Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Motivasyon BÖLÜM 7 Motivasyonun Tanımı Motivasyon Harekete geçiren, yönlendiren ve devam ettiren kuvvet.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Motivasyon BÖLÜM 7 Motivasyonun Tanımı Motivasyon Harekete geçiren, yönlendiren ve devam ettiren kuvvet."— Sunum transkripti:

1

2 Motivasyon BÖLÜM 7

3 Motivasyonun Tanımı Motivasyon Harekete geçiren, yönlendiren ve devam ettiren kuvvet.

4 Motivasyonda İhtiyaç Teorileri İhtiyaçlar Bir organizmanın karşılamaya mecbur olduğu psikolojik ya da fizyolojik eksiklikler.

5 Motivasyonda İhtiyaç Teorileri  TEMEL İHTİYAÇ TEORİLERİ İhtiyaçlar Hiyerarşisi Teorisi Maslow tarafından geliştirilen, ihtiyaçları daha temel ihtiyaçlardan üst düzey ihtiyaçlara doğru bir hiyerarşi içinde düzenleyen motivasyon teorisi.

6 Motivasyonda İhtiyaç Teorileri  TEMEL İHTİYAÇ TEORİLERİ ERG Teorisi İhtiyaçları; var olma ihtiyacı, ilişki kurma ihtiyacı ve gelişme ihtiyacı şeklinde sınıflandıran Alderfer’in motivasyon modeli.

7 Motivasyonda İhtiyaç Teorileri  MCCLELLAND’IN BAŞARMA İHTİYACI TEORİSİ Başarma İhtiyacı Teorisi Çalışan motivasyonunun belirlenmesinde üç ihtiyacın başarı, güç, ilişki- önemini vurgulayan McClelland’ın motivasyon modeli.

8 Motivasyonda İhtiyaç Teorileri Tematik Algı Testi (TAT) Psikolojik motivasyonu değerlendirmek için belirsiz resimler kullanan bir projektif test.

9 Motivasyonda Davranışı Temel Alan Teoriler  PEKİŞTİRME TEORİSİ Pekiştirme Teorisi Davranışın sonuçları tarafından harekete geçirildiğini belirten teori. Olumlu Pekiştiriciler Tepki verme eğilimini güçlendiren arzu edilen olaylar.

10 Motivasyonda Davranışı Temel Alan Teoriler  PEKİŞTİRME TEORİSİ Olumsuz Pekiştiriciler Oluşan olumsuz durumdan kaçınarak davranışı güçlendiren olaylar. Ceza Tepki verme eğilimini azaltan hoş olmayan sonuçlar.

11 Değişen pekiştirmenin kesin zamanı ile belirli bir miktar zaman geçişini takip eden pekiştirme. Değişken Aralıklı Program Bir dizi davranış performansına bağlı olan pekiştirme. Sabit Oranlı Program Belirlenmiş ancak sınırlı sayıda davranışın performansına bağlı olan pekiştirme. Değişken Oranlı Program Bazı iş sonuçlarını elde etmek için koşullama ilkelerinin uygulanması. Örgütsel Davranış Değiştirme

12 Motivasyonda Davranışı Temel Alan Teoriler  DIŞSAL VE İÇSEL MOTİVASYON İçsel Motivasyon İnsanların iç ödüllerle motive olduğu görüşü.

13 Motivasyonda Davranışı Temel Alan Teoriler  HEDEF BELİRLEME TEORİSİ Hedef Belirleme Teorisi Özel ve iddialı performans hedeflerinin belirlenmesini vurgulayan motivasyon teorisi.

14 Motivasyonda İş Tasarımı Teorileri  HERZBERG’İN ÇİFT FAKTÖR TEORİSİ Çift Faktör Teorisi çalışan memnuniyeti ve motivasyonunun belirlenmesinde önemli olan iki faktör – motive ediciler ve hijyenleri süren Herzberg’in motivasyon teorisi Motive Ediciler Mevcut olduklarında iş tatminine yol açan iş koşulları ile ilgili unsurlar.

15 Motivasyonda İş Tasarımı Teorileri  HERZBERG’İN ÇİFT FAKTÖR TEORİSİ Hijyenler Yokluğunda iş tatminsizliğine neden olan iş ortamı ile ilgili unsurlar.

16 Motivasyonda İş Tasarımı Teorileri  HERZBERG’İN ÇİFT FAKTÖR TEORİSİ

17 Motivasyonda İş Tasarımı Teorileri  İŞ ÖZELLİKLERİ MODELİ İş Özellikleri Modeli iş motivasyonunu etkilemede rol oynayan işlerin belirli yönlerinin rolünü vurgulayan teori Gelişme İhtiyacı Gücü İşte kişisel gelişim için duyulan ihtiyaç ve arzu. İş Teşhis Anketi (JDS) Temel iş özelliklerini ölçen anket.

18 Motivasyonda İş Tasarımı Teorileri  İŞ ÖZELLİKLERİ MODELİ

19

20 Motivasyonda İş Tasarımı Teorileri  İŞ ÖZELLİKLERİ MODELİ İş Zenginleştirme Çalışanlara planlama, yürütme ve işin değerlendirilmesinde daha fazla rol vermek için işlerin yeniden tasarlanmasını içeren motivasyon programı.

21 Motivasyonda Bilişsel Teoriler Eşitlik Teorisi İş ile ilgili girdi ve çıktılar arasında algılanan eşitsizlikleri azaltarak çalışanların motive olacağını belirten teori.  MOTİVASYONDA EŞİTLİK TEORİSİ

22 Motivasyonda Bilişsel Teoriler  MOTİVASYONDA EŞİTLİK TEORİSİ Girdiler Çalışanın deneyim ve çaba gibi işe yaptığı yatırım unsurları. Çıktılar Çalışanın ödeme ve tanınma gibi bir işten almayı beklediği şeyler.

23 Motivasyonda Bilişsel Teoriler  MOTİVASYONDA EŞİTLİK TEORİSİ Başkaları İle Karşılaştırma Eşitlik/eşitsizlik hakkında karar verirken karşılaştırma için temel olarak kişilerin kullanılması. Düşük Ücret Eşitsizliği Girdilerin çıktılara göre daha fazla olduğu yönündeki çalışan algısı.

24 Motivasyonda Bilişsel Teoriler  MOTİVASYONDA EŞİTLİK TEORİSİ Fazla Ödeme Eşitsizliği Çıktıların girdilere göre daha fazla olduğu yönündeki çalışan algısı.

25 Motivasyonda Bilişsel Teoriler  MOTİVASYONDA BEKLEYİŞ TEORİSİ Bekleyiş Teorisi Harekete geçmeye motive olmadan önce, çalışanların beklenen maliyetleri ve belirli yolların yararlarını değerlendirdiğini belirten bilişsel motivasyon teorisi.

26 Birey için sonucun istenilir olması. Amaç Değeri Belirli bir davranış performansı ve bir sonuç alma olasılığı arasında algılanan ilişki. Araçsallık Bireyin çabası ve davranış performansı arasında algılanan ilişki. Beklenti

27


"Motivasyon BÖLÜM 7 Motivasyonun Tanımı Motivasyon Harekete geçiren, yönlendiren ve devam ettiren kuvvet." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları