casein -------> para-casein (aq.) --------> para-casein (ppt) Rennet enzimleri sütü pıhtılaştırmak için ilave edilir. Genel olarak pıhtılaşma süresi 30 dk dır. Pıhtının yapısını (sertliğini) düzeltmek için kalsiyum klorür ilave edilebilir Pıhtının yapısını (sertliğini) düzeltmek için kalsiyum klorür ilave edilebilir Rennet enziminin mekanizması: Rennet enziminin mekanizması: Kazein miselleri çok stabildir Rennet proteinin bir parçasını ayırır, misel parçalanır. Ca Miseller serbest Ca’un varlığında bağ oluşturmaya ( birleşmeye) başlar A 3-D boyutlu bir ağ yapı oluşur. Bu yapı (pıhtı) yağ, su ve bakterileri tutar H20H20 Fat The Teknenin tamamı stabil bir yapıdadır fakat yumuşak pıhtı jeli veya koagüle haldedir

20 Ca-Parakazeinat

21 Kalsiyum kazeinat- fosfat kompleksi (Kolloidal) Süt asidi (Laktik asit) Asit kazein jeli (Çöken) Kalsiyum laktat (Çözünen) + Kalsiyum fosfat (Çözünen) Kazeinin asit etkisiyle pıhtılaşması

22

23

24 Dry Salting

25 25 Telemenin Elde Edilmesi Starter kültür ilavesi sonrasında telemenin elde edilmesi için sütün pıhtılaştırılması gereklidir. Süt asit veya enzim ile pıhtılaştırılır. Sütün pıhtılaştırılması peynir üretiminde temel işlemdir. Enzimle oluşan pıhtı sıkı ve elastiktir. Asitle oluşan pıhtı ise daha gevşektir. Starter kültür ilavesi sonrasında telemenin elde edilmesi için sütün pıhtılaştırılması gereklidir. Süt asit veya enzim ile pıhtılaştırılır. Sütün pıhtılaştırılması peynir üretiminde temel işlemdir. Enzimle oluşan pıhtı sıkı ve elastiktir. Asitle oluşan pıhtı ise daha gevşektir.

26 26 Telemenin Elde Edilmesi Asitle Pıhtılaştırma Süt doğrudan asetik asit veya laktik asitle pıhtılaştırılır. Kazeinde pıhtılaşma pH 5.3 te başlar ve kazeinin izoelektirik noktasında tamamlanır.

27 27 Telemenin Elde Edilmesi Enzim ile pıhtılaşma İlave dilecek rennet miktarı sütün asiditesi veya pH değeri pıhtılaşma zamanı ve buna bağlı olarakta pıhtının tekstürünü etkilediği için peynirin yapım tekniğine göre farklılık gösterir. Rennet aktivitesi “1 g rennetin 40 dakika (2400sn) içinde 35 o C de pıhtılaştırabileceği ml olarak süt miktarıdır. Sıvı rennetin aktivitesi genellikle 10000-15000 dir.

28 28 Telemenin Elde Edilmesi Enzim ile pıhtılaşma Rennet kullanılmadan önce 5-10 katı kaliteli bir su ile seyreltildikten sonra yavaş bir şekilde tekneye süte bir uçtan diğer uca kadar ilave edilir ve 2-5 dk karıştırılır. Böylece rennet süt içinde homojen olarak dağılır.

29 29 Pıhtının İşlenmesi Genel olarak peynir mayasının ilavesinden 90-120 dk sonra pıhtı kesilir. Pıhtının kesilmesinden amaç peyniraltı suyunun dışarı çıkmasını hızlandırmak ve pıhtıya şeklinin verilmesidir. Pıhtının büyüklüğü üretilecek peynirin yumuşaklığına etki etmektedir. Pıhtı büyük kesilirse peyniraltı suyu daha zor ayrılır ve kurumaddesi düşük peynir elde edilir. Genel olarak peynir mayasının ilavesinden 90-120 dk sonra pıhtı kesilir. Pıhtının kesilmesinden amaç peyniraltı suyunun dışarı çıkmasını hızlandırmak ve pıhtıya şeklinin verilmesidir. Pıhtının büyüklüğü üretilecek peynirin yumuşaklığına etki etmektedir. Pıhtı büyük kesilirse peyniraltı suyu daha zor ayrılır ve kurumaddesi düşük peynir elde edilir.

30 30 Pıhtının İşlenmesi Pıhtı otomatik veya elle kullanılan pıhtı kesim bıçakları ile kesilir. Kesim olgunluğunun belirlenmesinde 3 yöntem kullanılır. Pıhtı otomatik veya elle kullanılan pıhtı kesim bıçakları ile kesilir. Kesim olgunluğunun belirlenmesinde 3 yöntem kullanılır. - Parmak yöntemi - Pıhtının tekne kenarından ayrılması yöntemi - Asitlik belirleme yöntemi: henüz maya ilavesi yapılmamış süt alınır ve tekne yanına asılır. Peynire işlenen sütün pıhtılaşması süresince şişedeki süt pıhtılaşmaz fakat asitleşir. Öngörülen pıhtılaşma süresi tamamlandığında tekrar asitlik tayini yapılır. Aradaki fark 1.5-2 SH ise kesim olgunluğuna gelmiş demektir.

31 31 Pıhtının İşlenmesi Sert tip peynir isteniyorsa pıhtı büyüklüğü küçük (pirinç tanesi), yarı sertte orta (nohut, bezelye), yumuşak tip peynir isteniyorsa büyük (fındık, ceviz) kadar olmalıdır. Yumuşak tip peynirlerde tek bir kesme yeterlidir. pıhtı kesiminden sonra pıhtının çökmesi için bir süre beklenir. pıhtı kesiminden sonra pıhtının çökmesi için bir süre beklenir. Çeşitli sert tip peynirlerin üretiminde (yumuşak peynirlerde uygulanmaz) pıhtı+peynir suyu ısıtılır. Bunun amacı - Peynir suyunun kolay ayrılmasını sağlamak - Daha sıkı ve esnek pıhtı tanesi elde etmek - Asitliği ayarlamaktır Daha sonra peyniraltı suyu telemeden uzaklaştırılır.

32 Pişirme: Bakteri aktivitesini azaltmak için pıhtı yavaşça ısıtılır ve böylece peynir altı suyunun uzaklaşması hızlandırılmış olur. Pıhtı ve peyniraltı suyu karışımı tekne cidarlarına buhar, tekneye doğrudan sıcak su ilavesi veya her ikisinin karışımı ile ısıtılır. Son pişirme sıcaklığı kullanılan starterin özelliğine ve peynirin tipine bağlı olarak değişir. Eğer sıcaklık çok fazla artarsa pıhtını yüzeyinde bir kabuk (Zar) tabakası oluşur. BU peynir suyunun pıhtıdan ayrılmasına engel olur ve pıhtı kırılacaktır. Genel olarak pişirme süresi 30 dk dır.

33 33 Ham Peynirin Preslenmesi Teleme üzüldükten sonra preslenir. Bu işlemin amacı; Teleme üzüldükten sonra preslenir. Bu işlemin amacı; - Teleme tanelerinin iç içe kaynaşmasını sağlamak - Arta kalan peynir suyunu uzaklaştırmak - Peynir kitlesini sıkıştırarak stabilize etmek - Kabuk oluşumunu kolaylaştırmak - Peynirin şeklini optimize etmektir Baskılama kendi ağırlığı ile veya özel preslerle baskılamak üzere iki şekilde yapılabilir. Teleme istenirse cendere bezi içinde askıda bırakılarak süzülmesi sağlanır, istenirse düşük basınçta baskılama işlemini başlatmak ve gittikçe baskıyı arttırmak şeklinde olabilir.

34

35 Peynir pıhtısı süzülmek üzere tekneden süzme masasına veya süzme bandına pompalanır Karıştırılmış Pıhtı: Pıhtı ve peyniraltı suyu bir süzme masasına pompalanır, orada peyniraltı suyunun süzülmesi sağlanır. Pıhtı sürekli karıştırılır. Onun yeniden bütünleşmesi engellenir Genellikle bu işlemler toplu olarak uygulanır. Genellikle yumuşak ve orta sert peynirler için kullanılır. Öğütülmüş Pıhtı: Pıhtı ve peyniraltı suyu sürekli bir süzme bandına pompalanır. Pıhtının tekrar bütünleşesi engellenmiş olur. Pıhtı yüzeyi (hasrı) gerilir. Genellikle olgun Cheddar ve Parmesan üretiminde kullanılır. Yıkama: Pıhtı şu amaçlarla su ile yıkanabilir... Laktozun uzaklaştırılması ile asit üretiminin kontrolü Son ürünün nem değerinin ayarlanması (soğuk su ile yıkama son ürün neminin artmasına yardımcı olacaktır)

36 36 Telemenin Tuzlanması Tuzlama işleminin amaçları; Tuzlama işleminin amaçları; - peynire tat vermek - peynirdeki peynirsuyu oranını ayarlamak - peynirin doku ve yapısını düzeltmek - peynir yüzeyinde deri ve kabuk oluşumunu kolaylaştırmak - peynirin dayanıklılığını arttırmak

37

38 Endüstriyel salamurada tuzlama sistemi.

39 39 Telemenin Tuzlanması Tuzlama Yöntemleri; - Süte tuz ilavesi: %5-10 tuz ilave edilir - Pıhtı + peynirsuyu karışımının tuzlanması: Peynir suyunun %10-30 u ayrıldıktan sonra ilave edilir - Telemenin tuzlanması:teleme bloklar halinde kesilir ve %2.2-3.0 tuz serpilerek karıştırılır - Kuru tuzlama: Baskılama işleminden hemen sonra yapılır - Salamura tuzlama: en yaygın yöntemdir

40 40 Telemenin Tuzlanması Salamura Tuzlama; - Kullanılan tuz kimyasal ve mikrobiyolojik olarak saf olmalı, kurumadde de en az %98- 99 NaCl içermelidir. - Kullanılan tuz kimyasal ve mikrobiyolojik olarak saf olmalı, kurumadde de en az %98- 99 NaCl içermelidir. - Tuz konsantrasyonu peynir çeşidine uygun olmalı; - Sert tip peynirlerde %20-24 - Yarı sert peynirlerde %18-21 - Yumuşak peynirlerde %16-20 oranında olmalıdır. Tuz konsantrasyonu %10 nun altına düşmemelidir. Sıcaklık ortalama 16-20 C arasında olmalıdır. - Hafif asidik özellik göstermelidir (18-40 SH)

41 41 Peynirin Olgunlaştırılması Taze tüketilenler dışında bütün peynirler belli koşullarda bir müddet olgunlaştırlırlar. Bu süre zarfında peynirin kendine özgü lezzeti, tekstürü ve rengi oluşur. Taze tüketilenler dışında bütün peynirler belli koşullarda bir müddet olgunlaştırlırlar. Bu süre zarfında peynirin kendine özgü lezzeti, tekstürü ve rengi oluşur. Olgunlaşma sırasında proteinler amino asitlerine ve amonyak, karbondioksit gibi ürünlere parçalanırlar. Aynı zamanda peynirdeki yağ asitlerinin ketonlara parçalanmaları ile sülfidril grupları, merkaptan, asetik asit, formik asit oluşur. Bu ve birçok faklı bileşik beraberinde peynirin kendine has aroma ve tadını oluşturur. Olgunlaşma sırasında proteinler amino asitlerine ve amonyak, karbondioksit gibi ürünlere parçalanırlar. Aynı zamanda peynirdeki yağ asitlerinin ketonlara parçalanmaları ile sülfidril grupları, merkaptan, asetik asit, formik asit oluşur. Bu ve birçok faklı bileşik beraberinde peynirin kendine has aroma ve tadını oluşturur.

42 Peynir olgunlaşması şu faktörlere bağlıdır.... Peynir olgunlaşması şu faktörlere bağlıdır.... - İlave edilen kütürler - Enzimler - Süre - Sıcaklık

43

44

45 Sütün pıhtılaşmasını ve peynirin olgunlaşmasını şu faktörler etkiler: 1. Peynir sütünün sıcaklığı; 1. Pey sütünün pH sı; 3. İlave edilen maya miktarı; 4. İlave edilen kalsiyum klorür miktarı; 5. Pıhtıya uygulanan ısıl işlem sıcaklığı; 6. Peynirin nem değeri; 7. Peynirin tuz değeri.

46 Kesme Anatto boyası ilavesi 1. Starter ilavesi 2. CalSol ilavesi 3. Rennet ilavesi

47 Süzme PAS Cheddarlama Öğütme Tuzlama Baskılama Salamura(Tütsülemek) Kasnak (Çemberleme) İyileştirme/ Pişirme/Bekletme

48 Tüm paketleme materyalleri temel olarak 3 fonksiyona sahip olmalı: Şekil vermek, tutmak, korumak. Tüm paketleme materyalleri temel olarak 3 fonksiyona sahip olmalı: Şekil vermek, tutmak, korumak. Dilimler programlanabilir ölçeklerin değişik boyutluları kullanılarak paketlere doldurulur. Dilimler programlanabilir ölçeklerin değişik boyutluları kullanılarak paketlere doldurulur. Peynir kütleleri paketleme ekipmanı içerisindeki tek bir kapa indekslenir Peynir kütleleri paketleme ekipmanı içerisindeki tek bir kapa indekslenir Doldurmadan sonra paketler O2 değerini % 2’nin altına düşürmek için gaz ile yıkanır (CO2 veya N). Doldurmadan sonra paketler O2 değerini % 2’nin altına düşürmek için gaz ile yıkanır (CO2 veya N). Paketler sıcak metal çubuklar kullanılarak tüm köşelerinden kapatılır. Paketler sıcak metal çubuklar kullanılarak tüm köşelerinden kapatılır.

49 Paketlere uygulanan kalite testleri; Ağırlık kontrolleri Metal tespiti Sızdırma testi Fermuar testi (paketin uygun şekilde açılıp açılmadığının test edilmesi) Paketleme ürünü şunlardan korur;... Bulaşma (microbial, chemical, physical) Oksijen (maya ve küf gelişmesi) Nem kaybı Işık (oksidasyon) İstenmeyen kokular

50 Camambert Fransa Edam Hollanda Provolone İtalya GOUDA Sade GOUDA SadeHollanda İsli Çerkez Peyniri Cevizli İsli Çerkez Peyniri Cevizli Parmesan İtalya Kars Gravyeri Kars Gravyeri Brie Fransa Maasdam Hollanda Caciocavallo (Italya'nin güney kesimlerinde üretien bu peynir en az 2-4 ay arasi depolaniyor) bandırma mihalıç peyniri

51

52 1. * (kelle) mihaliç peyniri, *keçi peyniri, *(şakak) erzincan tulum peyniri, *izmir tulum peyniri, *van otlu peyniri, *lor, *urfa beyaz peyniri, *dil peyniri, *çerkez peyniri, *abaza peynirleri, *(civil) tel peynir, *çökelek, *yozgat çanak peyniri, *külek peyniri, *(testi) hatay cara peyniri, *örgü peyniri, *golot peyniri, *istanbul çayır peyniri, *manisa çayır peyniri, *ordu torba peyniri, *giresun imansız peyniri, *kars gravyer peyniri, *denizli yörük peyniri. mihaliç peynirikeçi peynirierzincan tulum peyniriizmir tulum peynirivan otlu peynirilorurfa beyaz peyniridil peyniriçerkez peyniriabaza peynirleritel peynirçökelekyozgat çanak peynirikülek peynirihatay cara peyniriörgü peynirigolot peyniriistanbul çayır peynirimanisa çayır peyniriordu torba peynirigiresun imansız peynirikars gravyer peyniridenizli yörük peynirimihaliç peynirikeçi peynirierzincan tulum peyniriizmir tulum peynirivan otlu peynirilorurfa beyaz peyniridil peyniriçerkez peyniriabaza peynirleritel peynirçökelekyozgat çanak peynirikülek peynirihatay cara peyniriörgü peynirigolot peyniriistanbul çayır peynirimanisa çayır peyniriordu torba peynirigiresun imansız peynirikars gravyer peyniridenizli yörük peyniri

53 2- doğu anadolu bölgesi doğu anadolu bölgesidoğu anadolu bölgesi 1- akdeniz bölgesi akdeniz bölgesiakdeniz bölgesi 3- ege bölgesi ege bölgesiege bölgesi ağrı aladağ köy peyniri ardahan ikizdere tulumu ardahan çeçil peyniri ardahan çivil peyniri ardahan çuma peyniri bitlis köy peyniri bingöl salamura peyniri erzurum sünme peyniri erzurum tortum pişmiş peyniri erzurum tel peyniri erzurum kerti peyniri erzincan deri tulumu elazığ (şafak) şavak peyniri hakkâri şemdinli herki peyniri erzurum hınıs peyniri kars gravyer peyniri kars deve dili peyniri kars çakmak peyniri kars yağlı tuluh peyniri kars kaşarı kars kaşar örgüsü kars küflü çeçil peyniri kars taze çeçil peyniri kars karın kaymağı kars kaşar loru malatya karışık deri tulumu malatya çökeleği muş varto keçi peyniri siirt otlu peyniri şırnak güçlü konak peyniri şırnak pancarlı tulumu şırnak taze sarımsaklı peyniri tunceli taze çökeleği van otlu peyniri ağrı aladağ köy peyniri ardahan ikizdere tulumu ardahan çeçil peyniri ardahan çivil peyniri ardahan çuma peyniri bitlis köy peyniri bingöl salamura peyniri erzurum sünme peyniri erzurum tortum pişmiş peyniri erzurum tel peyniri erzurum kerti peyniri erzincan deri tulumu elazığ (şafak) şavak peyniri hakkâri şemdinli herki peyniri erzurum hınıs peyniri kars gravyer peyniri kars deve dili peyniri kars çakmak peyniri kars yağlı tuluh peyniri kars kaşarı kars kaşar örgüsü kars küflü çeçil peyniri kars taze çeçil peyniri kars karın kaymağı kars kaşar loru malatya karışık deri tulumu malatya çökeleği muş varto keçi peyniri siirt otlu peyniri şırnak güçlü konak peyniri şırnak pancarlı tulumu şırnak taze sarımsaklı peyniri tunceli taze çökeleği van otlu peynirialadağ köy peyniriikizdere tulumuçeçil peyniriçivil peyniriçuma peyniri bitlis köy peynirisalamura peynirisünme peyniritortum pişmiş peyniritel peynirikerti peynirideri tulumuşavak peynirişemdinli herki peynirihınıs peynirigravyer peynirideve dili peyniriçakmak peyniriyağlı tuluh peyniri kars kaşarıkaşar örgüsüküflü çeçil peyniritaze çeçil peynirikarın kaymağıkaşar lorukarışık deri tulumu malatya çökeleği muşvarto keçi peyniri siirt otlu peynirigüçlü konak peyniritaze sarımsaklı peyniritaze çökeleği van otlu peynirialadağ köy peyniriikizdere tulumuçeçil peyniriçivil peyniriçuma peyniri bitlis köy peynirisalamura peynirisünme peyniritortum pişmiş peyniritel peynirikerti peynirideri tulumuşavak peynirişemdinli herki peynirihınıs peynirigravyer peynirideve dili peyniriçakmak peyniriyağlı tuluh peyniri kars kaşarıkaşar örgüsüküflü çeçil peyniritaze çeçil peynirikarın kaymağıkaşar lorukarışık deri tulumu malatya çökeleği muşvarto keçi peyniri siirt otlu peynirigüçlü konak peyniritaze sarımsaklı peyniritaze çökeleği van otlu peyniri adana hellim peyniri adana yörük peyniri adana kuru çökelek adana kozan peyniri adana tuluk çökeleği adana tulum peyniri adana ceyhan kaynatma peyniri antalya meme peyniri antalya akseki çimin peyniri antalya yoğurt çökeleği antalya gazipaşa keçi peyniri antalya tulum peyniri antalya girdev yaylası yörük peyniri antalya korkuteli çörekli çoban peyniri burdur örgü peyniri ısparta sütçüler peyniri ısparta tuluk peyniri ısparta yalvaç küp peyniri hatay kuşbaşı peyniri hatay testi (carra) peyniri hatay ayran çökeleği hatay sürke hatay sünme peyniri hatay dil peyniri hatay künefelik beyaz peynir hatay zahterli çökeleği hatay samandağ peyniri kahramanmaraş parmak peyniri kahramanmaraş kelle peyniri kahramanmaraş tulum peyniri mersin anamur deri peyniri mersin köy peyniri mersin silifke ham çökeleği hellim peyniriyörük peynirikuru çökelekkozan peynirituluk çökeleğitulum peyniriceyhan kaynatma peynirimeme peyniriakseki çimin peyniriyoğurt çökeleğigazipaşa keçi peyniritulum peynirigirdev yaylası yörük peynirikorkuteli çörekli çoban peyniriörgü peynirisütçüler peynirituluk peyniriyalvaç küp peynirikuşbaşı peyniriayran çökeleğisürkesünme peyniridil peynirikünefelik beyaz peynirzahterli çökeleğisamandağ peyniriparmak peynirikelle peyniritulum peynirianamur deri peyniriköy peynirisilifke ham çökeleğihellim peyniriyörük peynirikuru çökelekkozan peynirituluk çökeleğitulum peyniriceyhan kaynatma peynirimeme peyniriakseki çimin peyniriyoğurt çökeleğigazipaşa keçi peyniritulum peynirigirdev yaylası yörük peynirikorkuteli çörekli çoban peyniriörgü peynirisütçüler peynirituluk peyniriyalvaç küp peynirikuşbaşı peyniriayran çökeleğisürkesünme peyniridil peynirikünefelik beyaz peynirzahterli çökeleğisamandağ peyniriparmak peynirikelle peyniritulum peynirianamur deri peyniriköy peynirisilifke ham çökeleği aydın çörekotlu peynir aydın tulum peyniri aydın cıvık peyniri aydın toz peyniri aydın çiğ kesik afyon dinar peyniri afyon tulum peyniri aydın didim çökeleği aydın didim çoban peyniri denizli derecik peyniri izmir kalsiyumlu beyaz peyniri izmir ödemiş teneke tulumu izmir fesleğen izmir bergama salamuralı deri tulumu izmir biberli çökeleği izmir tuzlu lor izmir ödemiş yağlı peyniri izmir koponesti peyniri izmir sepet peyniri izmir sepet loru izmir tulum peyniri muğla fethiye geyve yörük peyniri manisa koyun peyniri uşak koyun peyniri çörekotlu peynirtulum peyniricıvık peyniritoz peyniriçiğ kesikdinar peyniri afyon tulum peynirididim çökeleğididim çoban peyniriderecik peynirikalsiyumlu beyaz peyniriödemiş teneke tulumu izmir fesleğenbergama salamuralı deri tulumubiberli çökeleği izmir tuzlu lorödemiş yağlı peynirikoponesti peynirisepet peynirisepet loru izmir tulum peynirifethiye geyve yörük peyniri manisa koyun peyniri uşak koyun peyniriçörekotlu peynirtulum peyniricıvık peyniritoz peyniriçiğ kesikdinar peyniri afyon tulum peynirididim çökeleğididim çoban peyniriderecik peynirikalsiyumlu beyaz peyniriödemiş teneke tulumu izmir fesleğenbergama salamuralı deri tulumubiberli çökeleği izmir tuzlu lorödemiş yağlı peynirikoponesti peynirisepet peynirisepet loru izmir tulum peynirifethiye geyve yörük peyniri manisa koyun peyniri uşak koyun peyniri

54 4- güneydoğu anadolu bölgesi güneydoğu anadolu bölgesigüneydoğu anadolu bölgesi 6- karadeniz bölgesi karadeniz bölgesikaradeniz bölgesi 7- marmara bölgesi marmara bölgesimarmara bölgesi adıyaman sıkma peyniri adıyaman basma peyniri adıyaman pazarcık köy peyniri batman kozluk kok peyniri diyarbakır otlu erdiş peyniri diyarbakır örgü peyniri diyarbakır ergani salamura peyniri diyarbakır eritme peyniri gaziantep tulum peyniri gaziantep sıkma peyniri gaziantep örgü peyniri urfa topak peyniri urfa kuzubaşı peyniri mardin tecen peyniri 5- iç anadolu bölgesi ankara kızılcahamam çömlek peyniri ankara gölbaşı tulumu aksaray peyniri çankırı küpecik peyniri çankırı kesmük peyniri konya küflü tulum peyniri konya cihanbeyli küflü tulum peyniri konya ereğli bez tulumu konya selçuklu tulumu konya örgü peyniri konya davar peyniri kayseri küp peyniri kayseri çerkez peyniri kırşehir çörekotlu peyniri kırşehir çömlek peyniri nevşehir çömlek peyniri niğde küp peyniri sivas koyulhisar küp peyniri yozgat çanak peyniri yozgat salamura beyaz peynirli ve biberli çökeleği sıkma peyniribasma peyniripazarcık köy peynirikozluk kok peyniriotlu erdiş peyniri diyarbakır örgü peyniriergani salamura peyniri diyarbakır eritme peyniri gaziantep tulum peyniri gaziantep sıkma peyniri gaziantep örgü peyniritopak peynirikuzubaşı peyniritecen peyniriiç anadolu bölgesikızılcahamam çömlek peynirigölbaşı tulumu aksaray peyniriküpecik peynirikesmük peyniriküflü tulum peyniricihanbeyli küflü tulum peyniriereğli bez tulumuselçuklu tulumu konya örgü peyniri konya davar peyniriküp peyniriçerkez peyniriçörekotlu peyniriçömlek peyniri nevşehir çömlek peyniri niğde küp peynirikoyulhisar küp peyniriçanak peynirisalamura beyaz peynirli ve biberli çökeleğisıkma peyniribasma peyniripazarcık köy peynirikozluk kok peyniriotlu erdiş peyniri diyarbakır örgü peyniriergani salamura peyniri diyarbakır eritme peyniri gaziantep tulum peyniri gaziantep sıkma peyniri gaziantep örgü peyniritopak peynirikuzubaşı peyniritecen peyniriiç anadolu bölgesikızılcahamam çömlek peynirigölbaşı tulumu aksaray peyniriküpecik peynirikesmük peyniriküflü tulum peyniricihanbeyli küflü tulum peyniriereğli bez tulumuselçuklu tulumu konya örgü peyniri konya davar peyniriküp peyniriçerkez peyniriçörekotlu peyniriçömlek peyniri nevşehir çömlek peyniri niğde küp peynirikoyulhisar küp peyniriçanak peynirisalamura beyaz peynirli ve biberli çökeleği artvin imansız peyniri artvin mayalı peyniri artvin anzlat artvin şavşat sıkma peyniri artvin küp peynir artvin yümme peyniri artvin eridik peyniri artvin telli kremalı peyniri artvin eritme peyniri artvin ardanuç güllüce karışık peyniri amasya köy peyniri amasya çökeleği bolu kaynamış peyniri çorum kargı tulumu çorum kargı yaş peyniri giresun uzayan peyniri giresun çökeleği giresun tecen peyniri gümüşhane köy peyniri ordu peynirli küp çökeleği ordu çiğ süt çökeleği ordu küp çökeleği ordu yağlı peyniri ordu ünye çökeleği ordu kurukeş rize kurçi peyniri samsun çiğ kesik trabzon varil peyniri trabzon kebir tam yağlı peyniri trabzon minzi peyniri trabzon sürmene aho peyniri trabzon tonya kaşarı trabzon yayla peyniri trabzon koleta peyniri trabzon otlu peyniri trabzon sürmene çökelekli meleze peyniri trabzon akçabat tel peyniri trabzon golot peyniri trabzon tamyon peyniri tokat küp çökeleği tokat yağlı peyniri abaza peyniri külek peyniri imansız peyniri artvin mayalı peyniri artvin anzlatşavşat sıkma peyniri artvin küp peyniryümme peyniri artvin eridik peyniri artvin telli kremalı peyniri artvin eritme peyniriardanuç güllüce karışık peyniri amasya köy peyniri amasya çökeleği bolu kaynamış peynirikargı tulumukargı yaş peyniri giresun uzayan peyniri giresun çökeleği giresun tecen peyniri gümüşhane köy peyniripeynirli küp çökelçiğ süt çökeleğiküp çökeleğiyağlı peyniriünye çökeleğikurukeşkurçi peyniriçiğ kesikvaril peynirikebir tam yağlı peyniriminzi peynirisürmene aho peyniritonya kaşarıyayla peynirikoleta peyniriotlu peynirisürmene çökelekli meleze peyniriakçabat tel peynirigolot peyniritamyon peyniri tokatküp çökeleği tokat yağlı peyniri abaza peyniri külek peyniriimansız peyniri artvin mayalı peyniri artvin anzlatşavşat sıkma peyniri artvin küp peyniryümme peyniri artvin eridik peyniri artvin telli kremalı peyniri artvin eritme peyniriardanuç güllüce karışık peyniri amasya köy peyniri amasya çökeleği bolu kaynamış peynirikargı tulumukargı yaş peyniri giresun uzayan peyniri giresun çökeleği giresun tecen peyniri gümüşhane köy peyniripeynirli küp çökelçiğ süt çökeleğiküp çökeleğiyağlı peyniriünye çökeleğikurukeşkurçi peyniriçiğ kesikvaril peynirikebir tam yağlı peyniriminzi peynirisürmene aho peyniritonya kaşarıyayla peynirikoleta peyniriotlu peynirisürmene çökelekli meleze peyniriakçabat tel peynirigolot peyniritamyon peyniri tokatküp çökeleği tokat yağlı peyniri abaza peyniri külek peyniri balıkesir tulum peyniri balıkesir mihaliç kelle peyniri balıkesir sepet mihaliç peyniri balıkesir ayvalık kirli hanım loru balıkesir manyas peyniri balıkesir ayvalık ivrindi kelle peyniri balıkesir ayvalık cunda sepet peyniri balıkesir edremit sepet peyniri balıkesir susurluk örgü peyniri balıkesir tam yağlı peyniri balıkesir ayvalık pastörize tulumu bursa dil peyniri bursa diyet peyniri çanakkale keçi peyniri çanakkale ağuz peyniri çanakkale ezine koyun peyniri edirne tipi beyaz peyniri izmit gölcük teneke peyniri kırklareli yumuşak peyniri kocaeli keçi peyniri sakarya füme peyniri trakya yağlı koyun peyniri trakya otlu peyniri trakya lüks kaşarı tekirdağ loru tulum peynirimihaliç kelle peynirisepet mihaliç peyniriayvalık kirli hanım lorumanyas peyniriayvalık ivrindi kelle peyniriayvalık cunda sepet peyniriedremit sepet peynirisusurluk örgü peyniritam yağlı peyniriayvalık pastörize tulumudil peyniridiyet peynirikeçi peyniriağuz peyniriezine koyun peyniri edirne tipi beyaz peynirigölcük teneke peyniri kırklareli yumuşak peyniri kocaeli keçi peynirifüme peyniri trakya yağlı koyun peyniri trakya otlu peyniri trakya lüks kaşarı tekirdağ lorutulum peynirimihaliç kelle peynirisepet mihaliç peyniriayvalık kirli hanım lorumanyas peyniriayvalık ivrindi kelle peyniriayvalık cunda sepet peyniriedremit sepet peynirisusurluk örgü peyniritam yağlı peyniriayvalık pastörize tulumudil peyniridiyet peynirikeçi peyniriağuz peyniriezine koyun peyniri edirne tipi beyaz peynirigölcük teneke peyniri kırklareli yumuşak peyniri kocaeli keçi peynirifüme peyniri trakya yağlı koyun peyniri trakya otlu peyniri trakya lüks kaşarı tekirdağ loru

55 55

56

57

58 Schematic of a Scherping stirred curd machine.

59 Fresh cheeses Boursin Fresh cheeses BoursinFresh cheesesFresh cheeses Type:Fresh cream cheese made from cows’ milk Type:Fresh cream cheese made from cows’ milk Weight:100 – 200 grams Weight:100 – 200 grams Country of origin: France Country of origin: France Shape:Round, packaged in aluminium foil Shape:Round, packaged in aluminium foil Fat content in dry matter: Fat content in dry matter: 70+ 70+ Moisture content: Moisture content: 46% 46% Appearance of rind: Non applicable Appearance of rind: Non applicable Structure:Soft, easily spread Structure:Soft, easily spread Aroma and flavour: Soft, creamy, spiced with peppers or garlic and herbs Aroma and flavour: Soft, creamy, spiced with peppers or garlic and herbs Ideal storage conditions: Fridge (4 - 6º ) Ideal storage conditions: Fridge (4 - 6º ) Uses:Dessert cheese, mousses, hors d’oeuvres Uses:Dessert cheese, mousses, hors d’oeuvres Similar types/makes Similar types/makes Môn Chou, Mascarpone Môn Chou, Mascarpone

60


"Peynir İşleme Teknolojisi 2." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları